Huisregels in corona-tijd

(English version below)

Zondag 23 mei we weer een ‘echte’ martinidienst vieren. We houden rekening met het corona-virus: we houden afstand, een klein koor zingt, er is geen gemeentezang: zing met je hart en niet met je mond.

Net als eerder zullen we het hoogkoor gebruiken, om virus-contact te voorkomen met de wijkgemeente die om half tien haar dienst heeft. We gebruiken daarom de achterste ingang tegenover het Feithhuis.

Omdat we 1,5 meter afstand moeten houden is het aantal plaatsen beperkt, maar waarschijnlijk toch wel voldoende. Wel is een aanmelding vooraf nodig, voor zaterdagsmiddags 20:00 uur, met de link hieronder. De aanmeldingslijst zal ook worden gebruikt in geval contactonderzoek moet worden gedaan onder de bezoekers.

Overeenkomstig de regels PKN en RIVM is een gebruiksplan voor de Martinikerk opgesteld met ondermeer de volgende punten:

 • Meld je aan via de link op deze website voor zaterdagmidag 20:00 uur.
 • Er wordt strikt 1.5 meter afstand gehouden tussen niet-huisgenoten, o.a. met met ruimte tussen de stoelen.
 • Zitplaatsen worden daarom aangewezen. Over de aangewezen zitplaatsen wordt niet gediscussieerd. Blijf zitten op de aangegeven plaats en loop niet door de kerk. Draag een mond-neus-kapje bij lopen door de kerk.
 • Er is geen gemeentezang. Een klein aantal koorzangers blijft op 5 meter afstand van de overige kerkgangers.
 • Kwetsbare groepen wordt afgeraden naar de kerk te komen, hoewel het niet is verboden.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van een kapstok.
 • Bij binnenkomst wordt de aanmelding gecontroleerd, en wordt gevraagd naar corona-achtige klachten: met klachten blijft u thuis, anders wordt u verzocht huiswaarts te gaan.
 • Aanwezigheid wordt geregistreerd.
 • Kom wat vroeger, dan kunnen we een lange wachtrij bij het inchecken misschien vermijden.
 • Na de dienst blijft u zitten tot u gewenkt wordt om geordend en met een afstand van 1.5 meter te vertrekken. Voer eventuele gesprekken buiten de kerk op afstand, zodat andere kerkverlaters ruim baan hebben, een coronavrije doorgang.
 • Blijf voorzichtig, nog steeds is ongeveer 1:100 Nederlanders besmettelijk.
  Ook gevaccineerden kunnen naar verwachting het virus nog steeds overdragen.
 • Bezoek uw toilet thuis. Toiletten zijn in nood toegankelijk. Voor en na gebruik toilet, handgrepen, deurkrukken en kranen schoonmaken met de aanwezige middelen.
 • De dienst wordt opgenomen. Houd er rekening mee dat kerkgangers in beeld kunnen komen.
 • Meldt het als na afloop van de dienst een positieve test uitwijst dat je tijdens de dienst besmettelijk was, we geven dat anderen dan anoniem door.

House Rules in corona-time

We restart our services after the lock-down period. Usually the service at the first Sunday of the month will be an Anglican-type Morning Prayer. In our services we respect the corona-rules: social distance of 5 feet (1.5 meters); singing is done by a small choir only, so sing with your heart but not with your mouth.

Because of the social distance the number of available seats is restricted, but usually enough. Nevertherless, registration beforehand is necessary,  before Saturday at noon (20:00) with the link below or at the home page. The list will be used for check-in at arrival and in case of suspected virus spread.

The house rules for a safe service are:

 • Register yourself before Saturday at noon (20:00)
 • Social distance of 1.5 meter (5 feet) is maintained by extra space between seats, or by three empty seats between visitors. No space is needed between members of the same household.
 • Seats are indicated by a coordinator. There is no discussion about his/her decision. Keep your seat and do not walk around.
 • Vulnerable persons, either by age or disease, are advised not to join the service, but it is not forbidden.
 • Coatstands are not used: keep your coat with you.
 • At arrival your registration will be checked and you will be asked about corona-related symptoms. Stay home when you have symptoms, because we will send you home.
 • Check-in will take some time, so please come a bit earlier to prevent queue’s.
 • After the service congestion must be prevented, so please keep your seat until the coordinator indicates you to move up.
 • Visit your toilet at home. Toilets are limited available if necessary. Please clean tap and door handles before and after use, with the available tools.

Aanmelden eerstvolgende Martinidienst / Registration next Service