Vieringen

De vieringen zijn opgebouwd volgens een vaste liturgie met liederen, Bijbelteksten, een preek en gebeden. Elke zondag wordt gezamenlijk brood en wijn gedeeld in een kring door de kerk. Na de dienst is er koffie en thee en is er de mogelijkheid om na te praten.

De diensten worden voorbereid samen met een lid van de Werkgroep Martinidiensten. Deze persoon leest vaak een van de Bijbelteksten, spreekt voorbeden uit en helpt met het delen van brood en wijn.

Ook is er tijdens elke dienst een collecte. Hiervoor is de Werkgroep Diaconaat verantwoordelijk. Jaarlijks zoekt de werkgroep een aantal collectedoelen uit, vaak met een vast thema.

Foto: Kiek van Sieka

Foto: Kiek van Siek