Pastores

De Martinidiensten hebben geen eigen pastor, maar voor elke dienst wordt een voorganger uitgenodigd. Er is informele samenwerking met het GSp, de remonstrantse gemeente, de Groningen Anglican Church en de Nieuwe Kerk:

Jasja Nottelman, protestants, studentenpredikant

GSp, Groninger Studenten platform voor levensbeschouwing

Berend Borger, remonstrants, studentenpredikant

Remonstrantse gemeente Groningen

Evert-Jan Veldman, protestants

Samenwerking met de Nieuwe Kerk

Sam van Leer, Anglicaans

Grace Church Groningen