Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – oecumenische vieringen voor student en Stadjer! Elke zondag om 11.30u is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie. Wat dit betekent kun je op deze website verder lezen en wees daarna van harte welkom om een viering mee te maken!

Vastenviering op 1 maart

Net als andere jaren zal er op woensdag 1 maart (Aswoensdag) op het GSp-pand (Kraneweg 33 in Groningen) een vastenviering worden gehouden. Deze viering begint om 17:30 uur en wordt geleid door Matty Metzlar. Tijdens de dienst wordt stilgestaan bij de vastenperiode van veertig dagen tot aan Pasen en hoe jij deze periode zelf invulling kunt geven. Je zou kunnen gaan ontdekken wat jouw ingeslepen en misschien wel ongezonde gewoonten zijn en welke dingen juist voedend en goed zijn voor jou. Ga je met ons mee op deze ontdekkingstocht?

Na afloop kun je ook deelnemen aan een eenvoudige vastenmaaltijd. Wanneer je mee wilt eten, meld je dan voor woensdag 1 maart 12:00 uur hiervoor aan via het adres info@gspweb.nl (maximaal 35 personen). De kosten voor het eten zijn hooguit € 3,00 per persoon.

Inspiratie uit Hammarskjöld’s Merkstenen

Dag Hammarskjöld (1905-1961)

Dag Hammarskjöld (1905-1961)

Voor de viering van zondagochtend 26 februari, de laatste van onze serie “Over God gesproken”, putten we inspiratie uit het boek “Merkstenen” van Dag Hammarskjöld, de Zweedse diplomaat die van 1953 tot 1961 de functie van secretaris-generaal van de Verenigde Naties vervulde. “Merkstenen” is samengesteld uit de dagboekaantekeningen van Hammarskjöld, die pas na zijn plotselinge overlijden (hij kwam om bij een vliegtuigcrash in Afrika) zijn aangetroffen, en waaruit een heel andere, spirituele en filosofische kant van Hammarskjöld aan het licht is gekomen dan hoe de wereld hem tijdens zijn leven en zijn werk voor de VN gekend heeft.

De voor deze dienst uitgekozen tekst is een heel lichtvoetige, lenteachtige passage uit het genoemde boek. In hoeverre wordt er in dit tekstgedeelte over God gesproken, is dit een eigentijdse tekst waarin we God denken tegen te komen? Dat is immers het overkoepelende thema van deze zesdelige serie vieringen. We zullen dit samen overdenken, en leggen een verband met de wijsheden uit Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs.

Muziek en zang in deze viering is er van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, waarbij de vleugel zal worden bespeeld door Jan de Roos. Voorganger is Tiemo Meijlink. Aanvang 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Welkom!

Christian Wiman: Mijn heldere afgrond

“Toen mijn leven zeven jaar geleden werd opengebroken, wist ik heel goed dat ik ergens in geloofde. Wat ik precies geloofde, was aanzienlijk minder duidelijk. Dus ben ik eropuit gegaan om die vraag te beantwoorden, ofschoon ik mij ben gaan realiseren dat de werkelijke vraag de werkelijke moeilijkheid hoe is, niet wat. Hoe beantwoord je het brandend verlangen van het zijn? Wat kan het betekenen voor je leven voor je dood als je die vasthoudende, hardnekkige geest erkent?”

Christian Wiman

Christian Wiman

Dit schrijft de Amerikaanse schrijver en dichter Christian Wiman (1966) in het voorwoord van zijn boek “Mijn heldere afgrond. Overpeinzingen van een moderne gelovige”, over hoe het christelijk geloof waar hij mee is opgegroeid binnen een zeer kerkelijk gezin maar dat hij in zijn tienerjaren geleidelijk aan kwijtgeraakt was weer een rol van betekenis speelt in zijn leven vanaf het moment dat hij werd geconfronteerd met de diagnose van een zeldzame variant van kanker, nu ongeveer 7 jaar geleden.

In de Martinidienst van 19 februari 2017 om 11:30 staan we stil bij een tekstgedeelte verderop in het boek van Wiman, met daarnaast enkele Bijbelpassages. Met voorganger Tiemo Meijlink en organist Eeuwe Zijlstra. Van harte welkom!

N.a.v. de serie “Over God gesproken”

Twee zondagen in januari en de hele maand februari luidt het overkoepelende thema van onze vieringen: Over God gesproken. In deze serie komen teksten van moderne denkers, dichters en mystici aan de orde. Een opvallende rode draad tekent zich hierin af: de “zekerheden des geloofs” voeren allerminst de boventoon; het zijn juist in meerderheid de woorden van zoekenden, mensen die worstelen met hun levensvragen, die een waardevolle inspiratiebron vormen. Twee personen die de komende zondagen nog aan bod komen:

Dag Hammarskjöld was een Zweeds diplomaat, die zich bijzonder verdienstelijk maakte als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Pas enkele jaren na zijn overlijden (hij werd in 1961 slachtoffer van een vliegtuigcrash in Afrika, onder nooit echt opgehelderde omstandigheden) zijn zijn dagboekaantekeningen ontdekt en gepubliceerd onder de titel “Merkstenen“. Daaruit leren we een heel andere, diep filosofische en spirituele kant van Hammarskjöld kennen.

Minder bekend is de Amerikaanse dichter Christian Wiman. In zijn jonge jaren is hij het (christelijk) geloof geleidelijk aan kwijtgeraakt. Maar sinds hij werd geconfronteerd met de diagnose van een zeldzame variant van kanker, net toen hij de vrouw van zijn leven had ontmoet, speelt datzelfde geloof weer een rol van betekenis in zijn leven.

Om je alvast wat te verdiepen, hierbij een verwijzing naar enkele boekrecensies:

 

God op afstand

“Over God gesproken”. Deze titel heeft de zesdelige serie vieringen meegekregen waar we momenteel middenin zitten, en waarin eigentijdse teksten over God voor het voetlicht gebracht worden. Zondag 12 februari is de vierde dienst in deze serie.

Joost Zwagerman (1963-2015)

Joost Zwagerman (1963-2015)

Ditmaal horen we het gedicht Bestaan uit de bundel Wakend over God van de nog geen anderhalf jaar geleden overleden schrijver en dichter Joost Zwagerman. Een poëtische tekst waarin Zwagerman niet over Gods nabijheid schrijft, integendeel, hij ervaart vooral Gods afwezigheid. Geïnspireerd door deze, voor velen toch wel ongebruikelijke geloofsbelijdenis (want zo kunnen we het gedicht wel beschouwen, getuige ook Zwagerman’s openingszin), staan we in deze viering stil bij het thema “God op afstand”. Hierbij lezen we uit het Oude Testament (Genesis 32) over de worsteling van Jakob met een engel uit de hemel, nabij de rivier Jabbok.

Wees van harte welkom in deze viering om 11:30 uur in de Martinikerk. Voorganger is Lense Lijzen. Organist Eeuwe Zijlstra begeleidt de gemeentezang.

Door kleine mensen is Hij bereikbaar

Desmond Tutu

Desmond Tutu

We kennen de in 1931 geboren Desmond Tutu als de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad en als mensenrechtenactivist, die fel gekant was tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Voor zijn strijd tegen apartheid heeft hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen. Als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie heeft hij zich, na de val van het apartheidsregime, ingezet voor het vreedzaam samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen.

De stem van Desmond Tutu klinkt door in de derde viering in onze serie “Over God gesproken”. We horen hoe Tutu ontzettend geraakt werd door mensen met een altruïstische levenshouding, die met geloof en doorzettingsvermogen hebben gedaan wat goed is voor deze wereld. En dan gaat het niet alleen om bekende personen zoals Moeder Teresa, Mahatma Gandhi en Nelson Mandela, maar juist ook om die vele duizenden onbekenden met wie Tutu ontmoetingen heeft gehad en waarvan hij diep onder de indruk geraakt is. Kleine mensen, door wie Hij (God) bereikbaar is, zoals we zullen zingen in een Oosterhuis-bewerking van psalm 72.

Nieuwsgierig geworden naar de verdere invulling van deze dienst? Kom zondag 5 februari om 11:30 uur naar de Martinikerk in Groningen. Muziek en zang in deze viering zijn er met het Koor van het GSp onder de altijd enthousiaste leiding van Ton Tromp, waarbij de vleugel wordt bespeeld door Yohanes Siem. Voorganger in deze dienst is Matty Metzlar.

Getroffen door de liefde

Václav Havel (1936-2011)

Václav Havel (1936-2011)

In de serie “Over God gesproken: Eigentijdse teksten waarin we God denken tegen te komen” laten we ons zes zondagen achtereen inspireren door een aantal hedendaagse denkers, dichters en mystici. Zondag 29 januari 2017 is de tweede viering van deze serie, waarin aandacht wordt besteed aan een tekst van Václav Havel, de Tsjechische toneelschrijver en dissident die later ook president werd van zijn land. In de tijd dat hij als dissident in de gevangenis verbleef, schreef hij vele brieven, en in één ervan (gepubliceerd in “Brieven aan Olga“, in het Nederlands uitgegeven in 1990) treffen we zijn beschrijving van een bijzondere gelukservaring aan, die hij nauwelijks anders weet te omschrijven dan dat hij zich getroffen weet door de liefde. Die liefde vormt dan ook het kernthema van de dienst en de verbindende schakel met de gekozen Bijbelteksten uit 1 Korintiërs 13 en Johannes 15.

Welkom in deze Martinidienst op zondagochtend om 11:30 uur met als voorganger Tiemo Meijlink en met muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

Over God gesproken…

Zondag 22 januari 2017 starten we met een serie vieringen met als thema “Over God gesproken”. Elke dienst in deze serie is geïnspireerd door de stem van een dichter, een denker of een moderne mysticus die over God spreekt.

In deze eerste dienst is gekozen voor de Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomáš Halík, die tevens priester en hoogleraar in Praag is. Onder het communistische regime was hij dissident en werd hij in het geheim op het priesterschap voorbereid. Nu is hij één van de belangrijkste Midden-Europese rooms-katholieke intellectuelen. Van zijn hand is onder meer het boek “Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven“. Uit de inleiding van dit boek wordt in deze dienst een tekstfragment gelezen.

De muzikale invulling van deze viering is ook zeer bijzonder, met het Russisch Byzantijns Koor Groningen onder leiding van Cas Straatman. Op het beroemde Martiniorgel speelt Eeuwe Zijlstra. Voorganger is Evert Jan Veldman. Van harte welkom in de Groninger Martinikerk om 11:30 uur.

Tomáš Halík

Tomáš Halík

Oecumenische viering binnenstadskerken Groningen

Op zondag 15 januari 2017 vindt de jaarlijkse gezamenlijke oecumenische viering van de Binnenstadskerken in Groningen plaats. De viering is ditmaal voorbereid door de Martinidiensten (GSp), de OVG (Pepergasthuisgemeenschap) en de Protestantse wijkgemeente van de Nieuwe Kerk.

Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk en begint om 10:00 uur. Er is op die zondag dan ook géén dienst om 11:30 uur in de Martinikerk!

Meer informatie op de site van de Nieuwe Kerk.

Doopdienst op Zondag Epifanie

Zondag 8 januari draagt de naam Epifanie, dit betekent de verschijning van Christus in en aan de wereld. In de Kerstnacht hebben we al gevierd dat een groot Licht over de wereld is opgegaan; nu worden we opgeroepen om ons door dat Licht te laten beschijnen en ook zelf de glans ervan te ervaren en uit te stralen.

We besteden aandacht aan het verhaal van de drie magiërs uit het Oosten, aan wie een bijzondere ster was verschenen die hen ertoe heeft gebracht het pasgeboren koningskind op te zoeken en eer te bewijzen.

De bediening van de doop aan Eline, dochter van Bram en Dineke Sandbergen, zal de viering van 8 januari 2017 een extra feestelijk tintje geven. Voorganger is Matty Metzlar, de muziek wordt verzorgd door organist Eeuwe Zijlstra en een gelegenheidscantorij onder leiding van Leo van Noppen. Van harte welkom in de Martinikerk om 11:30 uur zondagochtend.