Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – Oecumenische Vieringen voor Student en Stadjer! Elke zondag -behalve in juli en augustus- om 11:30 uur is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie.

De martinidiensten zijn te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl, Groningen, Martinikerk, 11:30 uur, via deze link, ook op een later tijdstip.

Hij was blind, maar kan voortaan zien

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd, in de Martinidienst van zondag 19 maart, staat een bekend genezingsverhaal centraal. Jezus heeft een ontmoeting met een man die al vanaf zijn geboorte blind is. Nadat Jezus hem de ogen bestrijkt met wat modder en hem vervolgens instrueert zich te wassen in het badhuis van Siloam, kan de man zien, en hoeft hij ook niet meer als bedelaar te leven. Voor veel omstanders is het een wonderlijk gebeuren, en wekt het zelfs wrevel op, want in hun overtuiging was de blindheid van de man onlosmakelijk verbonden met zonden, gepleegd door hemzelf of door zijn ouders. Maar Jezus laat zich kennen als degene die juist die mens opzoekt die aanvankelijk niet meetelde, en hem genezing schenkt. De van blindheid genezene ziet dat ook en spreekt vol overtuiging zijn geloof in Jezus uit.

Als spiegelverhaal lezen we hierbij uit het Oude Testament over de zalving van David tot koning van Israël. Ook in dit verhaal kiest God, bij monde van de profeet Samuel, juist diegene uit die aanvankelijk het minst meetelde: de jongste zoon van Isaï die achter op het veld de schapen en geiten hoedde.

Welkom in de Martinikerk in Groningen op zondag 19 maart 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Marga Baas. Met zang verzorgd door Lian en Jenny van der Steeg en begeleidend pianospel door Diddy van der Stouwe.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Vluchtelingenwerk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Bron van levend water

In de derde zondagsviering van deze Veertigdagentijd, waarin we ons voorbereiden op Pasen, de zondag die naar Psalm 25 ook ‘Oculi’ wordt genoemd, brengen we twee bekende Bijbelverhalen voor het voetlicht met dorstlessend levend water als thematiek.

Het eerste verhaal komt uit Exodus 17. Onder leiding van Mozes trekt het volk Israël, na te zijn ontkomen aan de macht van de Egyptische farao, veertig jaar lang door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. Om de dorst van het volk te lessen laat Mozes water uit een rots stromen, door er op Gods gezag met zijn staf op te slaan.

De Evangelielezing uit Johannes 4 verhaalt over de Samaritaanse vrouw die een ontmoeting met Jezus heeft bij een waterput. Jezus spreekt hier de bemoedigende woorden over de Bron van Levend Water.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 12 maart 2023 om 11:30 uur. Voorganger is Berend Borger. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Natuur- en Milieufederatie”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Bijzondere ontmoetingen op een bergtop

Bovenop een hoge berg, zo’n plaatsaanduiding betekent in Bijbelse taal vaak dat er iets bijzonders aan de hand is. In Exodus 24 krijgt Mozes de oproep om de berg Sinaï te bestijgen, om daar in een ontmoeting met de Eeuwige de twee stenen platen met leefregels en onderricht voor het volk (de Tien Geboden) te ontvangen. Gods aanwezigheid op de berg wordt verbeeld door een wolk die dagenlang rond de berg hangt, en door een laaiend vuur op de top van de berg.

Een andere gebeurtenis, waarover we lezen uit het Evangelie van Mattheüs, staat bekend als de ‘verheerlijking op de berg’. Als Jezus drie van zijn volgelingen (Petrus, Jakobus en Johannes) meeneemt een hoge berg op, zijn deze drie daar getuige van een wonderlijke ontmoeting tussen Jezus, Mozes en Elia. Een tafereel dat zich afspeelt in het helderste witte licht. Petrus wil dit moment langer kunnen vasthouden en biedt aan om daar bovenop die berg drie tenten op te slaan, één voor Jezus, één voor Mozes en één voor Elia, maar dat is kennelijk niet de bedoeling.

Twee bijzondere ontmoetingen op grote hoogte, waarover het zal gaan in de Martinidienst van zondag 5 maart, de tweede zondag in de veertigdagentijd. Voorganger in deze viering is Marga Baas. De gemeentezang wordt ondersteund door een gelegenheidstrio dat gevormd wordt door Bert Ballast, Nicolette Kloosterman en Dorine Wijmenga. Organist is Henk de Vries. Aanvang 11:30 uur.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Leergeld”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Begin van de vastenperiode

Met Aswoensdag is de veertigdagentijd van start gegaan, de tijd van bezinning in de aanloop naar Pasen, ook wel de vastentijd genoemd. Maar hoe geef je aan dat vasten een goede invulling? Gaat het je in deze weken alleen om minder eten en minder drinken, of kies je ervoor om andere gewoontes of bezigheden tijdelijk even op een lager pitje te zetten? Voor een ieder is het een eigen keuze, die in alle vrijheid gemaakt kan en mag worden. Maar het is ook interessant om erbij stil te staan welke inzichten de diverse Bijbelboeken op dit vlak kunnen bieden.

Zo komt in de Martinidienst van zondag 26 februari onder andere de profetie van Joël aan de orde, waarin een oproep klinkt voor een periode van vasten: “Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot God, want Hij is genadig en liefdevol, en bereid tot vergeving”. Ook een deel van de Bergrede van Jezus (uit Mattheüs 6) is gewijd aan hoe te vasten: “Wanneer je vast, laat dan niet met een somber gezicht aan iedereen zien dat je aan het vasten bent, maar was je gezicht, zodat het vasten door niemand dan alleen de hemelse Vader wordt opgemerkt”. Ook voor het bidden en het geven van aalmoezen geeft Jezus bruikbare tips en handreikingen.

Weet je van harte uitgenodigd om deze eerste zondag van de Veertigdagentijd in de Martinikerk in Groningen met ons mee te vieren. Voorganger in deze dienst is Jasja Nottelman. De gemeentezang wordt ondersteund door Ton Tromp en Joke Bulthuis. Organist en/of pianist is Jan de Roos. Zondag 26 februari 2023, aanvang 11:30 uur.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: INLIA”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Heb je vijand lief

Het is één van de belangrijkste levenslessen die Jezus aan zijn toehoorders meegeeft, in zijn Bergrede zoals opgetekend in het Evangelie van Mattheüs: “Heb je vijanden lief”. Het gaat er bijvoorbeeld om, als iemand je op de ene wang slaat, dat je dan ook de andere wang toekeert. Is je naaste liefhebben al niet altijd even gemakkelijk in praktijk te brengen, je vijanden liefhebben is dan helemaal een uitdaging, om het maar eufemistisch te formuleren. En dat geldt dan op allerlei gebieden, in het klein bij kwesties tussen mensen onderling op individueel niveau, en in het groot bij conflicten waar hele bevolkingsgroepen bij betrokken zijn.

Bij de hulpverlening aan de aardbevingsslachtoffers in het noordwesten van Syrië en het zuidoosten van Turkije is het natuurlijk goed om te zien dat de omringende landen en volkeren, ook al zijn ze in actuele conflictsituaties elkaars tegenstanders, hun onderlinge vijandelijkheden ‘even’ opzijzetten en in meer of mindere mate eendrachtig samenwerken om de getroffenen de hulp te bieden die ze zo hard nodig hebben. Maar de boodschap van Jezus, uit de Bergrede, is waarschijnlijk nog veel radicaler bedoeld dan dit. Het gaat echt om een grondhouding: zijn wij mensen ertoe in staat om dit gebod “heb je vijand lief” echt in ons leven toe te passen?

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 19 februari om 11:30 uur, met voorganger Heleen Maat. Muziek en zang door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Jan Harryvan (hij vervangt Henk de Vries deze zondag).

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Opkikker”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd

Woensdag 22 februari 2023, Aswoensdag, is het begin van de Veertigdagentijd, de tijd van bezinning voorafgaand aan Pasen. Graag willen we je attenderen op een tweetal mogelijkheden om op deze Aswoensdag een meditatieve viering bij te wonen.

In de Martinikerk is er om 17:30 uur een vesper met na afloop een sobere maaltijd. Tijdens de maaltijd zijn mensen aanwezig om te vertellen over een wandkleed, waaraan ze hebben meegewerkt, en dat het slavernijverleden van Groningen verbeeldt. Meer informatie (ook over hoe je je voor de sobere maaltijd kunt aanmelden) staat op de site van de Nieuwe Kerk.

Of ga naar de meditatieve viering om 19:30 uur in Buurtkerk de Fontein (Eikenlaan 255), getiteld ‘Pas op de plaats op je levensweg’. De viering is deels binnen en deels buiten de kerk; er is gelegenheid om iets op te schrijven wat je in de veertigdagentijd zou willen loslaten, om dat vervolgens aan het vuur in de vuurkorf toe te vertrouwen. Vanaf maandag 13 maart zal in de tuin van De Fontein gedurende zes weken een labyrint worden opengesteld, dat meditatief bewandeld kan worden. Meer info hierover op de site van De Fontein.

Kies de weg van het leven

Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel van Zijn kracht. (Habakuk 3:4)

Begin februari, en we leven nog steeds in de tijd van Epifanie: de Verschijning van Christus in de wereld. Op de zesde zondag van de Verschijning, verschijnt Jezus aan ons als leraar van de wet. We lezen daarover uit het Evangelie naar Mattheüs.

Uit het boek Deuteronomium horen we het gebod om God lief te hebben. Mooi dat dit een gebod is, want als die liefde het alleen van ons gevoel zou moeten hebben, zou er weinig van terechtkomen. Er worden ons twee wegen voorgehouden: de weg van het leven en de weg van de dood. We worden opgeroepen te kiezen voor het leven zoals ons dat wordt gewezen in Gods woord. De apostel Paulus probeert ons iets te verduidelijken over dat woord van God, bijvoorbeeld in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe: volgens Paulus is dit woord een voor de beheersers van deze wereld verborgen wijsheid. Christus is de gestalte van die goddelijke wijsheid, zegt Paulus, en het evangelie leert ons vandaag de mores van deze ‘dwaze wijsheid’ van God.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 12 februari 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Jaap Goorhuis. De zang wordt verzorgd door Bert Ballast, Maarten van Damme en Pieter Kamminga. De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Giro 555”. [In de liturgie staat Salmagundi nog vermeld als bestemming van de diaconale collecte, maar vanwege de recente aardbevingen in Turkije en Syrië is besloten dit collectedoel te wijzigen in Samenwerkende Hulporganisaties (“Giro 555”)]. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Morning Prayer: Jesus’ return to his home town

Last November we announced that our Morning Prayer services would not be continued in the new year 2023. However, there has been a change of plans, which means that in the current season (winter and spring 2023) we can organize these Morning Prayers in the Anglican tradition again, although in a less frequent pattern than before, i.e. not every month. Please check our website (tag: “morning prayer”) for the exact dates.

The next Morning Prayer will be on Sunday, February 5th, at 11:30 a.m. in the Martini Church in Groningen. The service is ministered by Heleen Maat. The choir participating in this service will be the Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries. The organ will be played by Carlos Julián Fernández Bollo. Language: alternately English and Dutch.

From the Gospel of Luke we read about Jesus who returns to his home town Nazareth, where he takes part in the congregation in the local synagogue. Referring to the book of Isaiah, he argues that the prophecy of Isaiah is fulfilled in his own person, as with the Spirit of the Lord laid upon him, Jesus has come into the world to preach good news and to do good to especially those who have the lowest social status (the poor, the blind, the oppressed, etc.).

► The order of service can be downloaded here.

► If you would like to join the service from home, please follow the livestream on Sunday at 11:30 a.m. on this online channel: Kerkdienstgemist channel of the Protestantse Wijkgemeente Martinikerk.

Collection: financial contributions are possible in cash or by bank transfer. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Vluchtelingenwerk (Dutch Council for Refugees)’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

Eind november 2022 hebben we aangekondigd dat we onze (deels Engelstalige) Morning Prayers in 2023 vooralsnog niet konden voortzetten. De plannen zijn echter gewijzigd, waardoor we in het huidige seizoen (winter en voorjaar 2023) de Morning Prayer toch een aantal keren kunnen organiseren, al zal dat minder vaak zijn dan iedere maand. Houd onze website (tag: “morning prayer”) in de gaten voor de precieze data.

De eerstvolgende Morning Prayer wordt gehouden op zondag 5 februari 2023 om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Met voorganger Heleen Maat, en met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries. Het orgel wordt bespeeld door Carlos Julián Fernández Bollo. De taal is afwisselend Engels en Nederlands.

Uit het Evangelie van Lucas lezen we over Jezus die terugkeert naar de plaats waar hij opgroeide: Nazareth. Hij neemt deel aan de samenkomst in de plaatselijke synagoge, leest daar uit het boek Jesaja en zegt dat de profetie van Jesaja in hemzelf vervulling is gegaan. Want met de Geest des Heren rustend op Jezus’ schouders, brengt hij het goede nieuws en verricht hij goede daden aan juist die mensen die in de samenleving het minste aanzien genieten, zoals de armen, de blinden, de onderdrukten, etc.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Vluchtelingenwerk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Gelukkig wie nederig van hart is

Aan het begin van zijn openbare optreden neemt Jezus zijn leerlingen mee een berg op, en daar geeft hij hen onderricht in de vorm van belangrijke levenslessen. Deze redevoering van Jezus is bekend geworden als de Bergrede en staat in hoofdstuk 5 van het Evangelie naar Mattheüs.

Het gedeelte uit de Bergrede dat in de Martinidienst van zondag 29 januari aan de orde komt, heet ook wel de ‘Zaligsprekingen’. Jezus neemt het daarin op voor hen die in de wereld het minste aanzien verdienen; hij plaatst ze juist op een voetstuk. Gelukkig wie nederig van hart zijn, en gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. In deze woorden van Jezus klinken ook oudtestamentische profetieën door: we lezen erover uit het profetenboek Sefanja. En ook de apostel Paulus wijdt zich aan dit onderwerp in zijn eerste brief aan de christelijke gemeente in Korinthe: “Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen”.

Welkom in de Martinidienst op zondag 29 januari 2023 in de Martinikerk te Groningen. In deze viering zal Jasja Nottelman voorgaan. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries. Aanvang 11:30 uur.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Natuur- en Milieufederatie”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Vissers van mensen

In de Martinidienst van zondag 22 januari gaat het over het bekende roepingsverhaal van de eerste discipelen (volgelingen/leerlingen) van Jezus, uit het Evangelie naar Mattheüs. Jezus spreekt een paar vissers aan, gewone jonge mannen zijn het nog, die op het meer, niet ver van de oever, bezig zijn hun netten uit te werpen. En een paar andere die hun vissersnetten aan het repareren zijn. Hij roept hen op: “Laat je vissersboten en je netten achter, en ga met mij mee. Jullie zijn vissers, maar ik kan zorgen dat jullie vissers van mensen worden, dat jullie samen met mij mensen proberen te winnen, mensen proberen ontvankelijk te maken voor de goede boodschap van Gods liefde”.

We zijn verheugd dat Matty Metzlar, voor het eerst sinds ze met emeritaat is gegaan, weer eens voorgaat in deze viering. Verder werken mee aan de dienst: pianist Jan de Roos en een gelegenheidskoor met zangers m/v uit de Martinikerk en de Fonteinkerk. Van harte welkom op zondagochtend 22 januari 2023 om 11:30 uur.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Leergeld”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.