Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – oecumenische vieringen voor student en Stadjer! Elke zondag om 11.30u is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie. Wat dit betekent kun je op deze website verder lezen en wees daarna van harte welkom om een viering mee te maken!

Pinksteren, feest van inspiratie en bezieling

Zondag 20 mei vieren we Pinksteren, het feest van de scheppingskracht van de Geest die ons inspireert en bezielt. Gods Geest spreekt in alle talen, doorwaait onze harten en ontsteekt over de hele wereld het vuur van de liefde, verdrijft de angst die mensen opsluit in zichzelf.

Toren van Babel (Pieter Bruegel de Oude)

Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken, zo wordt verteld in het oerverhaal uit het boek Genesis, waarin de mensen het initiatief nemen om een stad te bouwen met een toren die tot in de hemel zou moeten reiken: de Toren van Babel. Dit vond God geen goed plan, en daarom stichtte hij een enorme spraakverwarring en raakten de mensen over de hele aarde verstrooid. Maar deze grote diversiteit aan talen en volkeren vormt allerminst een belemmering, eerder een positieve en geestelijk geïnspireerde uitdaging, om de boodschap van Pinksteren breed te verspreiden onder iedereen die het maar horen wil.

De liturgie staat bol van de vrolijke Pinksterliederen, waaronder ook weer het lied “Kom Schepper, Geest Jij” met het enthousiast klinkende refrein:

Met wind in de haren
en zon in de rug
ligt het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.

Voorganger is Matty Metzlar. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Weg van het kruis: Iona Community

George F. MacLeod (1895-1991), oprichter van de Iona Community

“De weg van het kruis – een weg naar het licht” is de titel van de serie vieringen tussen Pasen en Pinksteren, waarin we de oude Bijbelse woorden verbinden met personen uit onze eigen tijd.

In de dienst van zondag 13 mei staat de Iona Community in Schotland centraal, en dan in het bijzonder de grondlegger van deze gemeenschap, George F. MacLeod. Hij heeft zich ingezet om de kloof te dichten tussen de Kerk van Schotland en de allerarmsten.

We lezen een tekst van George F. MacLeod en een gedeelte uit het Evangelie naar Johannes. De liederen die we zullen zingen, zijn afkomstig uit de traditie van Iona.

Voorganger in deze viering is Evert Jan Veldman. Het Martiniorgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. We worden muzikaal ondersteund door Jenny Weijs en Lian van der Steeg (zang) en Diddy van der Stouwe (piano). Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Verzet begint niet met grote woorden

In de serie “De weg van het kruis – een weg naar het licht” schenken we op zondag 6 mei aandacht aan Remco Campert. We lezen het fragment “Verzet begint niet met grote woorden” uit een groter gedicht van zijn hand, getiteld “Iemand stelt de vraag“.

In de hierbij passende evangelielezing (Johannes 15:9-17) spreekt Jezus zijn leerlingen aan als vrienden, om te benadrukken dat zij geen slaven meer zijn maar werkelijk vrienden.

Twee koren werken er maar liefst mee aan deze dienst. Naast de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen hebben we deze zondag een grote groep gasten in ons midden van de King’s University Choirs uit Edmonton (Canada), onder leiding van Melanie Turgeon, met begeleiding van Joachim Segger op orgel en piano en Charles Stolte op sopraansaxofoon.

Voorganger is Tiemo Meijlink, en Henk de Vries bespeelt het orgel. Welkom om 11:30 uur in de Martinikerk!

Download hier alvast de liturgie.

Handen uit de mouwen voor Toentje

De Werkgroep Diaconaat (WGD) zorgt ervoor dat er wekelijks in de Martinikerk geld wordt ingezameld voor goede doelen, waar Toentje er één van is. Toentje is een sociale onderneming in Groningen die op duurzame wijze groenten en kruiden teelt, die via de Voedselbank Groningen worden gedistribueerd onder de mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van diezelfde voedselbank.

Op deze laatste zaterdag in april heeft de WGD ook het initiatief genomen om met een groep Martinigangers zelf aan het werk te gaan in Toentje, in de Groninger wijk Oosterpark. Achttien handen werden uit evenzovele mouwen gestoken en in een paar uur tijd is er heel wat werk verricht: er is onkruid gewied, een pad van houtsnippers aangelegd en nog veel meer. Zie hieronder de foto’s. Dit was een geslaagde activiteit en is zeker voor herhaling vatbaar!

Anderen praten erover, maar Lise, Susan, Esther, Dorine, Janny, Lies, Marian, Martin en Door doen het gewoon!

Einde en nieuw begin

In de serie vieringen tussen Pasen en Pinksteren, getiteld “De weg van het kruis, een weg naar het licht“, waarin we een verband leggen tussen Bijbelse figuren en hedendaagse personen die ons tot voorbeeld kunnen zijn, besteden we aanstaande zondag 29 april aandacht aan de Poolse dichteres Wisława Szymborska (1923-2012).

We lezen van haar het gedicht “Einde en begin” uit de bundel “Uitzicht met zandkorrel“. We leggen hiernaast uit het Johannesevangelie de uitspraak van Jezus over zichzelf als de ware wijnstok. Een wijnstok moet nu eenmaal gesnoeid worden, anders kan hij geen vruchten voortbrengen. Evenzo raakt het gedicht aan het thema van puinruimen en schoonmaken, het afsluiten van een nare periode zoals een oorlog, en dan de kracht te vinden om een nieuw begin te maken.

Evert Jan Veldman gaat voor in deze dienst in de Martinikerk om 11:30 uur. Vocale medewerking wordt verleend door Akke Conradi en het magnifieke Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.

Het leven van Tijn

Wie in december 2016 de actie 3FM Serious Request – destijds vanuit het Glazen Huis in Breda – heeft gevolgd, kent ook het verhaal van de toen zes jaar oude Tijn Kolsteren en zijn nagellakactie. Tijn was terminaal ziek en is ruim een half jaar later overleden. Maar door die nagellakactie is hij in korte tijd wel een Bekende Nederlander geworden, en heeft hij ons een indrukwekkend beeld gegeven van wat werkelijk van waarde is in ons leven. In onze viering van zondag 22 april is hij ons hedendaagse inspirerende voorbeeld, gekozen bij het thema van de serie “De weg van het kruis, een weg naar het licht“. We lezen het verhaal over het leven van Tijn, zoals dat in juli 2017 is verschenen in Kerk in Stad.

Uit het Evangelie naar Johannes lezen we hierbij één van de klassieke “Ik ben”-woorden van Jezus: “Ik ben de Goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen (…)“.

In deze dienst om 11:30 uur in de Martinikerk gaat Tiemo Meijlink voor. Zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en begeleid door Jan de Roos op de piano.

Download hier alvast de liturgie.

Zondag van de Goede Herder

In de Paastijd, de periode tot aan Pinksteren, is het thema van onze vieringen: De weg van het kruis een weg naar het licht. Wij volgen in deze dienstenserie een aantal personen in de Bijbel die de weg van het licht gingen en we verbinden deze met hedendaagse inspirerende voorbeelden.

Op deze zondag van de Goede Herder (zondag 15 april 2018) staat de persoon van Simon Petrus centraal. Volgens het gedeelte uit het Johannesevangelie dat we zullen lezen, stelt Jezus tot driemaal toe aan Petrus de vraag of Petrus hem liefheeft, meer dan de andere discipelen Jezus liefhebben. Telkens als Petrus op die vraag bevestigend antwoordt, geeft Jezus hem als opdracht mee: “Weid mijn schapen”.

Als eigentijds voorbeeld hierbij nemen we de overleden burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam in gedachten. In hoeverre past het beeld van de Goede Herder bij hem?

Voorganger in deze dienst is Matty Metzlar. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

De weg van het kruis – een weg naar het licht

Meer informatie over de serie vieringen tussen Pasen en Pinksteren.

In de zes weken tussen Pasen en Pinksteren volgen we personen in de Bijbel die de weg van het licht gingen en leggen we een verband met hedendaagse personen die een voorbeeld voor ons zijn. Het idee voor deze serie is ontstaan toen onze dirigent Ton Tromp op vakantie in Portugal een expositie bekeek, waarin de klassieke katholieke kruisweg werd gekoppeld aan inspirerende personen uit de moderne tijd.

Vanochtend, 8 april, zijn we van start gegaan met deze serie en hebben we, aan de hand van een interview in dagblad Trouw (van 9 februari 2016), schrijver en publicist Stephan Sanders leren kennen als iemand die de beweging heeft gemaakt van niet-geloven naar (proef-)geloven. Net als de discipel Thomas Didymus uit het Johannesevangelie, die aanvankelijk grote moeite had geloof te hechten aan de boodschap die hem werd verteld, van de opstanding van Christus.

Verderop in deze serie kijken we in hoeverre het beeld van de Goede Herder past bij de overleden burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Ook zullen we in Maria van Magdala proberen te herkennen de onschuld van de terminaal zieke (en inmiddels overleden) Tijn Kolsteren, bekend van zijn nagellakactie bij 3FM Serious Request.

Benieuwd welke personen en onderwerpen in deze serie nog meer voor het voetlicht zullen worden gebracht? Houd deze website en onze pagina op Facebook in de gaten, en kom op zondagochtend om half 12 naar de dienst in de Martinikerk. Deze serie loopt van 8 april tot en met 13 mei 2018.

Afsluiting van Pasen – begin van een nieuwe serie

Pasen is alweer voorbij, zou je misschien denken, maar niets is minder waar. Welbeschouwd is het nog de hele week Pasen, en op zondag 8 april sluiten we het Paasfeest pas echt af. Deze zondag heet daarom ook wel “Beloken Pasen“; het oud-nederlandse woord beluiken betekent besluiten. Een andere naam voor deze zondag is “Quasimodo Geniti“, dat wil zeggen “als nieuwgeboren kinderen”, verwijzend naar de in de paasnacht gedoopten die een week lang in blinkend wit gekleed waren en op deze zondag na Pasen hun witte kleding afleggen.

De ongelovige Thomas, van de Franse schilder Michel Ciry

Op deze zondag 8 april starten we een nieuwe serie vieringen tot aan Pinksteren, getiteld: De weg van het kruis, een weg naar het licht. Naast de lezing uit het evangelie naar Johannes, over de verschijning van de Opgestane Heer aan de discipel Thomas, leggen we een fragment uit een interview met schrijver en publicist Stephan Sanders die de afgelopen jaren is gaan ‘proefgeloven’.

Welkom in deze viering met voorganger Tiemo Meijlink en organist Eeuwe Zijlstra. Aanvang zoals gebruikelijk om 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

De viering van Paasmorgen

Nadat we in de Paasnacht het licht van de nieuwe paaskaars al hebben mogen begroeten, zet de vreugde van Pasen zich voort in de viering op de ochtend van de Eerste Paasdag, zondag 1 april 2018 om 11:30 uur. Pasen: het feest van bevrijding en opstanding, het feest waarop wij zingen:

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Centraal in de viering staat het Paasevangelie van Johannes, het bekende verhaal waarin Maria uit Magdala ’s ochtends in alle vroegte naar het graf komt waar het lichaam van Jezus in is gelegd. Ze treft het graf leeg aan, met de zware steen al voor de ingang weggerold. In de ontmoeting die volgt, dringt het besef maar langzaam tot haar door, dat het niet de tuinman is die bij haar staat en tot haar spreekt, maar dat het de Heer zelf is. ‘Rabboeni!‘ roept ze uit als ze hem herkent, dat betekent: ‘meester!‘.

In deze dienst op Paasmorgen gaat Matty Metzlar voor. Met muziek en zang van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Joram de Rijk.

Download hier alvast de liturgie.