Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – Oecumenische Vieringen voor Student en Stadjer! Elke zondag -behalve in juli en augustus- om 11.30u is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie.

Vanwege corona kan het nuttig zijn te weten wie de dienst bezoeken. Daarom vragen we u zich tevoren aan te melden met dit formulier in de voorafgaande week.

Neem de (aangepaste) corona-regels in acht die u hier vindt: Huisregels in corona-tijd.

Van onze diensten worden geluidsopnames gemaakt. De meest recente opnames zijn te beluisteren met deze link: MartiniOpnames.

De POEZIE-VESPER van 28 november
GAAT NIET DOOR

Eerste Adventszondag: Wees waakzaam

Op zondag 28 november 2021 begint de Adventstijd, de periode van inkeer en voorbereiding op Kerst, waarin we vol hoop en verwachting uitkijken naar de komst van Christus. Uit de voor deze zondag uitgekozen Evangelielezing uit het boek Marcus krijgen we de boodschap mee om toch vooral waakzaam te zijn: je kunt immers van tevoren nooit precies weten wanneer de eerste tekenen van de komst van Gods Koninkrijk zichtbaar worden. Net zoals het uitlopen van de takken van de vijgenboom er een teken van is dat de zomer in aantocht is.

In de Martinidienst op zondag 28 november om 11:30 uur zal Rianne van Zessen als gastvoorganger in ons midden zijn. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Wil je de viering bijwonen, vergeet dan niet je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Chavah”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.

Bron van Wijsheid

Wijsheid is een vaak terugkerend begrip in de christelijke geloofstraditie. Koning Salomo stond al bekend om zijn wijsheid en levenskunst; een belangrijk deel van het Bijbelboek Spreuken is gewijd aan de wijze levenslessen van deze Salomo. De wijsheid wordt in dit boek ook wel voorgesteld in de gestalte van een vrouw: Vrouwe Wijsheid (we kennen haar ook als St. Sophia) tegenover Vrouwe Dwaasheid. Ook de apostel Paulus benoemt in zijn brief aan de Romeinen Gods onuitputtelijke wijsheid. En wie was Jezus anders dan de belichaming van de wijsheid van zijn hemelse Vader?

In de Martinidienst van zondag 21 november om 11:30 uur hopen we rijkelijk te putten uit de bron van de wijsheid. Voorganger in deze viering is Marga Baas. Met orgel- en pianospel van Vincent Hensen en zang uitgevoerd door een gelegenheidskoor dat bestaat uit Jeannette de Bock, Rinka de Jager, Lysbet de Vries en Dorine Wijmenga.

► Download hier alvast de liturgie.

Wil je de viering bijwonen, meld je dan aan, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Het Groninger Landschap”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.

Sint Martinus en het penningske der weduwe

Heel actueel in deze tijd van het jaar (“11 november is de dag, …”) – het verhaal over Sint Martinus (Sint Maarten, naamgever van de Martinikerk te Groningen) die de helft van zijn mantel weggeeft aan een arme bedelaar. In het Evangelie volgens Marcus gaat het over een arme weduwe die een paar muntjes in de offerkist werpt, maar in verhouding is haar bijdrage echt enorm groot. Hoeveel kun je missen, van je eigen overvloed, om ondersteuning te bieden aan wie dat nodig heeft? Dit is wat ons aan het denken zet, en waar we met elkaar aandacht aan besteden in de Martinidienst van zondag 14 november 2021 om 11:30 uur.

Voorganger in deze dienst is Jaap Koopmans. Met muzikale medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Wil je de viering bijwonen, meld je dan aan, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Exodus”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.

Choral Morning Prayer on November 7th

For the first time in almost a year, the Morning Prayer on Sunday, November 7th at 11:30 a.m. will be a service which is held entirely in the English language. In recent times, corona restrictions have made it necessary to organise our Morning Prayers in a limited setting, with parts of the liturgy (Bible readings and sermon) in Dutch and other parts (hymns and anthems) in English, and allowing fewer visitors to attend. We are glad to be able to welcome you all again to this Choral Morning Prayer in the Anglican tradition, in the way it is meant to be, in the Martini Church in Groningen.

Christ healing the blind (El Greco)

The service is ministered by Revd. Arlette Toornstra. The organ will be played by Eeuwe Zijlstra. The Dutch Choral Singers will participate in this service, directed by Henk de Vries. The theme of this service is taken from the Gospel of John, where a man who was born blind is healed by Jesus and – after bathing in the pool of Siloam – can see the light in his eyes as never before.

If you want to attend the service, we kindly request you to register beforehand (no later than Saturday at noon) via this registration form. Please read our house rules first! The link to the registration form can also be found at the bottom of the house rules page.

► The order of service can be downloaded here.

Collection: even if you can’t attend the service, perhaps if you are listening to our audio registration online afterwards, it is still possible to contribute financially. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Humanitas companions project’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

► We will make an audio recording of this service and publish it online afterwards. You can find it, later on Sunday afternoon or evening, via this Dropbox link.

Nadat we in de afgelopen periode, vanwege de beperkingen door corona, genoodzaakt waren onze Morning Prayers in een wat beperktere vorm te organiseren (deels in het Engels en deels in het Nederlands, met kleinere aantallen bezoekers), doet het ons deugd om op zondag 7 november 2021 om 11:30 uur u allen weer te verwelkomen in een volledig Engelstalige Choral Morning Prayer in de Anglicaanse traditie, helemaal zoals deze bedoeld is, in de Martinikerk in Groningen.

Voorganger is Arlette Toornstra. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries, waarbij het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Het thema sluit aan bij het Evangelieverhaal uit Johannes, over de genezing van een blindgeboren man. Nadat Jezus de man heeft geïnstrueerd zich te wassen in het badhuis van Siloam, ziet de man het licht in zijn ogen als nooit tevoren.

► Download hier alvast de liturgie.

We vragen bezoekers van deze dienst zich uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan te melden via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Humanitas maatjesproject”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.

Allerheiligen en Allerzielen

De viering op de zondag die het dichtst bij 1 en 2 november ligt, dit jaar dus op zondag 31 oktober, staat als vanouds in het teken van Allerheiligen en Allerzielen. We staan stil bij hen die niet meer onder ons zijn.

In hoofdstuk 12 van het Marcusevangelie raakt Jezus verwikkeld in een discussie met een aantal Sadduceeën over het onderwerp dood en leven. Is dood alleen maar dood of is er ook opstanding uit de dood? En wat kunnen we ons dan voorstellen bij die opstanding? Uit de reactie van Jezus wordt in elk geval duidelijk dat God niet een God van doden maar een God van levenden is.

In deze viering is ook gelegenheid voor de gedachtenis aan de mensen die wij missen, familieleden, vrienden of anderen in ons persoonlijk leven die zijn overleden, in het afgelopen jaar of langer geleden.

Voorganger in deze Martinidienst op zondag 31 oktober 2021 om 11:30 uur is Ivo de Jong. Met medewerking van een gelegenheidskoor onder leiding van Ton Tromp. Het orgel en de vleugel zullen bespeeld worden door Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

We willen bezoekers van deze dienst vragen zich uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan te melden via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: UCF Foundation”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.

Dat ik weer kan zien

In de Martinidienst van zondag 24 oktober besteden we aandacht aan het Evangelieverhaal over de genezing van Bartimeüs, de blinde bedelaar die aan de kant van de weg zit, even buiten Jericho. Zodra hij verneemt dat Jezus daar samen met zijn leerlingen passeert, roept hij Jezus aan. Uit zijn smeekbede aan Jezus, “dat ik weer kan zien“, blijkt een groot geloofsvertrouwen van deze blinde man.

Voorganger in deze viering, die om 11:30 uur begint in de Groninger Martinikerk, is Tiemo Meijlink. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

We willen bezoekers van deze dienst vragen zich uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan te melden via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: STOOT”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.

Poëzievesper “De verbeterde schepping”

Zondag 24 oktober 2021 om 17:00 uur – Martinikerk Groningen

Begin november 2021 vindt in Glasgow (Schotland) de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) plaats. In de aanloop naar deze conferentie heeft Schoonheid met een Ziel voor de poëzievesper van 24 oktober gekozen voor het thema “De verbeterde schepping”. Dit is een zinsnede uit het gedicht Contract van Alexis de Roode (1970). In deze poëzievesper zullen we enkele gedichten lezen en overdenken uit Alexis’ bundel Een steen openvouwen (2017).

Met medewerking van Tiemo Meijlink als voorganger. De muzikale onderdelen van deze vesper worden verzorgd door het Trio Fiori Musicali, bestaande uit Jaap de Kok (bariton), Rianne Helmus (blokfluit) en Wietse Ouwejan (klavecimbel).

Vrije toegang, collecte bij de uitgang.

Terugblik afscheid Matty

Op zondag 10 oktober jl. ging Matty Metzlar voor de laatste keer voor in de Martinidienst, waarna we ruimhartig aandacht besteed hebben aan haar afscheid. De video van de live gestreamde dienst zal nog enige tijd beschikbaar blijven om terug te kijken op Youtube.

Met een selectie uit de vele foto’s die Sieka Berkhout heeft gemaakt van deze viering en de daarop volgende afscheidsbijeenkomst, blikken we nog eenmaal terug:

Schnitgerfestival 2021

Zondag 17 oktober 2021 is er geen reguliere Martinidienst om 11:30 uur. Wij maken dan plaats voor het Schnitgerfestival, meer bepaald voor de Stedelijke Cantatedienst die onderdeel is van het programma van het Schnitgerfestival. Deze dienst, met uiteraard volop orgelmuziek, begint om 10:00 uur. Meer info vindt u hier.

Zondag 24 oktober is onze eerstvolgende reguliere Martinidienst met voorganger Tiemo Meijlink.

Afscheidsdienst Matty Metzlar

Het was enige tijd geleden al aangekondigd, maar zondag 10 oktober is het dan toch echt zover: de Martinidienst waarin we afscheid nemen van Matty Metzlar. Matty heeft aangegeven dat ze per 1 november 2021 haar werkzaamheden als studentenpastor, verbonden aan het GSp, wil beëindigen, en daarom gaat ze op 10 oktober om 11:30 uur voor het laatst voor in de Martinikerk in Groningen. Het wordt een dienst met veel muziek en zang: we mogen ons verheugen in de medewerking van de Cantores Sancti Martini o.l.v. Leo van Noppen, de Dutch Choral Singers o.l.v. Henk de Vries, de Schola Gregoriaans o.l.v. Ton Tromp, organist Eeuwe Zijlstra, pianist Jan de Roos en violiste Inge Muntendam.

Zolang de limiet voor het aantal aanmeldingen nog niet bereikt is (maar uiterlijk op 8 oktober), is het mogelijk je voor deze viering en de aansluitende lunch en afscheidsbijeenkomst aan te melden via dit speciale formulier. Gezien het aantal aanmeldingen dat we al ontvangen hebben, zal het niet in alle gevallen mogelijk zijn om 1,5 meter onderlinge afstand te bewaren. Het zal in de zijbeuken en in de herenbanken makkelijker zijn een plekje met voldoende afstand te vinden dan in het middenschip van de kerk. We willen de bezoekers vragen hier rekening mee te houden. Ook kan de dienst online gevolgd worden via de livestream (zie de link verderop).

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Het Groninger Landschap”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► We hebben de dienst op 10 oktober 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. (Niet gevonden? Probeer anders deze link.) Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop ook een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag (of -avond) door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.