Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – oecumenische vieringen voor student en Stadjer! Elke zondag om 11.30u is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie.

In verband met de corona-pandemie wordt tijdens de diensten 1,5 meter afstand gehouden en is aanmelding voor elke dienst noodzakelijk. Als je corona-klachten hebt of als je recent corona-contacten hebt gehad, mag je je niet aanmelden. Laatste nieuws vind je steeds op deze website. Aanmelding kan tot zaterdagmiddag 12:00 uur via deze link:

Aanmelden eerstvolgende Martinidienst
Registration for next Service

Latere aanmeldingen worden mogelijk niet gezien. Lees ook onze corona-huisregels: Huisregels – House Rules

Beluister hier de opname van de dienst van 25 oktober

En dit is de link naar de Jazz vesper van 25 oktober

Viering van Allerheiligen en Allerzielen

In de viering van Allerheiligen en Allerzielen, op zondag 1 november 2020 om 11:30 uur, staan we stil bij al die mensen die ons zijn voorgegaan op de levensweg met hun inspirerend geloof en vertrouwen. Ook willen wij de mensen gedenken die wij missen, die gestorven zijn. Mensen die in ons persoonlijk leven een bijzondere plaats hebben gehad en die wij meedragen in ons hart.

Voorganger in deze dienst is Matty Metzlar. In de vooraankondiging van deze dienst (zie eerder geplaatst bericht) hebben we gevraagd om de namen van te gedenken dierbaren aan Matty te mailen. De namen van deze personen zullen worden genoemd en een medewerker van de Werkgroep Martinidiensten zal dan telkens een kaarsje aansteken. Na afloop van de dienst kan een ieder, indien gewenst, langs alle aangestoken kaarsjes lopen (op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar).

De lezingen in deze dienst zijn uit Jesaja 25 en Openbaringen 21.

Zang en muziek worden verzorgd door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

We hanteren nog steeds onze aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis in Malawi“. [De Voedselbank Groningen, zoals in de liturgie als collectedoel is vermeld, was vorige week aan de beurt; de Werkgroep Diaconaat heeft beide collectedoelen gewisseld.] Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► We streven ernaar (bij wijze van experiment) om deze dienst op zondag 1 november vanaf 11:30 uur live uit te zenden via het Youtube-kanaal van de Martinidiensten.

Jazz vesper October 25th

Last Sunday, October 25th, there was a Jazz vesper in the Martini Church, as part of the Schoonheid met een Ziel programme, with pastors Arjen Zijderveld and Matty Metzlar, and with music played by four students of the Prince Claus Conservatoire in Groningen. The theme of this Jazz vesper was “Alone Together”. We have made an audio recording of this vesper, so anyone who might have missed this vesper can follow this link and listen and enjoy afterwards.

Allerzielen 2020

Op zondag 1 november vieren wij in de Martinidienst de gedachtenis van de overledenen. Dit jaar zullen we in verband met het coronavirus een wat andere vorm kiezen voor het ritueel waarbij ieder persoonlijk uitgenodigd wordt om een kaarsje te ontsteken voor een dierbaar familielid of vriend(in).

Wij willen jullie vragen om namen aan te dragen van een dierbare overleden vriend(in), partner of familielid, iemand die in jouw persoonlijk leven een bijzondere plaats had en die je meedraagt in je hart. In de dienst zullen wij hun namen noemen, terwijl één van ons steeds een kaarsje ter gedachtenis zal ontsteken aan de Paaskaars. Iedereen is van harte uitgenodigd om een naam aan te dragen! Mail de namen die je wilt gedenken naar Matty Metzlar, voorganger in deze viering: mattymetzlar@gmail.com.

We zullen proberen deze bijzondere dienst ‘live’, dus om 11:30 uur, op internet te krijgen – nader bericht daarover volgt op deze website.

Een plaats van God

Zondag 25 oktober om 11:30 uur zal Hilde Boekeloo voorgaan in de Martinidienst. Als thema heeft ze gekozen voor “Een plaats van God”. Dit verwijst naar de plaats waar Jakob, volgens het verhaal uit Genesis, eens heeft overnacht en daar in een droom engelen zag afdalen en weer omhoogklimmen langs een ladder die tot in de hemel reikte. Jakob noemde die plaats Bethel en markeerde de plek door de steen, die hem tot hoofdkussen gediend had, rechtop te zetten.

Aan de viering werken verder mee organist Eeuwe Zijlstra en een zangtrio dat voor de gelegenheid wordt gevormd door Bert Ballast, Maarten van Damme en Hans van der Veen.

We hanteren nog steeds onze aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Voedselbank Groningen“. [Het ziekenhuis in Malawi, zoals in de liturgie nog als collectedoel is vermeld, is volgende week weer aan de beurt.] Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.

Herfstdagje (30)

Begin oktober reizen mijn vriendin en ik van het hoge noorden naar het uiterste zuiden van Nederland, we genieten van een lang weekend in Zuid-Limburg. Wat een prachtig wandelgebied is dat, het heuvellandschap en de vakwerkhuizen geven je direct een ‘buitenland-gevoel’.

Maastricht bezoeken wij op de zondagochtend, lekker rustig nog. De stadswandeling brengt ons in de Onze-Lieve-Vrouwekerk of ‘De Slevrouwe’ zoals men in Mestreech zegt. Het is een prachtige sfeervolle Romaanse kerk waar alle bezoekers stilstaan en een kaarsje branden bij het fraaie uit hout gesneden beeld van Maria Sterre der Zee. Maar mijn aandacht wordt nog meer getrokken naar het beeld dat direct bij binnenkomst in een nis staat, de heilige Christophorus, ‘Christusdrager’ betekent zijn naam, beschermheilige van de pelgrims en reizigers. Hij is één van mijn favoriete heiligen.

Een middeleeuwse legende vertelt over hem dat hij groot en sterk was als een reus, zijn naam was Reprobus, hij had het verlangen om de machtigste vorst op aarde te zoeken en te dienen. Maar op zijn zoektocht wordt hij keer op keer teleurgesteld. Dan ontmoet hij een oude kluizenaar die hem raad geeft: “Jij bent groot en sterk, ga bij die wilde, gevaarlijke rivier wonen en draag de reizigers veilig naar de overkant. En wacht ondertussen en heb geduld… wie mensen helpt, zal de machtigste koning vinden.”

Vele jaren is Reprobus een veerman zonder boot, hij is zelf een levende brug tussen beide oevers; met zijn staf als ondersteuning draagt hij vele mensen op zijn rug door het water naar de overkant. Hij is een levende verbinding geworden en leert zo wat verbondenheid betekent en dienstbaarheid.

Dan klinkt er in een nacht de stem van een kind, tot driemaal toe roept het en vraagt om overgezet te worden. Dat lijkt een gemakkelijke klus, maar met iedere stap die de reus Reprobus zet wordt het kind zwaarder, zo zwaar dat hij dreigt te bezwijken. Met enorme krachtsinspanning weet hij de andere oever te bereiken. Dan pas openbaart het kind zich als Christus: “Verwonder je niet dat ik zo zwaar weeg, want ik draag de last van de wereld… jij hebt in je arbeid bij de rivier mij gediend.” Het kind doopt hem in het water van de rivier en schenkt hem een nieuwe naam: Christophorus.

Ik vind het een ontroerende en troostende legende die iets uitbeeldt van onze eigen levensweg. Voor mij spiegelt Christophorus ook welke zuigkracht er uitgaat van datgene wat het sterkste en machtigste lijkt op aarde, een dwaalweg die ontmaskerd wordt door zijn ontmoeting met Christus. Wanneer hij het kind op zijn schouders neemt, is hij een Christusdrager geworden, een beeld dat ik verbind met Lied 601 (liedtekst van Huub Oosterhuis):

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

 Matty Metzlar

Gezicht en Masker

Tien maanden geleden, in december 2019, werden we in de Martinidienst met voorganger Ivo de Jong aangenaam verrast door een groter aantal bezoekers dan verwacht, groter dan het aantal afgedrukte liturgieboekjes. Komende zondag, 18 oktober 2020 om 11:30 uur, gaat Ivo de Jong opnieuw voor in onze viering, maar helaas kunnen we vanwege de corona-voorschriften nu maar zeer beperkt bezoekers toelaten. Maar we maken tegenwoordig een geluidsregistratie van de viering, zodat wie niet bij de viering aanwezig kan zijn (vanwege coronaregels of om andere redenen) de dienst achteraf toch kan beluisteren.

Ivo heeft zijn overweging de titel “Gezicht en Masker” meegegeven, en zonder nu al te veel hierover te verklappen, zal hij hiermee ongetwijfeld op een bijzondere wijze bij de actualiteit van vandaag de dag aanhaken. In de overweging is ook een liedtekst van hemzelf verwerkt, die eindigt met de bemoedigende woorden:

Wanneer ooit het ijs van mijn angsten ontdooit
geef ik me over, verlies mijn gewicht
in het vuur in het zicht
van de afgrond van Licht.

Muziek en zang in deze viering worden verzorgd door het Koor van het GSp onder leiding van Pieter Pilon met orgelspel van Jan de Roos. Een zeer toepasselijke liedkeuze is het bekende “Delf mijn gezicht op” van Huub Oosterhuis.

Wil je de viering meemaken, dan is het van essentieel belang om je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Dus met name ook als je de geluidsregistratie van de dienst achteraf beluistert! Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Appie’s Minimacamping“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.

Worden als een kind

In de Martinidienst van zondag 11 oktober om 11:30 uur gaat het, aan de hand van twee bekende Bijbelverhalen, over verwachtingen waar je als mens moet voldoen. Waar schik je je naar en zit je aan vast? En kun je bestaande patronen doorbreken? Als je jong bent kan dit een grote rol spelen, maar ook verderop in je leven. De verhalen zijn ‘het offer van Izaäk’ uit Genesis en ‘worden als een kind’ uit Marcus.

Voorganger in deze viering is Lense Lijzen. Gezongen wordt door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen, met orgelspel van Eeuwe Zijlstra.

Vanwege de nog altijd geldende corona-beperkingen en het daardoor beperkte aantal zitplaatsen is het van essentieel belang om je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Urgente Noden (SUN)“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

 Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.

Herfstdagje (29)

Foto: Alex Wiersma

Op donderdagavond heb ik mijn wekelijkse verzetje: ik doe een cursus theatermaken bij Vrijdag, het vroegere Kunstencentrum. Even achter de laptop vandaan, op de fiets door het Noorderplantsoen naar het Prinsentheater. Ik houd mijn hart vast hoe lang dit nog kan maar tot nu toe gaat het gewoon door. In de eerste twee lessen ging het over inspiratie, in les drie en vier stond het gebruik van de ruimte centraal.

De opdracht van de vorige les was om één groot ding mee te nemen of veel van iets kleins. Ik haalde mijn oude smurfenverzameling van de zolder en in overleg met mijn medecursisten werden de blauwe wezentjes het onderwerp van een talkshow, waarin een voorstander en een tegenstander van de smurfen elkaar naar het leven stonden. The black-lives-matterdiscussie werd een blue lives matter. De discussie eindigde met twee tegenstanders die elkaar met smurfen bekogelden. Een andere cursist vertelde heel poëtisch met een oude wereldbol voor zich in welke landen ze allemaal geweest was en welke plekken nog op haar verlanglijstje stonden. Duitsland was nog verdeeld in een westelijk en oostelijk deel, de Sovjetunie bestond nog en Tsjechoslowakije was nog één land. Door de jaren heen was een eiland van de wereldbol verdwenen en Argentinië uitgeveegd… Een ander duo had van lucifers en waxinelichtjes allemaal spelletjes gemaakt: een sjoelbak, tafelvoetbal, Triviant (het waxinelichtje was in partjes gebroken) en een toren van lucifers.

Na zo’n avond ga ik voldaan naar huis, enthousiast over zoveel creativiteit. De cursus laat je op een andere manier naar dingen kijken: met een paar stoelen, een tafel en een paar zakjes chips ontstaat al een scène, een stapel stoelen leidt tot een stoelendans. Door voorwerpen uit hun context te halen en in een andere omgeving te plaatsen ontstaat een andere blik op de werkelijkheid.

Zo zag ik ook de kindervoorstelling ‘Vaar mee op de Ark van Noach’ in de Nieuwe Kerk. Kinderen mochten zich verkleden als hun lievelingsdier en hun knuffel meenemen, die meevoer in de ark. De kerk werd een schip, een ouderling met een gieter werd Noach, getrommel op de banken werd een regenbui. Het toneelspel werd ondersteund door animaties op een groot scherm. Kinderen keken met open mond toe.

Voorstelling ‘Snorro’ in het Prinsentheater Groningen (2012). Foto: Wendy Eggen

In de loop der jaren heb ik al de gekste rollen gespeeld: van baby tot overspelige echtgenoot, van buikspreekpop tot generaal. In een voorstelling in het kerkje van Woltersum brachten we twee vroeg overleden kinderen weer tot leven en in een andere voorstelling vertolkte ik als alter ego de ware gevoelens en gedachten van een overspelige man. Theater biedt de mogelijkheid om even in de huid van een ander te kruipen en uit het alledaagse leven te stappen. Vooral in coronatijd, waar weinig kan en er door het thuiswerken weinig interactie is, is het verfrissend om je zinnen te blijven verzetten. Spelen verruimt je geest.

 Tim Smid

Herfstdagje (28)

“Wat vond je leuk toen je een kind was”, vroeg iemand me ooit toen ik als begin veertiger weer eens wanhopig op zoek was naar wat ik wilde met mijn leven. Het is een interessante vraag en ik leef gelukkig al een leven dat vrij dicht bij mijn jeugd gebleven is. Ik struin elke dag met mijn hond door de natuur, ik schrijf nog steeds brieven en verhaaltjes, er is altijd een boek, alle Marie Kondo boeken ten spijt verzamel ik nog steeds en ik speel nog steeds vadertje en moedertje al is dat al 18 jaar niet meer ‘doe alsof’ maar ‘voor het echie’.

Toen, een half jaar geleden alweer, corona ons leven overhoopgooide, had ik dus niet zo veel aan de tips om corona te overleven. Ik wandelde al iedere dag. Ik bakte maar wat vaker brood, las iets minder dystopische jeugdboeken en iets meer: ‘alles komt goed boeken’ van Ierse schrijfsters. Langzaamaan ging ik wel steeds vaker zuchten. Zeker toen het in augustus doordrong dat we hier niet zomaar weer mee klaar zouden zijn.

“Dat deed ik toen ik acht was: zwemmen”, dacht ik toen een vriendin terloops half augustus zei: “ik ga zo nog even het water in bij het stadsstrand.” Sinds dat moment lig ik drie à vier keer in de week in het Oosterhamrikkanaal. Ik heb een bloedhekel aan sport, maar buiten zwemmen is geen sport. Het is meditatie, natuur en de wereld uit een heel ander perspectief bekijken.

Ik zag liggend in het water een reiger met een scheef oog naar me kijken. Vier jonge veel te laat geboren eendjes die nieuwsgierig naar me toe zwommen. Visjes die boven het water uitsprongen en afgelopen maandag vloog er een ijsvogel langs mijn hoofd verderop de rietkraag in.

Op de terugweg heb ik, vanuit het water, zicht op zowel de Nieuwe Kerk als de Martinitoren en dat is passend. Zwemmen is meer kerk dan sport voor mij. De man zegt dat ik minder zucht. Het is al oktober en het water wordt venijnig koud. Dus als u straks twee veertigers in een wetsuit in het kanaal ziet liggen, dan zijn wij dat. Het voelt te goed om op te geven, alleen omdat het toevallig al herfst is!

Marieke Laauwen

Resuming the monthly Morning Prayers

On Sunday, October 4th 2020 at 11:30 am, we will resume our monthly Morning Prayer services. On March 15th we had to cancel the Morning Prayer due to the corona virus outbreak, and since then we have had only online Morning Prayers (mostly in Dutch) on kerkomroep.nl in the months of May and June. Our weekly Dutch-language services (Martinidiensten) have been restarted in September 2020, and so will the English-language Morning Prayers, which will be on the first Sunday of each month from now on (with a few exceptions reserved).

Not everything will be like it used to be normally. Due to the strict measures taken to reduce the spread of the corona virus the service will be held in the ‘high choir’ of the Martini church, not in the central part of the church (the ‘nave’). The entrance to the church is opposite ’t Feithhuis. Please note that the information published in Kerk in Stad, that the service would be held in the nave, is outdated! There will also be no singing together by the congregation; we will restrict to listening to the psalms, hymns and anthems etc. sung by the Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries, the organ music played by Vincent Hensen-Oosterdijk (not Eeuwe Zijlstra as mentioned in the order of service) and the words spoken by the officiant Revd. Arlette Toornstra. Bible readings are from the book of Jonah and from the Gospel of Matthew.

There will be limited seating available. If you want to attend the service, it is necessary to register beforehand (no later than Saturday at noon) via this registration form. Please read our house rules first! The link to the registration form can also be found at the bottom of the house rules page.

► The order of service can be downloaded here.

Collection: even if you can’t attend the service, it is still possible to contribute financially. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Hospital in Malawi’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

 You can listen to the audio recording of this Morning Prayer service via Dropbox – follow this link.

Op zondag 4 oktober om 11:30 uur hervatten we onze maandelijkse Morning Prayers. De Morning Prayer van 15 maart moest worden geannuleerd vanwege de uitbraak van het coronavirus, en sindsdien hebben we alleen nog enkele online Morning Prayers via kerkomroep.nl kunnen houden (in mei en juni, deels Engels- en deels Nederlandstalig). De wekelijkse Nederlandstalige Martinidiensten zijn op 6 september weer van start gegaan, en vanaf 4 oktober vieren we in principe op de eerste zondag van de maand een Engelstalige Morning Prayer (uitzonderingen voorbehouden).

Nog niet alles zal weer helemaal zijn zoals vanouds. Zo zal vanwege de aangescherpte coronamaatregelen de viering worden gehouden in het hoogkoor van de kerk, in plaats van in het schip. De ingang is tegenover het Feithhuis. Let op: in Kerk in Stad staat nog vermeld dat de viering in het schip zou plaatsvinden, maar die informatie is achterhaald! Verder laten we ook de gezamenlijke gemeentezang nog achterwege, maar luisteren we vooral naar de liederen gezongen door de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries, met daarbij de orgelmuziek gespeeld door Vincent Hensen-Oosterdijk (in plaats van Eeuwe Zijlstra zoals vermeld in de liturgie), en naar de woorden gesproken door voorganger Arlette Toornstra. De Bijbellezingen zijn uit het boek Jona en uit het evangelie van Mattheüs.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is het van essentieel belang om je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels – lees die eerst!

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis in Malawi“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

 Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.