Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – Oecumenische Vieringen voor Student en Stadjer! Elke zondag -behalve in juli en augustus- om 11:30 uur is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie.

De martinidiensten zijn te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl, Groningen, Martinikerk, 11:30 uur, via deze link, ook op een later tijdstip.

Eerste Advent: Waakzaam blijven

Zondag 27 november begint de Adventsperiode, vier weken waarin we hoopvol toeleven naar Kerst, we vol verwachting uitzien naar de komst van Christus in onze wereld. De Mensenzoon met zijn boodschap van vrede en redding voor de aarde en al haar bewoners.

De profetie uit het boek Micha, die we in deze eerste adventsviering lezen, klinkt nogal dreigend en onheilspellend. Die redding waar we zo op hopen, lijkt verder weg dan ooit, en in de wereld van vandaag de dag is dat beeld maar al te herkenbaar. Hartstochtelijk zingen we dan ook: “Breng redding, Heer”, met de woorden van Psalm 12. Maar uit de woorden uit het Mattheüsevangelie kunnen we moed en vertrouwen putten: de komst van de Heer is nabij, maar het precieze moment weet nog niemand. Het is dan ook vooral een oproep om waakzaam te blijven en te letten op wat er om je heen gebeurt. Want zoals het uitlopen van de vijgenboom de zomer aankondigt, zo moet je ook de tekenen leren herkennen dat de Mensenzoon in aantocht is. “Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn?

Van harte welkom in de Martinidienst op deze eerste Adventszondag, 27 november 2022 om 11:30 uur in de Martinikerk. Voorganger is Arlette Toornstra. Met muzikale medewerking (zang, piano en orgel) van het trio Jenny en Lian van der Steeg en Diddy van der Stouwe.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Natuur- en Milieufederatie” (dus niet de Bijenstichting zoals hier eerder vermeld heeft gestaan). Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Wat er nog gaat gebeuren…

Met Advent, de aanloopperiode naar Kerst, begint een nieuw kerkelijk jaar. Dat betekent dat we nu in de laatste weken van het oude kerkelijk jaar zitten. Zondag 20 november is de laatste zondag van het huidige kerkelijk jaar, en deze dag heet ook wel de Zondag van de Voleinding. We staan stil bij de toekomstverwachting van het doorbreken van Gods rijk van gerechtigheid en vrede.

Uit het boek Maleachi klinken profetische woorden over wat er staat te gebeuren, als die tijd op het punt staat aan te breken. Dan maakt de levenshouding van mensen een wezenlijk verschil: geen goed nieuws voor de hoogmoedigen en goddelozen, maar voor wie ontzag voor God heeft zal de zon van de gerechtigheid stralend opgaan, en “huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen”, zegt de profeet. Maleachi spreekt ook over de verzoening tussen ouders en kinderen.

Ook uit het Evangelie van Lucas lezen we woorden die Jezus spreekt over de tijd die komen gaat, en aan wat voor gebeurtenissen je kunt herkennen dat er wat op stapel staat. Er wordt gesproken over verschrikkelijke dingen: aardbevingen, epidemieën, hongersnoden, volkeren die tegen elkaar ten strijde trekken, maar er klinken ook bemoedigende woorden: “Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken”, en “Red je leven door standvastigheid”.

Over deze thematiek gaat het in de Martinidienst van zondag 20 november 2022, aanvang 11:30 uur, met voorganger Marga Baas. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Jan de Roos. Welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Leergeld”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Doopdienst Tessa Commandeur

De Martinidienst van zondag 13 november 2022 belooft een extra feestelijke dienst te worden. Op die dag willen Jeroen Commandeur en Jacobine Gelderloos hun dochter Tessa, zusje van Veerle en Maarten, ten doop houden.

De Bijbellezing en overweging hebben als thema het verhaal uit Exodus 3 over Mozes die bij een brandende braamstruik een ontmoeting heeft met de God die zich bekend maakt met de naam “Ik ben”.

Voorganger in deze dienst is Jasja Nottelman. Een gelegenheidskoor onder leiding van José van Dijken zal medewerking verlenen. Jan de Roos bespeelt het orgel. Aanvang 11:30 uur. Allen van harte welkom.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: INLIA”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Gedachtenisviering (Allerheiligen/Allerzielen)

Each year, on a Sunday close to the 1st and 2nd of November (All Saints’ Day and All Souls’ Day), the Martinidienst is dedicated to the commemoration of the deceased. This implies that in deviation of our earlier planning, the service of November 6th at 11:30 a.m. will not be a Morning Prayer. Even though the service will be entirely in Dutch, as opposed to an alternation of Dutch and English, you are most welcome to join this service, and to join also the ritual of lighting a candle to commemorate a family member, a friend or otherwise someone in one’s personal life, who has passed away. The officiant in this service will be Sam Van Leer. For additional information (in Dutch), see below.

De Martinidienst van zondag 6 november 2022 om 11:30 uur is onze traditionele viering van Allerheiligen en Allerzielen. Deze viering is gewijd aan de gedachtenis van de overledenen. We willen de mensen gedenken die we missen, die gestorven zijn. Mensen die in ons persoonlijk leven een bijzondere plaats hebben gehad en die we meedragen in ons hart. Voor iedere aanwezige is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een overleden familielid, vriend of andere dierbare.

In de Evangelielezing van deze zondag, uit Lucas 20, gaat het ook over leven, dood en opstanding. Enkele Sadduceeën leggen Jezus een ingewikkelde ‘logische puzzel’ voor, waarin de situatie wordt beschreven dat een vrouw zeven keer getrouwd is geweest, alle zeven echtenoten zijn broers van elkaar, en alle zeven huwelijken eindigen kinderloos. De vraag is als wiens vrouw zij zal worden gezien ten tijde van de opstanding. Het antwoord van Jezus geeft deze kwestie een onverwachte wending, want daaruit blijkt dat het ‘probleem’ dat door de Sadduceeën geschetst wordt eigenlijk niet van belang is; God is een God van levenden, niet van doden, en voor Hem behoren allen tot de levenden. Dat deze woorden ook voor ons troostend mogen zijn.

Voorganger in deze viering is Sam Van Leer. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Opkikker”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Op zoek naar de verdwaalde schapen

Binnen de kudde zijn niet alle schapen hetzelfde, er zijn nu eenmaal sterkere en zwakkere dieren, en daarom is er ook verschil in de hoeveelheid zorg en aandacht die elk dier nodig heeft. Zoals een goede herder bij het weiden van zijn schapen zijn aandacht moet verdelen, zo zegt God zelf – bij monde van de profeet Ezechiël – dat hij op zoek zal gaan naar verdwaalde schapen, de verjaagde dieren zal terughalen en gewonde en zieke dieren de verzorging te geven die ze nodig hebben.

Ook in de bekende gelijkenis uit Lucas over het ‘verloren schaap’ komt dit naar voren: het ene schaap dat verdwaald is en waarnaar de herder op zoek moet, heeft op dat moment even alle aandacht nodig, in tegenstelling tot de 99 anderen die nog ‘gewoon’ in de kudde meelopen. Des te groter is de vreugde na afloop voor iedereen, als het verdwaalde schaap is teruggevonden.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 30 oktober 2022 om 11:30 uur in de Groninger Martinikerk. Als gastvoorganger is Cees Verspuij in ons midden. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist is Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Vluchtelingenwerk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Woord van den beginne

Woord van den beginne, stem uit de hemel, het spreken van God, er zijn vele manieren om uitdrukking te geven aan waar in essentie het jodendom en het christendom hun bestaansrecht aan ontlenen. Het geloofsverhaal dat eeuwen en eeuwen geleden is begonnen met de scheppingskracht van het Woord.

In de Martinidienst van zondag 23 oktober zal voorganger Jaap Goorhuis twee bijbelpassages voorzien van een passende toelichting. Allereerst een gedeelte uit Deuteronomium, waar het gaat over Mozes die het Woord van de Heer aan het volk moet overbrengen als de belangrijke leefregels en wetten, die de kern vormen van het verbond dat God met zijn volk heeft gesloten. En ten tweede de bekende openingswoorden van het Johannesevangelie, over het Woord dat in het begin was, het vleesgeworden Woord als aanduiding voor Gods Zoon die in de wereld kwam.

Aan deze viering werkt een klein gelegenheidskoor (Ton Tromp, Joke Bulthuis en Hans de Wolf) mee om de gemeentezang te ondersteunen, waarbij Jan de Roos het orgel en/of de piano zal bespelen. Aanvang zoals gebruikelijk om 11:30 uur. Van harte welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Salmagundi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Van Abraham tot Zacheüs

Twee bekende Bijbelverhalen komen aan de orde in de Martinidienst van zondag 16 oktober. Allereerst uit Genesis het verhaal over Abraham (toen nog Abram geheten), die de opdracht krijgt weg te trekken uit zijn geboortestreek naar het land Kanaän, maar die tegelijk ook de goddelijke belofte krijgt dat hij zal worden gezegend met veel nakomelingen. “Ik zal zegenen wie jou zegenen. Een bron van zegen zul je zijn.” Ten tweede uit Lucas over de ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs de tollenaar. Zacheüs, klein van stuk, klimt in een vijgenboom om in de drukte Jezus voorbij te zien komen. Dat hij berouw toont voor wat hij eerder verkeerd heeft gedaan en aangeeft zijn leven te willen beteren, is voor Jezus aanleiding om zichzelf bij Zacheüs thuis uit te nodigen voor onderdak. Dit leidt tot verbijstering bij de omstanders, maar het is waar: een wending ten goede in Zacheüs’ leven mag beloond worden.

Welkom in de Martinidienst op zondag 16 oktober om 11:30 uur. Voorganger is Jasja Nottelman. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist: Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Leergeld”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Uitgenodigd voor een feestmaal

In de Martinidienst van zondag 9 oktober besteden we aandacht aan een gelijkenis (zoals opgetekend in Lucas 14) die Jezus vertelt terwijl hij op sabbat is uitgenodigd voor een maaltijd bij een vooraanstaande Farizeeër thuis. Het gaat er in de gelijkenis om, als iemand je uitnodigt voor een bruiloftsfeest, dat je dan niet de belangrijkste plaats moet kiezen om te gaan zitten, want misschien heeft de gastheer nog wel iemand uitgenodigd aan wie die ereplaats nog meer toekomt dan aan jou, en zal hij je vragen die plek aan hem af te staan. Beter is het een niet al te opvallende plaats te kiezen, dan zou het zomaar kunnen dat de gastheer je benadert en jou een plek dichterbij hem aanbiedt. Motto: wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.

Als gastvoorganger is deze zondag Peter van de Peppel in ons midden. Met medewerking van een gelegenheidskoor dat de gemeentezang zal ondersteunen. Organist is Henk de Vries. Aanvang 11:30 uur in de Groninger Martinikerk.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Bijenstichting”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Morning Prayer: the parable of the vineyard owner and his tenants

Towards the end of the year we have planned three more Morning Prayer services, each time on the first Sunday of the month. The next Morning Prayer will be on Sunday, October 2nd, at 11:30 a.m. in the Martini Church in Groningen. The choir participating in this service will be the Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries. The officiant is Revd. Ynte de Groot and the organ will be played by Carlos Julian Bollo. Language: alternately English and Dutch.

Theme of this service is the parable of the vineyard owner and his tenants. When the owner sends his servants to the vineyard to collect part of the harvest, these servants are severely maltreated and sent away with empty hands. Even the owner’s son is treated disrespectfully by the tenants.

► The order of service can be downloaded here.

► If you would like to join the service from home, please follow the livestream on Sunday at 11:30 a.m. on this online channel: Kerkdienstgemist channel of the Protestantse Wijkgemeente Martinikerk.

Collection: financial contributions are possible in cash or by bank transfer. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: INLIA’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

Tot het eind van het jaar hebben we nog drie Morning Prayers gepland, steeds op de eerste zondag van de maand. De eerstvolgende Morning Prayer is op zondag 2 oktober 2022 om 11:30 uur in de Martinikerk. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries. Voorganger is Ynte de Groot. Het orgel wordt bespeeld door Carlos Julian Bollo. Taal: afwisselend Engels en Nederlands.

Het thema van deze viering is de gelijkenis over de eigenaar van een wijngaard en zijn pachters. De knechten die de eigenaar naar de wijngaard stuurt om een deel van de oogst in ontvangst te nemen, worden zwaar mishandeld en met lege handen weggestuurd. Zelfs de zoon van de wijngaardenier wordt op een allesbehalve respectvolle manier onthaald.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: INLIA”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

De oogst is groot, maar…

Wie mocht denken dat personeelstekorten in tal van sectoren typerend is voor het jaar 2022, die zou het wel eens mis kunnen hebben. Ook in Bijbelse tijden komen we al deze uitspraak van Jezus tegen: “De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders”.

Twee weken geleden was het Evangeliegedeelte uit Marcus 6 over de uitzending van de twaalf apostelen, twee aan twee, al aan de orde. Komende zondag zou je kunnen zien als het vervolg daarop, maar dan het zesvoudige ervan. De uitspraak over de grote oogst en de weinige arbeiders, in Lucas 10, is voor Jezus de opmaat voor de uitzending van nog tweeënzeventig anderen, ook ditmaal in tweetallen met de opdracht om eropuit te trekken, het Evangeliewoord bekend te maken, zieken te genezen en demonen uit te drijven. En ook nu met de uitdrukkelijke instructies geen geld, geen reistas en dergelijke mee te nemen, maar te vertrouwen op de gastvrijheid en het aangeboden eten van de mensen bij wie ze welkom zijn.

Voorganger in de Martinidienst van zondag 25 september om 11:30 uur is Berend Borger. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist: Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis/Summer school Malawi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk, direct na afloop van de viering bij de uitgang.