Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – oecumenische vieringen voor student en Stadjer! Elke zondag om 11.30u is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie. Wat dit betekent kun je op deze website verder lezen en wees daarna van harte welkom om een viering mee te maken!

Vacature predikant (v/m) 0,8 fte

De Nieuwe Kerk Groningen en het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) zijn op zoek naar een predikant (0,8 fte). De vacature is inmiddels op de website van de PKN geplaatst en is ook te vinden via de site van de Nieuwe Kerk.

Evenals de gemeenteleden van de Nieuwe Kerk willen we ook u als bezoekers van de Martinidiensten in de gelegenheid stellen, schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van personen die naar uw mening in aanmerking komen voor benoeming. Deze opgaven moeten worden voorzien van een motivering of argumentatie en van de naam en handtekening van degene die de opgave doet. U kunt uw schriftelijke aanbeveling tot uiterlijk zaterdag 15 juli 2017 richten aan de scriba van de Nieuwe Kerk, Désirée Bosch, per e-mail (scriba@nieuwekerk.org) of per post (Zonland 122, 9734 BP Groningen).

De personen die geldig zijn aanbevolen en die beroepbaar zijn, zullen door de beroepingscommissie actief worden uitgenodigd op de vacature te reageren. Deze beroepingscommissie bestaat uit 8 personen: Ipe van der Deen, Femke Prins, Wilma van Slooten, Matty Metzlar, Christine van der Veer, Harro Meijer, Koos Meisner en Erwin Landman.

De geprinte vacaturetekst is in een beperkte oplage verkrijgbaar bij de uitgang van de Nieuwe Kerk. De tekst is daarnaast te vinden op de vermelde websites van de PKN en de Nieuwe Kerk. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij dit proces.

Leven uit verwondering

Zondag 25 juni vieren we de laatste Martinidienst van dit seizoen, waarin Matty Metzlar zal voorgaan. Een viering over zien en niet zien, over leven met aandacht, een viering waaraan we als thema “Leven uit verwondering” hebben meegegeven. Poëzie vormt vaak een bijzondere bron van inspiratie en verwondering; zo staan we stil bij een tekst van de 19e-eeuwse dichteres Elizabeth Barrett Browning (zie afbeelding) en lezen we het gedicht “Zeegezicht” van Cor Jellema.

Ook de liedteksten van onder meer de dichter Huub Oosterhuis, gezongen door en met het Koor van het GSp met dirigent Ton Tromp en begeleid op de vleugel door Jan de Roos, klinken je als poëzie in de oren.

Na afloop willen we met een gezamenlijke lunch het seizoen afsluiten en de twee maanden durende vakantieperiode inluiden. Het wordt een “bring-your-own and share” lunch, dus neem mee wat je lekker vindt en graag met anderen deelt: salades, broodjes, hartige taart…

De eerste viering na de vakantie zal zijn op zondag 3 september 2017, ook dan met voorganger Matty Metzlar. We zien jullie dan graag weer terug om 11:30 uur in de Martinikerk. Nadere informatie volgt t.z.t.

Uitzending van de 12 apostelen

De viering van zondag 18 juni 2017 is de voorlaatste Martinidienst van dit seizoen. Het wordt een dienst, twee weken na Pinksteren, waarvan rustig gezegd mag worden dat de geest van Pinksteren nog even stevig door blijft waaien, in woord en in muziek.

Centraal staat de Bijbelpassage uit het Evangelie naar Mattheüs waarin Jezus de twaalf apostelen uitzendt, de wereld in, om de vredesboodschap te verspreiden, te verkondigen van het Koninkrijk Gods en om goede werken te verrichten zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen.

Tiemo Meijlink gaat voor en Leo van Noppen dirigeert de Cantores Sancti Martini. Met prachtig orgelspel van Henk de Vries op het vermaarde hoofdorgel van de Groninger Martinikerk. Aanvang 11:30 uur.

Zondag van de Drie-Eenheid

Een week na Pinksteren is het Zondag Trinitatis, Zondag van de Drie-Eenheid. Een dag om te vieren dat de Ene God, hoe lastig dat ook rationeel te begrijpen is, zich in drie gedaanten aan de mensheid kenbaar maakt: als de God van wie we hebben meegekregen dat hij aan de oorsprong staat van alle leven (Genesis 2), als de mens Jezus die in zijn korte maar heftige aardse bestaan ons een levenshouding heeft voorgeleefd die doordrongen is van al het goede van zijn hemelse Vader, en als de Geest van Pinksteren die ons blijft bemoedigen en inspireren.

In een gesprek met de Farizeeër Nikodemus probeert Jezus duidelijk te maken dat niemand het koninkrijk van God kan zien en kan binnengaan zonder opnieuw te zijn geboren uit water en geest (Johannes 3). Ook al zo’n lastig te bevatten boodschap; Jezus’ gesprekspartner Nikodemus is zeker niet de enige die daar moeite mee heeft. Wat brengen deze woorden bij ons teweeg als we ze tot ons laten doordringen?

In de Martinidienst van zondag 11 juni om 11:30 uur zal Evert Jan Veldman voorgaan. Met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianospel van Jan de Roos. Welkom!

Pinksteren 2017

Zondag 4 juni vieren we Pinksteren: het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. In wind en vuur komt God zelf over de mensen als krachtbron en bemoediging, als inspiratie voor het leven.

De aloude woorden waarmee het verlangen naar bezieling door de Heilige Geest worden omschreven, het latijnse “Veni Creator Spiritus”, oftewel “Kom Schepper Geest”, zullen ook in gezang weerklinken. Meerdere liederen werden geschreven en gecomponeerd met deze beginwoorden; we zingen er een paar, waaronder dat lied met het vrolijk en uitbundig klinkende refrein:

Met wind in de haren
en zon in de rug
ligt het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad,
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.

Voorganger in de Martinidienst van 11:30 uur is Tiemo Meijlink. Met medewerking van het Spectrumkoor onder leiding van Ton Tromp. Het Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries. Van harte welkom in deze viering.

Het “Weeskind”

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt de zondag die de Latijnse naam Exaudi (“Hoor!”) draagt  een naam ontleend aan Psalm 27: “Hoor mij Heer, als ik tot u roep; wees genadig en antwoord mij”.
De oude Nederlandse benaming voor deze zondag: “het Weeskind” tekent ook het bijzondere karakter van deze zondag. Jezus heeft afscheid genomen en is in de hemel opgenomen. Zijn leerlingen voelen zich verlaten, zoals ook een wees zich verlaten kan voelen. Ze moeten hun levensweg nu verder gaan zonder de lijfelijke aanwezigheid van hun leermeester. Toch gaan ze die weg niet helemaal alleen, want ze mogen zich begeleid weten door de Geest van Christus.

Deze opmaat naar Pinksteren vieren we in de Martinidienst van zondagochtend 28 mei om 11:30 uur met voorganger Tiemo Meijlink, organist Henk de Vries en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Van harte welkom in deze viering.

De 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen

De Bijbel staat vol bijzondere verhalen. Verhalen die ons raken, die ons ontroeren en waar we onszelf in herkennen. Vorig jaar werd kerkgangers en Stadjers gevraagd naar hun mooiste Bijbelverhaal. Daar kwam een top-10 uit, waarvan elke maand een verhaal bekend werd gemaakt. Op zondag 18 juni wordt tijdens een verhalenfestival in het Noorderplantsoen de nummer 1 onthuld. Het festival is een belevenis voor jong en oud, een middag vol muziek, theater, lezingen en leuke activiteiten!

ark-van-noach-horizontaal-1024x724Van 13:30 tot 18:00 uur staat het Noorderplantsoen rond de muziekkoepel in het teken van de Tien Mooiste Bijbelverhalen. Burgemeester Peter den Oudsten houdt een Preek van de Leek, er is muziek van de band Half A Mile, theater, een lezing van journalist/schrijver Frank Westerman en nog veel meer activiteiten, zoals een Lego-bouwplek waar tientallen kinderen zich kunnen uitleven. De aftrap wordt gedaan door de burgemeester: hij maakt om 14:00 uur bekend welk verhaal het mooiste Bijbelverhaal van Groningen is.

De 10 Mooiste Bijbelverhalen van Groningen is een unieke samenwerking van 25 kerken en geloofsgemeenschappen in de stad Groningen. Meer informatie vind je op de festivalwebsite of op Facebook.

Weggaan en blijven, bidden en wachten

We leven toe naar Pinksteren, het feest van de Geest. Op 21 mei 2017, Zondag ‘Rogate’ (dit betekent: ‘bidt’), luisteren we opnieuw naar een gedeelte uit de afscheidsrede van Jezus zoals beschreven in het Evangelie naar Johannes. Een tekst over weggaan en blijven, over bidden en wachten. Ook uit de Brief van Jakobus putten we inspiratie.

Van harte welkom in de Martinidienst om 11:30 uur in de Groninger Martinikerk. Voorganger is Matty Metzlar. Koorzang is er van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, bekend van het repertoire met liederen van de hand van Huub Oosterhuis, maar ook van diverse andere lieddichters en componisten. Yohanes Siem begeleidt koor- en gemeentezang op de vleugel.