Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – oecumenische vieringen voor student en Stadjer! Elke zondag om 11.30u is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie. Wat dit betekent kun je op deze website verder lezen en wees daarna van harte welkom om een viering mee te maken!

Gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk

Op de derde zondag van januari, het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, is er zoals ieder jaar geen Martinidienst maar wel een gezamenlijke viering van de binnenstadskerken in de Nieuwe Kerk. Thema dit jaar is: ‘Recht door zee’.

Zondag 21 januari 2018, aanvang 10:00 uur, Nieuwe Kerk. Meer informatie is te vinden op www.nieuwekerkgroningen.nl.

Water en wijn

In het thema van de Martinidienst van zondag 14 januari speelt water een belangrijke rol. Drinkbaar water wel te verstaan. Uit het boek Numeri lezen we over het volk Israël dat, tijdens het verblijf van veertig jaren in de woestijn, het gevoel krijgt van de dorst om te komen, en over hun leidsman Mozes die op Gods gezag helder water uit een rots laat stromen.

Het verhaal uit het Evangelie naar Johannes vertelt over de bruiloft in de plaats Kana in Galilea, waar de bruiloftswijn dreigt op te raken. Jezus vraagt een aantal vaten te vullen met water. Tot ieders verbazing blijkt dit de beste wijn te zijn geworden die de bruiloftsgasten ooit hebben geproefd.

We vieren deze dienst met voorganger Matty Metzlar, organist Eeuwe Zijlstra en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Aanvang 11:30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Het verhaal van de Drie Koningen

In de eerste Martinidienst van het nieuwe jaar 2018, de eerste ook na de feestelijke viering in de Kerstnacht, besteden we als vanouds aandacht aan het Evangelieverhaal uit Mattheüs 2, over het bezoek van de drie magiërs uit het Oosten (vaak Drie Koningen genoemd) aan het pasgeboren Christuskind in de stal bij Bethlehem. Ze brengen kostbare geschenken mee voor het kind: goud, wierook en mirre, en gaan op de terugweg niet weer langs Herodes om hem in te lichten over de plaats waar de nieuwgeboren ‘koning der Joden’ ter wereld gekomen is. Bijzonder is dat dit verhaal niet wordt voorgelezen maar door het koor wordt gezongen, in een tekstbewerking van Huub Oosterhuis en op een melodie van Antoine Oomen.

Voorganger in deze dienst op 7 januari 2018 om 11:30 uur is Evert Jan Veldman. Met zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos. Welkom!

Het nieuwe lied: Psalmen Vrij

Antoine Oomen

Alvast iets moois om naar uit te kijken in het nieuwe jaar: de commissie Schoonheid met een Ziel nodigt u van harte uit voor een bijzondere middagviering in de Groninger Martinikerk op zondag 28 januari 2018 om 16:00 uur. Hierin zal musicus Antoine Oomen met zijn Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek een aantal door hem getoonzette psalmen van Huub Oosterhuis ten gehore brengen.

Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis zal zelf ook aanwezig zijn om enkele van zijn teksten toe te lichten. De toegang is gratis; bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Overige mededelingen: op zondag 31 december 2017 (oudjaarsdag) is er geen Martinidienst. De eerstvolgende dienst vindt plaats op zondag 7 januari 2018 om 11:30 uur met voorganger Evert Jan Veldman. De Stuurgroep Martinidiensten wenst u allen een goede start van het nieuwe jaar 2018.

(Bronvermelding foto’s: www.antoineoomen.nl)

Vierde Adventszondag

Zondag 24 december, voordat we ’s avonds laat een feestelijke Kerstnachtdienst vieren, hebben we om 11:30 uur ’s ochtends eerst nog de viering van de 4e Adventszondag. Deze zondag draagt ook wel de oude naam “Rorate caeli”, hetgeen betekent: “Dauwt hemelen de Messias”. Het geeft aan dat de Messias niet zomaar geboren wordt uit onze geschiedenis, uit onze wereldverhoudingen. Hij zal uit de hemel over ons komen, als een regen van genade en gerechtigheid.

Van harte welkom in deze viering met voorganger Tiemo Meijlink, organist Henk de Vries en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen.

Kerstnacht 2017 in de Martinikerk

Het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing wil u van harte welkom heten in de viering van de Kerstnacht, zondag 24 december 2017 vanaf 23:00 uur. Met velen uit Stad en Ommeland komen wij samen in de prachtige, oude Martinikerk. Al vele eeuwen wordt hier het verhaal gehoord, doorverteld en gevierd, dat hoop geeft, dat een verlangen in ons wakker houdt naar vrede en goedheid onder de mensen. Ieder zal dat op zijn of haar eigen wijze invullen en beleven.

Moeder Maria met het Christuskind. Glas-in-loodvenster in het klooster Mosteiro dos Jerónimos in Belém (“Bethlehem”) bij Lissabon.

Maar de inspiratiebron ligt bij het bericht dat ooit aan een groep herders in het veld bij Bethlehem werd gebracht: een kwetsbaar kind, geboren in armzalige omstandigheden, als teken van Gods nabijheid, als teken van een grote vrede. Dat wekte bij de herders hoop en verwachting. Deze Kerstnacht worden we opnieuw uitgenodigd om in dat oude bericht nieuwe mogelijkheden van leven te ontdekken.

De deuren van de kerk zullen open zijn vanaf ongeveer 22:30 uur. Kom op tijd, want de plaatsen met het beste zicht zijn vaak als eerste bezet. Bij binnenkomst, voorafgaand aan de dienst, klinkt al kerstmuziek en kunnen al bekende kerstliederen worden meegezongen. De viering zelf wordt geleid door voorganger Tiemo Meijlink. Medewerking wordt verleend door het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, organist Henk de Vries, cornettist Theo Halmingh en het trombonekwartet Sliding Brass onder aanvoering van Simon Oosterman. Eén van de traditionele hoogtepunten in de viering van de Kerstnacht is de lezing van het Kerstevangelie onder het luiden van de klokken van de Martinitoren, terwijl in het hoogkoor van de kerk het volle licht doorbreekt in de anders zo donkere decembernacht. Het andere hoogtepunt wordt gevormd door de gezamenlijke viering van de maaltijd met brood en wijn. Weet u van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen.

Laten we er met zijn allen een prachtige viering van maken!

Derde Adventszondag: Gaudete!

In de periode van Advent zien wij uit naar de komst van het Licht, de geboorte van het Christuskind in ons leven, in ons hart. Wij verlangen naar een visioen dat de duistere en tragische kanten van het leven verheldert en een ander perspectief laat zien. Theoloog en dichter Willem Barnard geeft woorden aan dat verlangen:

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit,
omdat ik U verwacht.

Er branden drie kaarsen, het is de derde Adventszondag die de naam ‘Gaudete’ draagt: ‘Verheugt u!’, een oproep die Paulus doet in zijn brief aan de Filippenzen.

Die oproep ‘Wees blij!’ klinkt op deze zondag 17 december 2017 extra feestelijk, want in deze muzikale Martinidienst viert onze cantor Ton Tromp zijn veertigjarig jubileum als gediplomeerd koordirigent. Wij zijn blij en dankbaar dat we in de Martinikerk al jarenlang mogen genieten van zijn passie voor zang en koormuziek.

Naast het projectkoor onder de bezielende leiding van Ton Tromp werken aan deze viering mee organist Henk de Vries en een blazersensemble bestaande uit Jasper Hofstee, Erwin Landman, Niek Roggeveld en Joas Zuur. Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Aanvang van de viering is om 11:30 uur.

Aankondiging Kerstnachtdienst 2017

In een sfeervolle Martinikerk in Groningen organiseert het GSp op zondagavond 24 december 2017 de jaarlijkse Kerstnachtdienst. De dienst begint om 23:00 uur; vanaf 22:30 uur zullen de deuren van de kerk geopend zijn en hopen we onder de klanken van kerstmuziek vele belangstellenden uit Stad en Ommeland te verwelkomen.

Voorganger in deze Kerstnachtdienst is GSp-studentenpastor Tiemo Meijlink. Aan de viering wordt medewerking verleend door het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, organist Henk de Vries en het trombonekwartet Sliding Brass onder aanvoering van Simon Oosterman.

Ook op de ochtend van 24 december vindt om 11:30 uur de reguliere Martinidienst van de Vierde Adventszondag plaats, met voorganger Tiemo Meijlink, organist Henk de Vries en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Van harte welkom!

Tweede Adventszondag

Zondag 10 december, de tweede zondag van Advent, zal opnieuw Evert Jan Veldman voorgaan in de Martinidienst om 11:30 uur. Medewerking wordt verleend door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist is Henk de Vries.

Uit het profetenboek Jesaja lezen we het visioen van Jesaja over Juda en Jeruzalem: Alle volken zullen samenstromen, machtige naties zullen zeggen: “Laten we optrekken naar de berg van de Heer, Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen”.

Het gedeelte uit het Evangelie naar Lucas, dat aan de orde komt in deze viering, wijst ons op de tekenen die we om ons heen zien gebeuren. Tekenen waaraan te herkennen is dat Gods Koninkrijk nabij is. Net zoals je aan het uitlopen van de vijgenboom en andere bomen kunt zien dat de zomer in aantocht is.

Van harte welkom in deze dienst!

Eerste Adventszondag

1e AdventZondag 3 december is de eerste zondag van Advent, de voorbereiding op het Kerstfeest. In de Martinidienst van deze zondag, aanvang 11:30 uur, zal Evert Jan Veldman voorgaan.

Passend bij het begin van de Adventstijd is de lezing uit Jesaja 40, met daarin de bekende profetische woorden: Hoor, een stem roept: “Baan voor de Heer een weg door de woestijn”.
De Evangelielezing is, opvallend genoeg, het verhaal uit Mattheüs 21 over de intocht van Jezus, rijdend op een ezelsveulen, in Jeruzalem in de aanloop naar dat andere belangrijke feest: Pasen.

Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos. Wees van harte welkom in deze viering.

Na afloop van de dienst (en ook de volgende drie zondagen van Advent) verkoopt de Werkgroep Diaconaat diverse kerstartikelen, waarvan de opbrengst dit jaar bestemd is voor Kinderen van de Voedselbank.