Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – oecumenische vieringen voor student en Stadjer! Elke zondag om 11.30u is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie. Wat dit betekent kun je op deze website verder lezen en wees daarna van harte welkom om een viering mee te maken!

Vieringen in de Goede Week

In de aanloop naar Pasen zijn er nog twee reguliere zondagsvieringen om 11:30 uur in de Martinikerk: zondag Judica op 2 april en Palmzondag op 9 april 2017. Daarna begint de Goede Week. Hierbij alvast een vooraankondiging van de diensten in deze Goede Week, ook wel bekend als de Paascyclus.

Witte Donderdag: 13 april om 19:30 uur in de Martinikerk, met voorganger Matty Metzlar.
Goede Vrijdag: 14 april om 19:30 uur in de Nieuwe Kerk, met voorganger Evert Jan Veldman.
Paaswake: zaterdag 15 april om 23:00 uur in de Martinikerk, met voorganger Tiemo Meijlink.
Eerste Paasdag: zondag 16 april om 11:30 uur in de Martinikerk, met voorganger Tiemo Meijlink.

Laetare (Halfvasten)

Laetare (Latijn voor Verheug u) of Halfvasten is de vierde zondag in de Veertigdagentijd, de periode van bezinning als voorbereiding op het feest van Pasen. Op deze zondag wordt gevierd dat de vastentijd halfweg is en dat het Paasfeest in aantocht is. De naam Laetare is ontleend aan de oorspronkelijke Latijnse mistekst voor deze zondag:
Laetare Jerusalem …“,
waarvan de Nederlandse vertaling luidt: Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen.

Dat vastendagen mogen veranderen in feestdagen, komt ook naar voren in de lezing uit het profetenboek Zacharia. Daarnaast lezen we uit het evangelie naar Johannes over de “wonderbare spijziging”, waarbij vijf gerstebroden en twee vissen voldoende blijken te zijn om een hele menigte, die zich om Jezus verzameld heeft, te eten te geven.

Welkom in deze dienst op zondagochtend 26 maart om 11:30 uur in de Groninger Martinikerk. Zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen, met orgelspel van Henk de Vries. De voorganger is Evert Jan Veldman.

Een knipoog van U zou al helpen

In de derde zondagsviering van deze Veertigdagentijd, waarin we ons voorbereiden op Pasen, de zondag die naar Psalm 25 ook ‘Oculi’ wordt genoemd, brengen we opnieuw een bekend Bijbelverhaal voor het voetlicht met daarin de symboliek van het getal 40. Onder leiding van Mozes trekt het volk Israël, na te zijn ontkomen aan de macht van de Egyptische farao, veertig jaar lang door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. Om de dorst van het volk te lessen laat Mozes water uit een rots stromen, door er op Gods gezag met zijn staf op te slaan.

De evangelielezing uit Johannes 4 verhaalt over de Samaritaanse vrouw die een ontmoeting met Jezus heeft bij een waterput. Jezus spreekt hier de bemoedigende woorden over de Bron van Levend Water. Ook lezen we een gedicht van Karel Eykman, gebaseerd op Psalm 39, waaraan de woorden in de titel boven dit bericht zijn ontleend.

Welkom in deze inspiratievolle dienst op zondagmorgen 19 maart om 11:30 uur met voorganger Geert Brüsewitz en organiste Leonore Lub.

Veertig dagen aftellen tot Pasen

Zondag 12 maart is de tweede zondag in de Veertigdagentijd, de periode van ingetogenheid waarin we ons voorbereiden op Pasen.

Mozes op de berg Sinaï (Jean-Léon Gérôme)

Mozes op de berg Sinaï (Jean-Léon Gérôme)

In de vorige viering was de 40 dagen durende beproeving van Jezus in de woestijn aan de orde. Ditmaal lezen we uit het boek Exodus over het verblijf van Mozes gedurende 40 dagen op de berg Sinaï, om daar de twee stenen platen met Gods wetten en geboden te ontvangen terwijl de Israëlieten al die tijd aan de voet van de berg verbleven en wachtten. De evangelielezing uit Matteüs 15 verhaalt over de Kanaänitische vrouw en haar smeekbede aan Jezus om genezing voor haar ernstig gekwelde dochter.

Tiemo Meijlink gaat voor in de viering van 12 maart om 11:30 uur. Muziek en zang van organist Eeuwe Zijlstra en de Cantorij Wagenborgen onder leiding van Eddy Ufkes. Iedereen is van harte welkom in deze dienst.

Roep je mij aan, ik geef antwoord…

Naar de beginwoorden van Psalm 91:15, “Roep je mij aan, ik geef antwoord”, is de eerste zondag in de Veertigdagentijd genoemd: Invocabit. Zondag 5 maart vieren we deze eerste zondag in de voorbereidingstijd richting Pasen, in een dienst met voorganger Matty Metzlar, organist Henk de Vries en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen.

De Veertigdagentijd is een tijd van versobering en inkeer, van stilstaan bij je manier van leven. Wat heb je echt nodig in je leven, waar leef je van, waar leef je van op? Genoeg aanleiding om je te bezinnen op ingesleten patronen in je leven, en hoe je die wellicht zou kunnen doorbreken. Een centrale plaats in deze viering wordt ingenomen door de evangelielezing over Jezus’ beproeving in de woestijn (Matteüs 4). Ook lezen we de tekst, getiteld “De lange tocht” van Niek Schuman.

Aanvang van de dienst in de Groninger Martinikerk is 11:30 uur. Van harte welkom!

Vastenviering op 1 maart

Net als andere jaren zal er op woensdag 1 maart (Aswoensdag) op het GSp-pand (Kraneweg 33 in Groningen) een vastenviering worden gehouden. Deze viering begint om 17:30 uur en wordt geleid door Matty Metzlar. Tijdens de dienst wordt stilgestaan bij de vastenperiode van veertig dagen tot aan Pasen en hoe jij deze periode zelf invulling kunt geven. Je zou kunnen gaan ontdekken wat jouw ingeslepen en misschien wel ongezonde gewoonten zijn en welke dingen juist voedend en goed zijn voor jou. Ga je met ons mee op deze ontdekkingstocht?

Na afloop kun je ook deelnemen aan een eenvoudige vastenmaaltijd. Wanneer je mee wilt eten, meld je dan voor woensdag 1 maart 12:00 uur hiervoor aan via het adres info@gspweb.nl (maximaal 35 personen). De kosten voor het eten zijn hooguit € 3,00 per persoon.

Inspiratie uit Hammarskjöld’s Merkstenen

Dag Hammarskjöld (1905-1961)

Dag Hammarskjöld (1905-1961)

Voor de viering van zondagochtend 26 februari, de laatste van onze serie “Over God gesproken”, putten we inspiratie uit het boek “Merkstenen” van Dag Hammarskjöld, de Zweedse diplomaat die van 1953 tot 1961 de functie van secretaris-generaal van de Verenigde Naties vervulde. “Merkstenen” is samengesteld uit de dagboekaantekeningen van Hammarskjöld, die pas na zijn plotselinge overlijden (hij kwam om bij een vliegtuigcrash in Afrika) zijn aangetroffen, en waaruit een heel andere, spirituele en filosofische kant van Hammarskjöld aan het licht is gekomen dan hoe de wereld hem tijdens zijn leven en zijn werk voor de VN gekend heeft.

De voor deze dienst uitgekozen tekst is een heel lichtvoetige, lenteachtige passage uit het genoemde boek. In hoeverre wordt er in dit tekstgedeelte over God gesproken, is dit een eigentijdse tekst waarin we God denken tegen te komen? Dat is immers het overkoepelende thema van deze zesdelige serie vieringen. We zullen dit samen overdenken, en leggen een verband met de wijsheden uit Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs.

Muziek en zang in deze viering is er van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, waarbij de vleugel zal worden bespeeld door Jan de Roos. Voorganger is Tiemo Meijlink. Aanvang 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Welkom!

Christian Wiman: Mijn heldere afgrond

“Toen mijn leven zeven jaar geleden werd opengebroken, wist ik heel goed dat ik ergens in geloofde. Wat ik precies geloofde, was aanzienlijk minder duidelijk. Dus ben ik eropuit gegaan om die vraag te beantwoorden, ofschoon ik mij ben gaan realiseren dat de werkelijke vraag de werkelijke moeilijkheid hoe is, niet wat. Hoe beantwoord je het brandend verlangen van het zijn? Wat kan het betekenen voor je leven voor je dood als je die vasthoudende, hardnekkige geest erkent?”

Christian Wiman

Christian Wiman

Dit schrijft de Amerikaanse schrijver en dichter Christian Wiman (1966) in het voorwoord van zijn boek “Mijn heldere afgrond. Overpeinzingen van een moderne gelovige”, over hoe het christelijk geloof waar hij mee is opgegroeid binnen een zeer kerkelijk gezin maar dat hij in zijn tienerjaren geleidelijk aan kwijtgeraakt was weer een rol van betekenis speelt in zijn leven vanaf het moment dat hij werd geconfronteerd met de diagnose van een zeldzame variant van kanker, nu ongeveer 7 jaar geleden.

In de Martinidienst van 19 februari 2017 om 11:30 staan we stil bij een tekstgedeelte verderop in het boek van Wiman, met daarnaast enkele Bijbelpassages. Met voorganger Tiemo Meijlink en organist Eeuwe Zijlstra. Van harte welkom!

N.a.v. de serie “Over God gesproken”

Twee zondagen in januari en de hele maand februari luidt het overkoepelende thema van onze vieringen: Over God gesproken. In deze serie komen teksten van moderne denkers, dichters en mystici aan de orde. Een opvallende rode draad tekent zich hierin af: de “zekerheden des geloofs” voeren allerminst de boventoon; het zijn juist in meerderheid de woorden van zoekenden, mensen die worstelen met hun levensvragen, die een waardevolle inspiratiebron vormen. Twee personen die de komende zondagen nog aan bod komen:

Dag Hammarskjöld was een Zweeds diplomaat, die zich bijzonder verdienstelijk maakte als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Pas enkele jaren na zijn overlijden (hij werd in 1961 slachtoffer van een vliegtuigcrash in Afrika, onder nooit echt opgehelderde omstandigheden) zijn zijn dagboekaantekeningen ontdekt en gepubliceerd onder de titel “Merkstenen“. Daaruit leren we een heel andere, diep filosofische en spirituele kant van Hammarskjöld kennen.

Minder bekend is de Amerikaanse dichter Christian Wiman. In zijn jonge jaren is hij het (christelijk) geloof geleidelijk aan kwijtgeraakt. Maar sinds hij werd geconfronteerd met de diagnose van een zeldzame variant van kanker, net toen hij de vrouw van zijn leven had ontmoet, speelt datzelfde geloof weer een rol van betekenis in zijn leven.

Om je alvast wat te verdiepen, hierbij een verwijzing naar enkele boekrecensies:

 

God op afstand

“Over God gesproken”. Deze titel heeft de zesdelige serie vieringen meegekregen waar we momenteel middenin zitten, en waarin eigentijdse teksten over God voor het voetlicht gebracht worden. Zondag 12 februari is de vierde dienst in deze serie.

Joost Zwagerman (1963-2015)

Joost Zwagerman (1963-2015)

Ditmaal horen we het gedicht Bestaan uit de bundel Wakend over God van de nog geen anderhalf jaar geleden overleden schrijver en dichter Joost Zwagerman. Een poëtische tekst waarin Zwagerman niet over Gods nabijheid schrijft, integendeel, hij ervaart vooral Gods afwezigheid. Geïnspireerd door deze, voor velen toch wel ongebruikelijke geloofsbelijdenis (want zo kunnen we het gedicht wel beschouwen, getuige ook Zwagerman’s openingszin), staan we in deze viering stil bij het thema “God op afstand”. Hierbij lezen we uit het Oude Testament (Genesis 32) over de worsteling van Jakob met een engel uit de hemel, nabij de rivier Jabbok.

Wees van harte welkom in deze viering om 11:30 uur in de Martinikerk. Voorganger is Lense Lijzen. Organist Eeuwe Zijlstra begeleidt de gemeentezang.