Laat hen allen één zijn

Binnenkort is het Hemelvaartsdag en tien dagen later vieren we Pinksteren. De tussenliggende zondag wordt van oudsher ‘het Weeskind’ genoemd, en dat ondanks de belofte van Jezus aan zijn leerlingen dat Hij hen niet als wezen zal achterlaten. Sinds de veertigste Paasdag is Hij weg van ons, ten hemel gevaren. Het is wachten op de Geest der waarheid. We lezen uit het indrukwekkende gebed voor de leerlingen: Laat hen allen één zijn (Johannes 17:18-26). Uit het Eerste Testament horen we het volk Israël dat met één mond spreekt, als antwoord op de opdracht van de Eeuwige (Exodus 19:1-11). Maar wat is één zijn?

De Martinidienst van deze zondag na Hemelvaart, 12 mei 2024, vieren we gezamenlijk met de gemeenschap van de Pepergasthuiskerk. De viering vindt plaats in de Martinikerk vanaf 11:30 uur; er is deze zondag geen dienst in de Pepergasthuiskerk om 10:30 uur. Voorganger in deze viering is Alberte van Ess. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Pieter Pilon. Allen van harte welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Stichting Exodus, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 16.

5 mei in de Peper: ‘Ik wil niet haten’

Etty Hillesum (1914-1943)

Stel je eens voor, hoe zou de wereld eruit zien zonder haat, zonder vijandschap, zonder rivaliteit? Daarbij gaat het niet alleen om oorlogssituaties, maar ook om hoe mensen als jij en ik met elkaar omgaan, in het dagelijks leven, of in het verkeer op straat. Of wat te denken van de fanatieke aanhang van in competitieverband tegen elkaar uitkomende sportclubs? Als thema voor de viering van aanstaande zondag, 5 mei 2024, is gekozen voor “Ik wil niet haten”. Eén van de bekendste uitspraken van Jezus, en toch vaak zo moeilijk om daar in de praktijk invulling aan te geven, is: “Heb uw vijanden lief”. In de periode, begin mei, waarin we uitgebreid stilstaan bij de herdenking van oorlogsslachtoffers én onze vrijheid vieren, laten we ons verder inspireren door teksten uit het dagboek van Etty Hillesum.

We zijn zondag 5 mei te gast bij de gemeenschap van de Pepergasthuiskerk in een gezamenlijke viering van Peper en Martinidiensten. Aanvang om 10:30 uur. Er is dus geen dienst in de Martinikerk om 11:30 uur!

► En voor wie er niet fysiek bij kan zijn: de viering wordt zondagochtend vanaf 10:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Pepergasthuiskerk, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Een overvloed aan vis!

Na zijn opstanding uit het graf was Jezus al tweemaal aan zijn leerlingen verschenen, eerst zonder dat Thomas erbij was en later met hem. In het verhaal uit Johannes 21 verschijnt Jezus voor de derde keer aan zijn discipelen, die inmiddels zijn teruggekeerd naar Galilea. Als ze ’s nachts in een boot op het Meer van Tiberias hebben geprobeerd te vissen, zonder resultaat, zien ze in de vroege ochtend een man op de oever van het meer, die hen aanspoort nog eens hun netten uit te werpen aan de rechterkant van de boot. Wonderlijk genoeg zit het net dan zo vol met vis dat het nog net niet scheurt. Wanneer ze eenmaal aan land gekomen zijn, deelt de man uit van vis en brood, en zonder het hem te vragen realiseren de vissers zich wie de man is: Jezus hun leermeester.

De Martinidienst van de tweede zondag na Pasen, 14 april 2024, vieren we gezamenlijk met de gemeenschap van de Pepergasthuiskerk. De viering vindt plaats in de Martinikerk vanaf 11:30 uur; er is deze zondag geen dienst in de Pepergasthuiskerk om 10:30 uur. Voorganger in deze viering is Heleen Maat. Met medewerking van het Koor van de Pepergasthuisgemeenschap onder leiding van Martijn Jager. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries. Allen van harte welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week het COC, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 13.

21 januari: Samen vieren in de Pepergasthuiskerk

Na de gezamenlijke viering van de Martinidiensten en de gemeenschap van de Pepergasthuiskerk (op 17 december jl. in de Martinikerk), is er op 21 januari 2024 opnieuw een viering die door leden van beide gemeenschappen is voorbereid, deze keer in de Pepergasthuiskerk. Let op: deze viering begint om 10:30 uur. Er is dan om 11:30 uur dus géén dienst in de Martinikerk!

Het thema, ‘Gebed voor de eenheid van christenen’, sluit aan bij de landelijke week van gebed voor de eenheid van christenen. Een moeilijk onderwerp, want wat is eenheid? Alles samen doen? Het is maar de vraag of dat eenheid oplevert. Er is meer versplintering dan ooit, mede door onze eigen neiging tot individualisme. En als je over allerlei dingen fundamenteel anders denkt, is gezamenlijkheid lastig te vinden, ook in de kerk. Toch blijven we dromen van meer eenheid, van het ooit tot elkaar komen van alle mensen, hoe verschillend ook. Het visioen leeft nog altijd.

Als uitgangspunt voor het nadenken daarover is gekozen voor het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10:25-37. Dat bekende verhaal nodigt ons uit bij onszelf te beginnen en ons af te vragen: Wie is mijn naaste? Voor wie wil ik de naaste zijn? En wat betekent dat nu, in deze tijd? Ook lezen we uit Jesaja 25:6-9 over de maaltijd op de berg; over het visioen waarbij alle grenzen tussen mensen verdwijnen, en iedereen aan de maaltijd gaat.

Afbeelding overgenomen van www.groengelovengroningen.nl/groene-peper

Het blijft ditmaal niet bij het visioen alleen, want na afloop is er voor alle kerkgangers die bij de viering aanwezig zijn een lunch, verzorgd door de Peper-werkgroep ‘Einden der Aarde’. Van harte welkom op zondag 21 januari!

► En voor wie er niet fysiek bij kan zijn: de viering wordt zondagochtend vanaf 10:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Pepergasthuiskerk, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Thuiskomen op een plaats waar je nog nooit bent geweest

De Martinidienst van de derde Adventszondag, 17 december, vieren we gezamenlijk met de gemeenschap van de Pepergasthuiskerk. De viering vindt plaats in de Martinikerk vanaf 11:30 uur; er is deze zondag geen dienst in de Pepergasthuiskerk om 10:30 uur. Medio januari 2024 hebben we nog een keer een gezamenlijke dienst, dan in de Pepergasthuiskerk.

De tekst die centraal staat in deze viering op 17 december is die van Psalm 126. Het is een pelgrimslied. Iedere dag weer opstaan is soms lastig. Wonderlijk hoe we blijven zingen, het kyrie en het loflied. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien, zegt de psalm. Je gaat toch zingen en je blijft dromen. ‘God zal ons thuis brengen uit onze ballingschap.’

Bloeiende woestijn. Bron: Orlando Muñoz Amigo, Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Passend bij het lied “De steppe zal bloeien” van Huub Oosterhuis.

Voorganger in deze dienst is Jaap Koopmans, emeritus geestelijk verzorger van het UMCG. Met organist Henk de Vries en een gelegenheidscantorij van vier personen: Mirjam Leentvaar, Joke Bulthuis, Ton Tromp en Maarten van Damme.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Bijdragen aan de Collecte kan bij voorkeur door middel van het scannen van de QR-codes in de liturgie op pagina 11. Of per bankoverschrijving; maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp en vermeld daarbij duidelijk waarvoor de gift bestemd is: “instandhouding Martinidiensten” of “diaconale collecte: COC”. Zie ook het bericht over doneren via de QR-code. Tenslotte is ook met contant geld bijdragen mogelijk.

Gezamenlijke viering in de Week van Gebed voor de Eenheid

Op de derde zondag van januari, het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, is er zoals ieder jaar een gezamenlijke oecumenische viering van de binnenstadskerken in de Nieuwe Kerk.

Deze gezamenlijke viering heeft de vorm van een Festival of Lessons and Carols en stamt uit de Anglicaanse traditie. Een dienst zonder overweging, met afwisselend lezingen, gebeden en liederen, afgestemd op de periode van het kerkelijk jaar: Epifanie, het feest van de verschijning van Gods glorie op aarde. De liederen (carols), passend bij Epifanie, worden gezongen door het koor Choral Voices onder leiding van Daniël Rouwkema. De lezingen en gebeden worden verzorgd door vertegenwoordigers van de verschillende deelnemende geloofsgemeenschappen, waaronder de gemeenschap van onze Martinidiensten.

► Deze dienst in de Nieuwe Kerk vindt plaats op zondag 16 januari 2022, ’s middags om 15:00 uur, en kan worden gevolgd via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10913.

Overigens gaat onze reguliere Martinidienst ’s ochtends om 11:30 uur ook gewoon door op zondag 16 januari.

Zondag van de Eenheid: dienst in de Nieuwe Kerk

Op de derde zondag van januari, het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, is er zoals ieder jaar geen Martinidienst maar wel een gezamenlijke oecumenische viering van de binnenstadskerken in de Nieuwe Kerk. Thema dit jaar is: ‘Recht voor ogen’.

Zondag 20 januari 2019, aanvang 10:00 uur, Nieuwe Kerk. Meer informatie is te vinden op www.nieuwekerkgroningen.nl.