Beeld van een bestaan gericht op Gods rijk

In de Martinidienst van zondag 24 september laten we ons meevoeren in de profetische woorden van Jesaja, waarin de stad Jeruzalem wordt bejubeld als een stad van vrede en troost, die iedereen in een uitbundige vreugde doet uitbarsten.

Waterlelies in de Hortus Haren

Waterlelies in de Hortus Haren

Ook staan we stil bij een gedeelte uit de Bergrede van Jezus (zoals beschreven in het Mattheüsevangelie, iets uitgebreider dan twee weken geleden uit het Lucasevangelie werd gelezen). Daarin wordt met de vogels, die niet hoeven te zaaien en oogsten, en de lelies, die niet hoeven te werken en te weven, een beeld geschetst van een bestaan gericht op het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Een inspirerende kijk op hoe het leven hier en nu, op deze mooie aarde, bedoeld is. Ook al wordt bij die woorden “Koninkrijk van God” vaak gedacht aan iets ver bij ons vandaan en ver in de toekomst.

Van harte welkom in deze viering met voorganger Tiemo Meijlink, pianist Jan de Roos en het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp.

Recht en onrecht: Jona in Nineve

In de viering van zondag 17 september stellen we het verhaal van de profeet Jona centraal. Jona wordt eropuit gestuurd met een waarschuwing aan de stad Nineve: als de inwoners hun leven niet beteren zal de stad ten onder gaan. Als Jona vervolgens ziet dat de stad toch behouden blijft, roept dat ergernis bij hem op en verwijt hij God dat Hij genadig is. Ook valt het bijzonder slecht bij Jona dat de wonderboom in even zo korte tijd is verdord als dat hij een dag eerder plotseling is verschenen. Is die kwaadheid van Jona tegen God wel terecht?

We combineren dit profetenverhaal met de gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard uit Mattheüs 20. De arbeiders die alleen het laatste uur hebben meegeholpen, verdienen net zo veel als zij die de hele dag in de hitte aan het werk zijn geweest. Toch wordt niemand onrechtvaardig behandeld door de eigenaar van de wijngaard. Wat ligt er verborgen in deze beide Bijbelpassages?

Voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. Eeuwe Zijlstra bespeelt het beroemde orgel van de Groninger Martinikerk. Aanvang om 11:30 uur. Welkom!

Kijk naar de vogels

Van harte welkom in de tweede viering van het nieuwe seizoen Martinidiensten, op zondag 10 september om 11:30 uur.

In de liturgie is plaats ingeruimd voor het verhaal dat onlangs is verkozenDuif_Olijftak_ArkVanNoach tot het Mooiste Bijbelverhaal van Groningen: over de Ark van Noach. Na maandenlang te hebben rondgedobberd, loopt de Ark vast op de berg Ararat, doordat het water geleidelijk is gaan zakken. Eerst laat Noach een raaf los, daarna een duif, en aan die duif is te herkennen dat het water voldoende is gezakt en er weer bewoonbaar land in zicht is gekomen.

Daarnaast lezen we enkele gedeelten uit het Evangelie naar Lucas. Eerst zien we de heilige Geest op de pas gedoopte Jezus neerdalen in de gedaante van een duif. Daarna horen we hoe Jezus zijn volgelingen aanspoort zich niet al te veel zorgen te maken over de dagelijkse dingen zoals eten en kleding. Kijk naar de vogels, kijk naar de lelies, en neem een voorbeeld aan hun onbekommerde leefwijze.

De dienst wordt geleid door de immer bevlogen predikant Evert Jan Veldman. Het Koor van het GSp met dirigent Ton Tromp zorgt voor de muzikale omlijsting, waarbij de vleugel zal worden bespeeld door Jan de Roos.

Start van het nieuwe seizoen

Na een lange en welverdiende vakantie, waarin velen lekker op reis zijn geweest en genoten hebben van de rust of juist van het avontuur, en anderen wellicht dichter kijk ook eens op onze Facebook-pagina :-)bij huis zijn gebleven, komen we op zondag 3 september weer samen op het oude vertrouwde nest dat we de Martinikerk noemen. Het thema van de Martinidienst zondagochtend om half 12 is ontleend aan de Pelgrimspsalm: Psalm 84, en aan de Evangelielezing uit Lucas 18 over het tempelbezoek van een Farizeeër en een tollenaar.

Ook voor wie nieuw is in Groningen, bijvoorbeeld als je in de stad bent komen studeren, dan ben je van harte welkom om de Martinidiensten bij te wonen. We hopen dat je je binnenkort in onze mooie Martinikerk ook thuis kunt voelen.

Voorganger in deze eerste dienst van het nieuwe seizoen is Matty Metzlar. Met orgelmuziek van Henk de Vries en koorzang van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen.

Leven uit verwondering

Zondag 25 juni vieren we de laatste Martinidienst van dit seizoen, waarin Matty Metzlar zal voorgaan. Een viering over zien en niet zien, over leven met aandacht, een viering waaraan we als thema “Leven uit verwondering” hebben meegegeven. Poëzie vormt vaak een bijzondere bron van inspiratie en verwondering; zo staan we stil bij een tekst van de 19e-eeuwse dichteres Elizabeth Barrett Browning (zie afbeelding) en lezen we het gedicht “Zeegezicht” van Cor Jellema.

Ook de liedteksten van onder meer de dichter Huub Oosterhuis, gezongen door en met het Koor van het GSp met dirigent Ton Tromp en begeleid op de vleugel door Jan de Roos, klinken je als poëzie in de oren.

Na afloop willen we met een gezamenlijke lunch het seizoen afsluiten en de twee maanden durende vakantieperiode inluiden. Het wordt een “bring-your-own and share” lunch, dus neem mee wat je lekker vindt en graag met anderen deelt: salades, broodjes, hartige taart…

De eerste viering na de vakantie zal zijn op zondag 3 september 2017, ook dan met voorganger Matty Metzlar. We zien jullie dan graag weer terug om 11:30 uur in de Martinikerk. Nadere informatie volgt t.z.t.

Uitzending van de 12 apostelen

De viering van zondag 18 juni 2017 is de voorlaatste Martinidienst van dit seizoen. Het wordt een dienst, twee weken na Pinksteren, waarvan rustig gezegd mag worden dat de geest van Pinksteren nog even stevig door blijft waaien, in woord en in muziek.

Centraal staat de Bijbelpassage uit het Evangelie naar Mattheüs waarin Jezus de twaalf apostelen uitzendt, de wereld in, om de vredesboodschap te verspreiden, te verkondigen van het Koninkrijk Gods en om goede werken te verrichten zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen.

Tiemo Meijlink gaat voor en Leo van Noppen dirigeert de Cantores Sancti Martini. Met prachtig orgelspel van Henk de Vries op het vermaarde hoofdorgel van de Groninger Martinikerk. Aanvang 11:30 uur.

Zondag van de Drie-Eenheid

Een week na Pinksteren is het Zondag Trinitatis, Zondag van de Drie-Eenheid. Een dag om te vieren dat de Ene God, hoe lastig dat ook rationeel te begrijpen is, zich in drie gedaanten aan de mensheid kenbaar maakt: als de God van wie we hebben meegekregen dat hij aan de oorsprong staat van alle leven (Genesis 2), als de mens Jezus die in zijn korte maar heftige aardse bestaan ons een levenshouding heeft voorgeleefd die doordrongen is van al het goede van zijn hemelse Vader, en als de Geest van Pinksteren die ons blijft bemoedigen en inspireren.

In een gesprek met de Farizeeër Nikodemus probeert Jezus duidelijk te maken dat niemand het koninkrijk van God kan zien en kan binnengaan zonder opnieuw te zijn geboren uit water en geest (Johannes 3). Ook al zo’n lastig te bevatten boodschap; Jezus’ gesprekspartner Nikodemus is zeker niet de enige die daar moeite mee heeft. Wat brengen deze woorden bij ons teweeg als we ze tot ons laten doordringen?

In de Martinidienst van zondag 11 juni om 11:30 uur zal Evert Jan Veldman voorgaan. Met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianospel van Jan de Roos. Welkom!

Pinksteren 2017

Zondag 4 juni vieren we Pinksteren: het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. In wind en vuur komt God zelf over de mensen als krachtbron en bemoediging, als inspiratie voor het leven.

De aloude woorden waarmee het verlangen naar bezieling door de Heilige Geest worden omschreven, het latijnse “Veni Creator Spiritus”, oftewel “Kom Schepper Geest”, zullen ook in gezang weerklinken. Meerdere liederen werden geschreven en gecomponeerd met deze beginwoorden; we zingen er een paar, waaronder dat lied met het vrolijk en uitbundig klinkende refrein:

Met wind in de haren
en zon in de rug
ligt het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad,
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.

Voorganger in de Martinidienst van 11:30 uur is Tiemo Meijlink. Met medewerking van het Spectrumkoor onder leiding van Ton Tromp. Het Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries. Van harte welkom in deze viering.

Het “Weeskind”

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt de zondag die de Latijnse naam Exaudi (“Hoor!”) draagt  een naam ontleend aan Psalm 27: “Hoor mij Heer, als ik tot u roep; wees genadig en antwoord mij”.
De oude Nederlandse benaming voor deze zondag: “het Weeskind” tekent ook het bijzondere karakter van deze zondag. Jezus heeft afscheid genomen en is in de hemel opgenomen. Zijn leerlingen voelen zich verlaten, zoals ook een wees zich verlaten kan voelen. Ze moeten hun levensweg nu verder gaan zonder de lijfelijke aanwezigheid van hun leermeester. Toch gaan ze die weg niet helemaal alleen, want ze mogen zich begeleid weten door de Geest van Christus.

Deze opmaat naar Pinksteren vieren we in de Martinidienst van zondagochtend 28 mei om 11:30 uur met voorganger Tiemo Meijlink, organist Henk de Vries en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Van harte welkom in deze viering.

Weggaan en blijven, bidden en wachten

We leven toe naar Pinksteren, het feest van de Geest. Op 21 mei 2017, Zondag ‘Rogate’ (dit betekent: ‘bidt’), luisteren we opnieuw naar een gedeelte uit de afscheidsrede van Jezus zoals beschreven in het Evangelie naar Johannes. Een tekst over weggaan en blijven, over bidden en wachten. Ook uit de Brief van Jakobus putten we inspiratie.

Van harte welkom in de Martinidienst om 11:30 uur in de Groninger Martinikerk. Voorganger is Matty Metzlar. Koorzang is er van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, bekend van het repertoire met liederen van de hand van Huub Oosterhuis, maar ook van diverse andere lieddichters en componisten. Yohanes Siem begeleidt koor- en gemeentezang op de vleugel.