Een les in dienaarschap

In ons Evangelieverhaal van zondag 23 september (uit Marcus 9) heeft Jezus een moeilijke boodschap over te brengen aan zijn leerlingen. Hij spreekt over de Mensenzoon die moet lijden en die zal sterven, maar op de derde dag uit de dood zal opstaan. De boodschap wordt niet direct begrepen, mede doordat de leerlingen onderling aan het discussiëren zijn over wie van hen de belangrijkste is. Daarop verduidelijkt Jezus zijn woorden: “Als je zonodig belangrijk wilt zijn, wees dan de minste en stel je op als dienaar voor iedereen”. En, terwijl hij zijn armen liefdevol om de schouders van een kind slaat: “Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, die neemt mij op, en wie mij opneemt, die neemt hem op die mij gezonden heeft”.

Of, zoals het staat verwoord in de Brief van Jakobus: de wijsheid van boven (…) is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort.

Welkom in de Martinidienst van 23 september 2018, aanvang 11:30 uur, geleid door voorganger Evert Jan Veldman. Met zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos.

Download hier alvast de liturgie.

Beeld van het goede leven

In de Martinidienst van zondag 16 september 2018 om 11:30 uur lezen we een passage uit het profetenboek Zacharia: een prachtig beeld van het goede leven, oude mensen leunend op hun stok en genietend van spelende kinderen op de pleinen van Jeruzalem.

We verbinden deze profetie met het Evangelieverhaal uit Marcus 8 over de ontmoeting van een blinde man met Jezus. Voor deze blinde man betekent het goede leven: aangeraakt worden door Jezus, en daarna kunnen zien, wat voor hem al jarenlang niet mogelijk was. Eerst ziet hij nog onscherp, hij ziet mensen alsof het bomen zijn die rondlopen, maar daarna wordt alles voor hem glashelder.

Een viering met Tiemo Meijlink als voorganger, Henk de Vries als organist en met koorzang van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Van harte welkom!

Download hier alvast de liturgie.

Naar vermogen: over rijkdom en gerechtigheid

In een ‘gewone’ Martinidienst op zondag 9 september, komt een nogal tegendraadse Bijbeltekst aan de orde: een verhaal van Jezus over rijkdom en gerechtigheid. Het is het verhaal uit Lucas 16 over de rijke man en de arme Lazarus. Helse ellende en een onomkeerbaar lot: allesbehalve vrolijkmakend en uitnodigend. Maar misschien juist in deze tijd van ‘religieuze ongeletterdheid’ uitdagend om te lezen, op zoek naar de betekenis ervan voor mensen van nu.

Speciale aandacht is er voor de kinderen die in de viering aanwezig zijn: voor hen wordt het kinderverhaal ‘De man die op zijn geld zat’ verteld.

Voorganger deze zondag is Ruth Peetoom. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra, en er is vocale medewerking van de Gentlemen van het Martini Jongenskoor uit Sneek onder leiding van Trevor Mooijman. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Het nieuwe seizoen Martinidiensten gaat van start

Zondag 2 september 2018 om 11:30 uur gaan we weer van start met het nieuwe seizoen van de Martinidiensten. De deuren van de Groninger Martinikerk staan uitnodigend open en aan iedereen, of je nu voor het eerst hier (als nieuwe student in Groningen) of al bekend bent, laten we weten: wat fijn dat je er bent!

Het thema in deze eerste dienst van het nieuwe seizoen is, heel toepasselijk, gastvrijheid. In de zomerse periode, die grotendeels achter ons ligt, zijn mensen vaak onderweg: reizigers die te gast zijn in andere landen en culturen, die mooie steden bezoeken, een prachtige kerk binnenwandelen, op pad door onbekende landschappen. Soms zijn mensen ook noodgedwongen te gast in een voor hen onbekend land en andere cultuur, vreemdeling geworden omdat ze moesten vluchten. We lezen in deze viering het verhaal van Abraham en Sara, die bezoek krijgen van drie vreemdelingen.

Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Het Koor van het GSp staat onder leiding van Ton Tromp en de vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos. Welkom allemaal!

Download hier alvast de liturgie.

Jubileumviering INLIA

De Martinidienst van zondag 24 juni om 11:30 uur staat volledig in het teken van het dertigjarig bestaan van de stichting INLIA en van het Charter van Groningen. In de afgelopen 30 jaar mochten geloofsgemeenschappen en INLIA zich samen inzetten voor afgewezen asielzoekers en daar helpen waar vaak geen helper meer was.

Op weg naar dit jubileum vond een kaarsenestafette plaats via kerken; het licht reisde van de ene naar de andere provincie door het land. Deze zondagochtend worden al deze kaarsen binnengedragen in de Martinikerk in Groningen als teken van hoop, als symbool van het licht dat niet te doven is. De kaarsen dragen de afbeelding die ook bij dit bericht is geplaatst: een kunstwerk van Mary Koning (1918-1998) waarin zij de uitzichtloze situatie van afgewezen vluchtelingen uitdrukt, mensen die geen stem en geen gezicht meer hebben.

De dienst wordt geleid door voorgangers Bob Haanstra, Matty Metzlar en Naw Winsome Paul. Twee koren werken mee aan de viering: het Karen Baptist Choir Netherlands uit Ede onder leiding van Tharamu Tha Lay Paw en het projectkoor dat onder leiding staat van Ton Tromp. Het Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries en de vleugel door Jan de Roos. De teksten en liederen in deze dienst zijn deels in het Nederlands en deels in het Engels (met enkele Taizé-liederen in het Frans en Latijn).

Download hier alvast de liturgie.

Als een mosterdzaadje

Het thema van de Martinidienst van zondag 17 juni sluit aan bij de Bijbelgedeelten uit Ezechiël 17, 2 Korintiërs 5 en Marcus 4. De profeet Ezechiël vertolkt het woord van God, die in staat is om uit een klein takje een enorme cederboom te laten groeien en ook om een verdorde boom weer te laten bloeien.

Grauwe gors tussen mosterdbloemen (Bron: Dûrzan Cîrano, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

In het Evangelie naar Marcus wordt het Koninkrijk van God vergeleken met een zaadje van de mosterdplant. Het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt, maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.

Voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. Met koorzang van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen, en met orgelspel van Henk de Vries. Van harte welkom op zondagochtend om 11:30 uur in de Martinikerk.

Download hier alvast de liturgie.

Na afloop van de dienst willen we met elkaar lunchen om zo het zomerreces in te luiden. We doen dit één week eerder dan gebruikelijk: zondag 17 juni is het de voorlaatste dienst van dit seizoen, en de laatste zondag van juni vieren we een heel speciale dienst rondom het 30-jarig bestaan van INLIA. Voor de gezamenlijke lunch willen we je uitnodigen om zelf iets lekkers mee te nemen om van uit te delen (een salade, een hartige taart, verzin het maar!), en de stuurgroep zal zorgen voor het drinken.

Geloof aarden

In de Martinidienst van zondag 10 juni willen we ons bezinnen op het thema “geloof aarden”. We hebben ons mede laten inspireren door een gedicht van J.W. Schulte Nordholt:

Aards
 
O lieve God, ik dank U dat ik niet
opgevouwen ben gebleven in mijn vleugels
in de cocon van de ziel, of op de heuvels
des hemels ben ontbloeid als engelenlied.
 
Maar dat ik meeviel met al het zaad
waaruit mensenkinderen worden geboren,
dat ik bij de aarde mag behoren
als een witte boom die op sterven staat.
 
Dat ik ben gevallen maar dat ik leef
en opga in al mijn armen en benen,
dwaas en zalig, door liefde beschenen
aan leven en dood mij overgeef.

De Bijbelgedeelten die we in deze viering zullen lezen, zijn uit Genesis een gedeelte van het scheppingsverhaal en uit het Evangelie naar Lucas de gelijkenis van de zaaier.

Voorganger is Matty Metzlar. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel wordt bespeeld door Jaap de Kok. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Noteer ook alvast: Zondag 17 juni willen we na de dienst het seizoen afsluiten met een gezamenlijke lunch, net als vorig jaar. Nadere informatie volgt.

Vooraankondiging: jubileum INLIA

In het weekend van 22-24 juni gedenken we het dertigjarig bestaan van INLIA en het Charter van Groningen. In die 30 jaar mochten geloofsgemeenschappen en INLIA zich samen inzetten voor afgewezen asielzoekers en daar helpen waar vaak geen helper meer was. Op weg naar deze gedenkdatum vindt er een kaarsenestafette plaats, in kerkdiensten in alle provincies van Nederland.

Op zondag 24 juni om 11:30 uur is er een muzikale jubileumviering in de Martinikerk in Groningen waarin alle INLIA-kaarsen worden binnengedragen. Verschillende musici verlenen hun medewerking. In de Martinikerk is verder een expositie ingericht en een Wall of Hope gebouwd, waar gasten een boodschap kunnen achterlaten. Het gelegenheidskoor staat onder leiding van Ton Tromp (wil je nog meezingen in dit gelegenheidskoor, neem dan contact op met Ton). Voorgangers in deze bijzondere Martinidienst zijn Matty Metzlar, Bob Haanstra en Naw Winsome Paul.

Viering van de zondag

Week in, week uit, is telkens weer de zondag bij uitstek een dag die we in alle vrijheid mogen vieren. Een dag waarop we mogen zingen:

Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd.

In de Martinidienst van zondag 3 juni laten we ons inspireren door diverse Bijbelse woorden, uit Deuteronomium 26, 2 Korintiërs 4 en Marcus 2. Het gedeelte uit Deuteronomium 26 bevat instructies voor het volk Israël wanneer zij het beloofde land van melk en honing mogen binnentreden: bied de Heer de eerste opbrengst van het land aan, en daarna mag u, samen met de Levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, een feestmaal houden met al het goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen.

Het Evangelie naar Marcus verhaalt over Jezus’ leerlingen die tussen de korenvelden door lopen en aren plukken. Dit tot groot ongenoegen van de Farizeeën: waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar Jezus spreekt een bevrijdend woord: laat je niet (mis)leiden door allerlei regeltjes over wat op sabbat wel of niet zou mogen, maar denk terug aan koning David, die ook eens met zijn metgezellen honger kreeg en van de toonbroden uit de tempel at. Ook verhaalt deze evangelielezing over de genezing, op sabbat, van een man met een verschrompelde hand.

Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund:
je leven is pas leven als je ook geven kunt.

Ook wij mogen iedere zondag met elkaar delen van wat ons gegeven is: brood en wijn.

Deze zondag verwelkomen wij opnieuw, net als enkele weken geleden, Lian van der Steeg, Jenny van der Steeg-Weijs en Diddy van der Stouwe, die samen het ensemble Divertisemento vormen en ons in deze viering muzikaal zullen ondersteunen. Met Diddy van der Stouwe op piano, Eeuwe Zijlstra op het Martiniorgel en met voorganger Tiemo Meijlink. Van harte welkom om 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Geroepen om op weg te gaan

Zondag 27 mei, de zondag die de naam Trinitatis (drie-eenheid) draagt, in het kielzog van Pinksteren, is de leidraad in onze viering: Geroepen worden en op weg gaan.

Vaak benadrukken we in deze tijd wat slecht gaat en hebben we veel aandacht voor mensen die de vernietigende krachten om ons heen benadrukken. Maar wordt er – ook van geloofs- en levensbeschouwelijke kant – niet juist een beroep gedaan op onze positieve energie? Vanuit Mozes’ ervaring met God bij de brandende braamstruik, het begin van zijn missie, en op het bezielde pad van Jezus’ leerlingen proberen we die levenschenkende elementen op het spoor te komen.

Voorganger in deze Martinidienst om 11:30 uur is Lense Lijzen. Met muzikale medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.