Poëzievesper “De verbeterde schepping”

Zondag 24 oktober 2021 om 17:00 uur – Martinikerk Groningen

Begin november 2021 vindt in Glasgow (Schotland) de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) plaats. In de aanloop naar deze conferentie heeft Schoonheid met een Ziel voor de poëzievesper van 24 oktober gekozen voor het thema “De verbeterde schepping”. Dit is een zinsnede uit het gedicht Contract van Alexis de Roode (1970). In deze poëzievesper zullen we enkele gedichten lezen en overdenken uit Alexis’ bundel Een steen openvouwen (2017).

Met medewerking van Tiemo Meijlink als voorganger. De muzikale onderdelen van deze vesper worden verzorgd door het Trio Fiori Musicali, bestaande uit Jaap de Kok (bariton), Rianne Helmus (blokfluit) en Wietse Ouwejan (klavecimbel).

Vrije toegang, collecte bij de uitgang.

De dag van de winnende zon

Zo waren wij op reis, het leven door en niets vermoedend,
toen daar ineens een plaag was in de Oriënt.
Wij tafelden, reisden en omhelsden, wie kon er toen bevroeden
hoe snel het zou verschijnen op óns continent?

De beelden kwamen tot ons, en werden dag na dag intenser.
Dor hout werd nutteloos en mocht gesnoeid.
Het leed was groot, verlies en eenzaamheid per week immenser.
Loyaliteit bleek niet voor ieder haalbaar, werd zelfs verfoeid.

Negen maanden later, en de boodschap wordt aan ons bericht,
want een Zoon is ons gegeven en een Kind is ons geboren,
negen maanden later, en het inzicht wordt herboren.

Verlangen naar het zien van aangezicht tot aangezicht,
negen maanden later, en een Kind wordt ons geboren.
Na het duister is er uitzicht op het licht.

Met bovenstaand sonnet heette Hans van der Veen ons welkom in de online kerstnachtdienst van 2020. Wie heeft meegekeken op Youtube heeft deze woorden gemist, omdat het geluid pas later werd ingeschakeld. Maar in de nabewerkte video en in de audioregistratie van de viering is het wel terug te luisteren.

Uitzicht op het licht, daarbij sluit het thema van een korte viering op zondag 27 december om 17:00 uur: “De dag van de winnende zon” prachtig aan. Een viering van ongeveer een half uur, op initiatief van Schoonheid met een Ziel en in samenwerking met de Wijkgemeente Martinikerk. Met kerstmuziek en poëzie en een korte overdenking door ds. Pieter Versloot, om te bidden en te vieren dat het licht het wint van het duister. Met medewerking van enkele zangers van het Agricola Consort onder leiding van Jaap de Kok en organist Johan Smit. We nodigen je uit om mee (of terug) te kijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2050-Prot-Wijkgemeente-Martinikerk, zondag 27 december 2020 om 17:00 uur; het is de viering die op deze site is aangeduid als “Lessons and Carols (Avondgebed)”.

De eerstvolgende zondagochtendviering van de Martinidiensten zal zijn op zondag 3 januari 2021 om 11:30 uur met Evert Jan Veldman, te volgen via het Youtube-kanaal Martinidiensten. We wensen je gezegende kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

Jazz vesper November 22nd

This afternoon, Sunday November 22nd, there was a Jazz vesper in the Martini Church, as part of the Schoonheid met een Ziel programme, with pastors Arjen Zijderveld and Matty Metzlar, and with music played by four students of the Prince Claus Conservatoire in Groningen. If you like, please check the Youtube channel of the Martinidiensten, where we have broadcast this Jazz vesper live at 5:00 p.m. this Sunday afternoon. Anyone who might have missed this livestream, can enjoy afterwards by watching the video. The Jazz vesper starts at 7 min 56 sec counted from the start of the video.

Musicians: Klara Lavriša (alto saxophone), Stanimir Lambov (guitar), Esat Ekincioğlu (acoustic bass) and Helene Richter (vocals)

In addition to the video, we have also made an audio recording of this Jazz vesper, which you can find here.

Jazz vesper October 25th

Last Sunday, October 25th, there was a Jazz vesper in the Martini Church, as part of the Schoonheid met een Ziel programme, with pastors Arjen Zijderveld and Matty Metzlar, and with music played by four students of the Prince Claus Conservatoire in Groningen. The theme of this Jazz vesper was “Alone Together”. We have made an audio recording of this vesper, so anyone who might have missed this vesper can follow this link and listen and enjoy afterwards.

IONA-vesper 13 november 2016

De Ionavesper op de tweede zondag in november vindt bij uitzondering plaats in het Nieuwe Kerk Centrum (NKC), Nieuwe Boteringestraat 1-15 in Groningen. Dit is op zo’n 200 meter afstand van de Nieuwe Kerk richting Ossenmarkt. Een ieder is van harte uitgenodigd. Aanvang 17:00 uur.

Namens de Ionagroep Groningen
Clara de Graaff

24 april: Het Nieuwe Lied

Op zondag 24 april (zondag Cantate) om 17:00 uur staat de vesperviering van Schoonheid met een Ziel in de Martinikerk weer in het teken van Het Nieuwe Lied. Gezongen wordt het laatste deel uit het oratorium “Als de graankorrel sterft”, een oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen (tekst: Marijke de Bruijne / muziek: Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen). Het zijn de liederen die horen bij Pasen en bij de Paastijd uitlopend op de epiloog “Opnieuw geboren, opgestaan…”. Het koor van de Pepergasthuisgemeente staat onder leiding van Wim Opgelder. Peter Rippen bespeelt de piano. Voorganger is Matty Metzlar. Voorafgaand aan de viering is er gelegenheid om alvast in te zingen. Toegang vrij, met na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Het Nieuwe Lied: Missa Solemnis

Vernieuwing in taal en in muziek,
voor iedereen die de kerkmuziek een warm hart toedraagt.

Zoals aangekondigd op de zangmiddag van zaterdag 10 oktober 2015 in de Martinikerk bij de presentatie van de bundel Zangen van zoeken en zien wordt er voortaan iedere vierde zondag van de maand een viering gehouden, die gewijd is aan het nieuwe lied. Gemeentezang – samenzang staat centraal, in een veelzijdigheid van muzikale stijlen. Daarom zal niet alleen uit deze bundel gezongen worden, ook het Liedboek uit 2013 biedt prachtige liederen, die het verdienen om geoefend en gezongen te worden. Tot de zomervakantie zullen Chris van Bruggen, Henk de Vries, Wim Opgelder en Ton Tromp met hun cantorijen/(project)koren elk een zondag van Het Nieuwe Lied voor hun rekening nemen. Deze vieringen van Schoonheid met een Ziel worden gehouden in de Martinikerk, aanvang 17:00 uur. Wie alvast wat wil inzingen, moet iets eerder aanwezig zijn. Zie ook www.schoonheidmeteenziel.nl.

Op zondag 24 januari 2016 zal er, als eerste van deze serie vieringen, in de Martinikerk in Groningen om 17:00 uur een gedeelte te horen zijn van de Missa Solemnis van Huub Oosterhuis en Tom Löwenthal. Missa is de klassieke benaming voor de Rooms-Katholieke, Latijnse kerkdienst. Een kerkdienst waarin veel en meerstemmig wordt gezongen heet ‘plechtig’ (solemnis). Oosterhuis en Löwenthal grijpen op eigentijdse wijze terug op liturgisch-muzikale zangtraditie van de oude kerk. Hun Missa Solemnis is bedoeld om gevierd te worden als kerkdienst en kan onderbroken worden door lezingen en andere teksten. De cantorij van Noordlaren/Glimmen werkt aan deze dienst mee o.l.v. Chris van Bruggen. De vleugel wordt bespeeld door Peter Rippen. Anneke van der Heide zingt de sologedeelten. De bezoekers hebben een actieve rol in het geheel door verschillende samenzangmomenten. Voorganger is ds. Anja Kosterman en voor de dienst is er gelegenheid om in te zingen met de cantorij. Een ieder uit Groningen, Stad en Ommeland, is van harte welkom.

Festival of 9 Lessons and Carols

Festival9lessons_27122015Zondag 27 december 2015 is er ’s ochtends om 11:30 uur geen dienst in de Martinikerk. Wel vindt ’s middags om 17:00 uur in de Martinikerk het Festival of nine Lessons and Carols plaats, uitgevoerd door het koor Choral Voices onder leiding van Daniël Rouwkema. Voor wie niet in de gelegenheid is geweest om deze kerst de editie met het Roder Jongenskoor bij te wonen is dit een mooie herkansing. Vrije toegang, collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten. Van harte welkom! Meer informatie: www.schoonheidmeteenziel.nl.