Bestuur

Het dagelijkse bestuur van de Martinidiensten wordt gevormd door:

Joop Hoexem – Voorzitter
voorzitter@martinidiensten.nl

Hans van der Veen – Secretaris
secretaris@martinidiensten.nl

Marcel Doosje – Penningmeester
penningmeester@martinidiensten.nl

Tim Smid – PR en facebooksite
pr@martinidiensten.nl

Richard van Heuvelen – Fondsenwerving
fondsen@martinidiensten.nl

Dorine Wijmenga – Activiteiten
activiteiten@martinidiensten.nl

Mirjam Bodewes-Nederveen – Pastoraat, communicatie intern
pastoraat@martinidiensten.nl

Vacant – Studentlid vanuit GSp
studenten@martinidiensten.nl

Matty Metzlar – Pastor
pastores@martinidiensten.nl