Bestuur

Het dagelijkse bestuur van de Martinidiensten wordt gevormd door:

Martin de Bruijn – Voorzitter
voorzitter@martinidiensten.nl

Marcel Doosje – Secretaris en penningmeester
secretaris@martinidiensten.nl

Richard van Heuvelen – Fondsenwerving
fondsen@martinidiensten.nl

Tim Smid – PR
pr@martinidiensten.nl

Dorine Wijmenga – Activiteiten
activiteiten@martinidiensten.nl

Mirjam Bodewes-Nederveen – Pastoraat, communicatie intern
pastoraat@martinidiensten.nl

Vacant – Studentlid vanuit GSp
studenten@martinidiensten.nl

Tiemo Meijlink en Matty Metzlar – pastores
pastores@martinidiensten.nl