Bestuur

Het dagelijkse bestuur van de Martinidiensten wordt gevormd door:

Joop Hoexum – Voorzitter
voorzitter@martinidiensten.nl

Hans van der Veen – Secretaris
secretaris@martinidiensten.nl

Marcel Doosje – Penningmeester
penningmeester@martinidiensten.nl

Bert Ballast

Vacant – Studentlid vanuit GSp
studenten@martinidiensten.nl