Werkgroep Martinidiensten

De diensten in de Martinikerk worden voorbereid samen met een lid van de Werkgroep Martinidiensten (WGM). Deze persoon leest vaak een van de bijbelteksten, spreekt voorbeden uit en helpt met het delen van brood en wijn. Ook verzorgt de WGM de bos bloemen die elke week voorin de kerk staat. Contactpersoon: Hans van der Veen – wgm@martinidiensten.nl

Foto: Kiek van Siek

Foto: Kiek van Siek