Giften

Giften
Wilt u de Martinidiensten steunen door middel van een gift? Dat kan op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 tnv Stichting GSp inzake Martinidiensten. Een gift overmaken kan ook door de hieronder geplaatste QR-code te scannen, of als dat niet gaat, deze link te volgen.

  

ANBI
De Stichting GSp (voluit: Stichting Belangenbehartiging Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Doordat de Martinidiensten zijn ondergebracht bij de Stichting GSp is de fiscale aftrekbaarheid van uw giften gewaarborgd. Meer gegevens vindt u via GSp-ANBI-informatie.

Collecte
Collectegaven kunnen gemakkelijk aftrekbaar worden gemaakt. Voorwaarde is dat de giften in totaal meer bedragen dan 1% van het belastbaar inkomen. De mogelijkheid bestaat in de belastingaangifte en het voordeel kunt u eventueel weggeven. Om voor een ‘giftenaftrekpost’ in aanmerking te komen moeten giften aantoonbaar worden gemaakt. Het gebruik van collectebonnen in plaats van geld is daarvoor de oplossing. Collectebonnen kunt u gemakkelijk bestellen bij het Kerkelijk Bureau van Protestantse Gemeente te Groningen.

Notarieel schenken
Informatie over notarieel schenken en testament kunt u hier vinden.

150201g Martinikerk brood en wijn