Samenwerking en links

De Martinidiensten staan niet op zichzelf. We werken met plezier samen met meerdere kerken, predikanten, vieringen en met het studentenpastoraat. Via de links vind je meer informatie over al deze organisaties.

Kerken en gemeentes in Groningen
Er zijn geen eigen voorgangers of pastores. In onze oecumenische vieringen wordt steeds een voorganger, soms van ver, soms van een gemeenschap waarmee wordt samengewerkt zoals:

Jasja Nottelman en Jesmar Jonker zijn als studentenpastor aangesteld door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) bij het GSp, Groninger Studenten platform voor levensbeschouwing.
Evert-Jan Veldman is ook voorganger binnen de PKN en is aangesteld bij de Nieuwe Kerk in Groningen.
Lense Lijzen is onze voorganger vanuit de Remonstrantse Gemeente Groningen.
Vanuit de Anglican Church in Groningen gaat Sam van Leer zo nu en dan bij ons voor.

GSp – Studentenplatform voor levensbeschouwinglogo
De Martinidiensten zijn begonnen als de Studentendiensten van het GSp. Het ‘GSp’ staat voor het Groninger Studentenplatform voor levensbeschouwing. Nog steeds zijn de diensten sterk verbonden met het GSp.

Het GSp biedt een open plaats voor studenten die geïnteresseerd zijn in filosofie, religie en maatschappelijk relevante thema’s. Dit doen we door het aanbieden van cursussen, lezingen en verschillende verdiepingsgroepen.

Bij het GSp is diepgang te vinden in een ongedwongen sfeer, het is een vrijblijvende plek voor gesprek en discussie met gelijkgestemden: allemaal studenten die zich tijdens hun studententijd willen verbreden.

Naast verdieping en verbreding er is ook ruimte voor ontspanning! Zo kun je bij de bar terecht voor een (speciaal) biertje, houdt het GSp geregeld filmhuis of een pubquiz.

Ben je iemand die nadenkt over de wereld, breed geïnteresseerd, zich buiten de gebruikelijke kaders wilt ontwikkelen en zoekt naar een toevoeging aan je studententijd? Dan is het GSp een plek waar je je thuis zult voelen!

Schoonheid met een ziel
De voorgangers van de Martinidiensten zijn ook betrokken bij de vieringen van Schoonheid met een ziel.

Elke zondagmiddag om 17.00 uur kan iedereen genieten van mooie muziek in een verstilde sfeer, beurtelings in de Martinikerk of Nieuwe Kerk. In de prachtige ruimte van de Martinikerk vinden afwisselend Psalmenvespers plaats, Gregoriaanse vespers en vieringen waarin nieuwe kerkmuziek wordt geoefend en gezongen. Het nieuwe lied.
Een uur voor jezelf met ruimte voor stilte en voor wat onzegbaar is. Putten uit de eeuwenoude schatten van de kerk. Toegankelijk gemaakt voor Stad en Ommeland om cultuur te ademen en je hart op te halen.

Dat is Schoonheid met een ziel.

Foto: Kiek van Sieka

Foto: Kiek van Siek