Werkgroep Diaconaat

De Werkgroep Diaconaat  is verantwoordelijk voor de collectes in de dienst. Jaarlijks zoekt de werkgroep een aantal collectedoelen uit, vaak met een vast thema.  Doelen worden gekozen uit verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, onderwijs, vrouwenempowerment, vluchtelingen en kinderrechten.  Elk kerkelijk jaar wordt een verdeling gemaakt over deze onderwerpen en elk collectedoel komt een aantal keren aan bod.

Om de binding te vergroten tussen kerk en diaconie werken zowel de Martieners als de Kindernevendienst zo nu en dan actief mee in het diaconaat.

De Werkgroep Diaconaat heeft, onder het motto “Waardevolle wereld” de collectedoelen voor het jaar 2018-2019 gekozen. De acht vaste doelen zijn:

Verder kan er altijd plaats worden ingeruimd voor een zogeheten  Open Doel, bijvoorbeeld als eenmalig collectedoel op initiatief van bezoekers van de Martinidiensten zelf. Zo kan er ook af en toe gecollecteerd worden voor een eenmalig doel als bijvoorbeeld de actualiteit daarom vraagt. In de Adventstijd wordt er gecollecteerd voor een projectdoel.  Suggesties kunnen ingestuurd worden.

Contactpersoon van de WGD is Martin de Bruijn, te bereiken via 050 5892222 en wgd@martinidiensten.nl

WGD aan het tellen

Foto: Kiek van Siek