Koren en cantorijen

Wanneer je van zingen houdt, ben je van harte welkom bij de cantorij verbonden aan het GSp. Aan iedere viering in de Martinikerk werkt één van deze koren mee of een ad-hoc groepje voorzangers. Soms wordt een koor van elders uitgenodigd. Een koor of voorzangergroep  vormt een belangrijk onderdeel van de liturgie. Hieronder vind je een overzicht. Wanneer het je leuk lijkt om mee te zingen in de kerk, kun je contact opnemen met de betreffende dirigent.

DSC06005

Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. De Cantores Sancti Martini zingen vooral liederen uit het Liedboek 1973 en de bundels van Zingend Geloven. Ook zingen ze Engels en Duits liturgisch repertoire. De cantores repeteren op dinsdag.
Voor meer informatie: tel. 050-5270401.

Dutch Choral Singers o.l.v. Henk de Vries zingen engelstalige kerkmuziek. Zij zingen in principe eenmaal per maand in een dienst die Morning Prayer wordt genoemd.