Zomervieringen in de Peper: Chassidische vertellingen

Eén van de prenten van Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) bij de Chassidische vertellingen van Martin Buber.

Na de Martinidienst van zondag 30 juni 2024 en de afsluitende gezamenlijke lunch is ons zomerreces van start gegaan, dit duurt tot en met zondag 1 september. Op zondag 8 september om 11:30 uur gaan we, met Tiemo Meijlink als voorganger, weer van start met een nieuw seizoen Martinidiensten.

Tijdens de zomervakantie is het wellicht een goed alternatief om de Zomervieringen in de Pepergasthuiskerk te bezoeken. Deze serie vieringen vindt plaats op de zondagochtenden vanaf 21 juli tot en met 1 september om 10:30 uur. Als thema van deze serie is gekozen voor de Chassidische vertellingen van Martin Buber, waarbij grafisch kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman een serie prenten heeft gemaakt. Aan enkele van deze zomervieringen wordt ook medewerking verleend door leden van de gemeenschap van de Martinidiensten. Meer informatie over de zomervieringen in de Pepergasthuiskerk vind je via www.ovg-web.nl. Overigens, ook op de zondagen 7 en 14 juli zijn er vieringen om 10:30 uur in de Pepergasthuiskerk.

Legioen is mijn naam, want wij zijn met velen

Nee, dit gaat niet over ons Nationale Elftal dat deelneemt aan het Europees Kampioenschap 2024 dat momenteel in Duitsland gespeeld wordt, of over de grote schare voetballiefhebbers die daarheen zijn afgereisd om in volle stadions de verrichtingen van Oranje te volgen. Of die in eigen land zijn bevangen door diezelfde oranjekoorts. Ook gaat het niet over het vakantielegioen (we zitten immers vlak voor de zomervakantie), de vele mensen die straks op Zwarte Zaterdag weer aanschuiven in de file op de Route du Soleil naar het zuiden.

De uitspraak “Legioen is mijn naam, want wij zijn met velen” komt uit het Evangelie naar Marcus, waarin het verhaal is opgetekend hoe Jezus bij een bezeten man niet één onreine geest uitdrijft maar blijkbaar een heel leger onreine geesten. De geesten vragen zelf aan Jezus, of ze bij een kudde van tweeduizend varkens mogen intrekken, en dat leidt er dan weer toe dat de varkenshoeders op de vlucht slaan en in steden en dorpen gaan rondvertellen wat ze hebben meegemaakt. Maar de voorheen bezetene heeft eindelijk zijn vrijheid terug. Rondom dit verhaal uit Marcus 5 is de viering van zondag 30 juni opgebouwd.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 30 juni 2024 om 11:30 uur. Met voorganger Jasja Nottelman, organist Jan de Roos en voorzangers Ton Tromp en Joke Bulthuis.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Stichting Exodus, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 17.

Omdat het de laatste viering is van dit seizoen, en we na een welverdiende zomervakantie weer op zondag 8 september verdergaan met een nieuw seizoen, willen we na afloop met elkaar lunchen. Neem allemaal iets mee om van te delen, dan is er genoeg te eten voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan lekkere broodjes, een eenvoudige salade of wat je zelf ook maar verzint. Houd ook rekening met mensen met een voorkeur voor vegetarisch. Samen sluiten we in een ontspannen sfeer dit seizoen af.

Dwars door de storm, al zit alles tegen…

De Martinidienst van zondag 23 juni is opgebouwd rond het Evangelieverhaal waarin de discipelen samen met Jezus in een boot op het Meer van Galilea in een hevige storm verzeild raken. De paniek slaat hen om het hart als ze merken dat Jezus aan boord ligt te slapen. Eenmaal wakker gemaakt, brengt Jezus de woelige baren tot bedaren. Een oproep om angst om te buigen in vertrouwen. Net als in het verhaal uit het bijbelboek Job: ook Job verkeert in nood tijdens een woedende storm, en roept God om hulp. ‘En de Heer antwoordde Job vanuit de storm.’ Al zit alles tegen, God laat zijn mensen nooit alleen…

Van harte welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk op zondag 23 juni 2024 om 11:30 uur. Voorganger is Heleen Maat. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Carlos Bollo.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week de Grunningse Rieders (t.b.v. een weeshuis in Oekraïne), de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 16.

Dat Koninkrijk, wordt dat nog wat?

Het gedicht “Graf te Blauhûs” van Gerard Reve (1923-2006), uit zijn bundel “Nader tot U”, eindigt met de woorden: “Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?”. Bekende woorden in het gedicht over het graf van een jongen, 18 jaar oud, die werd opgeroepen om te strijden voor zijn land. Hij redt het niet en komt om in de strijd. Nog altijd, ook nu, worden jonge mensen opgeroepen, van welke kant zij ook zijn, om zinloze oorlogen vol dood en vernieling te voeren, en komen zij om. Voor wie en voor wat?

Dat doet ons verlangen naar een einde aan dat alles. Naar het Koninkrijk van God, waarover de Bijbel spreekt. Naar een einde aan alle bloedvergieten met wapens, maar ook aan de steeds lelijker wordende strijd met woorden waar partijen elkaar vandaag de dag mee bevechten. Dat vraagt geduld. Jezus zegt daarover in het Evangelie: wachten op het Koninkrijk is als wachten op het zaad, dat gezaaid wordt en gaat ontkiemen. Bij sommige zaden, zoals het mosterdzaad, vraagt dat heel veel geduld.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 16 juni 2024 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Gerjanne Eppink. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

► Naar het zich laat aanzien is er ditmaal bij hoge uitzondering geen livestream van de viering.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Land van Ons, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 15.

Grauwe gors tussen mosterdbloemen (Bron: Dûrzan cîrano, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Sjeveningen

Een diverse samenleving is in potentie een sterke samenleving. Mits we bereid zijn de kracht van diversiteit ten volle te benutten. In een maatschappij als de onze leven we samen met een grote verscheidenheid aan mensen, mensen uit onze eigen vertrouwde omgeving (“van bij ons” zoals dat in het Vlaams genoemd wordt) maar ook mensen van verder weg, uit alle werelddelen. Mensen met dezelfde religieuze beleving als de onze, mensen met een heel andere godsdienstige achtergrond of helemaal geen. Als we willen, kunnen we in vrede en veiligheid samenleven. Leren van elkaars sterke punten, gebruik maken van elkaars positieve kwaliteiten. Niet een afwijzende of zelfs vijandige houding aannemen tegenover iemand die een sjibbolet als Scheveningen, Scheemderzwaag, Scharnegoutum of Schagerbrug anders uitspreekt dan hoe dat in correct Nederlands hoort te klinken. Niet de grenzen dichtgooien voor migranten, maar de vluchtelingen (die toch wel blijven komen) humaan opvangen zolang hun asielprocedure loopt en hen niet onnodig lang in onzekerheid laten of ze mogen blijven of niet. En als het besluit is gevallen dat ze mogen blijven, samen de schouders eronder om geschikte huisvesting te bieden en niet alle lasten daaromtrent op een klein aantal gemeenten laten drukken. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden (woorden die ook klonken toen Jezus een kennelijk onterechte beschuldiging, bezeten te zijn door een kwade geest, weersprak). Heilige liefdeskracht, laat mildheid zegevieren.

Zomaar wat gedachten die zich aandienen bij het lezen van de twee bijbelgedeelten uit Rechters 12 en Marcus 3. Maar misschien gaat het in de Martinidienst van zondag 9 juni 2024 om 11:30 uur wel heel ergens anders over. In ieder geval van harte welkom in deze viering met Berend Borger als voorganger. Het orgel wordt bespeeld door Carlos Bollo en de voorzang wordt verzorgd door een gelegenheidscantorij met Jeannette de Bock, Stineke Haas, Bert Ballast, Pieter Kamminga en Fred Blaauw.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Grootouders voor het Klimaat, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 16.

Eten van wat het land opbrengt

In de Martinidienst van zondag 2 juni laten we ons inspireren door diverse Bijbelse woorden, uit Deuteronomium 26, 2 Korinthiërs 4 en Marcus 2. Het gedeelte uit Deuteronomium 26 bevat instructies voor het volk Israël wanneer zij het beloofde land van melk en honing mogen binnentreden: bied de Heer de eerste opbrengst van het land aan, en daarna mag u, samen met de Levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, een feestmaal houden met al het goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen.

Het Evangelie naar Marcus verhaalt over Jezus’ leerlingen die tussen de korenvelden door lopen en aren plukken. Dit tot groot ongenoegen van de Farizeeën: waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar Jezus spreekt een bevrijdend woord: laat je niet (mis)leiden door allerlei regeltjes over wat op sabbat wel of niet zou mogen, maar denk terug aan koning David, die ook eens met zijn metgezellen honger kreeg en van de toonbroden uit de tempel at. Ook verhaalt deze evangelielezing over de genezing, op sabbat, van een man met een verschrompelde hand.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 2 juni 2024 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Tiemo Meijlink. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Henk de Vries bespeelt het orgel.

Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week het Jane Goodall Instituut, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 16.

Zondag van de Heilige Drie-eenheid (Trinitatis)

Een week na Pinksteren volgt traditioneel de zondag met de naam Trinitatis: de zondag van de Heilige Drie-eenheid. Voor veel christenen is die drie-eenheid (“Vader, Zoon en Heilige Geest”) misschien heel vanzelfsprekend geworden, toch is het bijzonder genoeg om er jaarlijks een specifieke zondag aan te wijden en bij de betekenis ervan stil te staan.

Voor de Martinidienst van zondag 26 mei is de keuze gevallen op twee korte bijbelfragmenten waarin deze Drie-eenheid aan de orde komt. Zo doet Paulus in zijn Tweede brief aan de Korinthiërs een oproep tot eensgezindheid en een leven in vrede met elkaar, en besluit hij die oproep met de wens: “De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen”. Een zegenbede die nog steeds regelmatig klinkt als afsluiting van een kerkdienst of misviering. En in het Evangelie van Mattheüs worden de discipelen door Jezus uitgezonden met een opdracht om op weg te gaan en alle volkeren tot leerlingen van Jezus te maken, door hen te dopen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Woorden die traditioneel nog steeds uitgesproken worden, telkens wanneer een kind of een volwassene in de kerk de doop ontvangt.

Van harte welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk op 26 mei 2024 om 11:30 uur. Voorganger is Ynte de Groot, organist van dienst is Carlos Bollo.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Kinderfonds Mamas, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 13.

Pinksteren, inspiratie en bezieling in vele talen

Pinksteren, Pfingsten, Pentecôte, Hvítasunnudagur, Πεντηκοστή, Hamsin Yortusu, Helluntai, Zesłanie Ducha Świętego, День Свято́ї Трі́йці, enzovoort. Zondag 19 mei vieren we Pinksteren, het feest waar met veel enthousiasme en bezieling de Heilige Geest over ons komt, om het vuur en de inspiratie te delen met iedereen ter wereld, om de goede boodschap van het Evangelie levend te houden, ook nadat Jezus lichamelijk niet meer aanwezig is.

Toren van Babel (Pieter Bruegel de Oude)

Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken, zo wordt verteld in het oerverhaal uit het boek Genesis, waarin de mensen het initiatief nemen om een stad te bouwen met een toren die tot in de hemel zou moeten reiken: de Toren van Babel. Dit vond God geen goed plan, en daarom stichtte hij een enorme spraakverwarring en raakten de mensen over de hele aarde verstrooid. Maar deze grote diversiteit aan talen en volkeren vormt allerminst een belemmering, eerder een positieve en geestelijk geïnspireerde uitdaging, om de boodschap van Pinksteren breed te verspreiden onder iedereen die het maar horen wil.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 19 mei 2024, aanvang 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Jasja Nottelman. Met medewerking van een gelegenheidskoor onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week het Overweeghuis, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 19.

Tenslotte, voor de talenknobbels onder ons maar ook alle anderen, de tekst van deze aankondiging begon met Pinksteren in het Nederlands, Deutsch, Français, Íslenska, Ελληvικά, Türkçe, Suomen kieli, język Polski en Украї́нська мо́ва.

Laat hen allen één zijn

Binnenkort is het Hemelvaartsdag en tien dagen later vieren we Pinksteren. De tussenliggende zondag wordt van oudsher ‘het Weeskind’ genoemd, en dat ondanks de belofte van Jezus aan zijn leerlingen dat Hij hen niet als wezen zal achterlaten. Sinds de veertigste Paasdag is Hij weg van ons, ten hemel gevaren. Het is wachten op de Geest der waarheid. We lezen uit het indrukwekkende gebed voor de leerlingen: Laat hen allen één zijn (Johannes 17:18-26). Uit het Eerste Testament horen we het volk Israël dat met één mond spreekt, als antwoord op de opdracht van de Eeuwige (Exodus 19:1-11). Maar wat is één zijn?

De Martinidienst van deze zondag na Hemelvaart, 12 mei 2024, vieren we gezamenlijk met de gemeenschap van de Pepergasthuiskerk. De viering vindt plaats in de Martinikerk vanaf 11:30 uur; er is deze zondag geen dienst in de Pepergasthuiskerk om 10:30 uur. Voorganger in deze viering is Alberte van Ess. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Pieter Pilon. Allen van harte welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Stichting Exodus, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 16.

5 mei in de Peper: ‘Ik wil niet haten’

Etty Hillesum (1914-1943)

Stel je eens voor, hoe zou de wereld eruit zien zonder haat, zonder vijandschap, zonder rivaliteit? Daarbij gaat het niet alleen om oorlogssituaties, maar ook om hoe mensen als jij en ik met elkaar omgaan, in het dagelijks leven, of in het verkeer op straat. Of wat te denken van de fanatieke aanhang van in competitieverband tegen elkaar uitkomende sportclubs? Als thema voor de viering van aanstaande zondag, 5 mei 2024, is gekozen voor “Ik wil niet haten”. Eén van de bekendste uitspraken van Jezus, en toch vaak zo moeilijk om daar in de praktijk invulling aan te geven, is: “Heb uw vijanden lief”. In de periode, begin mei, waarin we uitgebreid stilstaan bij de herdenking van oorlogsslachtoffers én onze vrijheid vieren, laten we ons verder inspireren door teksten uit het dagboek van Etty Hillesum.

We zijn zondag 5 mei te gast bij de gemeenschap van de Pepergasthuiskerk in een gezamenlijke viering van Peper en Martinidiensten. Aanvang om 10:30 uur. Er is dus geen dienst in de Martinikerk om 11:30 uur!

► En voor wie er niet fysiek bij kan zijn: de viering wordt zondagochtend vanaf 10:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Pepergasthuiskerk, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.