Morning Prayer: Jesus’ return to his home town

Last November we announced that our Morning Prayer services would not be continued in the new year 2023. However, there has been a change of plans, which means that in the current season (winter and spring 2023) we can organize these Morning Prayers in the Anglican tradition again, although in a less frequent pattern than before, i.e. not every month. Please check our website (tag: “morning prayer”) for the exact dates.

The next Morning Prayer will be on Sunday, February 5th, at 11:30 a.m. in the Martini Church in Groningen. The service is ministered by Heleen Maat. The choir participating in this service will be the Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries. The organ will be played by Carlos Julián Fernández Bollo. Language: alternately English and Dutch.

From the Gospel of Luke we read about Jesus who returns to his home town Nazareth, where he takes part in the congregation in the local synagogue. Referring to the book of Isaiah, he argues that the prophecy of Isaiah is fulfilled in his own person, as with the Spirit of the Lord laid upon him, Jesus has come into the world to preach good news and to do good to especially those who have the lowest social status (the poor, the blind, the oppressed, etc.).

► The order of service can be downloaded here.

► If you would like to join the service from home, please follow the livestream on Sunday at 11:30 a.m. on this online channel: Kerkdienstgemist channel of the Protestantse Wijkgemeente Martinikerk.

Collection: financial contributions are possible in cash or by bank transfer. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten’, or with payment description ‘Charitable work: Vluchtelingenwerk (Dutch Council for Refugees)’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

Eind november 2022 hebben we aangekondigd dat we onze (deels Engelstalige) Morning Prayers in 2023 vooralsnog niet konden voortzetten. De plannen zijn echter gewijzigd, waardoor we in het huidige seizoen (winter en voorjaar 2023) de Morning Prayer toch een aantal keren kunnen organiseren, al zal dat minder vaak zijn dan iedere maand. Houd onze website (tag: “morning prayer”) in de gaten voor de precieze data.

De eerstvolgende Morning Prayer wordt gehouden op zondag 5 februari 2023 om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Met voorganger Heleen Maat, en met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries. Het orgel wordt bespeeld door Carlos Julián Fernández Bollo. De taal is afwisselend Engels en Nederlands.

Uit het Evangelie van Lucas lezen we over Jezus die terugkeert naar de plaats waar hij opgroeide: Nazareth. Hij neemt deel aan de samenkomst in de plaatselijke synagoge, leest daar uit het boek Jesaja en zegt dat de profetie van Jesaja in hemzelf vervulling is gegaan. Want met de Geest des Heren rustend op Jezus’ schouders, brengt hij het goede nieuws en verricht hij goede daden aan juist die mensen die in de samenleving het minste aanzien genieten, zoals de armen, de blinden, de onderdrukten, etc.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Vluchtelingenwerk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Gelukkig wie nederig van hart is

Aan het begin van zijn openbare optreden neemt Jezus zijn leerlingen mee een berg op, en daar geeft hij hen onderricht in de vorm van belangrijke levenslessen. Deze redevoering van Jezus is bekend geworden als de Bergrede en staat in hoofdstuk 5 van het Evangelie naar Mattheüs.

Het gedeelte uit de Bergrede dat in de Martinidienst van zondag 29 januari aan de orde komt, heet ook wel de ‘Zaligsprekingen’. Jezus neemt het daarin op voor hen die in de wereld het minste aanzien verdienen; hij plaatst ze juist op een voetstuk. Gelukkig wie nederig van hart zijn, en gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. In deze woorden van Jezus klinken ook oudtestamentische profetieën door: we lezen erover uit het profetenboek Sefanja. En ook de apostel Paulus wijdt zich aan dit onderwerp in zijn eerste brief aan de christelijke gemeente in Korinthe: “Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen”.

Welkom in de Martinidienst op zondag 29 januari 2023 in de Martinikerk te Groningen. In deze viering zal Jasja Nottelman voorgaan. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries. Aanvang 11:30 uur.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Natuur- en Milieufederatie”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Vissers van mensen

In de Martinidienst van zondag 22 januari gaat het over het bekende roepingsverhaal van de eerste discipelen (volgelingen/leerlingen) van Jezus, uit het Evangelie naar Mattheüs. Jezus spreekt een paar vissers aan, gewone jonge mannen zijn het nog, die op het meer, niet ver van de oever, bezig zijn hun netten uit te werpen. En een paar andere die hun vissersnetten aan het repareren zijn. Hij roept hen op: “Laat je vissersboten en je netten achter, en ga met mij mee. Jullie zijn vissers, maar ik kan zorgen dat jullie vissers van mensen worden, dat jullie samen met mij mensen proberen te winnen, mensen proberen ontvankelijk te maken voor de goede boodschap van Gods liefde”.

We zijn verheugd dat Matty Metzlar, voor het eerst sinds ze met emeritaat is gegaan, weer eens voorgaat in deze viering. Verder werken mee aan de dienst: pianist Jan de Roos en een gelegenheidskoor met zangers m/v uit de Martinikerk en de Fonteinkerk. Van harte welkom op zondagochtend 22 januari 2023 om 11:30 uur.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Leergeld”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

De beste wijn tot het laatst bewaard

Bij het feest van Epifanie (verschijning van Christus in de wereld) hoort niet alleen het verhaal over de aanbidding door de Wijzen uit het Oosten, maar ook de doop van Jezus in de Jordaan en de bruiloft te Kana. In de Martinidienst van komende zondag, 15 januari, gaat het over dit bruiloftsfeest in de Galilese plaats Kana, waar Jezus ook te gast is. En waar Hij verschijnt, blijken wonderlijke gebeurtenissen plaats te kunnen vinden. Als de bruiloftswijn dreigt op te raken vraagt Jezus een aantal vaten te vullen met water. Tot ieders verbazing blijkt dit de beste wijn te zijn geworden die de bruiloftsgasten ooit hebben geproefd.

Welkom in deze viering op zondag 15 januari 2023 om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Voorganger is Arlette Toornstra. Met medewerking van organist Eeuwe Zijlstra en voorzangers Joke Bulthuis en Ton Tromp.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: INLIA”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Goud, wierook en mirre: het feest van Epifanie

Als er gevraagd wordt naar de christelijke feesten, dan weten de meesten Kerst wel te noemen. Ook Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn wel bekend. Maar Epifanie??? Toch is het feest van Epifanie, ‘verschijning’, al ouder dan het kerstfeest, dat pas in de vierde eeuw is ontstaan. Vanouds was de adventstijd dan ook de voorbereiding op Epifanie, op de verschijning van Christus in de wereld.

De viering van Epifanie is een luisterrijk feest, met de vertelling van de Wijzen (magiërs) uit het Oosten die volgens Mattheüs 2 een bezoek brengen aan de pasgeboren Jezus. Dat deze Wijzen meestal als Drie Koningen worden uitgebeeld, en dat ze geschenken zoals goud, wierook en mirre aandragen, lijkt geïnspireerd te zijn op Psalm 72 en op Jesaja 60. Tenslotte moet nog één pijler onder het feest van Epifanie niet ongenoemd blijven: de boodschap van de apostel Paulus in zijn brief aan de Efeziërs dat ook de niet-joden voortaan zullen delen in het heil dat aan Israël is geschonken.

Welkom in de eerste Martinidienst van het nieuwe jaar 2023, op zondag 8 januari om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Jaap Goorhuis. Met muzikale medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist: Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Opkikker”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Kerstnachtdienst 2022: Komt allen tezamen

Kerst 2020: vanwege de pandemie kon de Kerstnachtdienst alleen in sterk afgeschaalde vorm doorgang vinden, alleen via een digitale livestream te volgen en slechts een handjevol medewerkers fysiek aanwezig in het (koude) hoogkoor van de Martinikerk.
Kerst 2021: ook in het afgelopen jaar gooide de pandemie roet in het eten, door stapsgewijs steeds strengere maatregelen kon de Kerstnacht helemaal niet in de nacht gevierd worden, en zijn we eenmalig uitgeweken naar de ochtend van Eerste Kerstdag met een viering met slechts enkele bezoekers die zich vooraf moesten aanmelden (en verder ook weer met een online livestream). Lees de gearchiveerde berichten er nog eens op na.

Maar het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest of het werd altijd wel weer licht. Dit jaar kan als vanouds de Kerstnachtdienst op de avond van 24 december plaatsvinden en mogen we u als bezoekers weer ruimhartig verwelkomen in de Martinikerk te Groningen. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Want het geboorteverhaal van Jezus is zó bijzonder, dat er ruim twintig eeuwen later nog steeds over gesproken en gezongen wordt!

Voorganger in de Kerstnachtdienst op zaterdag 24 december is Alberte van Ess. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het grote Martiniorgel en de vleugel worden beide bespeeld door Jan de Roos. De dienst begint om 23:00 uur, de deur is naar verwachting open vanaf 22:30 uur. De viering van de maaltijd (het gezamenlijk delen van brood en wijn) zal nog achterwege blijven; de manier waarop we dit tegenwoordig coronaveilig proberen vorm te geven, in combinatie met de te verwachten hoge bezoekersaantallen, vormt momenteel nog een te grote uitdaging om dit door te laten gaan.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zaterdagavond vanaf 23:00 uur (misschien al iets eerder bij de samenzang voorafgaand aan de dienst) live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte maar heb je geen cash geld bij je? Het kan ook via een bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Open Hof”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Stichting GSp heeft een ANBI-status waardoor je giften mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn, zie voor meer informatie onze giftenpagina.

Zondag 25 december 2022 (Eerste Kerstdag) en zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag) zijn er geen Martinidiensten om 11:30 uur. Vanaf zondag 8 januari 2023 is een ieder weer van harte welkom in onze reguliere wekelijkse vieringen om 11:30 uur.

Vierde Advent: Nu daagt het in het oosten

Zondag 18 december is de vierde Adventszondag, de laatste zondag voor Kerst. Het licht van Kerst komt nu steeds dichterbij, en hoewel het de tijd van het jaar is met de kortste dagen en de langste nachten, zingen we verwachtingsvol dat het nu daagt in het oosten. De profetie van Jesaja verwijst naar de in het goddelijk licht blinkende heuvels van Sion, oftewel Jeruzalem, waarheen de volken zullen samenstromen om te horen naar de woorden van de God van Israël: onderricht, rechtspraak en oordeel. Maar vat dat oordeel niet te zwaar op, het is juist ook een vredesboodschap. Zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegijzers en speren tot snoeimessen.

We lezen in het Evangelie volgens Lucas over de vreugdevolle ontmoeting tussen twee vrouwen. Maria en Elisabeth zijn allebei in verwachting, en voor beiden is het een opmerkelijke en onmogelijke zwangerschap. Het wordt een vrolijk samenzijn, dat erop uitloopt dat Maria in zingen uitbarst en enthousiast haar loflied ten gehore brengt dat wij nu kennen als het Magnificat.

Welkom in de viering van de vierde Adventszondag, 18 december 2022 om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Voorganger is Heleen Maat. De gemeentezang wordt ondersteund door een gelegenheidstrio: Jeannette de Bock, Lysbet de Vries en Dorine Wijmenga. De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Salmagundi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Derde Adventszondag: Gaudete (verheugt u)

De derde zondag van Advent draagt de naam Zondag Gaudete. Midden in deze periode van bezinning en voorbereiding van Advent naar de Kerst toe, een periode gemarkeerd met de liturgische kleur paars, is er deze zondag: ‘Verheugt u’. Deze vreugde klinkt door in ons openingslied, Lied 280 “De vreugde voert ons naar dit huis”, in de profetie van Jesaja “De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn”, en in nog meer teksten en liederen.

Bloeiende woestijn. Bron: Orlando Muñoz Amigo, Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Het centrale thema in de vieringen van Advent, ter voorbereiding op Kerst, is de verwachting van de komst van Christus in onze wereld. We lezen in het Evangelie naar Mattheüs over Johannes de Doper, die in de gevangenis verblijft en die zijn leerlingen naar Jezus stuurt met de vraag: “Bent u degene die komen zou, of moeten we iemand anders verwachten?”. Jezus antwoordt door te wijzen op de tekenen die de mensen kunnen waarnemen: blinden die het licht in hun ogen terugkrijgen, andere zieken die genezen worden en doden die weer tot leven gewekt worden. Tekenen die ook terugverwijzen naar woorden van de profeet Jesaja.

Welkom in de viering van de derde Adventszondag, 11 december 2022 om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Voorganger is Jasja Nottelman. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist: Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Wereld Natuur Fonds”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Morning Prayer in Advent time: John the Baptist

In Advent time, we prepare for the celebration of Christmas. On the second Sunday of this four-week period of Advent, we traditionally read about John the Baptist, who calls for repentance and who refers to himself using the words of the prophet Isaiah: “I am the voice of one crying out in the wilderness: make straight the way of the Lord”.

We invite you to attend the Morning Prayer service on Sunday December 4th, 2022, at 11:30 a.m. in the Martini Church in Groningen. The service is ministered by Jaap Goorhuis. The choir participating in this service will be the Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries. The organ will be played by Eeuwe Zijlstra. Language: alternately English and Dutch. This will be the last Morning Prayer service of the year 2022. Due to circumstances, we will not be able to continue our Morning Prayer services in the new year 2023.

► The order of service can be downloaded here.

► If you would like to join the service from home, please follow the livestream on Sunday at 11:30 a.m. on this online channel: Kerkdienstgemist channel of the Protestantse Wijkgemeente Martinikerk.

Collection: financial contributions are possible in cash or by bank transfer. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten’, or with payment description ‘Charitable work: Vluchtelingenwerk (Dutch Council for Refugees)’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

Advent is de tijd waarin we ons voorbereiden op de viering van Kerst. Traditioneel wordt op de tweede van de vier Adventszondagen gelezen over Johannes de Doper, die oproept tot bekering en die over zichzelf spreekt met de woorden ontleend aan de profeet Jesaja: “Ik ben de stem die roept in de wildernis: maak recht de weg van de Heer”.

Graag nodigen we je uit om de Morning Prayer op zondag 4 december 2022 bij te wonen in de Martinikerk te Groningen, aanvang 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Jaap Goorhuis. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. De viering is afwisselend in het Engels en het Nederlands. Het zal de laatste Morning Prayer van het jaar 2022 zijn, en door omstandigheden kunnen we in het nieuwe jaar 2023 de Morning Prayers vooralsnog niet voortzetten.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Vluchtelingenwerk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Eerste Advent: Waakzaam blijven

Zondag 27 november begint de Adventsperiode, vier weken waarin we hoopvol toeleven naar Kerst, we vol verwachting uitzien naar de komst van Christus in onze wereld. De Mensenzoon met zijn boodschap van vrede en redding voor de aarde en al haar bewoners.

De profetie uit het boek Micha, die we in deze eerste adventsviering lezen, klinkt nogal dreigend en onheilspellend. Die redding waar we zo op hopen, lijkt verder weg dan ooit, en in de wereld van vandaag de dag is dat beeld maar al te herkenbaar. Hartstochtelijk zingen we dan ook: “Breng redding, Heer”, met de woorden van Psalm 12. Maar uit de woorden uit het Mattheüsevangelie kunnen we moed en vertrouwen putten: de komst van de Heer is nabij, maar het precieze moment weet nog niemand. Het is dan ook vooral een oproep om waakzaam te blijven en te letten op wat er om je heen gebeurt. Want zoals het uitlopen van de vijgenboom de zomer aankondigt, zo moet je ook de tekenen leren herkennen dat de Mensenzoon in aantocht is. “Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn?

Van harte welkom in de Martinidienst op deze eerste Adventszondag, 27 november 2022 om 11:30 uur in de Martinikerk. Voorganger is Arlette Toornstra. Met muzikale medewerking (zang, piano en orgel) van het trio Jenny en Lian van der Steeg en Diddy van der Stouwe.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Natuur- en Milieufederatie” (dus niet de Bijenstichting zoals hier eerder vermeld heeft gestaan). Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.