Vissers van mensen

In de Martinidienst van zondag 22 januari gaat het over het bekende roepingsverhaal van de eerste discipelen (volgelingen/leerlingen) van Jezus, uit het Evangelie naar Mattheüs. Jezus spreekt een paar vissers aan, gewone jonge mannen zijn het nog, die op het meer, niet ver van de oever, bezig zijn hun netten uit te werpen. En een paar andere die hun vissersnetten aan het repareren zijn. Hij roept hen op: “Laat je vissersboten en je netten achter, en ga met mij mee. Jullie zijn vissers, maar ik kan zorgen dat jullie vissers van mensen worden, dat jullie samen met mij mensen proberen te winnen, mensen proberen ontvankelijk te maken voor de goede boodschap van Gods liefde”.

We zijn verheugd dat Matty Metzlar, voor het eerst sinds ze met emeritaat is gegaan, weer eens voorgaat in deze viering. Verder werken mee aan de dienst: pianist Jan de Roos en een gelegenheidskoor met zangers m/v uit de Martinikerk en de Fonteinkerk. Van harte welkom op zondagochtend 22 januari 2023 om 11:30 uur.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Leergeld”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Geroepen om Jezus te volgen

In de Martinidienst van zondag 6 februari 2022 besteden we aandacht aan een bekend roepingsverhaal uit Lucas. Jezus spoort een paar vissers aan hun netten uit te werpen. En hoewel ze de nacht ervoor met veel inspanning nauwelijks iets gevangen hadden, levert het ze nu een royale vangst op. Vervolgens roept hij de mannen op om met hem mee te gaan, en hun leven een heel nieuwe wending te geven. “Laat je vissersboten en je netten achter, en ga met mij mee. Jullie zijn vissers, maar ik kan zorgen dat jullie vissers van mensen worden, dat jullie samen met mij mensen proberen te winnen, mensen proberen ontvankelijk te maken voor de goede boodschap van Gods liefde.”

Een viering met voorganger Ynte de Groot, met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en orgelspel van Jan de Roos.

Wil je de viering bijwonen, vergeet dan niet je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdag om 20:00 uur, via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

► Naast de mogelijkheid de dienst persoonlijk bij te wonen, kun je deze ook online meevieren. Volg de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Chavah”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

De roepstem die ons uitdaagt

Op de derde zondag na Epifanie lezen we roepingsverhalen: uit het evangelie zoals Marcus het ons vertelt, maar ook uit het boek Exodus, waar over Mozes wordt verhaald. Die loopt met zijn ziel onder zijn arm door de woestijn, als adoptiekind onzeker, met doodslag op zijn geweten en een prijs op zijn hoofd, passend op de schapen van zijn schoonvader (niet eens die van hemzelf), ergens verdwaald aan de achterkant van nergens. Daar ontmoet hij een brandende doornstruik en stapt van zijn padje af om het verschijnsel te onderzoeken. Mozes is een zoeker, en staat daarmee dicht bij ons.

Het gaat in deze geschiedenis over vragen rondom identiteit: Wie ben jij? Waar ben jij? Wie is de mens die aangesproken kan worden en zegt: “Hier ben ik”? En wat mag ons bemoedigen op óns pad?

Noodgedwongen hebben we onze viering opnieuw moeten inperken: slechts een enkele zangstem klinkt deze zondag (die van Lies Hoexum), naast orgelmuziek (van Jan de Roos) en gesproken woord (voorganger is Arlette Toornstra). Toch zijn we volop geroepen om ook in deze tijd de roepstem te ontwaren die ook ons uitdaagt!

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 24 januari 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Wereld Natuur Fonds”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Kom mee en volg mij!

Om maar meteen met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen: het is best spannend als je gevraagd wordt al je werk neer te leggen en gehoor te geven aan een oproep van iemand, die je (nog) niet kent, om mee te gaan op zijn missie, waarvan je ook niet weet wat dat met zich zal meebrengen. Met vreemde mannen meegaan, dat doe je niet zomaar, je kijkt wel uit zeg!

Toch is dat precies hoe de evangelist Mattheüs vertelt dat het destijds gegaan is. Jezus spreekt een paar vissers aan, gewone jonge mannen zijn het nog, en roept hen op: “Laat je vissersboten en je netten achter, en ga met mij mee. Jullie zijn vissers, maar ik kan zorgen dat jullie vissers van mensen worden, dat jullie samen met mij mensen proberen te winnen, mensen proberen ontvankelijk te maken voor de goede boodschap van Gods liefde”. Dit roepingsverhaal bepaalt het thema in de Martinidienst van aanstaande zondag, 26 januari.

Weet je van harte welkom om deze viering mee te maken. Voorganger is Evert Jan Veldman. Met muzikale medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries. Aanvang 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen.

Download hier alvast de liturgie.

Je roeping volgen

Het thema van de Martinidienst van zondag 10 februari is “Je roeping volgen”. Na je schooltijd volg je vaak een opleiding, die niet alleen bij je past maar waar je ook een passie voor hebt. De een kan er volop zijn ei in kwijt en gaat het verder voor de wind, de ander moet juist alle zeilen bijzetten om haar of zijn doel te bereiken of zelfs van koers veranderen. Die andere koers kan ook komen tijdens je werkende leven. Opgedane ervaringen en andere inzichten kunnen daarbij een rol spelen.

Vertrekpunt in deze viering is de lezing van twee Bijbelse roepingsverhalen, eerst de roeping van de profeet Jesaja en vervolgens het verhaal van de vissers die door Jezus worden geroepen hem na te volgen.

Van harte welkom in de Martinikerk op zondag 10 februari 2019 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Lense Lijzen. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.

Na afloop van de dienst is er een eenvoudige lunch, waarna we met elkaar in gesprek gaan over de toekomstscenario’s voor de Martinidiensten. Moeten ook wij alle zeilen bijzetten, of is het nodig om het geheel over een andere boeg te gooien? Zie ook het eerdere bericht hierover.