De roepstem die ons uitdaagt

Op de derde zondag na Epifanie lezen we roepingsverhalen: uit het evangelie zoals Marcus het ons vertelt, maar ook uit het boek Exodus, waar over Mozes wordt verhaald. Die loopt met zijn ziel onder zijn arm door de woestijn, als adoptiekind onzeker, met doodslag op zijn geweten en een prijs op zijn hoofd, passend op de schapen van zijn schoonvader (niet eens die van hemzelf), ergens verdwaald aan de achterkant van nergens. Daar ontmoet hij een brandende doornstruik en stapt van zijn padje af om het verschijnsel te onderzoeken. Mozes is een zoeker, en staat daarmee dicht bij ons.

Het gaat in deze geschiedenis over vragen rondom identiteit: Wie ben jij? Waar ben jij? Wie is de mens die aangesproken kan worden en zegt: “Hier ben ik”? En wat mag ons bemoedigen op óns pad?

Noodgedwongen hebben we onze viering opnieuw moeten inperken: slechts een enkele zangstem klinkt deze zondag (die van Lies Hoexum), naast orgelmuziek (van Jan de Roos) en gesproken woord (voorganger is Arlette Toornstra). Toch zijn we volop geroepen om ook in deze tijd de roepstem te ontwaren die ook ons uitdaagt!

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 24 januari 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Wereld Natuur Fonds”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.