Stromen van levend water

In de Martinidienst van zondag 1 oktober brengen we twee Bijbelgedeelten voor het voetlicht met dorstlessend levend water als thematiek. Het eerste verhaal komt uit Exodus 17. Onder leiding van Mozes trekt het volk Israël, na te zijn ontkomen aan de macht van de Egyptische farao, veertig jaar lang door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. Om de dorst van het volk te lessen laat Mozes water uit een rots stromen, door er op Gods gezag met zijn staf op te slaan.

In het tweede Bijbelgedeelte uit het Evangelie van Johannes gaat het om uitspraken van Jezus over levend water: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft.” Met die laatste zin citeert Jezus een oude Schrifttekst en doelt hij op de belofte van de Heilige Geest.

Welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk op zondag 1 oktober 2023 om 11:30 uur. Voorganger is Arlette Toornstra. Jan de Roos bespeelt de vleugel, waarbij Ton Tromp en Joke Bulthuis als voorzangers de gemeentezang ondersteunen.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Terre des Hommes”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Ambtsjubileum: Jasja Nottelman 25 jaar predikant

De Martinidienst van zondag 24 september heeft een extra feestelijk karakter, omdat 25 jaar geleden, op 20 september 1998, Jasja Nottelman werd bevestigd als predikant van de Protestantse Gemeente Utrecht met de opdracht om in het studentenpastoraat te werken. Op 19 december 2021 is ze in Groningen aan het werk gegaan, ook als studentenpastor. Regelmatig gaat zij voor in de Martinikerk, verbonden met onze Oecumenische vieringen voor Student en Stadjer, een waardevolle uitvalsbasis om het werk van studentenpastor te kunnen doen. Vandaar dat we in deze viering ruimschoots aandacht besteden aan dit 25-jarig ambtsjubileum.

Het verdere thema van de dienst is ontleend aan de beide Bijbellezingen: uit het boek Jona over de profeet Jona en de wonderboom – even ten oosten van de stad Nineve – die even plotseling weer verdwenen is als hij verscheen. En uit het Mattheüsevangelie de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, waarvan sommigen de hele dag hebben gewerkt en anderen alleen het laatste uur, maar ieder toch een rechtvaardige beloning ontvangt.

In deze dienst hebben we twee voorgangers: Jasja Nottelman samen met Berend Borger. Muzikale medewerking is er van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Carlos Bollo. Aanvang 11:30 uur zoals gewoonlijk.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Extinction Rebellion”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

En vergeef ons onze schulden

Wekelijks spreken we deze woorden uit, als onderdeel van het Onze Vader, het gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd te bidden: “En vergeef ons onze schulden”.

Het boek Exodus verhaalt over de uittocht van het volk Israël uit Egypte. In hoofdstuk 32 lezen we de passage waar het volk voor zichzelf een gouden stierkalf heeft gemaakt om dat te vereren. Tot grote woede van God. Dan probeert Mozes Gods woede wat te temperen en smeekt om vergiffenis, mildheid en om afwending van het onheil waar God mee dreigt. Daarbij refererend aan Gods belofte om van Abrahams nakomelingen een groot volk te maken.

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

Deze toevoeging is essentieel in het Onze Vader dat we wekelijks bidden. Het een kan niet zonder het ander, het moet van twee kanten komen. “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven”.

Op de vraag van Petrus hoe vaak hij zijn zondigende broeder of zuster moet vergeven (“Zeven maal?”), antwoordt Jezus: “Niet zeven maal, maar zeventig maal zeven maal”. Ter verduidelijking geeft Jezus dan ook nog uitleg in de vorm van de gelijkenis over een koning die aan zijn dienaar zijn volledige schuld kwijtscheldt. Op zijn beurt is deze dienaar niet van plan om een mededienaar zijn schuld ook kwijt te schelden.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 17 september 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Ynte de Groot. De gemeentezang wordt ondersteund door een viertal voorzangers: Fred Blaauw, Martin de Bruijn, Bert Ballast en Stineke Haas. In de liturgie staat Henk de Vries vermeld als organist, maar hij is helaas verhinderd. Jan de Roos heeft zich bereid getoond om als vervanger de muzikale begeleiding te verzorgen.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Land van Ons”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Alles wat van mij is, is van jou!

In hoofdstuk 15 van het Evangelie van Lucas staan drie bekende gelijkenissen: over het verloren schaap, over de verloren penning en over de verloren zoon. Die laatste gelijkenis, over de verloren zoon, eindigt met de woorden die de vader tegen zijn oudste zoon zegt: “Alles wat van mij is, is van jou!”. Een reden om blij te zijn, feest te vieren, en een uitnodiging om dat ‘alles’ te delen met anderen.

In de Martinidienst van zondag 10 september lezen we een vierde gelijkenis uit Lucas 16, die een vervolg is op de drie gelijkenissen uit Lucas 15. Die vierde gelijkenis, over de oneerlijke rentmeester, vertelt over hoe dat ‘alles’ van de Vader kan worden gedeeld. En waarin betrouwbaarheid en eerlijkheid ook aan de orde komen, net als in de woorden van de profeet Amos.

Van harte welkom in deze viering op 10 september om 11:30 uur in de Martinikerk. Voorganger is Gerjanne Eppink. Met als organist Carlos Julián Fernández Bollo en als voorzangers Jennette de Bock, Lysbet de Vries en Dorine Wijmenga.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: COC”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Start nieuw seizoen Martinidiensten, thema: Wat is geloven?

Zondag 3 september gaan we weer van start met het nieuwe seizoen Martinidiensten: wekelijkse Oecumenische vieringen voor Student en Stadjer. Onze naam zegt het al: ook studenten zijn van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren. Heb je als kersverse student in Groningen onlangs in de KEI-week al kennisgemaakt met bijvoorbeeld GSp of SKLO, kom dan ook eens op zondagochtend om half twaalf bij onze vieringen in de Martinikerk.

Als thema voor deze eerste viering in september is gekozen voor: Wat is geloven? In het Evangelieverhaal uit Mattheüs wordt een jongen door Jezus bevrijd van een boze geest. De leerlingen van Jezus hadden de jongen ook wel willen genezen, maar vragen aan Jezus waarom ze daar niet toe in staat waren. Het komt door een gebrek aan geloof; Jezus maakt de vergelijking met een mosterdzaadje. Als jullie geloof zouden hebben zoals een mosterdzaadje, hoe klein dan ook maar o zo krachtig (uit zo’n klein zaadje kan echt een enorme plant groeien!), dan hadden jullie bergen kunnen verzetten, niets zou onmogelijk geweest zijn.

Voorganger in deze Martinidienst op 3 september om 11:30 uur is Heleen Maat. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Exodus”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Grauwe gors tussen mosterdbloemen (Bron: Dûrzan cîrano, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Wij zorgen voor elkaar, God zorgt voor ons

Van harte welkom in onze laatste Martinidienst van dit seizoen, voordat we in de maanden juli en augustus ons zomerreces houden. In deze viering op zondag 25 juni 2023 om 11:30 uur gaat Heleen Maat voor. Met medewerking van een uit acht personen bestaande gelegenheidscantorij, begeleid op de vleugel door Pieter Pilon.

De evangelietekst voor deze zondag (uit Mattheüs 10) is een vervolg op die van de week ervoor, toen de uitzending van de twaalf apostelen aan de orde kwam. Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit, zogezegd als schapen onder de wolven, maar hij voegt er meteen aan toe dat ze geen angst moeten hebben. Ze zullen best vaak in lastige situaties verzeild raken, maar altijd kunnen ze erop rekenen dat hun leven in Gods handen is. Alle mensenlevens zijn ontzettend kostbaar voor God. “Twee mussen, ze kosten zo goed als niets, maar toch zal er niet één het leven laten buiten God om. En jullie zijn zoveel meer waard dan een hele zwerm mussen. Je hoeft dus absoluut niet bang te zijn.” Daarom is als thema gekozen: wij zorgen voor elkaar en God zorgt voor ons.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Opkikker”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Voor de maanden juli en augustus, als er geen Martinidiensten zijn, ben je misschien geïnteresseerd om de zomervieringen van de Pepergasthuisgemeenschap (Oecumenische Vieringen Groningen; www.ovg-web.nl) te bezoeken op zondagochtend om 10:30 uur. Bijvoorbeeld de vieringen op 23 juli en op 20 augustus, waaraan vanuit de Martinidiensten medewerking verleend zal worden door Door Boven, Marian van Loo en Martin de Bruijn. Vanaf zondag 3 september zijn de Martinidiensten er weer, om 11:30 uur op zondagochtend in de Martinikerk.

Uitzending van de twaalf apostelen

De viering van zondag 18 juni 2023 is de voorlaatste Martinidienst van dit seizoen. Het wordt een dienst, drie weken na Pinksteren, waarin de geest van Pinksteren nog even blijft doorwaaien.

Centraal staat de Bijbelpassage uit het Evangelie naar Mattheüs waarin Jezus de twaalf apostelen uitzendt, de wereld in, om de vredesboodschap te verspreiden, op zoek te gaan naar de verloren schapen van het volk Israël, te verkondigen van het Koninkrijk Gods en om goede werken te verrichten zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen. Om te leren te vertrouwen op de mensen bij wie ze te gast zullen zijn, dat ze goed door hen ontvangen zullen worden, moeten ze op pad met niet veel meer dan een stok in de hand en sandalen aan de voeten. Geen extra geld, kleding of eten meenemen. Breng een vredegroet aan de bewoners van het huis waar je binnentreedt. En ben je ergens niet welkom, schud het stof van je voeten en ga weer op weg.

Welkom in de Martinidienst op zondag 18 juni om 11:30 uur met voorganger Heleen Maat. Met medewerking van organist Henk de Vries en voorzangers Ton Tromp en Joke Bulthuis.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Salmagundi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Geroepen om te leven

Mensen, wij zijn geroepen om te leven”, luidt de beginregel van Lied 827. In het Evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 9, roept Jezus een man genaamd Mattheüs op om hem te volgen. Kort en krachtig luidt de oproep: “Volg Mij”, en Mattheüs staat ogenblikkelijk op en volgt Jezus. Vervolgens neemt Jezus in het huis van Mattheüs deel aan de maaltijd, en daar zijn ook allerlei zondaars en tollenaars, mensen die in de samenleving destijds nauwelijks aanzien genoten, die ook aan de maaltijd deelnemen. Ook die mensen, sterker nog: juist die mensen, worden door Jezus opgeroepen hun leven een wending ten goede te geven.

Welkom in de Martinidienst van zondag 11 juni om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Voorganger in deze viering is Alberte van Ess. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist is Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Vluchtelingenwerk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Morning Prayer: Truth and Justice

Ever thought about encountering a unicorn in the Martini Church in Groningen?

On Sunday, June 4th 2023 at 11:30 a.m. you are very welcome to attend our Morning Prayer service in the tradition of the Anclican Church. In addition to a few (short) Bible texts (from the book of Exodus and the gospel of John), we will read a poem written by the Polish-American poet and winner of the 1980 Nobel Prize for Literature, Czesław Miłosz. Although the title of the poem, Incantation, may sound somewhat peculiar, the poem itself reads as an elaborate comparison of good and evil, and it distinctly chooses the side of the good. It is about Truth and Justice written with capital letters, as opposed to lie and oppression in lowercase. And look for the unicorn hidden somewhere in the verse.

The Morning Prayer service will be ministered by Revd. Ivo de Jong. The choir participating in the service will be the Dutch Choral Singers directed by Henk de Vries. The organ will be played by Carlos Julián Fernández Bollo. Language: alternately English and Dutch.

► The order of service can be downloaded here.

► If you would like to join the service from home, please follow the livestream on Sunday at 11:30 a.m. on this online channel: Kerkdienstgemist channel of the Protestantse Wijkgemeente Martinikerk.

Collection: financial contributions are possible in cash or by bank transfer. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Natuur- en Milieufederatie (Nature and Environment Federation)’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

Ooit gedacht nog eens een eenhoorn tegen te komen in de Martinikerk in Groningen?

Op zondagochtend 4 juni 2023 om 11:30 uur willen we je van harte verwelkomen in de Morning Prayer viering in de traditie van de Anglicaanse kerk. Naast enkele (korte) Bijbelpassages (uit Exodus en uit het evangelie van Johannes) lezen we in deze dienst een gedicht van de Pools-Amerikaanse dichter Czesław Miłosz, die in 1980 de Nobelprijs voor Literatuur heeft gewonnen. Het gedicht heeft misschien een wat eigenaardige titel, Incantation, oftewel Bezwering, maar in de tekst van het gedicht wordt een uitgebreide vergelijking gemaakt van goed tegenover kwaad, en wordt overduidelijk voor het goede gekozen. Het gaat over Waarheid en Rechtvaardigheid, geschreven met hoofdletters, tegenover leugen en onderdrukking in het klein geschreven. En probeer die eenhoorn eens op te sporen, ergens in het vers.

Voorganger in deze viering is Ivo de Jong. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries. Organist is Carlos Julián Fernández Bollo. De voertaal is afwisselend Engels en Nederlands.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Natuur- en Milieufederatie”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Pinksteren: in wind en vuur

Komende zondag is het Pinksterzondag, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. In wind en vuur komt God zelf over de mensen als krachtbron, als inspiratie voor het leven.

Het bekende Pinksterverhaal uit Handelingen laat zich zingen als een lied. Daarnaast lezen we ook het visioen van de profeet Ezechiël over het ‘dal vol dorre doodsbeenderen’ die hij tot nieuw leven ziet komen.

We wensen iedereen een feestelijke en enthousiaste Pinksterviering toe, en verwelkomen je dan ook graag in de Martinikerk op zondag 28 mei 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. Met medewerking van pianist Jan de Roos en een vijfhoofdig gelegenheidsensemble dat de voorzang zal verzorgen: Jeannette de Bock, Lysbet de Vries, Dorine Wijmenga, Maarten van Damme en Martin de Bruijn.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: INLIA”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.