Niet zomaar een schaapherder

De Goede Herder, 18e-eeuwse icoon uit Bessarabië, het huidige Moldavië.

Je hebt schaapherders en je hebt schaapherders. Of je een goede herder bent, hangt van veel factoren af. In een van de oudtestamentische profetenboeken spreekt God bij monde van de profeet Ezechiël al kritische woorden over de schaapherders uit die tijd. Hun manier van schapen houden was hoofdzakelijk gebaseerd op economisch gewin: vooral aandacht voor de melk, de kaas, de wol en het vlees dat de dieren opleverden. Dat is niet hoe God het bedoeld had.

Een goede herder weidt zijn schapen, zorgt voor de zieke en de zwakke dieren, haalt verdwaalde schapen terug. Een goede herder slaat niet op de vlucht zodra er een wolf aankomt om de schapen uiteen te jagen, maar zorgt ervoor dat de schapen effectief worden beschermd. Investeren in degelijke wolfwerende rasters is natuurlijk een goede zaak, maar daar gaat het hier niet over. Jezus spreekt in het Johannesevangelie over zichzelf als de Goede Herder, die zich met zijn leven inzet voor zijn kudde. De schapen kennen de stem van de herder en volgen hem, en dat geeft vertrouwen.

In de Martinidienst van zondag 21 april 2024 om 11:30 uur hebben we Rob Fortuin als gastvoorganger in ons midden. Met muzikale medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Carlos Bollo. Van harte welkom in deze viering!

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Land van Ons, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 21.

De goede herder

In het Evangelie van Johannes spreekt Jezus over zichzelf als de Goede Herder. Een andere aanduiding van Jezus kennen we bijvoorbeeld uit het boek Openbaringen: Jezus als het Lam Gods dat de zonde van de wereld op zich heeft genomen. Vergelijkingen met een herder, een lam en schapen komen in de Bijbel vaker voor. Zo was de latere Koning David een herdersjongen, en ook waren het in de kerstnacht herders die het eerste de pasgeboren Jezus te zien kregen. Door de kinderbijbel hebben we vaak een zoet beeld van een herder met aaibare schapen, maar klopt dat beeld wel met een herder uit de tijd van Jezus?

Welkom in de Martinidienst op zondag 8 mei 2022 om 11:30 uur. Voorganger is Heleen Maat. Met medwerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: STOOT”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Lam Gods en Goede Herder

In het boek Openbaring, in de visioenen van Johannes op het eiland Patmos, wordt Christus voorgesteld als het Lam Gods dat midden voor de troon van God verschijnt. Van dit Lam wordt gezegd dat het degene is van wie de mensen redding mogen verwachten.

Uit de Evangeliën kennen we het beeld van Jezus als de Goede Herder. Volgens het Evangelie van Johannes zegt Jezus hierover: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij”.

Deze beide beelden zijn tekenend voor de thematiek die aan de orde is in de Martinidienst van zondag 12 mei om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Rudolf Oosterdijk. Muzikaal worden we op deze Zondag Jubilate ondersteund door het trio, bestaande uit Lian van der Steeg, Jenny van der Steeg en Diddy van der Stouwe. Organist: Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.