Niet zomaar een schaapherder

De Goede Herder, 18e-eeuwse icoon uit Bessarabië, het huidige Moldavië.

Je hebt schaapherders en je hebt schaapherders. Of je een goede herder bent, hangt van veel factoren af. In een van de oudtestamentische profetenboeken spreekt God bij monde van de profeet Ezechiël al kritische woorden over de schaapherders uit die tijd. Hun manier van schapen houden was hoofdzakelijk gebaseerd op economisch gewin: vooral aandacht voor de melk, de kaas, de wol en het vlees dat de dieren opleverden. Dat is niet hoe God het bedoeld had.

Een goede herder weidt zijn schapen, zorgt voor de zieke en de zwakke dieren, haalt verdwaalde schapen terug. Een goede herder slaat niet op de vlucht zodra er een wolf aankomt om de schapen uiteen te jagen, maar zorgt ervoor dat de schapen effectief worden beschermd. Investeren in degelijke wolfwerende rasters is natuurlijk een goede zaak, maar daar gaat het hier niet over. Jezus spreekt in het Johannesevangelie over zichzelf als de Goede Herder, die zich met zijn leven inzet voor zijn kudde. De schapen kennen de stem van de herder en volgen hem, en dat geeft vertrouwen.

In de Martinidienst van zondag 21 april 2024 om 11:30 uur hebben we Rob Fortuin als gastvoorganger in ons midden. Met muzikale medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Carlos Bollo. Van harte welkom in deze viering!

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Land van Ons, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 21.