Zingen van licht, liefde en bevrijding

Het volk van Israël, bevrijd uit de onderdrukkende slavernij in Egypte, en de geboden van God, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn geboden die het volk zijn ingeprent, om ze voor altijd in gedachten te houden en er met elkaar telkens weer over te spreken (Deuteronomium 6). Kernwoord hierin is de liefde: heb de Heer uw God lief met heel je hart, je ziel en je kracht. Het gebod van de liefde heeft Jezus nogmaals bekrachtigd: heb elkaar lief zoals ik de Vader heb liefgehad en Hij mij (Johannes 15). Geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden, inderdaad geen slaven meer maar vrienden. En in de Eerste brief van Johannes sluit de briefschrijver zich hierbij aan: liefhebben doe je niet met woorden maar met daden, door Gods geboden in ere te houden.

Christus omgeven door musicerende engelen. Triptiek van Hans Memling (1489).

Op Zondag Cantate, de vierde zondag na Pasen, nodigt het gebod van de liefde uit tot zingen, uit volle borst en in alle toonaarden. Over het licht: “Een lamp voor mijn voet is Uw woord, een helder licht op mijn pad”, “Licht in de nacht dat duisternis verdrijft”, over de liefde: “… Allesoverwinnend wapen, laatste woord dat Vrede maakt”, en over bevrijding: “… En weer zullen slaven, uit ons geboren, om bevrijding schreeuwen”.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 28 april 2024 om 11:30 uur. Met voorganger Arlette Toornstra, organist Carlos Bollo en een gelegenheidscantorij met Stineke Haas, Bert Ballast, Fred Blaauw en Pieter Kamminga.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week War Child, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 15.