Weid mijn schapen

Denk even terug aan hoe het ging in de aanloop naar de gebeurtenissen van Goede Vrijdag. Petrus had Jezus bezworen dat hij hem niet drie keer zou verloochenen, echt niet, maar bij het kraaien van de haan besefte Petrus dat het toch anders gelopen was, dat Jezus toch gelijk had met wat hij had voorzegd. Nu is het Pasen geweest, en is de opgestane Heer verschenen aan zijn leerlingen. En dan stelt Jezus tot driemaal toe aan Petrus de vraag of Petrus hem liefheeft, meer dan de andere discipelen Jezus liefhebben. Telkens als Petrus op die vraag bevestigend antwoordt, geeft Jezus hem als opdracht mee: “Weid mijn schapen”.

Vier met ons mee de Martinidienst van zondag 18 april, waarin Hilde Boekeloo zal voorgaan en waarin Joke Bulthuis en Ton Tromp de zangpartijen voor hun rekening nemen, met Jan de Roos als organist.

► Download hier alvast de liturgie.

► We zenden deze viering op zondag 18 april 2021 vanaf 11:30 uur live uit via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Meekijken met de livestream kan via de link die hier wordt geplaatst zodra de uitzending gestart is. (Niet gevonden? Probeer anders deze link.) Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via de link die na afloop nog zal worden toegevoegd.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis in Malawi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Beloken Pasen 2021

Pasen is alweer voorbij, zou je misschien denken, maar niets is minder waar. Welbeschouwd is het nog de hele week Pasen, en op zondag 11 april sluiten we het Paasfeest pas echt af. Deze zondag heet daarom ook wel “Beloken Pasen”; het oud-nederlandse woord beluiken betekent besluiten. Een andere naam voor deze zondag is “Quasimodo Geniti”, dat wil zeggen “als nieuwgeboren kinderen”, verwijzend naar de in de paasnacht gedoopten die een week lang in blinkend wit gekleed waren en op deze zondag na Pasen hun witte kleding afleggen.

De ongelovige Thomas, van de Franse schilder Michel Ciry

Uit het Evangelie van Johannes lezen we over de leerlingen van Jezus, die in een huis bij elkaar gekomen zijn en – na alles wat er met Pasen is gebeurd – uit angst voor de Joden alle deuren op slot gedaan hebben. Dan komt Jezus in hun midden staan en brengt hun een vredesgroet. Eén van de leerlingen, Thomas, is niet aanwezig bij de rest van de groep en hoort pas later over deze verschijning van de opgestane Messias. Thomas vindt het maar moeilijk te geloven en krijgt een herkansing…

In deze dienst op zondag 11 april gaat Arlette Toornstra voor en bespeelt Eeuwe Zijlstra het orgel. Lies Hoexum werkt mee vanuit de Werkgroep Martinidiensten en neemt ook de zangpartijen voor haar rekening.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 11 april 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Urgente Noden (SUN)”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Feestelijke online-dienst op Paasmorgen

Leven wordt opnieuw geboren,
witte bloesem aan de bomen.

(uit het gedicht “Zie de aarde wordt weer wakker” van Marijke de Bruijne)

Na de indringende gebeurtenissen waar we in de paascyclus bij stilgestaan hebben, het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen op Witte Donderdag, de kruisiging op Goede Vrijdag, de stilte van de zaterdag en aan het eind daarvan de Paaswake met de duisternis die werd doorbroken door het licht van de nieuwe paaskaars, vieren we op zondagochtend het feest van Pasen. Het feest van de opstanding van Christus, waarop de goede boodschap verspreid mag worden dat de dood Hem niet definitief in zijn macht heeft gekregen, dat nieuw leven telkens weer mogelijk is. In het Paasevangelie uit Johannes 20 is het Maria Magdalena die als eerste een ontmoeting heeft met de opgestane Heer.

Jan de Roos (orgel) en Inge Muntendam (viool)

De dienst van Paasmorgen, zondag 4 april, waarin Matty Metzlar voorgaat, krijgt een extra feestelijk tintje door de muziek en de zang. De Dutch Choral Singers, die we kennen van de Engelstalige Morning Prayers, komen met een afvaardiging van vier koorleden onder leiding van dirigent Henk de Vries. De in deze viering gezongen liederen zijn deels Nederlands- en deels Engelstalig. Naast organist Jan de Roos zal ook violiste Inge Muntendam haar medewerking verlenen, zo horen we onder meer muziek van J.S. Bach en G.F. Händel, door organist en violiste samen ten gehore gebracht.

Bij de paaskaarsen 2021:

beperkt in onze vrijheid
zitten we vast
als achter tralies
gekortwiekt
onzeker over wat is
en nog kan komen

en toch
in het diepst van ons wezen
groeit, als in donkere aarde,
een sprankje reikend naar licht
dat onstuitbaar tot bloei wil komen
dwars door alles heen
hoop

matty de vries
(www.mattydevries.nl)

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 4 april 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Er is dit keer geen aparte geluidsopname (MP3) gemaakt.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Voedselbank Groningen”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Hoe zal ik U ontvangen, op Palmzondag

Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?” Deze liedregel kan mooie gedachten oproepen van wederzijdse gevoelsrichting. En dat op Palmzondag, als je denkt dat het vrolijke feest van de intocht wel de overhand zal krijgen. “Hoe zal ik U ontvangen?”, met ieder mogelijk antwoord blijft de vraag, tot in het lied “I don’t know how to love Him”.

Hoe imponerend en overtuigend Jezus ook is, nog steeds, aarzeling en scepsis die liefde en vertrouwen in de weg staan, kunnen blijven opspelen. Een oprechte en doorvoelde twijfel kan gaandeweg, zingenderwijs de toon van een belijdenis krijgen. In het Bijbelgedeelte Marcus 14 breekt een vrouw door de barrière van zogenaamd fatsoen en misplaatste zuinigheid heen, en komt zo het dichtste bij Jezus. Tussen levenslust en lijdenskunst? Haar poging is indrukwekkend en bewonderenswaardig, en kan ons lucht geven om op adem te komen.

Op Palmzondag 28 maart gaat Jaap Koopmans voor in de Martinidienst. Met orgelspel van Jan de Roos, verzorgt Maarten van Damme de zangpartijen.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 28 maart 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Heel Groningen Helpt”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

De ander recht doen: zondag Judica

In de Veertigdagentijd, de weken voor Pasen, wordt komende zondag van oudsher zondag Judica genoemd, een verwijzing naar de beginregel van Psalm 43: Heer doe mij recht. We kunnen dan allereerst denken aan een rechteloze zijn rechten geven. De psalm zou dan vooral een gebed tot God kunnen zijn om mens te kunnen zijn met gelijke rechten en plichten. Maar moeten we de vraag om ‘recht te verschaffen’ niet veel breder zien? Juist ook in verbinding met de aarde, zoals in de lezing uit het Lucasevangelie over de ‘onrechtvaardige pachters’, waar de opbrengst aan vruchten een twistpunt vormt.

Voorganger in de viering van zondag 21 maart is Lense Lijzen. Het koororgel wordt bespeeld door Jan de Roos en we horen de zangstem van Dorine Wijmenga.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 21 maart 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Lutje Geluk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Vijf broden en twee vissen

Halverwege de vastenperiode voorafgaand aan Pasen, op zondag Laetare, is de Martinidienst van zondag 14 maart opgebouwd rond het Evangelieverhaal over de wonderbare spijziging. Als een grote menigte zich rondom Jezus verzameld heeft, vragen de discipelen zich af hoe ze al die mensen te eten kunnen geven. De vijf gerstebroden en de twee vissen die een jongen heeft meegebracht, blijken op wonderlijke wijze voldoende om die hele mensenmassa verzadigd te krijgen, en er blijft zelfs nog over!

Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Het koororgel wordt bespeeld door Jan de Roos. Lies Hoexum en Martin de Bruijn nemen de zangpartijen voor hun rekening.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 14 maart 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis in Malawi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Afbreken en in drie dagen weer opbouwen

Breek deze tempel maar af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.” Met deze woorden wijst Jezus vooruit naar zijn lijden, zijn kruisdood en zijn opstanding op Paasmorgen. Hij zegt dit nadat hij eerst hardhandig het tempelplein heeft ‘schoongeveegd’, door de handelaren in offerdieren en de geldwisselaars eruit te jagen – die hadden er in zijn ogen een markt van gemaakt, of een rovershol zoals ook wel gezegd wordt. Rond dit gedeelte uit het Johannesevangelie is het thema van de Martinidienst van 7 maart gekozen.

Oorspronkelijk stond deze dienst ingepland als Morning Prayer, die vanwege de coronabeperkingen niet in de traditionele vorm kan plaatsvinden, maar wel bevat de liturgie een aantal herkenbare elementen van het Morgengebed en ook zullen er enkele Engelstalige liederen gezongen worden. Henk de Vries, die normaalgesproken de Dutch Choral Singers dirigeert, neemt de zangpartijen voor zijn rekening. Voorganger is Rudolf Oosterdijk en Jan de Roos bespeelt het orgel.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 7 maart 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Urgente Noden (SUN)”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Ontmoetingen op grote hoogte

Op de tweede zondag in de veertigdagentijd staat de Martinidienst thematisch in het teken van twee bekende Bijbelverhalen over bijzondere ontmoetingen boven op een hoge berg. In het boek Exodus lezen we over de ontmoeting van Mozes met God op de berg Sinaï, waar hij veertig dagen en veertig nachten verblijft en waar hij ook de stenen platen met de Tien Geboden ontvangt.

De Evangelielezing uit Marcus gaat over de verheerlijking op de berg. Als Jezus drie van zijn volgelingen (Petrus, Jakobus en Johannes) meeneemt een hoge berg op, zijn deze drie daar getuige van een wonderlijke ontmoeting tussen Jezus, Mozes en Elia. Een tafereel dat zich afspeelt in het helderste witte licht, en waarbij een vreugdevolle boodschap klinkt als een stem uit de hemel. Petrus wil dit moment langer kunnen vasthouden en biedt aan om daar bovenop die berg drie tenten op te slaan, één voor Jezus, één voor Mozes en één voor Elia, maar dat lijkt nu, op die plek, net niet de bedoeling.

Voorganger in deze viering is Ynte de Groot. Het koororgel wordt bespeeld door Pieter Pilon.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 28 februari 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Heel Groningen Helpt”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Invocabit: begin van de lange reis naar Pasen

Zondag 21 februari vieren wij Invocabit, dat is de eerste zondag van de Veertigdagentijd, de voorbereiding op het feest van Pasen. Het is een tijd van versobering en inkeer, stilstaan bij je manier van leven. We bezinnen ons op onze leefwijze en leefpatronen: wat hebben we echt nodig, waar leef je van, waar leef je van op?

Bron: rogersmithpix, licentie CC BY-NC 2.0.

Die bezinning geven we in deze Martinidienst vorm aan de hand van een tekstgedeelte van Niek Schuman, getiteld De lange tocht. Daarin gaat het over het vinden van je weg door de woestijn, en hoe veel (of hoe weinig) ballast je met je meesjouwt. De Evangelielezing die we daarnaast leggen komt uit Marcus en gaat over Jezus die in de woestijn door Satan op de proef gesteld wordt.

Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Het koororgel wordt bespeeld door Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 21 februari 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Agrarisch Natuurfonds Fryslân (Red de weidevogel)”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Valentijn: liefde als medicijn tegen de angst

Zondag 14 februari is het Valentijnsdag, al sinds vele jaren een dag waarop geliefden elkaar – ook wel anoniem – kaarten sturen of presentjes geven. Een dag waarbij de handel goede zaken doet. Maar kunnen we deze liefde ook breder en omvattender zien? En wat doen we met momenten dat het schuurt of dat de lieve vrede ‘nauwelijks’ te bewaren is? Het lijkt erop dat we ook als samenleving op dit moment in zo’n spagaat zitten. Waar vinden we dan het antwoord? Of ligt het dichterbij dan we denken?

In de viering van deze Valentijnszondag verbinden we de oude maar overbekende woorden van de apostel Paulus uit zijn brief aan de christelijke gemeente in Korinthe (“de liefde is geduldig en vol goedheid, (…) de liefde zal nooit vergaan”) met een hedendaagse tekst: we lezen een gedeelte uit een essay van Karin Sitalsing uit Vrij Nederland van 30 januari jl., getiteld ‘Alleen met zachte krachten komen we verder met elkaar’, waarin de liefde op een prachtige manier wordt benoemd als medicijn tegen het angstvirus.

Voorganger: Lense Lijzen. Organist: Pieter Pilon. De zangstem die we horen is van Stineke Haas.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 14 februari 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis in Malawi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.