Leven met aandacht: horen en luisteren

Zondag 30 juni is de tweede viering van het tweeluik met het thema “Leven met aandacht”. Waar we ons afgelopen zondag vooral hebben gericht op het zien en het waarnemen, leggen we ditmaal het accent op het horen en het luisteren. Luisteren naar woorden, naar muziek, naar stilte.

Er zijn diverse kunstvormen waarvan we in dit tweeluik gebruik maken, en in deze viering zal vooral plaats worden ingeruimd worden voor muziek en voor poëzie. In elk geval zullen we twee zomerse gedichten beluisteren: “Zomernacht” van Cor Jellema en “Er is nog zomer” van Judith Herzberg. Het laatstgenoemde gedicht zal worden gezongen op muziek van Wick Gispen.

Wees welkom in deze laatste Martinidienst voor het zomerreces, met voorganger Matty Metzlar en met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, pianist Jan de Roos en fluitiste Annet Scholte.

► Download hier alvast de liturgie.

Leven met aandacht

De zomer is in aantocht, en daarmee ook ons zomerreces in de maanden juli en augustus. Voor de vieringen op de laatste twee zondagen van de maand juni hebben we gekozen voor het thema “Leven met aandacht”. Hierbij gebruiken we verschillende kunstvormen zoals poëzie, beeldende kunst en muziek.

In de eerste van deze twee vieringen, op zondag 23 juni, ligt het accent op zien en waarnemen. Een week later, op 30 juni, leggen we de nadruk op horen en luisteren.

De Schepping van de Mens, Marc Chagall, 1956/1958 (foto: G.J. Koppenaal, 28 juli 2018)

Licht is essentieel om te kunnen zien en waarnemen. De gekozen Bijbelfragmenten gaan dan ook over licht: uit Genesis 1 de schepping van het licht op de eerste scheppingsdag, en uit Marcus 8 de genezing van een blinde man.

Inspiratiebron voor deze eerste viering is het schilderij “De schepping van de Mens” van Marc Chagall. In een meditaief moment zullen we onze volle aandacht richten op wat er in dit schilderij allemaal te zien en waar te nemen is. Daarnaast bezinnen we ons op een tekst van de 19e-eeuwse auteur Elizabeth Barrett Browning.

Voorganger in de dienst van 23 juni om 11:30 uur is Matty Metzlar. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Afscheidsdienst Tiemo Meijlink

Zondag 16 juni om 11:30 uur is er een bijzondere Martinidienst. Het is namelijk de laatste keer dat Tiemo Meijlink voorgaat; na ruim 19 jaar studentenpredikant te zijn geweest neemt hij deze zondag afscheid en gaat hij met emeritaat.

Deze zondag is de eerste zondag na Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het thema waarover we zullen lezen en met elkaar overdenken, is de Wijsheid die (volgens het Bijbelboek Spreuken) al van voor de schepping aanwezig was bij God. Zo worden die twee met elkaar verbonden: Gods Geest en de Wijsheid die zo’n belangrijk beginsel is van en in onze wereld.

Het wordt een dienst met veel muziek en zang. Medewerkenden zijn organist Henk de Vries, pianist Jan de Roos en dwarsfluitiste Nicolette Kloosterman. Onze twee vaste cantores Ton Tromp en Leo van Noppen leiden gezamenlijk het gelegenheidskoor voor deze viering. Een bijzonder welkom voor alle gasten die naar verwachting bij deze viering en bij de afscheidsbijeenkomst na afloop aanwezig zullen zijn.

► Download hier alvast de liturgie.

Ontvang de Heilige Geest

Zondag 9 juni vieren we Pinksteren. Het feest van de Geest, zoals het vaak wordt genoemd. Nadat Jezus ten hemel is gevaren, waarbij hij beloofd heeft zijn leerlingen niet als weeskinderen achter te laten maar hen de Heilige Geest heeft beloofd om hen terzijde te staan, zitten deze leerlingen bij elkaar in huis, met de deuren stevig vergrendeld. Dan die plotselinge windvlaag. “Ik wens jullie vrede”, zegt Jezus die plotseling in hun midden is komen staan, en als hij over hen heen blaast: “Ontvang de Heilige Geest”.

Pinksteren is ook het feest van het vurige verlangen, deze vreemde maar toch vertrouwenwekkende geloofsboodschap van de Heilige Geest te willen doorvertellen aan ieder die ervoor openstaat, in alle talen van de wereld.

In de Martinidienst op Eerste Pinksterdag om 11:30 uur gaat Evert-Jan Veldman voor. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Janny Knol-de Vries. Welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

Zondag Exaudi / “het Weeskind”

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt de zondag die de Latijnse naam Exaudi (“Hoor!”) draagt – een naam ontleend aan Psalm 27: “Hoor mij Heer, als ik tot u roep; wees genadig en antwoord mij”. De oude Nederlandse benaming voor deze zondag, “het Weeskind” tekent ook het bijzondere karakter van deze zondag. Jezus heeft afscheid genomen en is in de hemel opgenomen. Zijn leerlingen voelen zich verlaten, zoals ook een wees zich verlaten kan voelen. Ze moeten hun levensweg nu verder gaan zonder de lijfelijke aanwezigheid van hun leermeester. Toch gaan ze die weg niet helemaal alleen, want ze mogen zich begeleid weten door de Geest van Christus.

Deze opmaat naar Pinksteren vieren we in de Martinidienst van zondagochtend 2 juni 2019 om 11:30 uur met voorganger Tiemo Meijlink. Met zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos. Van harte welkom in deze viering.

Download hier alvast de liturgie.

Na de dienst en een broodjeslunch is er ’s middags aansluitend nog een bijeenkomst voor de Martinidienst-bezoekers, met daarin aandacht voor het nieuwe bestuur en de plannen voor het volgende seizoen 2019-2020. Weet je ook van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Houd moed en vertrouwen

Houd moed en vertrouwen: dat is het thema van de Martinidienst op zondag 26 mei. We knopen aan bij het verhaal waarin Jezus aankondigt dat hij zijn leerlingen zal verlaten. Het lijkt maar langzaam door te dringen dat ze op eigen benen zullen moeten gaan staan. Hij geeft dan ook mee dat ze de moed niet moeten verliezen. Situaties van het opgeven van het vertrouwde, of van mensen met wie je een tijd bent opgetrokken, komen steeds weer voor in je leven. Vaak ongewild, soms ook bewust. Hoe sta je daarin? Is er een basis die bij je blijft of moet je deze steeds weer voor jezelf veroveren?

Van harte welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk, zondag 26 mei 2019 om 11:30 uur. Voorganger is Lense Lijzen. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.

Lam Gods en Goede Herder

In het boek Openbaring, in de visioenen van Johannes op het eiland Patmos, wordt Christus voorgesteld als het Lam Gods dat midden voor de troon van God verschijnt. Van dit Lam wordt gezegd dat het degene is van wie de mensen redding mogen verwachten.

Uit de Evangeliën kennen we het beeld van Jezus als de Goede Herder. Volgens het Evangelie van Johannes zegt Jezus hierover: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij”.

Deze beide beelden zijn tekenend voor de thematiek die aan de orde is in de Martinidienst van zondag 12 mei om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Rudolf Oosterdijk. Muzikaal worden we op deze Zondag Jubilate ondersteund door het trio, bestaande uit Lian van der Steeg, Jenny van der Steeg en Diddy van der Stouwe. Organist: Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.

Vrede zij met jullie

Op de tweede zondag na Pasen wordt het slot van het Evangelie van Lucas gelezen: de verschijning van Jezus aan de kring van leerlingen. Op het eerste gezicht is het helemaal niet duidelijk wie deze man is die aan deze eerste getuigen verschijnt. Pas wanneer er door Jezus vanuit de Schriften verteld wordt over de Messias, begint het hen te dagen.

Daarom lezen we in de Martinidienst, naast dit gedeelte uit Lucas, ook uit het profetenboek Jeremia en uit het laatste bijbelboek Openbaring. Wellicht brengt ons dit dichter bij het geheim van Pasen. En juist op de dag waarop wij vieren dat we al 74 jaar in vrede en vrijheid mogen leven, zal ook Bevrijdingsdag hierbij voor het voetlicht worden gebracht.

Voorganger in deze Martinidienst op zondag 5 mei 2019 is Tiemo Meijlink. Met zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries. Aanvang 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen.

► Download hier alvast de liturgie.

Ter gelegenheid van Bevrijdingsdag is er om 17:00 uur in de Martinikerk een speciale vesper onder de titel Gedenken en bevrijding. Met medewerking van het Ensemble Consequens onder leiding van Han Warmelink. Voorganger: Marga Baas, organist: Stef Tuinstra. Meer info op www.schoonheidmeteenziel.nl.

Credo, geloven op scherp

In de Martinikerk in Groningen loopt momenteel de expositie “Credo, geloven op scherp”, met werken van Henk Pietersma. In de kooromgang van de kerk hangen 52 schilderijen, die op bijbelse thema’s en specifiek op de Nederlandse Geloofsbelijdenis zijn geïnspireerd.

De Martinidienst van zondag 28 april staat geheel in het teken van deze expositie. We laten ons leiden door de kunst van Henk Pietersma, en ook zijn enkele bijpassende, poëtische teksten van zijn hand geïntegreerd in de liturgie.

De Evangelielezing op deze eerste zondag na Pasen is het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee mannen, op weg naar het dorp Emmaüs, praten nog vol verdriet na over de recente gebeurtenissen in Jeruzalem met hun leermeester Jezus. Over zijn dood aan het kruis en over het graf dat op de derde dag leeg werd aangetroffen. Tot zich nog iemand als reisgenoot voegt bij deze twee. Pas als deze metgezel bij de twee mannen thuis aan tafel het brood breekt en deelt, herkennen de twee hem als de opgestane Heer.

Voorganger in deze Martinidienst op 28 april om 11:30 uur is Evert Jan Veldman. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries en organist Vincent Hensen-Oosterdijk.

► Download hier alvast de liturgie.

De tentoonstelling is nog tot en met vrijdag 3 mei te bezoeken.

De viering van Pasen

Nadat we in de viering van de Paasnacht (zaterdag 20 april om 23:00 uur) hebben meegemaakt dat het duister van de nacht in de Martinikerk werd doorbroken door het licht van de nieuwe paaskaars, zet de vreugde van Pasen zich voort in de viering van Paasmorgen. Pasen is het feest van bevrijding en opstanding.

Volgens het Johannesevangelie is Maria uit Magdala één van de eersten die op de vroege zondagochtend het graf bezoekt, waar Jezus na zijn kruisdood is begraven. Tot haar uiterste verbazing is de zware steen al weggerold, en het graf blijkt leeg te zijn. In de ontmoeting die volgt, dringt het maar langzaam tot Maria door dat het niet de tuinman is, die naast haar staat en tot haar spreekt, maar dat het de Heer zelf is.

Van harte welkom in deze dienst op Eerste Paasdag, zondag 21 april 2019 om 11:30 uur in de Martinikerk. Voorganger is Matty Metzlar. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.