Op weg met z’n tweeën

In het Evangeliefragment van komende zondag, uit Marcus 6, stuurt Jezus zijn twaalf apostelen in tweetallen op weg, met de opdracht om mensen tot inkeer te laten komen, zieken te genezen en demonen uit te drijven. Om te leren te vertrouwen op de mensen bij wie ze te gast zullen zijn, dat ze goed door hen ontvangen zullen worden, moeten ze op pad met niet veel meer dan een stok in de hand en sandalen aan de voeten. Geen extra geld, kleding of eten meenemen. En ben je ergens niet welkom, schud het stof van je voeten en ga weer op weg.

Dit Bijbelgedeelte komt aan de orde in de Martinidienst op zondag 11 september om 11:30 uur, met voorganger Jasja Nottelman en organist Eeuwe Zijlstra. Wij willen je van harte verwelkomen in deze viering in de Martinikerk in Groningen.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Vluchtelingenwerk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk, direct na afloop van de viering bij de uitgang.

Met de blik gericht op de toekomst

Zondag 4 september 2022 om 11:30 uur beginnen we weer met een nieuw seizoen Martinidiensten. In deze eerste viering na de zomervakantie zal Marga Baas voorgaan, en is er zang en muziek verzorgd door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Jan de Roos.

Wat is er nodig voor een goede levenshouding, een goed leven gericht op de toekomst in harmonie met de van oudsher overgeleverde leefregels, de geboden van God? Tegen het einde van de veertig jaar durende doortocht door de woestijn, van Egypte naar het Beloofde Land, spreekt Mozes als leider zijn volk nog eens uitgebreid toe; we lezen het in Deuteronomium 30. Keer God niet de rug toe maar kies voor de toekomst, voor het leven, ook voor het leven van je nakomelingen. Ook Jezus heeft volgens Lucas 14 een duidelijke boodschap: om Hem te volgen, Zijn leerling te kunnen zijn, moet je ook het oude kunnen loslaten: oude gewoontes, familiebanden, bezittingen… Een leven gericht op de toekomst en tegelijk stug blijven vasthouden aan het verleden, dat gaat niet samen.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Salmagundi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk, direct na afloop van de viering bij de uitgang.

Zoals eerder ook al aangekondigd via de nieuwsbrief, willen we na afloop samen lunchen en ondertussen met elkaar bijpraten over de afgelopen vakantieperiode. De lunch is ‘American Style’: iedereen neemt iets te eten mee (qua hoeveelheid genoeg voor één persoon) en we delen met elkaar wat we op deze manier bijeen hebben gebracht. Wees welkom op zondag 4 september!

Ik wil u volgen, maar eerst…

Zondag 26 juni 2022 om 11:30 is de laatste Martinidienst voor het zomerreces. Voorganger in deze viering is Ivo de Jong. Eeuwe Zijlstra bespeelt zowel het orgel als de piano en de zang wordt verzorgd door een gelegenheidskoor. Na de zomervakantie beginnen we op de eerste zondag van september weer met een nieuwe reeks Martinidiensten. Maar eerst dus van harte welkom op 26 juni!

De liturgie voor deze zondag vermeldt twee bijbellezingen met een overlappende thematiek. In 1 Koningen 19 komen we Elisa tegen, die door de profeet Elia geroepen wordt om met hem mee te gaan als zijn dienaar en latere opvolger. Elisa wil dat wel, maar eerst wil hij nog afscheid nemen van zijn ouders, en de geslachte en gebraden ossen uitdelen aan zijn knechten. In het slot van Lucas 9 hebben verschillende mensen ook eerst nog verscheidene andere prioriteiten voordat ze gehoor willen geven aan de oproep van Jezus om hem te volgen. Maar als je Hem wilt volgen en met vertrouwen je ogen op de toekomst wilt richten, werkt het niet mee als je stug blijft vasthouden aan wat geweest is: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God’.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: STOOT”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Eén in Christus…?

Het thema voor de Martinidienst van zondag 19 juni 2022, “Eén in Christus…?”, is ontleend aan een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Galaten. Paulus steekt de jonge christelijke gemeente een hart onder de riem door te schrijven over Jezus als de verbindende factor tussen alle leden van de gemeente, alle aanhangers van het christelijk geloof, waarbij de onderlinge verschillen tussen mensen veel minder van belang zijn dan altijd werd gedacht. Verschillen in afkomst, Joods of Grieks, verschillen tussen man en vrouw, en heel veel andere verschillen tussen mensen onderling, het doet er allemaal minder toe dan de onderlinge verbondenheid in Christus waar Paulus over schrijft. Hoe zit dat in onze hedendaagse samenleving? We lezen ook uit het Evangelie naar Lucas over de uitzending van de twaalf apostelen.

Welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk op 19 juni 2022 om 11:30 uur. Voorganger is Heleen Maat. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist is Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Exodus”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Zondag Trinitatis

Zondag Trinitatis, de zondag van de Heilige Drie-eenheid, volgt traditioneel een week na Pinksteren. In de Martinidienst van deze zondag 12 juni is de gekozen thematiek ontleend aan het oudtestamentische verhaal over Ruth en Boaz. De uit het buitenland afkomstige Ruth is werkzaam op de akker van Boaz, die familie is van Ruth’s schoonmoeder Naomi. Wanneer Ruth zich ook in de nacht aan Boaz aanbiedt, op aanwijzing van Naomi overigens, ligt er een goede beloning voor haar in het verschiet.

In deze viering op zondag 12 juni 2022, aanvang 11:30 uur, gaat Evert Jan Veldman voor. Met orgelspel door Carlos Fernández Bollo en voorzangers Dorine Wijmenga en Maarten van Damme. Welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis (en school) in Malawi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Exaudi / “het Weeskind”

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt de zondag die de Latijnse naam Exaudi (“Hoor!”) draagt – een naam ontleend aan Psalm 27: “Hoor mij Heer, als ik tot u roep; wees genadig en antwoord mij”. De oude Nederlandse benaming voor deze zondag, “het Weeskind” tekent ook het bijzondere karakter van deze zondag. Jezus heeft afscheid genomen en is in de hemel opgenomen. Zijn leerlingen voelen zich verlaten, zoals ook een wees zich verlaten kan voelen. Ze moeten hun levensweg nu verder gaan zonder de lijfelijke aanwezigheid van hun leermeester. Toch gaan ze die weg niet helemaal alleen, want voordat Jezus afscheid nam heeft hij zijn leerlingen een belofte gedaan: “Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid”. Die belofte van de Geest is een opmaat naar Pinksteren.

In de Martinidienst van zondag 29 mei 2022 om 11:30 uur gaat Alberte van Ess voor. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel. Welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Chavah”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Het gebod van de liefde

Vanouds heeft het joodse volk dit als belangrijkste gebod meegekregen, zoals opgeschreven in het boek Deuteronomium: “Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en al uw krachten, zodat het u goed zal gaan in het land dat overvloeit van melk en honing”. Als Jezus in Johannes 13 zijn afscheid aankondigt aan zijn discipelen, geeft hij hen het gebod mee elkaar lief te hebben. “Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad.” Elkaar liefhebben, als concrete invulling van: God liefhebben; eigenlijk hebben die beide geboden dezelfde betekenis.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 15 mei om 11:30 uur. Voorganger is Marga Baas. Zang: Stineke Haas en Bert Ballast. De piano wordt bespeeld door Pieter Pilon.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente (update: de opname is ditmaal helaas niet gelukt, dus op een later moment terugkijken is niet mogelijk).

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Appie’s Minimacamping”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Alvast voor in je agenda voor komende week: zaterdag 21 mei kun je actief meehelpen bij Toentje, de tuin in de Oosterparkwijk waarvan de opbrengst ten goede komt aan de voedselbank. Verzamelen om 9:00 uur, Paradijsvogelstraat 10. Eerst even een lekkere kop koffie, daarna gaan we aan de slag.

Zondag 22 mei: gezamenlijke lunch na afloop van de Martinidienst.

De goede herder

In het Evangelie van Johannes spreekt Jezus over zichzelf als de Goede Herder. Een andere aanduiding van Jezus kennen we bijvoorbeeld uit het boek Openbaringen: Jezus als het Lam Gods dat de zonde van de wereld op zich heeft genomen. Vergelijkingen met een herder, een lam en schapen komen in de Bijbel vaker voor. Zo was de latere Koning David een herdersjongen, en ook waren het in de kerstnacht herders die het eerste de pasgeboren Jezus te zien kregen. Door de kinderbijbel hebben we vaak een zoet beeld van een herder met aaibare schapen, maar klopt dat beeld wel met een herder uit de tijd van Jezus?

Welkom in de Martinidienst op zondag 8 mei 2022 om 11:30 uur. Voorganger is Heleen Maat. Met medwerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: STOOT”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Vrede zij met U

De nieuwe paaskaars van 2022 draagt de woorden “Dona nobis pacem”, vertaald: “Geef ons vrede”. En nu sinds enkele maanden de oorlogsdreiging in Oost-Europa werkelijkheid is geworden, lijkt de vrede ver weg en zijn die woorden actueler dan ooit. Maar laten we niet ophouden te bidden en te zingen voor vrede, zoals ook op zondag 13 maart luid en duidelijk te horen was op de Vismarkt in Groningen tijdens de manifestatie voor vrede in Oekraïne (kijk en luister het hier terug op Youtube).

Vrede is ook het woord waarmee Jezus zijn volgelingen begroet, wanneer hij aan hen verschijnt als de Opgestane Heer. “Vrede zij met jullie” zegt hij, en hij toont hen de wonden in zijn handen en voeten. We lezen dit in de Martinidienst van zondag 1 mei uit het Evangelie van Lucas. Wist je trouwens dat Jezus in dit schriftgedeelte geroosterde vis te eten krijgt aangeboden? Was mij nog niet eerder zo specifiek opgevallen…

Ook lezen we uit het boek Jeremia de profetie dat God zijn volk Israël uit de Babylonische ballingschap zal terugleiden naar Jeruzalem. In sombere tijden is er altijd dat sprankje hoop, de belofte dat God met zijn volk een eeuwigdurend verbond zal sluiten.

In deze viering op 1 mei gaat Jesmar Jonker voor. Met medewerking van organist Henk de Vries en voorzangers Stineke Haas, Maaike Pronk, Eeke Scheweer en Joop Hoexum.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Exodus”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Op zondagmiddag 1 mei 2022 om 17:00 uur is er in de Martinikerk nog de vesper die, zoals ieder jaar in de tijd rond 4 en 5 mei, in het teken staat van Gedenken en bevrijding. Aan de orde komt het levensverhaal van de Groninger goochelaar Ben Ali Libi, aan wiens leven een einde kwam op 2 juli 1943 in concentratiekamp Sobibór.

Reisgenoot en metgezel

Afgelopen zondag hebben we Pasen gevierd, en op maandag kon iedereen nog genieten van een vrije Tweede Paasdag. Je zou kunnen denken dat het daar dan bij zou blijven, maar welbeschouwd is het nu nog de hele week Pasen, en sluiten we het feest pas echt af op zondag 24 april, de dag die ook wel Beloken Pasen genoemd wordt. “Beluiken” is een archaïsche term voor “besluiten“. Een andere naam voor deze zondag is “Quasimodo Geniti”, dat wil zeggen “als nieuwgeboren kinderen”, verwijzend naar de in de paasnacht gedoopten die een week lang in blinkend wit gekleed waren en op deze zondag na Pasen hun witte kleding afleggen.

Onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Afbeelding: Jan van ’t Hoff (bron: www.gospelimages.nl)

De lezing uit het Lucasevangelie op deze eerste zondag na Pasen is het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee mannen, op weg naar het dorp Emmaüs, praten nog vol verdriet na over de recente gebeurtenissen in Jeruzalem met hun leermeester Jezus. Over zijn dood aan het kruis en over het graf dat op de derde dag leeg werd aangetroffen. Tot zich nog iemand als reisgenoot voegt bij deze twee. Pas als deze metgezel bij de twee mannen thuis aan tafel het brood breekt en deelt, herkennen de twee hem als de opgestane Heer.

Welkom in de Martinidienst op zondag 24 april om 11:30 uur, met voorganger Alberte van Ess. Met medewerking van pianist Jan de Roos en voorzangers Aly Jellema en Martin de Bruijn.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Humanitas Maatjesproject”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.