Eerste Adventszondag: Oproep tot waakzaamheid

Zondag 3 december is de eerste zondag van de adventsperiode, de tijd waarin we hoopvol en verlangend uitkijken naar het feest van Kerst, naar de komst van het licht en van het Christuskind in ons midden.

In de Martinidienst van deze eerste Adventszondag klinkt opnieuw Jezus’ oproep tot waakzaamheid, ditmaal uit het Evangelie van Marcus. Na een periode van verdrukking moeten we voorbereid zijn op de komst van de Mensenzoon, en niemand weet precies de dag of het tijdstip van Zijn komst, alleen God weet dat. We kennen inmiddels de les van de vijgenboom: zodra we zijn takken zien uitlopen en in blad schieten, weten we dat de zomer in aantocht is, en dat kunnen hete en droge zomers zijn! Misschien moeilijk voor te stellen tijdens een natte en koude herfst, terwijl we de winter nog voor de boeg hebben, maar ook op de hitte en droogte moeten we voorbereid zijn.

Jezus zet zijn boodschap kracht bij door nog een gelijkenis te vertellen: het is met de komst van de Mensenzoon als met een man die op reis ging en het beheer aan zijn dienaren in handen gaf. Eén dienaar fungeert als deurwachter, en die taak is uiterst belangrijk omdat niet bekend is wanneer de heer des huizes terugkomt. Het zou ’s avonds laat kunnen zijn of midden in de nacht. Of ’s ochtends in alle vroegte bij het kraaien van de haan. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt, maar wees waakzaam!

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 3 december 2023 om 11:30 uur. Voorganger is Jasja Nottelman. Met organist Henk de Vries en een gelegenheidscantorij van vier personen: Mirjam Leentvaar, Joke Bulthuis, Ton Tromp en Maarten van Damme.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Bijdragen aan de Collecte kan bij voorkeur door middel van het scannen van de QR-codes in de liturgie op pagina 17. Per bankoverschrijving kan ook, maak dan een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Kinderfonds Mamas”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Tenslotte is ook met contant geld bijdragen mogelijk.

Maak gebruik van je talenten!

In de Martinidienst van zondag 12 november hebben we het met elkaar over de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25). Jezus maakt vaker gebruik van gelijkenissen (parabels) om duidelijk te maken hoe de wereld eruit zal zien als het Koninkrijk van God gestalte heeft gekregen. In dit verhaal gaat het over een man die op reis gaat naar het buitenland en zijn bezit tijdelijk in beheer geeft aan drie van zijn dienaren. Bij terugkomst blijkt wat de dienaren ervan terecht hebben gebracht. De eerste dienaar had vijf talenten ontvangen, deze nuttig geïnvesteerd en er zo vijf talenten bij verdiend. De tweede dienaar had twee talenten ontvangen en heeft die ook weten te verdubbelen. Alleen de derde had uit angst voor straf van zijn meester niets gedaan met het ene talent dat hem was toevertrouwd.

In de oudheid was een talent een gewichtseenheid en ook een valuta-aanduiding, het stond dus voor een bepaald geldbedrag. Maar je kunt het woord talent in deze parabel natuurlijk ook anders opvatten: als aangeboren of aangeleerde vaardigheid waarvan je in je leven gebruik kunt maken. Talenten zijn heel divers: sommigen zijn (soms al op heel jonge leeftijd) heel erg getalenteerd om muziek of theater te spelen, anderen hebben juist talent op sportief gebied, en noem maar op. Deze parabel stimuleert een ieder om haar of zijn talenten ook optimaal te benutten. Want doe je niets, dan raak je het weinige talent dat je had heel gemakkelijk weer kwijt…

Jasja Nottelman gaat voor in deze Martinidienst op zondag 12 november 2023 om 11:30 uur. Met een gelegenheidscantorij bestaande uit Dorine Wijmenga, Stineke Haas, Bert Ballast, Pieter Kamminga en Huib van der Burg, en met muzikale ondersteuning door Henk de Vries als organist/pianist.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Overweeghuis”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Een koninklijk feestmaal, wie nodig je uit?

De zoon van de koning treedt in het huwelijk, dus moet er een groots bruiloftsfeest worden georganiseerd, inclusief een uitgebreide, evenzo feestelijke maaltijd. En wie nodig je dan uit om te komen? Degenen die in eerste instantie zijn uitgenodigd, laten het allemaal afweten. Ze hebben zo hun eigen beslommeringen, de ene moet naar zijn akker, de ander vindt zijn handel net even belangrijker. Dan stuurt de koning zijn dienaren op pad om iedereen die ze tegenkomen in Stad en Ommeland uit te nodigen. Zonder onderscheid tussen goede en slechte mensen; iedereen is welkom. Want de feestvreugde deel je immers met zoveel mogelijk mensen. Tja, en dan is er één bij die zich niet erg aan de dresscode heeft gehouden, en die valt nogal uit de toon. Dit verhaal vertelt Jezus, als een van de vele gelijkenissen die hij gebruikt om een beeld te schetsen hoe het zal zijn in het hemelse koninkrijk.

Jan de Roos (orgel) en Inge Muntendam (viool); archieffoto uit 2021

Van harte welkom in de Martinidienst van zondag 15 oktober 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Heleen Maat. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Verdere muzikale omlijsting door Jan de Roos op het orgel en Inge Muntendam op viool.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Exodus”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Wie is Jezus?

In de Martinidienst van zondag 8 oktober lezen we opnieuw een gelijkenis van Jezus: de gelijkenis van de eigenaar van de wijngaard en zijn pachters, uit Mattheüs 21. In dit hoofdstuk spitst het zich steeds meer toe op de vraag: Wie is deze Jezus, en namens wie spreekt Hij? Ook vandaag speelt op de achtergrond deze vraag mee, waar Jezus op zijn eigen manier antwoord op wil geven: de verbindende schakel tussen de hemel en de aarde, het domein van God dat verbonden wordt met de wereld van de mensen.

Welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk op zondag 8 oktober 2023, aanvang 11:30 uur. Gerjanne Eppink gaat voor in deze dienst, en het orgel wordt bespeeld door Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Overweeghuis”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Ambtsjubileum: Jasja Nottelman 25 jaar predikant

De Martinidienst van zondag 24 september heeft een extra feestelijk karakter, omdat 25 jaar geleden, op 20 september 1998, Jasja Nottelman werd bevestigd als predikant van de Protestantse Gemeente Utrecht met de opdracht om in het studentenpastoraat te werken. Op 19 december 2021 is ze in Groningen aan het werk gegaan, ook als studentenpastor. Regelmatig gaat zij voor in de Martinikerk, verbonden met onze Oecumenische vieringen voor Student en Stadjer, een waardevolle uitvalsbasis om het werk van studentenpastor te kunnen doen. Vandaar dat we in deze viering ruimschoots aandacht besteden aan dit 25-jarig ambtsjubileum.

Het verdere thema van de dienst is ontleend aan de beide Bijbellezingen: uit het boek Jona over de profeet Jona en de wonderboom – even ten oosten van de stad Nineve – die even plotseling weer verdwenen is als hij verscheen. En uit het Mattheüsevangelie de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, waarvan sommigen de hele dag hebben gewerkt en anderen alleen het laatste uur, maar ieder toch een rechtvaardige beloning ontvangt.

In deze dienst hebben we twee voorgangers: Jasja Nottelman samen met Berend Borger. Muzikale medewerking is er van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Carlos Bollo. Aanvang 11:30 uur zoals gewoonlijk.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Extinction Rebellion”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

En vergeef ons onze schulden

Wekelijks spreken we deze woorden uit, als onderdeel van het Onze Vader, het gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd te bidden: “En vergeef ons onze schulden”.

Het boek Exodus verhaalt over de uittocht van het volk Israël uit Egypte. In hoofdstuk 32 lezen we de passage waar het volk voor zichzelf een gouden stierkalf heeft gemaakt om dat te vereren. Tot grote woede van God. Dan probeert Mozes Gods woede wat te temperen en smeekt om vergiffenis, mildheid en om afwending van het onheil waar God mee dreigt. Daarbij refererend aan Gods belofte om van Abrahams nakomelingen een groot volk te maken.

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

Deze toevoeging is essentieel in het Onze Vader dat we wekelijks bidden. Het een kan niet zonder het ander, het moet van twee kanten komen. “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven”.

Op de vraag van Petrus hoe vaak hij zijn zondigende broeder of zuster moet vergeven (“Zeven maal?”), antwoordt Jezus: “Niet zeven maal, maar zeventig maal zeven maal”. Ter verduidelijking geeft Jezus dan ook nog uitleg in de vorm van de gelijkenis over een koning die aan zijn dienaar zijn volledige schuld kwijtscheldt. Op zijn beurt is deze dienaar niet van plan om een mededienaar zijn schuld ook kwijt te schelden.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 17 september 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Ynte de Groot. De gemeentezang wordt ondersteund door een viertal voorzangers: Fred Blaauw, Martin de Bruijn, Bert Ballast en Stineke Haas. In de liturgie staat Henk de Vries vermeld als organist, maar hij is helaas verhinderd. Jan de Roos heeft zich bereid getoond om als vervanger de muzikale begeleiding te verzorgen.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Land van Ons”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Alles wat van mij is, is van jou!

In hoofdstuk 15 van het Evangelie van Lucas staan drie bekende gelijkenissen: over het verloren schaap, over de verloren penning en over de verloren zoon. Die laatste gelijkenis, over de verloren zoon, eindigt met de woorden die de vader tegen zijn oudste zoon zegt: “Alles wat van mij is, is van jou!”. Een reden om blij te zijn, feest te vieren, en een uitnodiging om dat ‘alles’ te delen met anderen.

In de Martinidienst van zondag 10 september lezen we een vierde gelijkenis uit Lucas 16, die een vervolg is op de drie gelijkenissen uit Lucas 15. Die vierde gelijkenis, over de oneerlijke rentmeester, vertelt over hoe dat ‘alles’ van de Vader kan worden gedeeld. En waarin betrouwbaarheid en eerlijkheid ook aan de orde komen, net als in de woorden van de profeet Amos.

Van harte welkom in deze viering op 10 september om 11:30 uur in de Martinikerk. Voorganger is Gerjanne Eppink. Met als organist Carlos Julián Fernández Bollo en als voorzangers Jennette de Bock, Lysbet de Vries en Dorine Wijmenga.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: COC”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Op zoek naar de verdwaalde schapen

Binnen de kudde zijn niet alle schapen hetzelfde, er zijn nu eenmaal sterkere en zwakkere dieren, en daarom is er ook verschil in de hoeveelheid zorg en aandacht die elk dier nodig heeft. Zoals een goede herder bij het weiden van zijn schapen zijn aandacht moet verdelen, zo zegt God zelf – bij monde van de profeet Ezechiël – dat hij op zoek zal gaan naar verdwaalde schapen, de verjaagde dieren zal terughalen en gewonde en zieke dieren de verzorging te geven die ze nodig hebben.

Ook in de bekende gelijkenis uit Lucas over het ‘verloren schaap’ komt dit naar voren: het ene schaap dat verdwaald is en waarnaar de herder op zoek moet, heeft op dat moment even alle aandacht nodig, in tegenstelling tot de 99 anderen die nog ‘gewoon’ in de kudde meelopen. Des te groter is de vreugde na afloop voor iedereen, als het verdwaalde schaap is teruggevonden.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 30 oktober 2022 om 11:30 uur in de Groninger Martinikerk. Als gastvoorganger is Cees Verspuij in ons midden. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist is Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Vluchtelingenwerk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Uitgenodigd voor een feestmaal

In de Martinidienst van zondag 9 oktober besteden we aandacht aan een gelijkenis (zoals opgetekend in Lucas 14) die Jezus vertelt terwijl hij op sabbat is uitgenodigd voor een maaltijd bij een vooraanstaande Farizeeër thuis. Het gaat er in de gelijkenis om, als iemand je uitnodigt voor een bruiloftsfeest, dat je dan niet de belangrijkste plaats moet kiezen om te gaan zitten, want misschien heeft de gastheer nog wel iemand uitgenodigd aan wie die ereplaats nog meer toekomt dan aan jou, en zal hij je vragen die plek aan hem af te staan. Beter is het een niet al te opvallende plaats te kiezen, dan zou het zomaar kunnen dat de gastheer je benadert en jou een plek dichterbij hem aanbiedt. Motto: wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.

Als gastvoorganger is deze zondag Peter van de Peppel in ons midden. Met medewerking van een gelegenheidskoor dat de gemeentezang zal ondersteunen. Organist is Henk de Vries. Aanvang 11:30 uur in de Groninger Martinikerk.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Bijenstichting”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Morning Prayer: the parable of the vineyard owner and his tenants

Towards the end of the year we have planned three more Morning Prayer services, each time on the first Sunday of the month. The next Morning Prayer will be on Sunday, October 2nd, at 11:30 a.m. in the Martini Church in Groningen. The choir participating in this service will be the Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries. The officiant is Revd. Ynte de Groot and the organ will be played by Carlos Julian Bollo. Language: alternately English and Dutch.

Theme of this service is the parable of the vineyard owner and his tenants. When the owner sends his servants to the vineyard to collect part of the harvest, these servants are severely maltreated and sent away with empty hands. Even the owner’s son is treated disrespectfully by the tenants.

► The order of service can be downloaded here.

► If you would like to join the service from home, please follow the livestream on Sunday at 11:30 a.m. on this online channel: Kerkdienstgemist channel of the Protestantse Wijkgemeente Martinikerk.

Collection: financial contributions are possible in cash or by bank transfer. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: INLIA’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

Tot het eind van het jaar hebben we nog drie Morning Prayers gepland, steeds op de eerste zondag van de maand. De eerstvolgende Morning Prayer is op zondag 2 oktober 2022 om 11:30 uur in de Martinikerk. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries. Voorganger is Ynte de Groot. Het orgel wordt bespeeld door Carlos Julian Bollo. Taal: afwisselend Engels en Nederlands.

Het thema van deze viering is de gelijkenis over de eigenaar van een wijngaard en zijn pachters. De knechten die de eigenaar naar de wijngaard stuurt om een deel van de oogst in ontvangst te nemen, worden zwaar mishandeld en met lege handen weggestuurd. Zelfs de zoon van de wijngaardenier wordt op een allesbehalve respectvolle manier onthaald.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: INLIA”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.