Vierde Advent: de annunciatie

Twee Martinidiensten zijn er op zondag 24 december 2023. Over de Kerstnachtdienst om 23:00 uur wordt apart op deze website informatie gegeven; dit bericht gaat over de ochtenddienst van de vierde adventszondag, om 11:30 uur in de Martinikerk.

De Annunciatie (Fra Angelico)

In deze ochtendviering van de vierde adventszondag gaat het om de ontmoeting van Maria met de engel Gabriël, volgens het Evangelie van Lucas. In eerste instantie is Maria nogal verschrikt als de engel plotseling in haar huis verschijnt en haar begroet. Maar de engel spreekt geruststellende woorden en een hoopvolle boodschap. Maria zal met de kracht van de Allerhoogste een zoon ter wereld brengen. Maria’s angst maakt plaats voor acceptatie, “Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd”, en weldra klinkt uit haar mond het Magnificat, de lofzang van Maria.

Voorganger in deze viering is Heleen Maat. Met organist Henk de Vries en een gelegenheidscantorij gevormd door Jeannette de Bock, Lysbet de Vries, Bert Ballast, Fred Blaauw, Maarten van Damme en Pieter Kamminga.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Bijdragen aan de Collecte kan bij voorkeur door middel van het scannen van de QR-codes in de liturgie op pagina 14. Of per bankoverschrijving; maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp en vermeld daarbij duidelijk waarvoor de gift bestemd is: “instandhouding Martinidiensten” of “diaconale collecte: Kinderfonds Mama’s”. Zie ook het bericht over doneren via de QR-code. Tenslotte is ook met contant geld bijdragen mogelijk.

Thuiskomen op een plaats waar je nog nooit bent geweest

De Martinidienst van de derde Adventszondag, 17 december, vieren we gezamenlijk met de gemeenschap van de Pepergasthuiskerk. De viering vindt plaats in de Martinikerk vanaf 11:30 uur; er is deze zondag geen dienst in de Pepergasthuiskerk om 10:30 uur. Medio januari 2024 hebben we nog een keer een gezamenlijke dienst, dan in de Pepergasthuiskerk.

De tekst die centraal staat in deze viering op 17 december is die van Psalm 126. Het is een pelgrimslied. Iedere dag weer opstaan is soms lastig. Wonderlijk hoe we blijven zingen, het kyrie en het loflied. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien, zegt de psalm. Je gaat toch zingen en je blijft dromen. ‘God zal ons thuis brengen uit onze ballingschap.’

Bloeiende woestijn. Bron: Orlando Muñoz Amigo, Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Passend bij het lied “De steppe zal bloeien” van Huub Oosterhuis.

Voorganger in deze dienst is Jaap Koopmans, emeritus geestelijk verzorger van het UMCG. Met organist Henk de Vries en een gelegenheidscantorij van vier personen: Mirjam Leentvaar, Joke Bulthuis, Ton Tromp en Maarten van Damme.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Bijdragen aan de Collecte kan bij voorkeur door middel van het scannen van de QR-codes in de liturgie op pagina 11. Of per bankoverschrijving; maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp en vermeld daarbij duidelijk waarvoor de gift bestemd is: “instandhouding Martinidiensten” of “diaconale collecte: COC”. Zie ook het bericht over doneren via de QR-code. Tenslotte is ook met contant geld bijdragen mogelijk.

Tweede Advent: Stem van een roepende

In de woestijn, dat is niet de plaats waar iemand staat te roepen, maar waar de boodschap niet gehoord wordt. Zoals het spreekwoord ooit is ontstaan: ‘een roepende in de woestijn’, een bericht aan dovemansoren. Nee, in de woestijn, dat is de plaats waar een weg gebaand moet worden voor de Eeuwige, en dat is de boodschap die wordt geroepen en die alom gehoord moet worden. Treffender dan in de versie van Jesaja 40:3 in de Naardense Bijbel kan het niet geformuleerd worden: “Stem van een roepende: in de woestijn, bereidt de weg van de Ene, effent recht door de steppe een heirbaan voor onze God!”.

In het Evangelie van Johannes wordt invulling gegeven aan dit profetenwoord van Jesaja. Johannes de Doper doopt mensen in de rivier Jordaan, en maakt zichzelf bekend met woorden als: ‘de beloofde messias ben ik niet, maar de stem van een roepende (verwijzend naar Jesaja) en de wegbereider voor Hem die na mij komt, wiens sandaalriem ik niet eens waard ben los te maken’.

Welkom in de Martinidienst van de tweede zondag van Advent, zondag 10 december 2023 om 11:30 uur. Voorganger is Arlette Toornstra. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Carlos Bollo.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Bijdragen aan de Collecte kan bij voorkeur door middel van het scannen van de QR-codes in de liturgie op pagina 15. Of per bankoverschrijving; maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp en vermeld daarbij duidelijk waarvoor de gift bestemd is: “instandhouding Martinidiensten” of “diaconale collecte: Rode Kruis”. (In de liturgie staat als diaconaal doel vermeld Stichting Exodus, maar dit is gewijzigd.) Zie ook het bericht over doneren via de QR-code. Tenslotte is ook met contant geld bijdragen mogelijk.

Eerste Adventszondag: Oproep tot waakzaamheid

Zondag 3 december is de eerste zondag van de adventsperiode, de tijd waarin we hoopvol en verlangend uitkijken naar het feest van Kerst, naar de komst van het licht en van het Christuskind in ons midden.

In de Martinidienst van deze eerste Adventszondag klinkt opnieuw Jezus’ oproep tot waakzaamheid, ditmaal uit het Evangelie van Marcus. Na een periode van verdrukking moeten we voorbereid zijn op de komst van de Mensenzoon, en niemand weet precies de dag of het tijdstip van Zijn komst, alleen God weet dat. We kennen inmiddels de les van de vijgenboom: zodra we zijn takken zien uitlopen en in blad schieten, weten we dat de zomer in aantocht is, en dat kunnen hete en droge zomers zijn! Misschien moeilijk voor te stellen tijdens een natte en koude herfst, terwijl we de winter nog voor de boeg hebben, maar ook op de hitte en droogte moeten we voorbereid zijn.

Jezus zet zijn boodschap kracht bij door nog een gelijkenis te vertellen: het is met de komst van de Mensenzoon als met een man die op reis ging en het beheer aan zijn dienaren in handen gaf. Eén dienaar fungeert als deurwachter, en die taak is uiterst belangrijk omdat niet bekend is wanneer de heer des huizes terugkomt. Het zou ’s avonds laat kunnen zijn of midden in de nacht. Of ’s ochtends in alle vroegte bij het kraaien van de haan. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt, maar wees waakzaam!

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 3 december 2023 om 11:30 uur. Voorganger is Jasja Nottelman. Met organist Henk de Vries en een gelegenheidscantorij van vier personen: Mirjam Leentvaar, Joke Bulthuis, Ton Tromp en Maarten van Damme.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Bijdragen aan de Collecte kan bij voorkeur door middel van het scannen van de QR-codes in de liturgie op pagina 17. Per bankoverschrijving kan ook, maak dan een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Kinderfonds Mamas”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Tenslotte is ook met contant geld bijdragen mogelijk.

Vierde Advent: Nu daagt het in het oosten

Zondag 18 december is de vierde Adventszondag, de laatste zondag voor Kerst. Het licht van Kerst komt nu steeds dichterbij, en hoewel het de tijd van het jaar is met de kortste dagen en de langste nachten, zingen we verwachtingsvol dat het nu daagt in het oosten. De profetie van Jesaja verwijst naar de in het goddelijk licht blinkende heuvels van Sion, oftewel Jeruzalem, waarheen de volken zullen samenstromen om te horen naar de woorden van de God van Israël: onderricht, rechtspraak en oordeel. Maar vat dat oordeel niet te zwaar op, het is juist ook een vredesboodschap. Zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegijzers en speren tot snoeimessen.

We lezen in het Evangelie volgens Lucas over de vreugdevolle ontmoeting tussen twee vrouwen. Maria en Elisabeth zijn allebei in verwachting, en voor beiden is het een opmerkelijke en onmogelijke zwangerschap. Het wordt een vrolijk samenzijn, dat erop uitloopt dat Maria in zingen uitbarst en enthousiast haar loflied ten gehore brengt dat wij nu kennen als het Magnificat.

Welkom in de viering van de vierde Adventszondag, 18 december 2022 om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Voorganger is Heleen Maat. De gemeentezang wordt ondersteund door een gelegenheidstrio: Jeannette de Bock, Lysbet de Vries en Dorine Wijmenga. De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Salmagundi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Derde Adventszondag: Gaudete (verheugt u)

De derde zondag van Advent draagt de naam Zondag Gaudete. Midden in deze periode van bezinning en voorbereiding van Advent naar de Kerst toe, een periode gemarkeerd met de liturgische kleur paars, is er deze zondag: ‘Verheugt u’. Deze vreugde klinkt door in ons openingslied, Lied 280 “De vreugde voert ons naar dit huis”, in de profetie van Jesaja “De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn”, en in nog meer teksten en liederen.

Bloeiende woestijn. Bron: Orlando Muñoz Amigo, Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Het centrale thema in de vieringen van Advent, ter voorbereiding op Kerst, is de verwachting van de komst van Christus in onze wereld. We lezen in het Evangelie naar Mattheüs over Johannes de Doper, die in de gevangenis verblijft en die zijn leerlingen naar Jezus stuurt met de vraag: “Bent u degene die komen zou, of moeten we iemand anders verwachten?”. Jezus antwoordt door te wijzen op de tekenen die de mensen kunnen waarnemen: blinden die het licht in hun ogen terugkrijgen, andere zieken die genezen worden en doden die weer tot leven gewekt worden. Tekenen die ook terugverwijzen naar woorden van de profeet Jesaja.

Welkom in de viering van de derde Adventszondag, 11 december 2022 om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Voorganger is Jasja Nottelman. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist: Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Wereld Natuur Fonds”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Morning Prayer in Advent time: John the Baptist

In Advent time, we prepare for the celebration of Christmas. On the second Sunday of this four-week period of Advent, we traditionally read about John the Baptist, who calls for repentance and who refers to himself using the words of the prophet Isaiah: “I am the voice of one crying out in the wilderness: make straight the way of the Lord”.

We invite you to attend the Morning Prayer service on Sunday December 4th, 2022, at 11:30 a.m. in the Martini Church in Groningen. The service is ministered by Jaap Goorhuis. The choir participating in this service will be the Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries. The organ will be played by Eeuwe Zijlstra. Language: alternately English and Dutch. This will be the last Morning Prayer service of the year 2022. Due to circumstances, we will not be able to continue our Morning Prayer services in the new year 2023.

► The order of service can be downloaded here.

► If you would like to join the service from home, please follow the livestream on Sunday at 11:30 a.m. on this online channel: Kerkdienstgemist channel of the Protestantse Wijkgemeente Martinikerk.

Collection: financial contributions are possible in cash or by bank transfer. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten’, or with payment description ‘Charitable work: Vluchtelingenwerk (Dutch Council for Refugees)’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

Advent is de tijd waarin we ons voorbereiden op de viering van Kerst. Traditioneel wordt op de tweede van de vier Adventszondagen gelezen over Johannes de Doper, die oproept tot bekering en die over zichzelf spreekt met de woorden ontleend aan de profeet Jesaja: “Ik ben de stem die roept in de wildernis: maak recht de weg van de Heer”.

Graag nodigen we je uit om de Morning Prayer op zondag 4 december 2022 bij te wonen in de Martinikerk te Groningen, aanvang 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Jaap Goorhuis. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. De viering is afwisselend in het Engels en het Nederlands. Het zal de laatste Morning Prayer van het jaar 2022 zijn, en door omstandigheden kunnen we in het nieuwe jaar 2023 de Morning Prayers vooralsnog niet voortzetten.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Vluchtelingenwerk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Eerste Advent: Waakzaam blijven

Zondag 27 november begint de Adventsperiode, vier weken waarin we hoopvol toeleven naar Kerst, we vol verwachting uitzien naar de komst van Christus in onze wereld. De Mensenzoon met zijn boodschap van vrede en redding voor de aarde en al haar bewoners.

De profetie uit het boek Micha, die we in deze eerste adventsviering lezen, klinkt nogal dreigend en onheilspellend. Die redding waar we zo op hopen, lijkt verder weg dan ooit, en in de wereld van vandaag de dag is dat beeld maar al te herkenbaar. Hartstochtelijk zingen we dan ook: “Breng redding, Heer”, met de woorden van Psalm 12. Maar uit de woorden uit het Mattheüsevangelie kunnen we moed en vertrouwen putten: de komst van de Heer is nabij, maar het precieze moment weet nog niemand. Het is dan ook vooral een oproep om waakzaam te blijven en te letten op wat er om je heen gebeurt. Want zoals het uitlopen van de vijgenboom de zomer aankondigt, zo moet je ook de tekenen leren herkennen dat de Mensenzoon in aantocht is. “Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn?

Van harte welkom in de Martinidienst op deze eerste Adventszondag, 27 november 2022 om 11:30 uur in de Martinikerk. Voorganger is Arlette Toornstra. Met muzikale medewerking (zang, piano en orgel) van het trio Jenny en Lian van der Steeg en Diddy van der Stouwe.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Natuur- en Milieufederatie” (dus niet de Bijenstichting zoals hier eerder vermeld heeft gestaan). Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Vier()de Adventszondag: Uitzien naar het licht

In de Adventstijd, en zeker op deze vierde zondag van Advent in de donkerste tijd van het jaar waarin de dagen het kortst en de nachten het langst zijn, kijken we vol verlangen uit naar het licht van Kerstmis. De Martinidienst van zondag 19 december 2021 om 11:30 uur staat bovendien in het teken van nog een andere vreugdevolle gebeurtenis: er valt echt iets te vieren omdat nu, na het afscheid van Matty Metzlar in oktober, Jasja Nottelman haar intrede zal doen als nieuwe predikant in verbintenis met het GSp – Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Tevens wordt Jesmar Jonker bevestigd als ouderling-kerkelijk werker van de PGG (Protestantse Gemeente Groningen) ten behoeve van het GSp.

Voorganger in deze dienst is Anita Akkerman. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

De aanmelding voor het kunnen bijwonen van de viering is inmiddels gesloten. Heb je je aangemeld maar blijf je toch liever thuis naar aanleiding van de recent aangescherpte coronamaatregelen, kijk dan naar onze livestream via Youtube (zie de link verderop in dit bericht).

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Open Hof”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► We hebben de dienst op 19 december 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link; door een technische oorzaak begint de opname bij het Kyrië-gebed, op het moment dat de weggevallen internetverbinding hersteld was. Van deze viering is ditmaal geen aparte geluidsopname gemaakt om beschikbaar te stellen via Dropbox.

Derde Adventszondag: Verwacht de komst des Heren

De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver. In de donkerte van de adventstijd begint er licht te gloren aan de horizon. De profetie van Micha, dat uit Bethlehem een belangrijk leider voor Israël zal voortkomen, lijkt in vervulling te gaan. De evangelist Lucas vertelt over een vreugdevolle ontmoeting tussen twee vrouwen: Elisabeth en Maria, die beide in verwachting zijn. Voor beiden is het een bijzondere, opmerkelijke zwangerschap. Het loflied dat Maria in alle vrolijkheid aanheft, is bekend geworden als het Magnificat.

Welkom in de viering van de derde zondag van Advent, 12 december 2021 om 11:30 uur in de Martinikerk. Voorganger is Ynte de Groot. Met medewerking van een gelegenheidskoor bestaande uit Bert Ballast, Martin de Bruijn, Joop Hoexum en Hans van der Veen, onder begeleiding van Pieter Pilon die de vleugel bespeelt.

► Download hier alvast de liturgie.

Wil je de viering bijwonen, vergeet dan niet je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Open Hof”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.