En vergeef ons onze schulden

Wekelijks spreken we deze woorden uit, als onderdeel van het Onze Vader, het gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd te bidden: “En vergeef ons onze schulden”.

Het boek Exodus verhaalt over de uittocht van het volk Israël uit Egypte. In hoofdstuk 32 lezen we de passage waar het volk voor zichzelf een gouden stierkalf heeft gemaakt om dat te vereren. Tot grote woede van God. Dan probeert Mozes Gods woede wat te temperen en smeekt om vergiffenis, mildheid en om afwending van het onheil waar God mee dreigt. Daarbij refererend aan Gods belofte om van Abrahams nakomelingen een groot volk te maken.

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

Deze toevoeging is essentieel in het Onze Vader dat we wekelijks bidden. Het een kan niet zonder het ander, het moet van twee kanten komen. “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven”.

Op de vraag van Petrus hoe vaak hij zijn zondigende broeder of zuster moet vergeven (“Zeven maal?”), antwoordt Jezus: “Niet zeven maal, maar zeventig maal zeven maal”. Ter verduidelijking geeft Jezus dan ook nog uitleg in de vorm van de gelijkenis over een koning die aan zijn dienaar zijn volledige schuld kwijtscheldt. Op zijn beurt is deze dienaar niet van plan om een mededienaar zijn schuld ook kwijt te schelden.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 17 september 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Ynte de Groot. De gemeentezang wordt ondersteund door een viertal voorzangers: Fred Blaauw, Martin de Bruijn, Bert Ballast en Stineke Haas. In de liturgie staat Henk de Vries vermeld als organist, maar hij is helaas verhinderd. Jan de Roos heeft zich bereid getoond om als vervanger de muzikale begeleiding te verzorgen.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Land van Ons”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Zeventig maal zevenmaal vergeven

In de Martinidienst van 13 september richten we de aandacht op vergeving van zonden en kwijtschelding van schulden. In Mattheüs 18 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak hij iemand die tegen hem zondigt moet vergeven. Zeven maal, is dat genoeg? Nee, zeventig maal zeven maal, geeft Jezus hem ten antwoord. Daarna volgt de gelijkenis over de koning aan wie een dienaar een groot bedrag in talenten verschuldigd was. Hoe treffend is het dan, dat we wekelijks, ook deze zondag weer, het gebed uitspreken dat Jezus ons leerde, het Onze Vader, met daarin onder meer de woorden:

En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

Van harte welkom in deze viering op zondag 13 september 2020 om 11:30 uur in de Martinikerk. Net als vorige week wordt de dienst gehouden in het hoogkoor van de kerk (ingang tegenover het Feithhuis), en vragen we je om je (vanwege het beperkte aantal zitplaatsen) van tevoren aan te melden via de link op de startpagina of op de pagina met corona-huisregels. Voorganger is Tiemo Meijlink. We zingen niet samen, maar luisteren naar de koorzang van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Eeuwe Zijlstra bespeelt het koororgel.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Overweeghuis“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

 Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.

Zeven maal vergeven

Als iemand tegen je zondigt, en daarover vervolgens berouw toont, vergeef hem dan. Als iemand zeven maal zondigt en zeven maal berouw toont, vergeef hem dan zeven maal. Deze en andere levenslessen deelt Jezus met zijn leerlingen. En via de lezing uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 17, deelt hij die ook met ons, in onze huidige tijd. Welke waardevolle inzichten halen we hier voor onszelf uit? Over de kracht van het geloof, ook al is dat maar zo klein als een mosterdzaadje. Of over het gewoon volbrengen van een taak die je is opgedragen.

Levenswijsheden waar we bij stil zullen staan in de Martinidienst van zondagochtend 6 oktober om 11:30 uur. In deze dienst zal Marga Baas voorgaan en zal de muzikale ondersteuning verzorgd worden door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries. Weet je van harte welkom in deze dienst.

Download hier alvast de liturgie.