En vergeef ons onze schulden

Wekelijks spreken we deze woorden uit, als onderdeel van het Onze Vader, het gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd te bidden: “En vergeef ons onze schulden”.

Het boek Exodus verhaalt over de uittocht van het volk Israël uit Egypte. In hoofdstuk 32 lezen we de passage waar het volk voor zichzelf een gouden stierkalf heeft gemaakt om dat te vereren. Tot grote woede van God. Dan probeert Mozes Gods woede wat te temperen en smeekt om vergiffenis, mildheid en om afwending van het onheil waar God mee dreigt. Daarbij refererend aan Gods belofte om van Abrahams nakomelingen een groot volk te maken.

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

Deze toevoeging is essentieel in het Onze Vader dat we wekelijks bidden. Het een kan niet zonder het ander, het moet van twee kanten komen. “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven”.

Op de vraag van Petrus hoe vaak hij zijn zondigende broeder of zuster moet vergeven (“Zeven maal?”), antwoordt Jezus: “Niet zeven maal, maar zeventig maal zeven maal”. Ter verduidelijking geeft Jezus dan ook nog uitleg in de vorm van de gelijkenis over een koning die aan zijn dienaar zijn volledige schuld kwijtscheldt. Op zijn beurt is deze dienaar niet van plan om een mededienaar zijn schuld ook kwijt te schelden.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 17 september 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Ynte de Groot. De gemeentezang wordt ondersteund door een viertal voorzangers: Fred Blaauw, Martin de Bruijn, Bert Ballast en Stineke Haas. In de liturgie staat Henk de Vries vermeld als organist, maar hij is helaas verhinderd. Jan de Roos heeft zich bereid getoond om als vervanger de muzikale begeleiding te verzorgen.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Land van Ons”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.