Zeventig maal zevenmaal vergeven

In de Martinidienst van 13 september richten we de aandacht op vergeving van zonden en kwijtschelding van schulden. In Mattheüs 18 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak hij iemand die tegen hem zondigt moet vergeven. Zeven maal, is dat genoeg? Nee, zeventig maal zeven maal, geeft Jezus hem ten antwoord. Daarna volgt de gelijkenis over de koning aan wie een dienaar een groot bedrag in talenten verschuldigd was. Hoe treffend is het dan, dat we wekelijks, ook deze zondag weer, het gebed uitspreken dat Jezus ons leerde, het Onze Vader, met daarin onder meer de woorden:

En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

Van harte welkom in deze viering op zondag 13 september 2020 om 11:30 uur in de Martinikerk. Net als vorige week wordt de dienst gehouden in het hoogkoor van de kerk (ingang tegenover het Feithhuis), en vragen we je om je (vanwege het beperkte aantal zitplaatsen) van tevoren aan te melden via de link op de startpagina of op de pagina met corona-huisregels. Voorganger is Tiemo Meijlink. We zingen niet samen, maar luisteren naar de koorzang van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Eeuwe Zijlstra bespeelt het koororgel.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Overweeghuis“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

 Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.