Het goede van het kwade onderscheiden

Van harte welkom in alweer de derde Martinidienst van dit nieuwe seizoen, op zondag 20 september om 11:30 uur in het hoogkoor van de Martinikerk. Als gastvoorganger is ditmaal Jaap Goorhuis in ons midden. De koorzang wordt voor de gelegenheid verzorgd door Maarten van Damme, Bert Ballast en Hans van der Veen, op het orgel begeleid door Henk de Vries.

Thematisch sluit deze viering mooi aan bij de eerste viering van deze maand met Matty Metzlar op 6 september, waarin het ging over de droom van koning Salomo en de gelijkenissen van de verborgen schat en de kostbare parel. Jaap Goorhuis heeft ervoor gekozen dezelfde teksten in een andere vertaling te lezen (waarbij de Evangelielezing in een vertaling van hemzelf is), en daaraan toe te voegen de minder bekende gelijkenis van het sleepnet uit Mattheüs 13 en een tekst uit Romeinen 8. In de gelijkenis van het sleepnet wordt het koninkrijk van de hemel vergeleken met hoe de inhoud van een vissersnet gesorteerd wordt: het goede en bruikbare wordt bewaard en de rommel gaat weer overboord. We zijn benieuwd naar de uitleg die Jaap bij elk van de drie Bijbellezingen zal geven.

Als je deze viering wilt meemaken, meld je dan s.v.p. van tevoren aan via de link op de startpagina of op de pagina met corona-huisregels. Dit in verband met het beperkte aantal zitplaatsen.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Agrarisch Natuurfonds Fryslân (Red de weidevogel)“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

 Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.