Palmzondag: Jezus’ intocht in Jeruzalem

Gij poorten van Jeruzalem,
reikhalzend ziet gij uit naar Hem
die binnentreden zal met vrede.

Op Palmzondag wordt zoals gebruikelijk aandacht besteed aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, in de aanloop naar het Paasfeest. De bevolking van de stad zwaait hem enthousiast toe met palmtakken, als ware hij een koning die een vorstelijk onthaal verdient. Maar de houding die Jezus zelf laat zien is een heel andere: hij gaat niet als een vorst hoog te paard, maar is nederig gezeten op een jong ezeltje.

Welkom in de Martinidienst van zondag 24 maart 2024 om 11:30 uur met voorganger Jaap Goorhuis. Van zijn hand zijn ook de bijbelvertalingen zoals we die zullen lezen uit het Evangelie van Marcus en uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen. Uit het profetenboek Jesaja lezen we dan weer voor de afwisseling uit de Naardense Bijbel. Muzikale bijdragen aan de viering worden geleverd door organist en/of pianist Jan de Roos en een gelegenheidskoor gevormd door Jeannette de Bock, Dorine Wijmenga, Pieter Kamminga en Martin de Bruijn.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Grootouders voor het Klimaat, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 16.

Noteer ook alvast de diensten tijdens de Stille Week en de viering van Eerste Paasdag:

 • 28 maart om 19:30 uur: Witte Donderdag (Martinikerk)
 • 29 maart om 19:30 uur: Goede Vrijdag (Nieuwe Kerk)
 • 30 maart om 22:00 uur: Stille Zaterdag (Nieuwe Kerk)
 • 30 maart om 23:00 uur: Paaswake/Paasnachtviering (Martinikerk)
 • 31 maart om 11:30 uur: Eerste Paasdag (Martinikerk)

Palmpasen: Jezus’ aankomst in Jeruzalem

Op Palmzondag wordt zoals gebruikelijk aandacht besteed aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, in de aanloop naar het Paasfeest. De bevolking van de stad zwaait hem enthousiast toe met palmtakken, als ware hij een koning die een vorstelijk onthaal verdient. Maar de houding die Jezus zelf laat zien is een heel andere: hij gaat niet als een vorst hoog te paard, maar is nederig gezeten op een jong ezeltje.

Het is het begin van een roerige week in Jeruzalem, want als Jezus de tempel betreedt, treft hij daar allerlei verkopers van offerdieren en geldwisselaars aan, die hij hardhandig naar buiten jaagt. “Mijn Vaders huis moet een huis van gebed zijn, niet een soort rovershol dat jullie ervan hebben gemaakt”. Ook laat Jezus verlamden en blinden in de tempel bij zich komen, en hij geneest hen. Het leidt tot gemengde reacties onder de bevolking en ook bij de hogepriesters en schriftgeleerden.

Van harte welkom in de Martinidienst op Palmzondag 2 april 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Heleen Maat. Met medewerking van een gelegenheidskoor (ditmaal gevormd door Bert Ballast, Stineke Haas, Joop en Lies Hoexum, Martin de Bruijn en Maaike Doedens) en pianospel van Jan de Roos. Traditiegetrouw mogen de kinderen tijdens de kindernevendienst vrolijk versierde palmpasenstokken maken.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Opkikker”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Noteer ook alvast de diensten tijdens de Stille Week en de viering van Eerste Paasdag:

 • 6 april om 19:30 uur: Witte Donderdag (Martinikerk)
 • 7 april om 19:30 uur: Goede Vrijdag (Nieuwe Kerk)
 • 8 april om 22:00 uur: Stille Zaterdag (Nieuwe Kerk)
 • 8 april om 23:00 uur: Paaswake/Paasnachtviering (Martinikerk)
 • 9 april om 11:30 uur: Eerste Paasdag (Martinikerk)

Palmzondag 2022

Op Palmzondag wordt zoals gebruikelijk aandacht besteed aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, in de aanloop naar het Paasfeest. De bevolking van de stad zwaait hem enthousiast toe met palmtakken, als ware hij een koning die een vorstelijk onthaal verdient. Maar de houding die Jezus zelf laat zien is een heel andere: hij gaat niet als een vorst hoog te paard, maar is nederig gezeten op een jong ezeltje. Zoals Paulus later schrijft in zijn brief aan de christelijke gemeente in Filippi: “Hij, die de gestalte van God had (…) deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis”.

Van harte welkom in de Martinidienst op Palmzondag 10 april 2022 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Feike Volbeda. Met orgelspel van Henk de Vries en voorzang van Bert Ballast en Hans van der Veen. Traditiegetrouw mogen de kinderen tijdens de kindernevendienst vrolijk versierde palmpasenstokken maken.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Het Groninger Landschap”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Noteer ook alvast de diensten tijdens de Stille Week en de viering van Eerste Paasdag:

 • 14 april om 19:30 uur: Witte Donderdag (Martinikerk; Youtube)
 • 15 april om 19:30 uur: Goede Vrijdag (Nieuwe Kerk; Kerkomroep)
 • 16 april om 22:00 uur: Paaswake (Nieuwe Kerk; Kerkomroep)
 • 16 april om 23:00 uur: Paasnacht (Martinikerk; Youtube)
 • 17 april om 11:30 uur: Eerste Paasdag (Martinikerk; Kerkdienstgemist)

Hoe zal ik U ontvangen, op Palmzondag

Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?” Deze liedregel kan mooie gedachten oproepen van wederzijdse gevoelsrichting. En dat op Palmzondag, als je denkt dat het vrolijke feest van de intocht wel de overhand zal krijgen. “Hoe zal ik U ontvangen?”, met ieder mogelijk antwoord blijft de vraag, tot in het lied “I don’t know how to love Him”.

Hoe imponerend en overtuigend Jezus ook is, nog steeds, aarzeling en scepsis die liefde en vertrouwen in de weg staan, kunnen blijven opspelen. Een oprechte en doorvoelde twijfel kan gaandeweg, zingenderwijs de toon van een belijdenis krijgen. In het Bijbelgedeelte Marcus 14 breekt een vrouw door de barrière van zogenaamd fatsoen en misplaatste zuinigheid heen, en komt zo het dichtste bij Jezus. Tussen levenslust en lijdenskunst? Haar poging is indrukwekkend en bewonderenswaardig, en kan ons lucht geven om op adem te komen.

Op Palmzondag 28 maart gaat Jaap Koopmans voor in de Martinidienst. Met orgelspel van Jan de Roos, verzorgt Maarten van Damme de zangpartijen.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 28 maart 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Heel Groningen Helpt”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Palmpasen: Niet over het paard getild

Geen Martinidiensten tot en met 31 mei vanwege de corona-maatregelen. Voor afgelopen zondag 29 maart had Marga Baas een korte overdenking verzorgd, ditmaal heeft Jaap Koopmans zijn gedachten aan het papier toevertrouwd (maar dan digitaal), voor Palmzondag 5 april 2020. Lees het hieronder, we weten zeker dat het je zal opvrolijken. Het bijpassende Bijbelgedeelte is Marcus 11 vers 1 t/m 11.

Beminde gelovigen,

Onderweg tussen het dorp Eelde en de buurtschap Winde, kom ik langs een weiland waarin een ezel loopt. Ik ga langzamer en de ezel kijkt mij aan, althans dat verbeeld ik mij. Een ezel kan kijken en tegelijk niet kijken, staren. Een ezel is op het eerste gezicht, op het eerste gehoor, ja ja, ia, ia, een onnozel beest. Een ezel is bijvoeglijk dom. Een ezel is ongecompliceerd, simpel, niet een hooghartig, niet een parmantig dier. Heeft een paard hoofd en benen, een ezel heeft kop en poten, rechttoe rechtaan. Een paard is een edel dier maar – met alle respect – soms net iets teveel, hoofd in glanzend gepoetst tuig, en op hoge benen in hooghartige passen, dravend, hoogdravend. Gedresseerd, gedisciplineerd, hogeschool. Een ezel is dicht bij de grond, laaggeletterd, kop en poten, kop aan een touw, de poten in de modder. Dat gaat ook niet zo hard, een ezel, dat is zwoegen en sjokken. Een ezel is een lastdier, dat merk je aan alles, een werkezel.

Om aan te spiegelen? Kennen we elkaar? Ons kent ons. En warempel, dat meen ik allemaal in één oogopslag te zien in een weiland even buiten Eelde. Een ezel, hoe kom ik van Eelde via Winde – langs wolken, lucht en Winde –, via die ezel, via mijzelf, via jullie, via via, ia ia, in Godsnaam, in een Bijbelverhaal terecht? Ik vermoed via een omweg. Zoals meestal in het leven, zoals meestal in geloof. Geloven is vrijwel nooit rechttoe rechtaan, vaker via omwegen, kronkelpaden, een smalle weg. Een tocht waarop ik jullie vraag met mij mee te reizen. Als het aan mij ligt, liefst wel, een gelukkige reis. Het gaat trouwens nog anders, ga maar bij jezelf na, de reis begint niet nu pas, begint al bij Jezus en nog eerder, ver vóór hem, vér voor ons, een profetische voorspelling in een psalm: “Gezegend die komt in de naam van God”, God heeft Licht geschapen, vier feest met groene takken, lente.

Als ik dat zo in mij om laat gaan, dan zijn het aan de ene kant profetische woorden, hoogdravend, die worden vervuld. Aan de andere kant is het een verhaal van een gewoon mens op een ezel, schoorvoetend. Die Goddelijke ezelrijder die we leren kennen, hebben leren kennen, steeds beter, steeds wonderlijker, vertrouwd en vreemd tegelijk. Het Godswonder van herkenning. Omdat Jezus niet over het paard getild is, past hij zo goed op een ezel. Een gewone man, uit één stuk. En hier voor ons richting Pasen, dit jaar nog meer symbolisch, hoe dat verder gaat. Hoe zal dat waar worden in een lege straat? Een leeg dorp, een lege stad, een leeg land, een lege wereld? Gespiegeld? Niet hoog te paard, maar laaggezeten op een ezel, Hosanna, hei sanna, ho sanna hei, lang zal hij leven in de Gloria, ia. Onderdeel van zijn reis, zijn levensreis, ‘onze reis’ zal gaan via een omweg, neergang door de diepte, verbeeld door, op een ezelin, dat misschien wel onnozele maar ook heel gevoelige dier. Eenvoudig, niet met groot materieel en wapengekletter, maar wel: Houdt moed!

En de leerlingen en volgers, ze doen wat hij zegt, de geschiedenis voltrekt zich in de vanzelfsprekendheid waarmee de gebeurtenissen elkaar opvolgen. En het gebaar wordt begroet door de, ook gewone mensen van de straat, wij? In het leven van alledag, in deze bijzondere tijd, zie je soms zo’n wonder gebeuren, juist dan, juist nu. Zo kunnen we deze gebeurtenissen lezen, waar we zelf misschien wel aan mee zouden willen doen, als leerlingen en volgers. Het gebaar begroeten van een echt mens van God, mens met God, Jezus begroeten in mijn bestaan. Het is prachtig weer daar, vermoed ik, hier, mensen trekken spontaan hun mantels uit. Plaveien de stoffige weg met de allermooiste kleren, zo krijgt niet alleen de weg kleur. Zo krijgt het hele leven kleur. Zo wordt het een feestelijke optocht, van mannen en vrouwen, vaders en moeders, kinderen, ook de allerkleinsten in hun mooiste kleren mogen mee. Al is dat dan dit jaar niet mogelijk, zelfs verboden, dan vrijwel vast en zeker volgend jaar: Palmpasen 28 maart 2021. Laat het klinken als een voorspelling, een belofte. En daarmee heeft die kleine optocht van ooit, nu een extra betekenis. Twee eenvoudige stukken hout, twee, een kruis, het krijgt een emotionele lading die nog eens extra wordt versterkt, in de dubbelzinnigheid ervan, een kruis: hout moet. Feest met een traan en een lach, en daarom een dubbelzinnig feest. (Heeft niet ieder feest, niet alleen nu, maar altijd ook ergens een droevige ondertoon, die een feest nog meer tot feest maakt?)

Als we zo de verbinding kunnen maken met deze dag, deze tijd. Als je je daaraan durft overgeven, krijgt het door alles heen de trekken van een vreugdedans. Leven, de dans niet vergeten, ook al is het ritme verstoord. “Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van God”. Een ezel die ons bescheiden maakt, het lied dat ons uitbundig maakt over het wonder van leven, juist ook nu. Primair en basaal, oorspronkelijk, teruggebracht naar oorsprong, bron en hoop ik daaruit het wonder van leven, geloven, open en liefhebben. Liefde in tijden van Corona!

Nog even terug naar de ezel van het begin. Omdat Jezus niet over het paard getild is, paste hij zo goed op een ezel.

In de morgen, nog in de ochtendmist, een wandeling.
De kleur nog vaag, de grond al in het groen.
De lucht nog ijl een prachtig licht van toen,
Stil grazend met een grijze vacht, zie ik opeens op bleke
poten een jonge ezel; zijn oren leken
nergens op en dan die domme kop.
Haar doorzichtige ogen blonken
als water, ernstig en bezonken
en onpartijdig was haar blik.
Ik raakte in verwondering, het zal eerbied zijn geweest,
wat dom, hoezo dom, en wie weet nog meer.
Want het was dit mooie, ongeschonden beest,
waarmee ik anders verder ging.
Een ervaring van tijdloze herinnering:
Besef zoals het is geweest en weer zal zijn.
De gaafheid, de zachtzinnigheid,
een speelse ernst en dromerigheid,
O kan dat steeds beginnen, en weer zo zijn,
na een geduldig ongeduldig wachten
kan dat steeds opnieuw beginnen,
langs een weiland met een ezel.
Ik vermoed dat zij er nog net zo staat, die ezelin.
Kijkend niet kijkend.
Ik kijk naar haar, alsof er iemand op haar rug heeft gezeten. Ja ja, ia, ia.

– Jaap Koopmans

Palmzondag 2019

Zondag 14 april vieren we Palmpasen. Hiermee begint de Goede Week (ook genoemd de Stille Week), die leidt naar het grote feest van Pasen. De Palmzondag is traditioneel verbonden aan Jezus’ intocht in Jeruzalem, gezeten op een ezel en toegejuicht door het volk dat zwaait met palmtakken, roepend “Hosanna voor deze bijzondere koning”. Maar dit Hosanna mengt zich op Palmzondag ook alvast met het duister van Jezus’ aanstaande kruisiging.

Naast de evangelielezing uit Lucas over de intocht in Jeruzalem lezen we ook voor de laatste keer in deze Veertigdagentijd uit het oudtestamentische boek Job.

Tijdens de kindernevendienst maken de kinderen een mooi versierde Palmpasenstok. Hiermee gaan we met zijn allen in processie door de kerk, onder het zingen van bijpassende palmpasenliederen.

Voorganger in deze viering is Tiemo Meijlink. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Eeuwe Zijlstra. Aanvang om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen.

Download hier alvast de liturgie.

Noteer ook alvast de diensten tijdens de Stille Week:

 • 18 april om 19:30 uur: Witte Donderdag (Martinikerk)
 • 19 april om 19:30 uur: Goede Vrijdag (Nieuwe Kerk)
 • 20 april om 22:00 uur: Paaswake (Nieuwe Kerk)
 • 20 april om 23:00 uur: Paasnacht (Martinikerk)
 • 21 april om 11:30 uur: Eerste Paasdag (Martinikerk)