Het nieuwe lied: Psalmen Vrij

Antoine Oomen

Alvast iets moois om naar uit te kijken in het nieuwe jaar: de commissie Schoonheid met een Ziel nodigt u van harte uit voor een bijzondere middagviering in de Groninger Martinikerk op zondag 28 januari 2018 om 16:00 uur. Hierin zal musicus Antoine Oomen met zijn Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek een aantal door hem getoonzette psalmen van Huub Oosterhuis ten gehore brengen.

Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis zal zelf ook aanwezig zijn om enkele van zijn teksten toe te lichten. De toegang is gratis; bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Overige mededelingen: op zondag 31 december 2017 (oudjaarsdag) is er geen Martinidienst. De eerstvolgende dienst vindt plaats op zondag 7 januari 2018 om 11:30 uur met voorganger Evert Jan Veldman. De Stuurgroep Martinidiensten wenst u allen een goede start van het nieuwe jaar 2018.

(Bronvermelding foto’s: www.antoineoomen.nl)

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Al gezien wat voor een mooie glas-in-loodvensters er afgelopen zomer zijn aangebracht boven één van de toegangsdeuren in de zuidgevel van de Martinikerk? Wanneer tijdens de Martinidienst zo rond het middaguur het zonlicht fel door de wolken breekt, dan levert dat zulke prachtige kleurschakeringen op de stenen vloer, de pilaren en de muren van de kerk op!

De regelmatig door ons gezongen versregels van Huub Oosterhuis passen daar dan uitstekend bij.

(…) Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt. (…)

Stedelijke Cantatedienst

Detail van het beroemde Schnitgerorgel in de Martinikerk Groningen

Detail van het beroemde Schnitgerorgel in de Martinikerk Groningen

Het is inmiddels al een jaarlijkse traditie geworden: de Stedelijke Cantatedienst als onderdeel van het Schnitgerfestival. Van 31 oktober tot en met 5 november 2017 vindt dit jaar het festival rondom de Groninger orgels van de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger plaats. Aan de Stedelijke Cantatedienst, zondag 5 november om 10:00 uur in de Martinikerk, wordt medewerking verleend door het ensemble Ars Cantandi uit Wilhelmshaven (Duitsland) onder leiding van Markus Nitt. Organist is Stef Tuinstra.

Meer informatie is te vinden op de site van het Schnitgerfestival.

De reguliere Martinidienst om 11:30 uur vervalt op deze zondag. De eerstvolgende Martinidienst vindt plaats op zondag 12 november.

 

Serie: Beelden van de weg

In de maanden oktober en november 2017 volgen de Martinidiensten het thema “Beelden van de weg: pelgrimage als levensbeeld”. Een serie van zeven zondagen met elke zondag een pelgrimspsalm. We starten hiermee op 8 oktober.

De reis als een beeld voor de menselijke levensloop is universeel. In veel religies tref je het centrale beeld van de weg aan, het pad of de reis. Ook in de Bijbelse traditie zijn mensen onderweg, er wordt wat afgereisd. Een kernvraag is: “Welke weg ga jij”, want die weg bepaalt wie jij bent. ‘Aanhangers van de weg’, zo worden de eerste christenen genoemd in Handelingen 9. Dit beeld heeft een dubbele lading: aan de ene kant een geheel van inzichten dat al klaar ligt, ‘een weg aanhangen’, aan de andere kant is er een zoektocht mee verbonden, een praxis en leerproces… de weg ontwikkelt zich al gaande.

pelgrimstochtDe pelgrimage is een type reis die tegenwoordig erg populair is, een tocht naar een heilige plaats zoals Santiago de Compostela. In de middeleeuwen ging men om boete te doen, om het geloof te versterken of een plaatsje in de hemel te verwerven. Tegenwoordig zijn er ook andere motieven zoals een crisis in je leven, of een sabbatical, of omdat je bezinning zoekt en van wandelen houdt. De reis is de bestemming, de weg is het doel, zoals de tekst Camino het zo mooi verwoordt.

Geweldteksten in de Bijbel

Op woensdag 27 september 2017 wordt in Cursuscentrum De Poort in samenwerking met het GSp een avond georganiseerd over geweldteksten in de Bijbel.

Wat moet je met geweldteksten in de Bijbel? Hoe ga je daarmee om? Te denken valt bijvoorbeeld aan een aantal psalmen waarin God wordt gevraagd om de vijand te straffen, vaak in niet mis te verstane bewoordingen. Dat kan bij ons als lezers in het jaar 2017 een gevoel van verlegenheid oproepen. Het zijn teksten die niet passen bij het godsbeeld dat de meesten van ons hebben. Ze staan echter wel in de Bijbel, die voor velen een belangrijke inspiratiebron vormt.

De Bijbel heeft in het leven van mensen hoop, betekenis en doel gebracht en heeft velen geïnspireerd tot het maken van grootse dingen in de beeldende kunst, muziek en literatuur. De Bijbel spreekt echter ook over onschuldige slachtoffers en over een jaloerse en hongerige God die op wraakzuchtige wijze slachtoffers verslindt. En we zien mensen strijden voor Gods zaak om vreemde elementen uit de gemeenschap te elimineren. De Bijbel kent dus een grote diversiteit van gezichtspunten. Eén en hetzelfde Bijbelboek kan de nadruk leggen op het ethische besef van de mensheid én de vreselijkste gewelddadigheden onderschrijven.

Deze avond wil proberen wat meer inzicht te geven in deze complexe verhouding. We zullen ons ook de vraag stellen hoe wij een situatie beleven zoals die van de psalmdichter, en hoe we met dergelijke teksten kunnen omgaan. De avond staat onder leiding van Jacques van Ruiten, hoogleraar Oude Testament aan de RuG. Hij houdt zich bezig met de ontstaansgeschiedenis van jodendom, christendom en islam. U bent welkom op woensdag 27 september van 20:00 tot 22:00 uur in De Poort, Moesstraat 20 in Groningen. Toegang € 10,00; reductietarief € 5,00.

Open Monumentendag 2017

Kom aanstaande zaterdag 9 september 2017, op de landelijke Open Monumentendag, naar de Martinikerk in Groningen. Niet alleen is dit de centrale locatie van de Open Monumentendag voor de hele stad Groningen, maar ook is hier informatie te verkrijgen over activiteiten die door het jaar heen in de Martinikerk zelf plaatsvinden. En daarbij mogen wij van de Martinidiensten natuurlijk niet ontbreken met een informatiestand.

Vacature predikant (v/m) 0,8 fte

De Nieuwe Kerk Groningen en het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) zijn op zoek naar een predikant (0,8 fte). De vacature is inmiddels op de website van de PKN geplaatst en is ook te vinden via de site van de Nieuwe Kerk.

Evenals de gemeenteleden van de Nieuwe Kerk willen we ook u als bezoekers van de Martinidiensten in de gelegenheid stellen, schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van personen die naar uw mening in aanmerking komen voor benoeming. Deze opgaven moeten worden voorzien van een motivering of argumentatie en van de naam en handtekening van degene die de opgave doet. U kunt uw schriftelijke aanbeveling tot uiterlijk zaterdag 15 juli 2017 richten aan de scriba van de Nieuwe Kerk, Désirée Bosch, per e-mail (scriba@nieuwekerk.org) of per post (Zonland 122, 9734 BP Groningen).

De personen die geldig zijn aanbevolen en die beroepbaar zijn, zullen door de beroepingscommissie actief worden uitgenodigd op de vacature te reageren. Deze beroepingscommissie bestaat uit 8 personen: Ipe van der Deen, Femke Prins, Wilma van Slooten, Matty Metzlar, Christine van der Veer, Harro Meijer, Koos Meisner en Erwin Landman.

De geprinte vacaturetekst is in een beperkte oplage verkrijgbaar bij de uitgang van de Nieuwe Kerk. De tekst is daarnaast te vinden op de vermelde websites van de PKN en de Nieuwe Kerk. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij dit proces.

De 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen

De Bijbel staat vol bijzondere verhalen. Verhalen die ons raken, die ons ontroeren en waar we onszelf in herkennen. Vorig jaar werd kerkgangers en Stadjers gevraagd naar hun mooiste Bijbelverhaal. Daar kwam een top-10 uit, waarvan elke maand een verhaal bekend werd gemaakt. Op zondag 18 juni wordt tijdens een verhalenfestival in het Noorderplantsoen de nummer 1 onthuld. Het festival is een belevenis voor jong en oud, een middag vol muziek, theater, lezingen en leuke activiteiten!

ark-van-noach-horizontaal-1024x724Van 13:30 tot 18:00 uur staat het Noorderplantsoen rond de muziekkoepel in het teken van de Tien Mooiste Bijbelverhalen. Burgemeester Peter den Oudsten houdt een Preek van de Leek, er is muziek van de band Half A Mile, theater, een lezing van journalist/schrijver Frank Westerman en nog veel meer activiteiten, zoals een Lego-bouwplek waar tientallen kinderen zich kunnen uitleven. De aftrap wordt gedaan door de burgemeester: hij maakt om 14:00 uur bekend welk verhaal het mooiste Bijbelverhaal van Groningen is.

De 10 Mooiste Bijbelverhalen van Groningen is een unieke samenwerking van 25 kerken en geloofsgemeenschappen in de stad Groningen. Meer informatie vind je op de festivalwebsite of op Facebook.