Een overvloed aan vis!

Na zijn opstanding uit het graf was Jezus al tweemaal aan zijn leerlingen verschenen, eerst zonder dat Thomas erbij was en later met hem. In het verhaal uit Johannes 21 verschijnt Jezus voor de derde keer aan zijn discipelen, die inmiddels zijn teruggekeerd naar Galilea. Als ze ’s nachts in een boot op het Meer van Tiberias hebben geprobeerd te vissen, zonder resultaat, zien ze in de vroege ochtend een man op de oever van het meer, die hen aanspoort nog eens hun netten uit te werpen aan de rechterkant van de boot. Wonderlijk genoeg zit het net dan zo vol met vis dat het nog net niet scheurt. Wanneer ze eenmaal aan land gekomen zijn, deelt de man uit van vis en brood, en zonder het hem te vragen realiseren de vissers zich wie de man is: Jezus hun leermeester.

De Martinidienst van de tweede zondag na Pasen, 14 april 2024, vieren we gezamenlijk met de gemeenschap van de Pepergasthuiskerk. De viering vindt plaats in de Martinikerk vanaf 11:30 uur; er is deze zondag geen dienst in de Pepergasthuiskerk om 10:30 uur. Voorganger in deze viering is Heleen Maat. Met medewerking van het Koor van de Pepergasthuisgemeenschap onder leiding van Martijn Jager. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries. Allen van harte welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week het COC, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 13.

Gelukkig nieuwjaar 2024

Hoop kan zomaar het begin van vrede zijn. Deze boodschap gaf voorganger Alberte van Ess ons mee in de Kerstnachtdienst van 2023. Hier willen wij graag bij aansluiten en daarom wensen we iedereen gezegende kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar 2024.

► Kijk en luister de Kerstnachtdienst hier terug.

Op Oudjaarsdag, zondag 31 december 2023 is er geen Martinidienst. Onze eerstvolgende viering is op zondag 7 januari 2024 om 11:30 uur met voorganger Tiemo Meijlink. Graag verwelkomen we je dan weer in de Martinikerk.

Doneren via de QR-code

Een lang gekoesterde wens van menigeen is nu uitgekomen: sinds afgelopen zondag is het mogelijk om digitaal te doneren door middel van het scannen van een QR-code met je mobiele telefoon.

De code voor de uitgangscollecte (ten behoeve van de instandhouding van de Martinidiensten, zie hiernaast) wordt wekelijks in het liturgieboekje afgedrukt. Ook komt deze op de pagina Giftenwerving te staan. In plaats van de QR-code te scannen kun je ook deze link naar het betaalverzoek via iDeal aanklikken. Let op: als je deze code al eens gebruikt hebt, verschijnt er in je scherm “U heeft al betaald”, maar als je nogmaals wilt doneren dan kun je omlaag scrollen en klikken op “Nog een keer betalen”.

De wekelijks wisselende code voor de diaconale collecte wordt ook in het liturgieboekje afgedrukt.

Schnitgerfestival 2023

Detail van het beroemde Schnitgerorgel in de Martinikerk Groningen

Zondag 22 oktober 2023 is er geen reguliere Martinidienst om 11:30 uur. Wij maken dan plaats voor het Schnitgerfestival, meer bepaald voor de Stedelijke Cantatedienst die onderdeel is van het programma van het Schnitgerfestival. Deze dienst, met voorganger Pieter Versloot en uiteraard met volop orgelmuziek, begint om 10:00 uur. Meer info vindt u hier.

Zondag 29 oktober is onze eerstvolgende reguliere Martinidienst met voorganger Jaap Koopmans.

Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd

Woensdag 22 februari 2023, Aswoensdag, is het begin van de Veertigdagentijd, de tijd van bezinning voorafgaand aan Pasen. Graag willen we je attenderen op een tweetal mogelijkheden om op deze Aswoensdag een meditatieve viering bij te wonen.

In de Martinikerk is er om 17:30 uur een vesper met na afloop een sobere maaltijd. Tijdens de maaltijd zijn mensen aanwezig om te vertellen over een wandkleed, waaraan ze hebben meegewerkt, en dat het slavernijverleden van Groningen verbeeldt. Meer informatie (ook over hoe je je voor de sobere maaltijd kunt aanmelden) staat op de site van de Nieuwe Kerk.

Of ga naar de meditatieve viering om 19:30 uur in Buurtkerk de Fontein (Eikenlaan 255), getiteld ‘Pas op de plaats op je levensweg’. De viering is deels binnen en deels buiten de kerk; er is gelegenheid om iets op te schrijven wat je in de veertigdagentijd zou willen loslaten, om dat vervolgens aan het vuur in de vuurkorf toe te vertrouwen. Vanaf maandag 13 maart zal in de tuin van De Fontein gedurende zes weken een labyrint worden opengesteld, dat meditatief bewandeld kan worden. Meer info hierover op de site van De Fontein.

Aan de slag in Toentje

Gisterochtend hebben, op initiatief van de Werkgroep Diaconaat (WGD), een aantal Martinigangers een paar uurtjes nuttig werk verricht in Toentje. Dit is de tuin in de Oosterparkwijk waar met de inzet van vrijwilligers diverse groenten worden geteeld, en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de voedselbank. Het veldje met zonnebloemen in wording wordt niet meer overwoekerd door ander ongewenst groen, en ook in de bedden met uien en andere gewassen is onkruid gewied. Hierbij een paar foto’s van deze zaterdagochtend.

Terugblik inzegening Jasja en Jesmar

Vorige week zondag, op de vierde zondag van Advent, vond in een goed bezochte dienst de intrede en inzegening plaats van Jasja Nottelman als studentenpastor en Jesmar Jonker als ouderling-kerkelijk werker voor het GSp.

Bert Ballast verzorgde de livestream; de opname is nog enige tijd terug te kijken op Youtube (zie de link in het aankondigingsbericht van deze viering). Sieka Berkhout heeft foto’s gemaakt, en met een kleine selectie uit die fotoserie blikken we hier nog even terug op de dienst van 19 december.

Terugblik afscheid Matty

Op zondag 10 oktober jl. ging Matty Metzlar voor de laatste keer voor in de Martinidienst, waarna we ruimhartig aandacht besteed hebben aan haar afscheid. De video van de live gestreamde dienst zal nog enige tijd beschikbaar blijven om terug te kijken op Youtube.

Met een selectie uit de vele foto’s die Sieka Berkhout heeft gemaakt van deze viering en de daarop volgende afscheidsbijeenkomst, blikken we nog eenmaal terug:

Schnitgerfestival 2021

Zondag 17 oktober 2021 is er geen reguliere Martinidienst om 11:30 uur. Wij maken dan plaats voor het Schnitgerfestival, meer bepaald voor de Stedelijke Cantatedienst die onderdeel is van het programma van het Schnitgerfestival. Deze dienst, met uiteraard volop orgelmuziek, begint om 10:00 uur. Meer info vindt u hier.

Zondag 24 oktober is onze eerstvolgende reguliere Martinidienst met voorganger Tiemo Meijlink.

Afscheid Matty Metzlar op 10 oktober 2021

Sinds 31 augustus 1997 is Matty Metzlar als studentenpastor verbonden aan het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp). Zij heeft te kennen gegeven met ingang van 1 november 2021 haar werkzaamheden te willen beëindigen.

Op zondag 10 oktober 2021 zal Matty voor de laatste keer voorgaan in de Martinidienst. Deze dienst begint om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Direct aansluitend op de viering nemen we tijdens een informele lunch afscheid van Matty.

Graag nodigen wij belangstellenden uit de viering bij te wonen en deel te nemen aan de lunch en afscheidsbijeenkomst. Als je op de uitnodiging in wilt gaan, geef je gegevens dan uiterlijk op 8 oktober door via het online aanmeldformulier. Dit is van belang voor de catering, alsmede voor een eventueel contactonderzoek vanwege corona. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor dit doel. Op de pagina van het aanmeldformulier vind je ook nadere informatie met betrekking tot het afscheid.