Koster Martinidiensten (m/v) gevraagd

Door het vertrek van één van de parttime kosters van het GSp zoeken wij op de kortst mogelijke termijn een nieuwe koster*). Van haar of hem verwachten wij dat zij/hij bereid is tenminste één zondag per twee weken dienst te doen tijdens onze vieringen in de Martinikerk.

Wij denken daarbij aan iemand
– die zich betrokken voelt bij de Martinidiensten van het GSp,
– die even handig als hartelijk is,
– die dit werk langere tijd (minimaal een jaar) wil doen.

De kosters ontvangen een vergoeding op basis van een vrijwilligersbijdrage van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Groningen.

Wie voor deze functie in aanmerking wil komen, kan dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 23 september a.s., kenbaar maken aan de Stuurgroep Martinidiensten van het GSp, Kraneweg 33, 9718 JE Groningen (email: info@gspweb.nl). Voor meer informatie kun je terecht bij Tiemo Meijlink (t.meijlink@planet.nl; 050-5792805) of na afloop van de viering bij één van de kosters.

*) P.S. Helaas heeft de kandidaat die op onze eerdere oproep voor deze vacature in juni reageerde en ook benoemd zou worden, zich om persoonlijke redenen teruggetrokken.

Ideeën voor themadiensten?

De onderwerpen die in de Martinidiensten aan de orde komen, waaronder ook de thema’s voor speciale series themavieringen, worden doorgaans bedacht en uitgewerkt door de pastores en de Werkgroep Martinidiensten (WGM). Maar we willen graag ook jou als bezoeker van de diensten hierbij betrekken!

Houd daarom alvast woensdagavond 19 september vrij in je agenda en weet je uitgenodigd om op die avond met elkaar te brainstormen over mogelijke thema’s voor één of meerdere dienstenseries. De avond zal worden gehouden op het GSp-/SKLO-pand aan de Kraneweg 33. Aanvang 19:30 uur.

Juli en augustus: geen Martinidiensten

In de maanden juli en augustus zijn er geen Martinidiensten om 11:30 uur. De eerstvolgende dienst zal zijn op zondag 2 september 2018, een viering waarin Matty Metzlar zal voorgaan. We zien jullie dan, na een heerlijke zomervakantie, graag weer terug bij de start van het nieuwe seizoen!

Koster Martinidiensten (m/v) gevraagd

Door het vertrek van één van de parttime kosters van het GSp zoeken wij per 1 september 2018 een nieuwe koster. Van haar of hem verwachten wij dat zij/hij bereid is tenminste één zondag per twee weken dienst te doen tijdens onze vieringen in de Martinikerk.

Wij denken daarbij aan iemand
– die zich betrokken voelt bij de Martinidiensten van het GSp,
– die even handig als hartelijk is,
– die dit werk langere tijd (minimaal een jaar) wil doen.

De kosters ontvangen een vergoeding op basis van een vrijwilligersbijdrage van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Groningen.

Wie voor deze functie in aanmerking wil komen, kan dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 30 juni a.s., kenbaar maken aan de Stuurgroep Martinidiensten van het GSp, Kraneweg 33, 9718 JE Groningen (email: info@gspweb.nl). Voor meer informatie kun je terecht bij Tiemo Meijlink (t.meijlink@planet.nl) of na afloop van de viering bij één van de kosters.

Vooraankondiging: jubileum INLIA

In het weekend van 22-24 juni gedenken we het dertigjarig bestaan van INLIA en het Charter van Groningen. In die 30 jaar mochten geloofsgemeenschappen en INLIA zich samen inzetten voor afgewezen asielzoekers en daar helpen waar vaak geen helper meer was. Op weg naar deze gedenkdatum vindt er een kaarsenestafette plaats, in kerkdiensten in alle provincies van Nederland.

Op zondag 24 juni om 11:30 uur is er een muzikale jubileumviering in de Martinikerk in Groningen waarin alle INLIA-kaarsen worden binnengedragen. Verschillende musici verlenen hun medewerking. In de Martinikerk is verder een expositie ingericht en een Wall of Hope gebouwd, waar gasten een boodschap kunnen achterlaten. Het gelegenheidskoor staat onder leiding van Ton Tromp (wil je nog meezingen in dit gelegenheidskoor, neem dan contact op met Ton). Voorgangers in deze bijzondere Martinidienst zijn Matty Metzlar, Bob Haanstra en Naw Winsome Paul.

Handen uit de mouwen voor Toentje

De Werkgroep Diaconaat (WGD) zorgt ervoor dat er wekelijks in de Martinikerk geld wordt ingezameld voor goede doelen, waar Toentje er één van is. Toentje is een sociale onderneming in Groningen die op duurzame wijze groenten en kruiden teelt, die via de Voedselbank Groningen worden gedistribueerd onder de mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van diezelfde voedselbank.

Op deze laatste zaterdag in april heeft de WGD ook het initiatief genomen om met een groep Martinigangers zelf aan het werk te gaan in Toentje, in de Groninger wijk Oosterpark. Achttien handen werden uit evenzovele mouwen gestoken en in een paar uur tijd is er heel wat werk verricht: er is onkruid gewied, een pad van houtsnippers aangelegd en nog veel meer. Zie hieronder de foto’s. Dit was een geslaagde activiteit en is zeker voor herhaling vatbaar!

Anderen praten erover, maar Lise, Susan, Esther, Dorine, Janny, Lies, Marian, Martin en Door doen het gewoon!

De weg van het kruis – een weg naar het licht

Meer informatie over de serie vieringen tussen Pasen en Pinksteren.

In de zes weken tussen Pasen en Pinksteren volgen we personen in de Bijbel die de weg van het licht gingen en leggen we een verband met hedendaagse personen die een voorbeeld voor ons zijn. Het idee voor deze serie is ontstaan toen onze dirigent Ton Tromp op vakantie in Portugal een expositie bekeek, waarin de klassieke katholieke kruisweg werd gekoppeld aan inspirerende personen uit de moderne tijd.

Vanochtend, 8 april, zijn we van start gegaan met deze serie en hebben we, aan de hand van een interview in dagblad Trouw (van 9 februari 2016), schrijver en publicist Stephan Sanders leren kennen als iemand die de beweging heeft gemaakt van niet-geloven naar (proef-)geloven. Net als de discipel Thomas Didymus uit het Johannesevangelie, die aanvankelijk grote moeite had geloof te hechten aan de boodschap die hem werd verteld, van de opstanding van Christus.

Verderop in deze serie kijken we in hoeverre het beeld van de Goede Herder past bij de overleden burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Ook zullen we in Maria van Magdala proberen te herkennen de onschuld van de terminaal zieke (en inmiddels overleden) Tijn Kolsteren, bekend van zijn nagellakactie bij 3FM Serious Request.

Benieuwd welke personen en onderwerpen in deze serie nog meer voor het voetlicht zullen worden gebracht? Houd deze website en onze pagina op Facebook in de gaten, en kom op zondagochtend om half 12 naar de dienst in de Martinikerk. Deze serie loopt van 8 april tot en met 13 mei 2018.

Gezocht: predikant 0,8 fte voor Nieuwe Kerk en GSp

Wij zoeken een pas, of bijna afgestudeerde predikant (PKN) voor de volgende vacature:

De Nieuwe Kerk Groningen en het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) zoeken voor een periode van 5 jaar een predikant (v/m). In hartelijke samenwerking tussen de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk en het GSp zoeken wij iemand die zich met name inzet voor de jongeren (jonge gezinnen, studenten, tieners en kinderen) in de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk (0,5 fte) en tevens een belangrijke bijdrage levert in het studentenwerk van het GSp (0,3 fte).

De volledige vacaturetekst is hier te vinden.

De aan te nemen kandidaat zal in beide functies gecoacht worden door ervaren collega’s met wie in teamverband gewerkt zal worden.

Belangstelling voor deze uitdagende positie om de eerste werkervaring op te doen? Solliciteer dan zo spoedig mogelijk (voor 5 maart) op de manier die beschreven staat in de vacaturetekst.

Vastenviering op Aswoensdag 14 februari

Wie uitkijkt naar een andere wereld, staat zichzelf niet toe dat hij opgaat in wat ‘bestaande toestand’ heet.

In het dagelijks leven zijn we gewend om te rennen, werken, stressen, snel te eten. We zijn bang iets te missen, en ervaren druk van de buitenwereld.

Hoewel vasten in de Schrift bijna altijd betrekking heeft op het vasten van voedsel, zijn er ook andere manieren waarop we kunnen vasten. De enige Bijbelse reden om te vasten is om op je levensweg dichter bij God te zijn. Het concept van vasten is dus niet iets dat maar één dag duurt: het is een leefstijl waarin je God en anderen dient. Alles wat je tijdelijk kunt opgeven om je beter op God te kunnen concentreren kan als vasten worden beschouwd.

Naast aandacht voor het fysieke richten we ons ook op het innerlijk: wat leeft daar, wat voedt mij, wat stop ik weg?

Om hier aan het begin van de vastenperiode voorafgaand aan Pasen bewust bij stil te staan, kun je deelnemen aan de vastenviering op woensdag 14 februari 2018 in het pand van de SKLO/het GSp, Kraneweg 33 in Groningen. De viering begint om 17:30 uur en na afloop kan gezamenlijk een sobere maaltijd gegeten worden. Als je aan de maaltijd deel wilt nemen, meld je dan uiterlijk 12 februari aan via info@gspweb.nl; de kosten bedragen maximaal 3 euro per persoon.

Het nieuwe lied: Psalmen Vrij

Antoine Oomen

Alvast iets moois om naar uit te kijken in het nieuwe jaar: de commissie Schoonheid met een Ziel nodigt u van harte uit voor een bijzondere middagviering in de Groninger Martinikerk op zondag 28 januari 2018 om 16:00 uur. Hierin zal musicus Antoine Oomen met zijn Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek een aantal door hem getoonzette psalmen van Huub Oosterhuis ten gehore brengen.

Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis zal zelf ook aanwezig zijn om enkele van zijn teksten toe te lichten. De toegang is gratis; bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Overige mededelingen: op zondag 31 december 2017 (oudjaarsdag) is er geen Martinidienst. De eerstvolgende dienst vindt plaats op zondag 7 januari 2018 om 11:30 uur met voorganger Evert Jan Veldman. De Stuurgroep Martinidiensten wenst u allen een goede start van het nieuwe jaar 2018.

(Bronvermelding foto’s: www.antoineoomen.nl)