Aan de slag in Toentje

Gisterochtend hebben, op initiatief van de Werkgroep Diaconaat (WGD), een aantal Martinigangers een paar uurtjes nuttig werk verricht in Toentje. Dit is de tuin in de Oosterparkwijk waar met de inzet van vrijwilligers diverse groenten worden geteeld, en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de voedselbank. Het veldje met zonnebloemen in wording wordt niet meer overwoekerd door ander ongewenst groen, en ook in de bedden met uien en andere gewassen is onkruid gewied. Hierbij een paar foto’s van deze zaterdagochtend.