Serie: Beelden van de weg

In de maanden oktober en november 2017 volgen de Martinidiensten het thema “Beelden van de weg: pelgrimage als levensbeeld”. Een serie van zeven zondagen met elke zondag een pelgrimspsalm. We starten hiermee op 8 oktober.

De reis als een beeld voor de menselijke levensloop is universeel. In veel religies tref je het centrale beeld van de weg aan, het pad of de reis. Ook in de Bijbelse traditie zijn mensen onderweg, er wordt wat afgereisd. Een kernvraag is: “Welke weg ga jij”, want die weg bepaalt wie jij bent. ‘Aanhangers van de weg’, zo worden de eerste christenen genoemd in Handelingen 9. Dit beeld heeft een dubbele lading: aan de ene kant een geheel van inzichten dat al klaar ligt, ‘een weg aanhangen’, aan de andere kant is er een zoektocht mee verbonden, een praxis en leerproces… de weg ontwikkelt zich al gaande.

pelgrimstochtDe pelgrimage is een type reis die tegenwoordig erg populair is, een tocht naar een heilige plaats zoals Santiago de Compostela. In de middeleeuwen ging men om boete te doen, om het geloof te versterken of een plaatsje in de hemel te verwerven. Tegenwoordig zijn er ook andere motieven zoals een crisis in je leven, of een sabbatical, of omdat je bezinning zoekt en van wandelen houdt. De reis is de bestemming, de weg is het doel, zoals de tekst Camino het zo mooi verwoordt.

Geweldteksten in de Bijbel

Op woensdag 27 september 2017 wordt in Cursuscentrum De Poort in samenwerking met het GSp een avond georganiseerd over geweldteksten in de Bijbel.

Wat moet je met geweldteksten in de Bijbel? Hoe ga je daarmee om? Te denken valt bijvoorbeeld aan een aantal psalmen waarin God wordt gevraagd om de vijand te straffen, vaak in niet mis te verstane bewoordingen. Dat kan bij ons als lezers in het jaar 2017 een gevoel van verlegenheid oproepen. Het zijn teksten die niet passen bij het godsbeeld dat de meesten van ons hebben. Ze staan echter wel in de Bijbel, die voor velen een belangrijke inspiratiebron vormt.

De Bijbel heeft in het leven van mensen hoop, betekenis en doel gebracht en heeft velen geïnspireerd tot het maken van grootse dingen in de beeldende kunst, muziek en literatuur. De Bijbel spreekt echter ook over onschuldige slachtoffers en over een jaloerse en hongerige God die op wraakzuchtige wijze slachtoffers verslindt. En we zien mensen strijden voor Gods zaak om vreemde elementen uit de gemeenschap te elimineren. De Bijbel kent dus een grote diversiteit van gezichtspunten. Eén en hetzelfde Bijbelboek kan de nadruk leggen op het ethische besef van de mensheid én de vreselijkste gewelddadigheden onderschrijven.

Deze avond wil proberen wat meer inzicht te geven in deze complexe verhouding. We zullen ons ook de vraag stellen hoe wij een situatie beleven zoals die van de psalmdichter, en hoe we met dergelijke teksten kunnen omgaan. De avond staat onder leiding van Jacques van Ruiten, hoogleraar Oude Testament aan de RuG. Hij houdt zich bezig met de ontstaansgeschiedenis van jodendom, christendom en islam. U bent welkom op woensdag 27 september van 20:00 tot 22:00 uur in De Poort, Moesstraat 20 in Groningen. Toegang € 10,00; reductietarief € 5,00.

Open Monumentendag 2017

Kom aanstaande zaterdag 9 september 2017, op de landelijke Open Monumentendag, naar de Martinikerk in Groningen. Niet alleen is dit de centrale locatie van de Open Monumentendag voor de hele stad Groningen, maar ook is hier informatie te verkrijgen over activiteiten die door het jaar heen in de Martinikerk zelf plaatsvinden. En daarbij mogen wij van de Martinidiensten natuurlijk niet ontbreken met een informatiestand.

Vacature predikant (v/m) 0,8 fte

De Nieuwe Kerk Groningen en het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) zijn op zoek naar een predikant (0,8 fte). De vacature is inmiddels op de website van de PKN geplaatst en is ook te vinden via de site van de Nieuwe Kerk.

Evenals de gemeenteleden van de Nieuwe Kerk willen we ook u als bezoekers van de Martinidiensten in de gelegenheid stellen, schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van personen die naar uw mening in aanmerking komen voor benoeming. Deze opgaven moeten worden voorzien van een motivering of argumentatie en van de naam en handtekening van degene die de opgave doet. U kunt uw schriftelijke aanbeveling tot uiterlijk zaterdag 15 juli 2017 richten aan de scriba van de Nieuwe Kerk, Désirée Bosch, per e-mail (scriba@nieuwekerk.org) of per post (Zonland 122, 9734 BP Groningen).

De personen die geldig zijn aanbevolen en die beroepbaar zijn, zullen door de beroepingscommissie actief worden uitgenodigd op de vacature te reageren. Deze beroepingscommissie bestaat uit 8 personen: Ipe van der Deen, Femke Prins, Wilma van Slooten, Matty Metzlar, Christine van der Veer, Harro Meijer, Koos Meisner en Erwin Landman.

De geprinte vacaturetekst is in een beperkte oplage verkrijgbaar bij de uitgang van de Nieuwe Kerk. De tekst is daarnaast te vinden op de vermelde websites van de PKN en de Nieuwe Kerk. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij dit proces.

De 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen

De Bijbel staat vol bijzondere verhalen. Verhalen die ons raken, die ons ontroeren en waar we onszelf in herkennen. Vorig jaar werd kerkgangers en Stadjers gevraagd naar hun mooiste Bijbelverhaal. Daar kwam een top-10 uit, waarvan elke maand een verhaal bekend werd gemaakt. Op zondag 18 juni wordt tijdens een verhalenfestival in het Noorderplantsoen de nummer 1 onthuld. Het festival is een belevenis voor jong en oud, een middag vol muziek, theater, lezingen en leuke activiteiten!

ark-van-noach-horizontaal-1024x724Van 13:30 tot 18:00 uur staat het Noorderplantsoen rond de muziekkoepel in het teken van de Tien Mooiste Bijbelverhalen. Burgemeester Peter den Oudsten houdt een Preek van de Leek, er is muziek van de band Half A Mile, theater, een lezing van journalist/schrijver Frank Westerman en nog veel meer activiteiten, zoals een Lego-bouwplek waar tientallen kinderen zich kunnen uitleven. De aftrap wordt gedaan door de burgemeester: hij maakt om 14:00 uur bekend welk verhaal het mooiste Bijbelverhaal van Groningen is.

De 10 Mooiste Bijbelverhalen van Groningen is een unieke samenwerking van 25 kerken en geloofsgemeenschappen in de stad Groningen. Meer informatie vind je op de festivalwebsite of op Facebook.

Vieringen in de Goede Week

In de aanloop naar Pasen zijn er nog twee reguliere zondagsvieringen om 11:30 uur in de Martinikerk: zondag Judica op 2 april en Palmzondag op 9 april 2017. Daarna begint de Goede Week. Hierbij alvast een vooraankondiging van de diensten in deze Goede Week, ook wel bekend als de Paascyclus.

Witte Donderdag: 13 april om 19:30 uur in de Martinikerk, met voorganger Matty Metzlar.
Goede Vrijdag: 14 april om 19:30 uur in de Nieuwe Kerk, met voorganger Evert Jan Veldman.
Paaswake: zaterdag 15 april om 23:00 uur in de Martinikerk, met voorganger Tiemo Meijlink.
Eerste Paasdag: zondag 16 april om 11:30 uur in de Martinikerk, met voorganger Tiemo Meijlink.

Vastenviering op 1 maart

Net als andere jaren zal er op woensdag 1 maart (Aswoensdag) op het GSp-pand (Kraneweg 33 in Groningen) een vastenviering worden gehouden. Deze viering begint om 17:30 uur en wordt geleid door Matty Metzlar. Tijdens de dienst wordt stilgestaan bij de vastenperiode van veertig dagen tot aan Pasen en hoe jij deze periode zelf invulling kunt geven. Je zou kunnen gaan ontdekken wat jouw ingeslepen en misschien wel ongezonde gewoonten zijn en welke dingen juist voedend en goed zijn voor jou. Ga je met ons mee op deze ontdekkingstocht?

Na afloop kun je ook deelnemen aan een eenvoudige vastenmaaltijd. Wanneer je mee wilt eten, meld je dan voor woensdag 1 maart 12:00 uur hiervoor aan via het adres info@gspweb.nl (maximaal 35 personen). De kosten voor het eten zijn hooguit € 3,00 per persoon.

N.a.v. de serie “Over God gesproken”

Twee zondagen in januari en de hele maand februari luidt het overkoepelende thema van onze vieringen: Over God gesproken. In deze serie komen teksten van moderne denkers, dichters en mystici aan de orde. Een opvallende rode draad tekent zich hierin af: de “zekerheden des geloofs” voeren allerminst de boventoon; het zijn juist in meerderheid de woorden van zoekenden, mensen die worstelen met hun levensvragen, die een waardevolle inspiratiebron vormen. Twee personen die de komende zondagen nog aan bod komen:

Dag Hammarskjöld was een Zweeds diplomaat, die zich bijzonder verdienstelijk maakte als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Pas enkele jaren na zijn overlijden (hij werd in 1961 slachtoffer van een vliegtuigcrash in Afrika, onder nooit echt opgehelderde omstandigheden) zijn zijn dagboekaantekeningen ontdekt en gepubliceerd onder de titel “Merkstenen“. Daaruit leren we een heel andere, diep filosofische en spirituele kant van Hammarskjöld kennen.

Minder bekend is de Amerikaanse dichter Christian Wiman. In zijn jonge jaren is hij het (christelijk) geloof geleidelijk aan kwijtgeraakt. Maar sinds hij werd geconfronteerd met de diagnose van een zeldzame variant van kanker, net toen hij de vrouw van zijn leven had ontmoet, speelt datzelfde geloof weer een rol van betekenis in zijn leven.

Om je alvast wat te verdiepen, hierbij een verwijzing naar enkele boekrecensies: