Veel heil en zegen

Veul haail en zegen in t nijjoar” is een typisch Groningse nieuwjaarswens. Vanuit de Martinidiensten willen we een ieder een goede Kerst en een gezond en zegenrijk nieuw jaar toewensen.

Er zijn geen Martinidiensten op zondag 25 december 2016 (1e Kerstdag) en op zondag 1 januari 2017 (Nieuwjaarsdag). Op zondag 8 januari 2017 gaan we het nieuwe jaar meteen goed van start met een doopdienst. Nadere informatie hierover volgt.

We kunnen terugkijken op een goed bezochte Kerstnachtdienst op 24 december. En voor wie het gemist heeft op de vierde adventszondag (18 december), of als je er wel bij was en er tijdens de kerstvakantie nog van wilt nagenieten: lees het eigentijdse kerstverhaal, geschreven en voorgedragen door de Martieners Jelle, Kees, Roel en Sara na via deze link. Veel plezier, en graag tot ziens vanaf 8 januari!

Giftencampagne weer begonnen

Aan iedereen van wie bekend is dat hij of zij de Martinidiensten een warm hart toedraagt, is op 2 december een mail verzonden met het verzoek een financiële bijdrage te leveren. Voor de instandhouding van deze mooie diensten kan overgemaakt worden naar banknummer NL27RABO0136784798 t.n.v. Stichting GSp onder vermelding van ‘Martinidiensten’. Zie ook de giftenpagina.

Serie: Tijd en eeuwigheid

Van 6 tot en met 20 novemberTijd en eeuwigheid besteden we in de Martinidiensten drie zondagen lang aandacht aan het thema: Tijd en eeuwigheid.

In onze westerse cultuur leven wij onder het dictaat van de kloktijd, de tijd die meetbaar is, in te plannen. Mensen ervaren versnelling en tijdsdruk in het hedendaagse informatietijdperk. De tijd beleven we vaak als een tegenstander met wie je in gevecht bent, in het informatietijdperk delen veel mensen de ervaring dat de tijd steeds sneller gaat en je door de vingers dreigt te glippen. Vanuit de geloofstraditie wordt ons een ander perspectief aangereikt, we zijn verbonden met het verleden en hoopvol naar een tijd die op ons toekomt. Kairos naast chronos.

Martinikerk Groningen, zondagochtend om 11:30 uur. Van harte welkom!

Werkgroep Diaconaat: helpende handen gezocht!

Ieder jaar kiezen we vanuit de Werkgroep Diaconaat van de Martinidiensten een thema. Dit jaar is dat ‘Klein en Krachtig’. Vanuit de WGD bepalen we jaarlijks de doelen waarvoor er in de diensten gecollecteerd wordt. Hiermee hebben we al een hoop mooie initiatieven kunnen steunen! Om dit te kunnen blijven doen, zijn we op zoek naar wat krachtige helpende handen. Alle kleine beetjes helpen, dus je mag je ook enkel aanmelden om eens een collectepraatje voor een door jou gekozen doel te geven tijdens een dienst! Wil je meer weten over de WGD? Neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: wgd@gspweb.nl!

Collectedoelen “klein en KRACHTIG”

De Werkgroep Diaconaat heeft vandaag, onder het motto “klein en KRACHTIG”, de collectedoelen voor het jaar 2016/2017 gepresenteerd. De 7 vaste doelen zijn:

Verder kan er altijd plaats worden ingeruimd voor een zogeheten Open Doel, bijvoorbeeld als eenmalig collectedoel op initiatief van bezoekers van de Martinidiensten zelf. Neem hiervoor contact op met de WGD.

Martinikerk op Open Monumentendag

Martinikerk Open MonumentendagOMD 2016 stand Martinidiensten

Op deze zonnige en zomers warme septemberzaterdag zoeken velen verkoeling in de Martinikerk, waar tevens een uitgebreid cultureel programma wordt aangeboden. De Martinidiensten zijn vertegenwoordigd met een stand met een divers aanbod aan informatiemateriaal over o.a. de Martinidiensten, het GSp en – vers van de pers – het nieuwe programma 2016/2017 van Schoonheid met een Ziel. Nog tot vanmiddag 17:00 uur kunt u de kerk bezoeken in het kader van Open Monumentendag.

OMD 2016 stand Martinidiensten

Heb je je al ingeschreven voor onze nieuwsbrief?

Open Monumentendag

Reiziger, welkom in dit huis,
bewonder de schoonheid van deze kerk

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september 2016 zijn wij vanuit de Martinidiensten Groningen aanwezig in de Martinikerk – hét icoon van de stad Groningen. Bezoek onze stand!

MartinikerkPreekstoel

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de Martinidiensten.

U bent van harte welkom in de Martinikerk op 10 september vanaf 10:00 uur, en uiteraard ook bij onze vieringen op zondagochtend vanaf 11:30 uur.

Eindig in Eeuwigheid

In de dienst van 22 mei 2016 om 11:30 uur, en ook na afloop hiervan, geeft de kunstenaar Gijs Elzinga een toelichting op zijn grafisch-poëtisch kunstobject “Eindig in Eeuwigheid“, dat een maand lang in de Martinikerk in Groningen geëxposeerd wordt.

Eindig in Eeuwigheid is een ring van dertig prenten en tien gedichten op een strook papier van 15,4 meter lang en 0,50 meter hoog. Het thema is uitgewerkt in twee, om en om vervlochten, verhaallijnen: ‘schepping‘ en ‘jij & ik‘. Beide hebben dezelfde tien onderwerpen: begin, geest, licht, plaats, aard, gesternte, vleugels, gaan, gedaan, einde. Dit zijn ook de titels van de tien gedichten. Grote prenten verbeelden de verhaallijn ‘schepping‘, de twee kleinere prenten, die daar per onderwerp steeds rechts van staan, de verhaallijn ‘jij & ik‘. De gedichten die tussen beide jij & ik prenten staan, verbinden de verhaallijnen. Het kunstwerk hangt rond een hoge koker met een diameter van 5 meter zodat Einde en Begin elkaar raken. Eindig in Eeuwigheid is sinds 1 juli 2015 op rondreis door heel Nederland en te zien in kerkgebouwen en synagogen (zie www.gijselzinga.nl), waaronder dus van 18 mei t/m 19 juni 2016 in de Martinikerk.
Gijs ElzingaEindig in Eeuwigheid
(bron: www.gijselzinga.nl)

Voorganger in de dienst van 22 mei is Tiemo Meijlink.

Serie na Pasen: Ontheemd

Ontheemd –
Verhalen over vluchten, op weg gaan, gastvrijheid, dreiging en gered worden

Van 3 april tot en met 8 mei 2016, in de vieringen na Pasen tot aan Pinksteren, is dit het thema van de Martinidiensten: “Ontheemd”. Deze zondagen nemen we als uitgangspunt de verhalen over aartsvader Abraham uit het boek Genesis. Abraham, die zijn geboortegrond achter zich moest laten en op weg gaan naar een voor hem nog onbekend land. Maar uiteraard gaat het ook direct over onze eigen tijd. Het is bijzonder om te zien hoezeer die oude verhalen uit Genesis inhoudelijk aansluiten bij de verhalen van nu over ontheemding. Behalve de Bijbelverhalen gebruiken we ook gedichten en hedendaagse vluchtverhalen om het thema ter sprake te brengen. Waarom gaat het nu juist in de Paastijd over “Ontheemd”? Past dat wel bij elkaar: het besef van opstanding en vernieuwing van het leven – zeg maar het Paasmysterie van de kerk – bij oude en nieuwe verhalen van mensen die wegtrekken en als vreemden verkeren in een ander land? Die vraag zal ons uitdagen en hopelijk ook inspireren tijdens deze vieringen.

U bent van harte welkom, iedere zondag om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen.

Illustratie: Jim Padgett

Illustratie: Jim Padgett

f/martinidiensten

Nieuw! Martienerdiensten

Voor de wat oudere kinderen zijn we onlangs gestart met de Martienerdiensten: een aanvulling op de bestaande kindernevendienst en bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie vanaf groep 8 van het basisonderwijs. De naam Martienerdiensten is door de tieners zelf verzonnen en we willen maandelijks verschillende activiteiten organiseren. Tijdens Pasen (27 maart) gaan we samen met de Martieners kijken naar The Passion. Daarna is de eerstvolgende Martienerdienst gepland op zondag 24 april. Voor alle tieners (basisschool groep 8 en voortgezet onderwijs): doe gezellig mee!