Vastenviering op 1 maart

Net als andere jaren zal er op woensdag 1 maart (Aswoensdag) op het GSp-pand (Kraneweg 33 in Groningen) een vastenviering worden gehouden. Deze viering begint om 17:30 uur en wordt geleid door Matty Metzlar. Tijdens de dienst wordt stilgestaan bij de vastenperiode van veertig dagen tot aan Pasen en hoe jij deze periode zelf invulling kunt geven. Je zou kunnen gaan ontdekken wat jouw ingeslepen en misschien wel ongezonde gewoonten zijn en welke dingen juist voedend en goed zijn voor jou. Ga je met ons mee op deze ontdekkingstocht?

Na afloop kun je ook deelnemen aan een eenvoudige vastenmaaltijd. Wanneer je mee wilt eten, meld je dan voor woensdag 1 maart 12:00 uur hiervoor aan via het adres info@gspweb.nl (maximaal 35 personen). De kosten voor het eten zijn hooguit € 3,00 per persoon.

N.a.v. de serie “Over God gesproken”

Twee zondagen in januari en de hele maand februari luidt het overkoepelende thema van onze vieringen: Over God gesproken. In deze serie komen teksten van moderne denkers, dichters en mystici aan de orde. Een opvallende rode draad tekent zich hierin af: de “zekerheden des geloofs” voeren allerminst de boventoon; het zijn juist in meerderheid de woorden van zoekenden, mensen die worstelen met hun levensvragen, die een waardevolle inspiratiebron vormen. Twee personen die de komende zondagen nog aan bod komen:

Dag Hammarskjöld was een Zweeds diplomaat, die zich bijzonder verdienstelijk maakte als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Pas enkele jaren na zijn overlijden (hij werd in 1961 slachtoffer van een vliegtuigcrash in Afrika, onder nooit echt opgehelderde omstandigheden) zijn zijn dagboekaantekeningen ontdekt en gepubliceerd onder de titel “Merkstenen“. Daaruit leren we een heel andere, diep filosofische en spirituele kant van Hammarskjöld kennen.

Minder bekend is de Amerikaanse dichter Christian Wiman. In zijn jonge jaren is hij het (christelijk) geloof geleidelijk aan kwijtgeraakt. Maar sinds hij werd geconfronteerd met de diagnose van een zeldzame variant van kanker, net toen hij de vrouw van zijn leven had ontmoet, speelt datzelfde geloof weer een rol van betekenis in zijn leven.

Om je alvast wat te verdiepen, hierbij een verwijzing naar enkele boekrecensies:

 

Veel heil en zegen

Veul haail en zegen in t nijjoar” is een typisch Groningse nieuwjaarswens. Vanuit de Martinidiensten willen we een ieder een goede Kerst en een gezond en zegenrijk nieuw jaar toewensen.

Er zijn geen Martinidiensten op zondag 25 december 2016 (1e Kerstdag) en op zondag 1 januari 2017 (Nieuwjaarsdag). Op zondag 8 januari 2017 gaan we het nieuwe jaar meteen goed van start met een doopdienst. Nadere informatie hierover volgt.

We kunnen terugkijken op een goed bezochte Kerstnachtdienst op 24 december. En voor wie het gemist heeft op de vierde adventszondag (18 december), of als je er wel bij was en er tijdens de kerstvakantie nog van wilt nagenieten: lees het eigentijdse kerstverhaal, geschreven en voorgedragen door de Martieners Jelle, Kees, Roel en Sara na via deze link. Veel plezier, en graag tot ziens vanaf 8 januari!

Giftencampagne weer begonnen

Aan iedereen van wie bekend is dat hij of zij de Martinidiensten een warm hart toedraagt, is op 2 december een mail verzonden met het verzoek een financiële bijdrage te leveren. Voor de instandhouding van deze mooie diensten kan overgemaakt worden naar banknummer NL27RABO0136784798 t.n.v. Stichting GSp onder vermelding van ‘Martinidiensten’. Zie ook de giftenpagina.

Serie: Tijd en eeuwigheid

Van 6 tot en met 20 novemberTijd en eeuwigheid besteden we in de Martinidiensten drie zondagen lang aandacht aan het thema: Tijd en eeuwigheid.

In onze westerse cultuur leven wij onder het dictaat van de kloktijd, de tijd die meetbaar is, in te plannen. Mensen ervaren versnelling en tijdsdruk in het hedendaagse informatietijdperk. De tijd beleven we vaak als een tegenstander met wie je in gevecht bent, in het informatietijdperk delen veel mensen de ervaring dat de tijd steeds sneller gaat en je door de vingers dreigt te glippen. Vanuit de geloofstraditie wordt ons een ander perspectief aangereikt, we zijn verbonden met het verleden en hoopvol naar een tijd die op ons toekomt. Kairos naast chronos.

Martinikerk Groningen, zondagochtend om 11:30 uur. Van harte welkom!

Werkgroep Diaconaat: helpende handen gezocht!

Ieder jaar kiezen we vanuit de Werkgroep Diaconaat van de Martinidiensten een thema. Dit jaar is dat ‘Klein en Krachtig’. Vanuit de WGD bepalen we jaarlijks de doelen waarvoor er in de diensten gecollecteerd wordt. Hiermee hebben we al een hoop mooie initiatieven kunnen steunen! Om dit te kunnen blijven doen, zijn we op zoek naar wat krachtige helpende handen. Alle kleine beetjes helpen, dus je mag je ook enkel aanmelden om eens een collectepraatje voor een door jou gekozen doel te geven tijdens een dienst! Wil je meer weten over de WGD? Neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: wgd@gspweb.nl!

Collectedoelen “klein en KRACHTIG”

De Werkgroep Diaconaat heeft vandaag, onder het motto “klein en KRACHTIG”, de collectedoelen voor het jaar 2016/2017 gepresenteerd. De 7 vaste doelen zijn:

Verder kan er altijd plaats worden ingeruimd voor een zogeheten Open Doel, bijvoorbeeld als eenmalig collectedoel op initiatief van bezoekers van de Martinidiensten zelf. Neem hiervoor contact op met de WGD.

Martinikerk op Open Monumentendag

Martinikerk Open MonumentendagOMD 2016 stand Martinidiensten

Op deze zonnige en zomers warme septemberzaterdag zoeken velen verkoeling in de Martinikerk, waar tevens een uitgebreid cultureel programma wordt aangeboden. De Martinidiensten zijn vertegenwoordigd met een stand met een divers aanbod aan informatiemateriaal over o.a. de Martinidiensten, het GSp en – vers van de pers – het nieuwe programma 2016/2017 van Schoonheid met een Ziel. Nog tot vanmiddag 17:00 uur kunt u de kerk bezoeken in het kader van Open Monumentendag.

OMD 2016 stand Martinidiensten

Heb je je al ingeschreven voor onze nieuwsbrief?

Open Monumentendag

Reiziger, welkom in dit huis,
bewonder de schoonheid van deze kerk

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september 2016 zijn wij vanuit de Martinidiensten Groningen aanwezig in de Martinikerk – hét icoon van de stad Groningen. Bezoek onze stand!

MartinikerkPreekstoel

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de Martinidiensten.

U bent van harte welkom in de Martinikerk op 10 september vanaf 10:00 uur, en uiteraard ook bij onze vieringen op zondagochtend vanaf 11:30 uur.

Eindig in Eeuwigheid

In de dienst van 22 mei 2016 om 11:30 uur, en ook na afloop hiervan, geeft de kunstenaar Gijs Elzinga een toelichting op zijn grafisch-poëtisch kunstobject “Eindig in Eeuwigheid“, dat een maand lang in de Martinikerk in Groningen geëxposeerd wordt.

Eindig in Eeuwigheid is een ring van dertig prenten en tien gedichten op een strook papier van 15,4 meter lang en 0,50 meter hoog. Het thema is uitgewerkt in twee, om en om vervlochten, verhaallijnen: ‘schepping‘ en ‘jij & ik‘. Beide hebben dezelfde tien onderwerpen: begin, geest, licht, plaats, aard, gesternte, vleugels, gaan, gedaan, einde. Dit zijn ook de titels van de tien gedichten. Grote prenten verbeelden de verhaallijn ‘schepping‘, de twee kleinere prenten, die daar per onderwerp steeds rechts van staan, de verhaallijn ‘jij & ik‘. De gedichten die tussen beide jij & ik prenten staan, verbinden de verhaallijnen. Het kunstwerk hangt rond een hoge koker met een diameter van 5 meter zodat Einde en Begin elkaar raken. Eindig in Eeuwigheid is sinds 1 juli 2015 op rondreis door heel Nederland en te zien in kerkgebouwen en synagogen (zie www.gijselzinga.nl), waaronder dus van 18 mei t/m 19 juni 2016 in de Martinikerk.
Gijs ElzingaEindig in Eeuwigheid
(bron: www.gijselzinga.nl)

Voorganger in de dienst van 22 mei is Tiemo Meijlink.