Gelukkig nieuwjaar 2024

Hoop kan zomaar het begin van vrede zijn. Deze boodschap gaf voorganger Alberte van Ess ons mee in de Kerstnachtdienst van 2023. Hier willen wij graag bij aansluiten en daarom wensen we iedereen gezegende kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar 2024.

► Kijk en luister de Kerstnachtdienst hier terug.

Op Oudjaarsdag, zondag 31 december 2023 is er geen Martinidienst. Onze eerstvolgende viering is op zondag 7 januari 2024 om 11:30 uur met voorganger Tiemo Meijlink. Graag verwelkomen we je dan weer in de Martinikerk.

Kerstnachtdienst 2023

Kerstboom op de Grunneger Grote Markt, met piek!

Twee Martinidiensten zijn er op zondag 24 december 2023. Over de ochtendviering van de vierde adventszondag om 11:30 staat al een afzonderlijk bericht op deze website; dit bericht gaat over de Kerstnachtdienst, om 23:00 in de Martinikerk te Groningen.

Het eeuwenoude verhaal van de geboorte van het kerstkind, in een eenvoudige stal in Bethlehem, brengt ook ruim tweeduizend jaar later nog steeds ieder jaar in de kerstnacht vele mensen bij elkaar. Mensen die hopen, juist in de kerstnacht, ‘iets’ te vinden dat je van binnen raakt en goed doet, dat hoop en moed geeft. Een teken van Gods nabijheid. Daarom een hartelijk welkom aan een ieder uit Stad en Ommeland, om er met elkaar een sfeervolle en feestelijke viering van te maken. De dienst begint om 23:00 uur, de kerk is open vanaf 22:30 uur.

Voorganger in deze dienst is Alberte van Ess. Met muzikale medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen, orkest Harmonie ’67 onder leiding van Jan Wijenberg, en organist Henk de Vries. Naast de vele zang en muziek zal het voorlezen van het Kerstevangelie uit Lucas 2 het hoogtepunt van de viering vormen, met een in het licht badend hoogkoor van de Martinikerk en gebeier van de klokken van de Martinitoren. Moge hierdoor de goede boodschap van Kerst, vrede op aarde in mensen van Gods welbehagen, worden verspreid in de ruime omtrek van Stad.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagavond vanaf 23:00 uur (misschien al iets eerder bij de samenzang voorafgaand aan de dienst) live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Bijdragen aan de Collecte kan bij voorkeur door middel van het scannen van de QR-codes in de liturgie op pagina 18. Of per bankoverschrijving; maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp en vermeld daarbij duidelijk waarvoor de gift bestemd is: “diaconale collecte: Voedselbank Groningen” of “instandhouding Martinidiensten” (ja, ook de organisatie van de kerstnachtdienst kost geld!). Zie ook het bericht over doneren via de QR-code. Stichting GSp heeft een ANBI-status waardoor je giften mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn, zie voor meer informatie onze giftenpagina. Tenslotte is ook met contant geld bijdragen mogelijk.

Kerstnachtdienst in de Martinikerk (vooraankondiging)

De Adventsperiode is begonnen, we leven vier zondagen toe naar het feest van Kerst. Daarom hier alvast een vooraankondiging van de Kerstnachtdienst, die op 24 december vanaf 23:00 uur zal plaatsvinden in de Martinikerk in Groningen.

Voorganger in de Kerstnachtdienst is Alberte van Ess. Met muzikale medewerking van onder meer Harmonie ’67.

Meer informatie over deze viering vind je hier op deze website in de week voorafgaand aan deze Kerstnachtdienst, inclusief de liturgie die je als PDF-bestand kunt downloaden. Of houd ons in de gaten op Facebook. Maar noteer dus alvast in je agenda: zondag 24 december 2023 om 23:00 uur – Kerstnachtdienst in de Martinikerk in Groningen. Als de deuren dan vanaf 22:30 uur opengaan, klinkt er Kerstmuziek en is er, zoals gebruikelijk, samenzang van bekende kerstliederen.

Kerstnachtdienst 2022: Komt allen tezamen

Kerst 2020: vanwege de pandemie kon de Kerstnachtdienst alleen in sterk afgeschaalde vorm doorgang vinden, alleen via een digitale livestream te volgen en slechts een handjevol medewerkers fysiek aanwezig in het (koude) hoogkoor van de Martinikerk.
Kerst 2021: ook in het afgelopen jaar gooide de pandemie roet in het eten, door stapsgewijs steeds strengere maatregelen kon de Kerstnacht helemaal niet in de nacht gevierd worden, en zijn we eenmalig uitgeweken naar de ochtend van Eerste Kerstdag met een viering met slechts enkele bezoekers die zich vooraf moesten aanmelden (en verder ook weer met een online livestream). Lees de gearchiveerde berichten er nog eens op na.

Maar het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest of het werd altijd wel weer licht. Dit jaar kan als vanouds de Kerstnachtdienst op de avond van 24 december plaatsvinden en mogen we u als bezoekers weer ruimhartig verwelkomen in de Martinikerk te Groningen. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Want het geboorteverhaal van Jezus is zó bijzonder, dat er ruim twintig eeuwen later nog steeds over gesproken en gezongen wordt!

Voorganger in de Kerstnachtdienst op zaterdag 24 december is Alberte van Ess. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het grote Martiniorgel en de vleugel worden beide bespeeld door Jan de Roos. De dienst begint om 23:00 uur, de deur is naar verwachting open vanaf 22:30 uur. De viering van de maaltijd (het gezamenlijk delen van brood en wijn) zal nog achterwege blijven; de manier waarop we dit tegenwoordig coronaveilig proberen vorm te geven, in combinatie met de te verwachten hoge bezoekersaantallen, vormt momenteel nog een te grote uitdaging om dit door te laten gaan.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zaterdagavond vanaf 23:00 uur (misschien al iets eerder bij de samenzang voorafgaand aan de dienst) live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte maar heb je geen cash geld bij je? Het kan ook via een bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Open Hof”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Stichting GSp heeft een ANBI-status waardoor je giften mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn, zie voor meer informatie onze giftenpagina.

Zondag 25 december 2022 (Eerste Kerstdag) en zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag) zijn er geen Martinidiensten om 11:30 uur. Vanaf zondag 8 januari 2023 is een ieder weer van harte welkom in onze reguliere wekelijkse vieringen om 11:30 uur.

Kerstnacht 2020: digitaal vanuit het Hoogkoor van de Martini

Met honderden mensen samen op kerstavond om elf uur in de Martinikerk in Groningen, luisterend naar het overbekende Kerstevangelie en naar prachtige muziek, samen bekende kerstliederen zingend, een fijne kerstboodschap als overweging, en aan het eind de verbondenheid met elkaar in Christus vierend door brood en wijn met elkaar te delen. Zo waren we dat andere jaren gewend, om een feestelijke oecumenische kerstnachtdienst met elkaar te vieren. Maar Kerst in 2020 is anders dan anders. Het zal niemand zijn ontgaan, we zitten vanwege corona in een complete lockdown, en met zovelen samen in de Martinikerk is onder deze omstandigheden helaas niet mogelijk. Wordt dit de kaalste, de koudste, de kilste kerstnacht sinds mensenheugenis?

We willen toch met elkaar het kerstfeest vieren en de goede kerstboodschap met elkaar delen. Dit jaar doen we dat digitaal, met een livestream op Youtube vanuit het hoogkoor van de kerk. Alleen enkele medewerkers zijn fysiek aanwezig in het hoogkoor (inderdaad, onverwarmd), en u kijkt en luistert mee vanuit de warmte van uw eigen huis. Misschien steekt u er een paar kaarsen bij aan. Maar we maken er wel een bijzondere viering van!

Wie wel eens in het hoogkoor van de Martinikerk omhoog gekeken heeft, weet dat daar op de muren rondom een aantal bijzondere, middeleeuwse secco-schilderingen met bijbelse taferelen zijn aangebracht. Enkele van deze schilderingen beelden scènes uit het kerstverhaal uit, en daaraan zullen we in deze kerstnacht speciale aandacht schenken. Het kerstverhaal, de betekenis van dat verhaal voor onze tijd en de bijpassende muziek worden omlijst met een (korte) kunsthistorische toelichting bij de schilderingen. Afbeeldingen van deze secco’s vindt u door even verder naar beneden te scrollen.

Zang en muziek: Pieter Pilon dirigeert het Koor van het GSp; Jan de Roos bespeelt het orgel.

► Download hier alvast de liturgie.

De viering is op kerstavond, donderdag 24 december 2020 vanaf 23:00 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Dit is de nabewerkte versie met beeld én geluid vanaf het begin van de viering (tijdens de live uitzending ontbrak het geluid de eerste 10 à 15 minuten). De geluidsopname (MP3) van deze viering is hier te beluisteren, enkele weken langer dan dat de video publiek beschikbaar blijft.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“ (voor de bestrijding van de onkosten). Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Heel Groningen Helpt“. Wilt u aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor uw gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

De aankondiging van Christus’ geboorte aan Maria (links) door de engel Gabriël (rechts). Foto’s: Hans van der Veen
De geboorte van Christus (links). De aankondiging aan de herders (rechts). Foto’s: Hans van der Veen
De aanbidding door de wijzen. Foto: Hans van der Veen

Kerstnacht in de Martinikerk

De 4e zondag van Advent komt eerst nog, maar toch geven we nu alvast wat meer informatie over de Kerstnachtdienst, dinsdag 24 december 2019 om 23:00 uur in de Martinikerk in Groningen.

Vorige maand stonden er lange rijen op straat voor het Forum Groningen, dat eind november zijn openingsweekend beleefde. Ditmaal slaat de rij linksaf, als om 22:30 uur op kerstavond de deuren van de Martinikerk worden geopend en alle belangstellenden, u/jij dus ook, van harte welkom worden geheten om de Kerstnachtdienst samen te vieren. We beginnen met het samen zingen van enkele overbekende kerstliederen, om alvast in de stemming te komen. Want waarom komen we ieder jaar opnieuw met zovelen in de Kerstnacht bijeen? Is het dat eeuwenoude verhaal, over de geboorte van het Christuskind, waar velen van ons door geraakt worden en hoop uit putten?

Eén van de hoogtepunten van de viering is het voorlezen van het Evangelie van de geboorte van Christus. Als we aankomen bij het gedeelte waar de engel wordt vergezeld van een grote hemelse legermacht (Lucas 2:13), is het net of dit engelenleger levensecht aanwezig is om het loflied voor God aan te heffen. Tegelijk baadt de Martinikerk dan in een zo overweldigend licht, dat de mensen op het dak van het Forum (zou dat op dat ogenblik geopend zijn) ervan overtuigd zijn dat daar in de kerk iets heel bijzonders gaande is…

De viering wordt traditioneel voortgezet en besloten met het gezamenlijk delen van brood en wijn, waarmee we onze verbondenheid met het Christuskind gestalte geven.

Voorganger in de Kerstnachtdienst is Matty Metzlar, studentenpastor bij het GSp. Het projectkoor staat onder leiding van Ton Tromp, met pianobegeleiding door Jan de Roos. Er staan enkele heel bijzondere koorgezangen op het programma, dus dat belooft wat! Verdere muzikale medewerking door organist Henk de Vries en trompettist Andreas Oosterkamp.

Download hier alvast de liturgie.

Vooraankondiging Kerstnachtdienst in de Martinikerk

Eén van de hoogtepunten van het jaar is de Kerstnachtdienst in de Martinikerk. Veel mensen uit Stad en Ommeland komen dan naar de Martinikerk in Groningen om daar iets positiefs te ervaren van het Kerstfeest. Ook dit jaar gaan we er weer een mooie, sfeervolle en feestelijke viering van maken.

Voorganger in deze dienst is Matty Metzlar, die als studentenpastor verbonden is aan het GSp (Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing). Muzikale medewerking wordt verleend door het Koor van het GSp, nog eenmaal onder de bezielende leiding van Ton Tromp. Daarbij zal de vleugel bespeeld worden door Jan de Roos.

Meer informatie over deze viering vind je hier op deze website in de week voorafgaand aan deze Kerstnachtdienst, inclusief de liturgie die je als PDF-bestand kunt downloaden. Of houd ons in de gaten op Facebook. Maar noteer dus alvast in je agenda: dinsdag 24 december 2019 om 23:00 uur – Kerstnachtdienst in de Martinikerk in Groningen. Als de deuren dan vanaf 22:30 uur opengaan, klinkt er Kerstmuziek en is er, zoals gebruikelijk, samenzang van bekende kerstliederen.

Kerstnacht in de Martinikerk

Het eeuwenoude verhaal van de geboorte van het kerstkind, in een eenvoudige stal in Bethlehem, brengt nog steeds ieder jaar in de kerstnacht vele mensen bij elkaar. Mensen die hopen, juist in de kerstnacht, ‘iets’ te vinden dat je van binnen raakt en goed doet, dat hoop en moed geeft. Een teken van Gods nabijheid. Zo is ook de Kerstnachtdienst, ieder jaar op kerstavond 24 december vanaf 23:00 uur in de Martinikerk in Groningen, een bijna niet meer weg te denken traditie geworden.

In het kerstevangelie klinkt de belofte van de engel aan de herders: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen”. Deze kerstboodschap houdt een verlangen in ons wakker naar vrede en goedheid onder de mensen.

In de Kerstnachtdienst van 2018 zal Matty Metzlar voorgaan. Koorzang is er van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries. Het orkest Harmonie ’67, onder leiding van Floris de Wever, werkt mee aan deze viering.

Vanaf 22:30 uur hopen we de deuren van de kerk te kunnen openen en u allen te verwelkomen. Voorafgaand aan en tijdens de dienst zingen we een aantal bekende en minder bekende kerstliederen. Hoogtepunten tijdens de viering zijn de lezing van het kerstevangelie, terwijl middenin de duisternis van de nacht het hoogkoor (en de hele kerk) in het volle licht komt te staan, en het gezamenlijk delen van het brood en de wijn, teken van onze verbondenheid met dit Christuskind.

Download hier alvast de liturgie.