Zomervieringen in de Peper: Chassidische vertellingen

Eén van de prenten van Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) bij de Chassidische vertellingen van Martin Buber.

Na de Martinidienst van zondag 30 juni 2024 en de afsluitende gezamenlijke lunch is ons zomerreces van start gegaan, dit duurt tot en met zondag 1 september. Op zondag 8 september om 11:30 uur gaan we, met Tiemo Meijlink als voorganger, weer van start met een nieuw seizoen Martinidiensten.

Tijdens de zomervakantie is het wellicht een goed alternatief om de Zomervieringen in de Pepergasthuiskerk te bezoeken. Deze serie vieringen vindt plaats op de zondagochtenden vanaf 21 juli tot en met 1 september om 10:30 uur. Als thema van deze serie is gekozen voor de Chassidische vertellingen van Martin Buber, waarbij grafisch kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman een serie prenten heeft gemaakt. Aan enkele van deze zomervieringen wordt ook medewerking verleend door leden van de gemeenschap van de Martinidiensten. Meer informatie over de zomervieringen in de Pepergasthuiskerk vind je via www.ovg-web.nl. Overigens, ook op de zondagen 7 en 14 juli zijn er vieringen om 10:30 uur in de Pepergasthuiskerk.