Morning Prayer (Choral Matins)

Have you missed the first Morning Prayer in de Martini Church in Groningen on May 19th? Well, here’s another chance to attend a special Morning Prayer service (also known as Choral Matins) on Sunday, September 15th, starting at 11:30 am. This Anglican-style service will be held in the English language, just like the previous time in May.

Thematically, we will address the concept of sin and having repentance of one’s sins. This concept is the link between the two Bible readings: from the book of Exodus, about God’s response to the people of Israel who had worshipped a golden calf, and from the Gospel of St. Luke, where Jesus tells the parable of the shepherd leaving behind his 99 sheep in order to retrieve the one lost sheep, followed by the parable of the woman retrieving the silver coin she had lost.

The officiant in this service will be Matty Metzlar. The choir participating in the service will be the Dutch Choral Singers with choir master Henk de Vries. The organ will be played by Vincent Hensen-Oosterdijk.

► The order of service can be downloaded here.

Voor wie de eerste Morning Prayer in de Groninger Martinikerk op 19 mei jl. gemist heeft, is er op zondag 15 september om 11:30 uur opnieuw gelegenheid om deze vorm van Engelstalige oecumenische viering volgens de Anglicaanse traditie, ook wel Choral Matins genoemd, bij te wonen.

Het thema van de viering sluit aan bij de begrippen zonde en berouw. Dit vormt de verbindende schakel tussen de lezingen uit Exodus, over hoe God reageert op de aanbidding van een gouden kalf door het volk Israël, en uit het Evangelie naar Lucas, waarin Jezus gelijkenissen vertelt over de schaapherder die zijn 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te zoeken en terug te vinden en over de vrouw die dolgelukkig is dat ze een zilveren muntje, dat ze was kwijtgeraakt, weer terugvindt.

Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries en organist Vincent Hensen-Oosterdijk.

► Download hier alvast de (Engelstalige) liturgie.

Een opvolger voor Koning Saul

Van harte welkom in de Martinidienst van zondag 8 september om 11:30 uur.

De viering is opgebouwd rond het Bijbelverhaal over de profeet Samuël, die de goddelijke opdracht krijgt om een opvolger voor Koning Saul te zalven tot nieuwe koning. Het is dan al bekend dat één van de zonen van Isaï uit de plaats Bethlehem aangewezen is om Saul op te volgen. Van oud naar jong loopt Samuël het rijtje af. De jongste zoon, David, is aanvankelijk niet aanwezig bij deze gebeurtenissen. Hij is buiten op het veld en hoedt de schaapskudde. Maar laat hij nu net degene zijn, op wie God zijn oog heeft laten vallen om tot nieuwe koning voor Israël gezalfd te worden!

Voorganger in deze dienst is Evert Jan Veldman. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel zal worden bespeeld door Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

Start van het nieuwe seizoen Martinidiensten

Zondag 1 september starten we met het nieuwe seizoen van de Martinidiensten. In deze eerste viering van het seizoen zal voorgaan ds. Ynte de Groot. Voor zang en muziek in deze dienst tekenen Henk de Vries als organist en Leo van Noppen als dirigent van de Cantores Sancti Martini.

Het thema van deze dienst is ontleend aan het evangelieverhaal uit Lucas 14, waarin een gastheer een feestmaal organiseert en hiervoor tal van gasten uitnodigt. Op het moment dat de feestelijke maaltijd zou beginnen, komen veel van de gasten niet opdagen. De een na de ander heeft wel een smoesje klaar om zich te verontschuldigen. Dan gooit de gastheer het over een andere boeg, en draagt hij zijn dienaar op om mensen van de straat te plukken en zo toch het huis vol te krijgen, waarin het feestmaal plaatsvindt.

De Martinidiensten zijn oecumenische vieringen “voor student en stadjer“: dit houdt in dat een ieder van harte welkom is. Of je nu als (eerstejaars) student nieuw in de stad bent komen wonen en graag eens kennis wilt maken met deze vieringen, of als je al langer bekend met en/of betrokken bij de Martinidiensten bent, we zien je graag in de Martinikerk in Groningen op zondagochtend vanaf 11:30 uur. Ook de deelname aan de wekelijkse “Maaltijd van de Heer”, de deling van brood en wijn, staat open voor iedereen. Weet je van harte uitgenodigd!

Download hier alvast de liturgie.

Zomerreces

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten,
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Met deze woorden hebben we op 30 juni zingend het seizoen 2018-2019 afgesloten en het zomerreces ingeluid. “Tot wij weer elkaar ontmoeten“, dat zal in het nieuwe seizoen 2019-2020 zijn, na de vakantie, vanaf zondag 1 september.

In het nieuwe seizoen zullen er wel wat veranderingen optreden. Deze twee veranderingen springen het meest in het oog: als gevolg van het afscheid van Tiemo Meijlink, die met emeritaat is gegaan, zullen we in de Martinidiensten met een grotere diversiteit aan gastvoorgangers te maken krijgen, en daarnaast zal er in principe maandelijks een Engelstalige Morning Prayer gevierd worden, vooralsnog op de derde zondag van de maand.

Wie tijdens de vakantie contact wil hebben met een van de (studenten)pastores, kan van 1 tot 15 juli een beroep doen op Lense Lijzen, van 15 tot 22 juli op Pieter Versloot, van 22 juli tot 5 augustus op Evert Jan Veldman en van 5 augustus tot 2 september op Matty Metzlar. Mailadressen en telefoonnummers vind je op de laatste mededelingenpagina van de liturgie van 30 juni (pdf).

We wensen je een fijne vakantie en zien je graag in september weer op zondagochtend 11:30 uur in de Martinikerk terug. Gastvoorganger in de dienst van 1 september is Ynte de Groot.

Leven met aandacht: horen en luisteren

Zondag 30 juni is de tweede viering van het tweeluik met het thema “Leven met aandacht”. Waar we ons afgelopen zondag vooral hebben gericht op het zien en het waarnemen, leggen we ditmaal het accent op het horen en het luisteren. Luisteren naar woorden, naar muziek, naar stilte.

Er zijn diverse kunstvormen waarvan we in dit tweeluik gebruik maken, en in deze viering zal vooral plaats worden ingeruimd worden voor muziek en voor poëzie. In elk geval zullen we twee zomerse gedichten beluisteren: “Zomernacht” van Cor Jellema en “Er is nog zomer” van Judith Herzberg. Het laatstgenoemde gedicht zal worden gezongen op muziek van Wick Gispen.

Wees welkom in deze laatste Martinidienst voor het zomerreces, met voorganger Matty Metzlar en met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, pianist Jan de Roos en fluitiste Annet Scholte.

► Download hier alvast de liturgie.

Leven met aandacht

De zomer is in aantocht, en daarmee ook ons zomerreces in de maanden juli en augustus. Voor de vieringen op de laatste twee zondagen van de maand juni hebben we gekozen voor het thema “Leven met aandacht”. Hierbij gebruiken we verschillende kunstvormen zoals poëzie, beeldende kunst en muziek.

In de eerste van deze twee vieringen, op zondag 23 juni, ligt het accent op zien en waarnemen. Een week later, op 30 juni, leggen we de nadruk op horen en luisteren.

De Schepping van de Mens, Marc Chagall, 1956/1958 (foto: G.J. Koppenaal, 28 juli 2018)

Licht is essentieel om te kunnen zien en waarnemen. De gekozen Bijbelfragmenten gaan dan ook over licht: uit Genesis 1 de schepping van het licht op de eerste scheppingsdag, en uit Marcus 8 de genezing van een blinde man.

Inspiratiebron voor deze eerste viering is het schilderij “De schepping van de Mens” van Marc Chagall. In een meditaief moment zullen we onze volle aandacht richten op wat er in dit schilderij allemaal te zien en waar te nemen is. Daarnaast bezinnen we ons op een tekst van de 19e-eeuwse auteur Elizabeth Barrett Browning.

Voorganger in de dienst van 23 juni om 11:30 uur is Matty Metzlar. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Afscheidsdienst Tiemo Meijlink

Zondag 16 juni om 11:30 uur is er een bijzondere Martinidienst. Het is namelijk de laatste keer dat Tiemo Meijlink voorgaat; na ruim 19 jaar studentenpredikant te zijn geweest neemt hij deze zondag afscheid en gaat hij met emeritaat.

Deze zondag is de eerste zondag na Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het thema waarover we zullen lezen en met elkaar overdenken, is de Wijsheid die (volgens het Bijbelboek Spreuken) al van voor de schepping aanwezig was bij God. Zo worden die twee met elkaar verbonden: Gods Geest en de Wijsheid die zo’n belangrijk beginsel is van en in onze wereld.

Het wordt een dienst met veel muziek en zang. Medewerkenden zijn organist Henk de Vries, pianist Jan de Roos en dwarsfluitiste Nicolette Kloosterman. Onze twee vaste cantores Ton Tromp en Leo van Noppen leiden gezamenlijk het gelegenheidskoor voor deze viering. Een bijzonder welkom voor alle gasten die naar verwachting bij deze viering en bij de afscheidsbijeenkomst na afloop aanwezig zullen zijn.

► Download hier alvast de liturgie.

Ontvang de Heilige Geest

Zondag 9 juni vieren we Pinksteren. Het feest van de Geest, zoals het vaak wordt genoemd. Nadat Jezus ten hemel is gevaren, waarbij hij beloofd heeft zijn leerlingen niet als weeskinderen achter te laten maar hen de Heilige Geest heeft beloofd om hen terzijde te staan, zitten deze leerlingen bij elkaar in huis, met de deuren stevig vergrendeld. Dan die plotselinge windvlaag. “Ik wens jullie vrede”, zegt Jezus die plotseling in hun midden is komen staan, en als hij over hen heen blaast: “Ontvang de Heilige Geest”.

Pinksteren is ook het feest van het vurige verlangen, deze vreemde maar toch vertrouwenwekkende geloofsboodschap van de Heilige Geest te willen doorvertellen aan ieder die ervoor openstaat, in alle talen van de wereld.

In de Martinidienst op Eerste Pinksterdag om 11:30 uur gaat Evert-Jan Veldman voor. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Janny Knol-de Vries. Welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

Zondag Exaudi / “het Weeskind”

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt de zondag die de Latijnse naam Exaudi (“Hoor!”) draagt – een naam ontleend aan Psalm 27: “Hoor mij Heer, als ik tot u roep; wees genadig en antwoord mij”. De oude Nederlandse benaming voor deze zondag, “het Weeskind” tekent ook het bijzondere karakter van deze zondag. Jezus heeft afscheid genomen en is in de hemel opgenomen. Zijn leerlingen voelen zich verlaten, zoals ook een wees zich verlaten kan voelen. Ze moeten hun levensweg nu verder gaan zonder de lijfelijke aanwezigheid van hun leermeester. Toch gaan ze die weg niet helemaal alleen, want ze mogen zich begeleid weten door de Geest van Christus.

Deze opmaat naar Pinksteren vieren we in de Martinidienst van zondagochtend 2 juni 2019 om 11:30 uur met voorganger Tiemo Meijlink. Met zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos. Van harte welkom in deze viering.

Download hier alvast de liturgie.

Na de dienst en een broodjeslunch is er ’s middags aansluitend nog een bijeenkomst voor de Martinidienst-bezoekers, met daarin aandacht voor het nieuwe bestuur en de plannen voor het volgende seizoen 2019-2020. Weet je ook van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Afscheid Tiemo Meijlink op 16 juni 2019

Sinds 7 mei 2000 is Tiemo Meijlink als studentenpredikant werkzaam binnen het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) vanwege de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Per 1 juli 2019 gaat hij met emeritaat. Wij willen op zondag 16 juni 2019 uitgebreid stilstaan bij dit afscheid, vanaf 11:30 uur in de wekelijkse viering en aansluitend tijdens de lunch en een feestelijk middagprogramma.

In de Martinidienst op 16 juni om 11:30 uur gaat Tiemo Meijlink zelf voor. Muzikale medewerking in deze dienst door organist Henk de Vries, pianist Jan de Roos en een ‘geleghenheytscoor’ onder leiding van Ton Tromp en Leo van Noppen.

Vanaf 12:45 uur is er een lunch, terwijl er intussen gelegenheid is afscheid van Tiemo te nemen voor degenen die na de koffie willen vertrekken. Het middagprogramma, getiteld ‘Een vrolijk afscheid’, start om 13:30 uur en om 15:15 uur willen wij ter afsluiting het glas heffen.

Wilt u deelnemen aan de lunch, geef dat dan voor 13 juni door aan het secretariaat van het GSp (info@gspweb.nl of 050-3129926), in verband met de logistiek en de inkopen voor de lunch.