Kerstnacht 2020: digitaal vanuit het Hoogkoor van de Martini

Met honderden mensen samen op kerstavond om elf uur in de Martinikerk in Groningen, luisterend naar het overbekende Kerstevangelie en naar prachtige muziek, samen bekende kerstliederen zingend, een fijne kerstboodschap als overweging, en aan het eind de verbondenheid met elkaar in Christus vierend door brood en wijn met elkaar te delen. Zo waren we dat andere jaren gewend, om een feestelijke oecumenische kerstnachtdienst met elkaar te vieren. Maar Kerst in 2020 is anders dan anders. Het zal niemand zijn ontgaan, we zitten vanwege corona in een complete lockdown, en met zovelen samen in de Martinikerk is onder deze omstandigheden helaas niet mogelijk. Wordt dit de kaalste, de koudste, de kilste kerstnacht sinds mensenheugenis?

We willen toch met elkaar het kerstfeest vieren en de goede kerstboodschap met elkaar delen. Dit jaar doen we dat digitaal, met een livestream op Youtube vanuit het hoogkoor van de kerk. Alleen enkele medewerkers zijn fysiek aanwezig in het hoogkoor (inderdaad, onverwarmd), en u kijkt en luistert mee vanuit de warmte van uw eigen huis. Misschien steekt u er een paar kaarsen bij aan. Maar we maken er wel een bijzondere viering van!

Wie wel eens in het hoogkoor van de Martinikerk omhoog gekeken heeft, weet dat daar op de muren rondom een aantal bijzondere, middeleeuwse secco-schilderingen met bijbelse taferelen zijn aangebracht. Enkele van deze schilderingen beelden scènes uit het kerstverhaal uit, en daaraan zullen we in deze kerstnacht speciale aandacht schenken. Het kerstverhaal, de betekenis van dat verhaal voor onze tijd en de bijpassende muziek worden omlijst met een (korte) kunsthistorische toelichting bij de schilderingen. Afbeeldingen van deze secco’s vindt u door even verder naar beneden te scrollen.

Zang en muziek: Pieter Pilon dirigeert het Koor van het GSp; Jan de Roos bespeelt het orgel.

► Download hier alvast de liturgie.

De viering is op kerstavond, donderdag 24 december 2020 vanaf 23:00 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Dit is de nabewerkte versie met beeld én geluid vanaf het begin van de viering (tijdens de live uitzending ontbrak het geluid de eerste 10 à 15 minuten). De geluidsopname (MP3) van deze viering is hier te beluisteren, enkele weken langer dan dat de video publiek beschikbaar blijft.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“ (voor de bestrijding van de onkosten). Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Heel Groningen Helpt“. Wilt u aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor uw gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

De aankondiging van Christus’ geboorte aan Maria (links) door de engel Gabriël (rechts). Foto’s: Hans van der Veen
De geboorte van Christus (links). De aankondiging aan de herders (rechts). Foto’s: Hans van der Veen
De aanbidding door de wijzen. Foto: Hans van der Veen

Herfstdagje (38)

In de afgelopen jaren heb ik kleine kerststallen verzameld, afkomstig uit verschillende culturen. De kerststal is enorm populair en ik ben ook een groot liefhebber van al die kleurrijke uitbeeldingen van het kerstgebeuren, het is voor mij zoiets als miniatuur theater. Nu ik ook dit jaar mijn verzameling weer tevoorschijn heb gehaald, valt mijn oog speciaal op de kleinste kerststal uit Peru. Dat komt, denk ik, door de coronamaatregelen die ons dagelijks leven zo hebben teruggebracht naar eigen huis, tuin en keuken. Deze kerststal past in mijn jaszak. Het is een luciferdoosje, waarin de hele familie past, Jozef en Maria, samen met hun kind, een schaapje en een ezel.

Hoe is het eigenlijk begonnen met de kerststal? Franciscus van Assisi geldt als ‘de uitvinder’ van de kerststal. Hij wilde tijdens een kerstviering de ongeletterde gelovigen zelf laten ervaren en meemaken hoe de geboorte van Jezus in Bethlehem heeft plaatsgevonden. Hij deed dat buiten het kerkgebouw. Op Kerstavond 1223 laat hij in een grot bij Greccio een lege kribbe met stro plaatsen en daarbij een levende ezel en os. Zo beeldt hij de armoedige omstandigheden uit waarin ‘il Bambino di Betlemme’ ter wereld is gekomen. Gelovigen uit de omgeving komen ‘s nachts naar deze levende kerststal om het mysterie van de menswording te vieren. Ik denk dat wij anno 2020 niet beseffen hoe revolutionair en gewaagd deze actie was van Franciscus. Hij beeldt Jezus uit als een heel gewoon kindje liggend tussen echte dieren in een naar mest en stro ruikende armoedige stal. Dat was in zijn tijd ongehoord. Afbeeldingen in kerken lieten Christus zien als rechter, koning en triomfator, wel in een menselijke gestalte maar altijd iconisch en verwijzend naar zijn goddelijke natuur. Een ‘arme koning’ op stro tussen dampende dierenlijven, dat had nog niemand gedurfd. Op deze manier, door een levende enscenering in een grot of in een stal, kregen mensen deel aan dat mysterie van geboorte en menswording.

De middeleeuwse minderbroeders wisten het al: “Christus kan duizend keer geboren zijn in Bethlehem maar alles is tevergeefs als hij niet óók geboren wordt in mij.” (Silesius)

 Matty Metzlar

Vierde advent: kijk digitaal mee!

Het zal niemand zijn ontgaan, dat we sinds afgelopen maandagavond te maken hebben met verscherpte coronamaatregelen, oftewel een vrijwel volledige lockdown. Dit heeft tot gevolg dat we de Martinidienst van zondag 20 december, de vierde adventszondag, ook uitsluitend digitaal kunnen aanbieden.

Abonneer je dus alvast op het Youtube-kanaal Martinidiensten, zodat je a.s. zondag om 11:30 uur gemakkelijk kunt inschakelen voor de viering met voorganger Arlette Toornstra en zang en muziek door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel. Het thema van de viering heeft te maken met de aankondiging van de geboorte van Christus, door de aartsengel Gabriël aan de jonge vrouw Maria.

► Download hier alvast de liturgie.

► Terugkijken van de livestream kan via deze link. De dienst begint met inleidend orgelspel op 15 min 36 sec vanaf het begin van de livestream, dit klinkt vrij zacht maar later in de dienst is het orgelspel beter te horen. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis in Malawi“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Herfstdagje (37)

Geloof ziet het best in het donker

Het was een klein bericht, ergens op pagina 11 van de krant van vanmorgen. ‘Kiesmannen VS roepen Biden uit tot president.’ De eerste 10 pagina’s vulden zich met de analyse van de toespraak van premier Rutte en de gevolgen van de lockdown. Ik heb geloof ik al eerder geschreven hoe het nieuws alles voor je gevoel uit het lood kan trekken. Maar daar gaat ’t nu niet over.

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Ik wil het hebben over Biden. Of scherper gezegd: over de spiegel van Biden. Daar staat: ‘Geloof ziet het best in het donker’. Het betreft een citaat van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Het doet me denken aan een vraag die mij geregeld bekruipt als theoloog in het rijke westen: ‘Komt het christendom wel echt tot z’n recht in tijden van rijkdom, vrede en voorspoed, of gaat het geloof pas echt shinen op het moment dat het donker is?’

Als geloof het best ziet in het donker, dan is advent bij uitstek de tijd om te geloven. Geloof heeft in deze dagen niet de vorm van het bezit maar van uitzien, verwachten en verlangen. We moeten elkaar, de kerkgang en het proeven en smaken van de goedheid van God in het avondmaal missen. Wat houden we over? Kierkegaard zegt: geloof.

Moeten we dan verlangen naar donkere tijden, rampspoed of onheil? Dat lijkt me weer te veel van het goede. Het laat vooral zien dat geloof iets te bieden heeft dat waardevoller wordt wanneer er meer druk op het leven komt. Wanneer we er met ons denken niet meer uit komen.

Een ander woord voor geloof is vertrouwen. Wanneer het donker is, wordt vertrouwen belangrijker, juist omdat je niet veel ziet. Een zeeman vertrouwt in het donker op z’n radar, een automobilist op z’n navigatie. Waar vertrouwen wij op in deze coronatijd? Wetenschappers? Journalisten? De regering? De meningenfabriek op sociale media? Door corona worden we gedwongen te geloven, dat wil zeggen: uit te spreken waar we ons vertrouwen in willen leggen.

Geloven is vertrouwen op God. Vertrouwen op God is nee zeggen tegen cynisme. Nee zeggen tegen cynisme is licht in het donker, omdat cynisme alle lichten dooft. Daarom mogen we christelijk gesproken nooit zeggen: ze zoeken het allemaal maar uit, het zal mijn tijd wel duren.

 Arjen Zijderveld

Derde advent: even iets meer vrolijkheid

Zondag 13 december is de derde zondag van Advent, getiteld Gaudete, dat betekent “Verheugt u”. Zo schrijft Paulus in zijn brief aan de Filippenzen (hoofdstuk 4 vers 4-6):

Laat God jouw vreugde blijven. Ik zeg het nog eens, wees altijd vrolijk. Laat iedereen jullie kennen als vriendelijke mensen. God is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank God in al jullie gebeden.

In de Bijbellezingen in de Martinidienst van deze derde adventszondag ontbreekt een rechtstreekse verwijzing naar de geboorte van Jezus, maar wel gaat het over profetie en toekomstverwachting. De profeet Jesaja kijkt vooruit naar hoe een nieuwe hemel en een nieuwe aarde eruit zouden kunnen zien. En in het Evangelie naar Johannes laat Johannes de Doper van zich horen: Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden. De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij (Jezus) moet groter worden en ik kleiner.

Verheugt u te allen tijde, want de meeste mensen deugen. Middenin de adventstijd is er even een moment om alle somberte van de huidige tijd en omstandigheden opzij te zetten. Voorganger Jaap Koopmans zal zorgen voor een vrolijke invulling van de Martinidienst van 13 december 2020 om 11:30 uur, en het Koor van het GSp met dirigent Pieter Pilon en organist Jan de Roos dragen hier muzikaal aan bij.

Aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen maar deze wellicht online volgt, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Appie’s Minimacamping“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► We hebben deze dienst live uitgezonden via het Youtube-kanaal van de Martinidiensten. Terugkijken kan via deze link. De dienst begint met een welkomstwoord door voorganger Jaap Koopmans op 12 min 12 sec vanaf het begin van de livestream. Helaas is er technisch iets misgegaan, waardoor we alleen beeld hadden en geen geluid. Een deel van de gesproken teksten kan worden nagelezen in de liturgie. En als goedmakertje voor het ontbreken van geluid bij de livestream plaatsen we ditmaal ook de tekst van de overweging om na te lezen. Wel kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Herfstdagje (36)

Overal om me heen hoor ik dat mensen kijken naar de serie ‘The Crown’ over het Britse koningshuis. TV-kijkers genieten van de intriges aan het Engelse hof: de strenge, plichtsgetrouwe koningin Elizabeth, haar botte, schuinsmarcherende echtgenoot prins Philip en de ongelukkige prins Charles, die al jaren op de troon zit te wachten. Inmiddels kent de serie haar vierde seizoen, waarin volop wordt ingegaan op het ongelukkige huwelijk van Charles en Diana. Ook de regeringsperiode van premier Margaret Thatcher, ‘The Iron Lady’, komt uitgebreid aan bod.

In coronatijd, waarin we niet naar het café, het theater of een concert kunnen, hebben we behoefte aan reuring. Eens wat anders dan alarmerende grafieken van stijgende aantallen besmettingen, vastlopende Brexitonderhandelingen en schrijnende slachtofferverhalen van de Belastingdienst. We smullen van de pracht en praal aan het Engelse hof, de kleurrijke personages en het goede acteerwerk. In het vierde seizoen zijn maar tien afleveringen, dus je moet zuinig zijn met kijken. Afgelopen zondag hebben we de laatste aflevering gezien en moeten we weer tot eind 2022 wachten tot de nieuwe serie verschijnt.

Eigenlijk is The Crown een duurdere uitvoering van een soapserie, met slechtlopende huwelijken, overspel, jaloezie en af en toe een vleugje romantiek. Velen van ons dromen van een leven als prinses met mooie jurken en ontmoetingen met ‘the rich and the famous’. (Of we zouden getrouwd willen zijn met zo’n prinses.) Maar de prinses heeft een strenge stiefmoeder en de rest van de familie werkt ook niet echt mee. Het huwelijk blijkt geen sprookje te zijn. De prinses leeft niet lang en gelukkig maar komt tragisch aan haar einde.

De Engelse koninklijke familie schijnt niet blij te zijn met de serie. Nadat het leven van de leden van het koninklijk huis na de dood van Diana weer in wat rustiger vaarwater was gekomen en Camilla was geaccepteerd als de nieuwe vrouw van prins Charles, wordt het verleden weer opgerakeld en krijgen we nog eens uitgebreid te zien hoe slecht Charles zijn eerste vrouw behandelde. De koninklijke familie wilde dat Netflix voor het begin van de serie een tekst plaatste, waarin wordt aangegeven dat het om fictie gaat. Netflix vond dit niet nodig.

In de serie geeft koningin Elizabeth steeds aan dat het niet om haar persoon gaat maar om de voorbeeldfunctie die ze heeft. Die voorbeeldfunctie geldt voor de hele familie. De hele bevolking leeft mee als er een kind wordt geboren, als er wordt getrouwd maar smult ook als er zich schandalen voordoen. We identificeren ons met de leden van het koninklijk huis: we leven mee met de prins die al meer dan vijftig jaar wacht tot het zijn beurt is, hebben medelijden met de prinses met haar ongelukkige huwelijk en genieten van de prinses (Margaret) die buiten de lijntjes kleurt.

Naast het meeleven met lief en leed in een koninklijke familie genieten we er ook van als een hooggeplaatste persoon ten val komt. We gniffelen als de autoritaire Margaret Thatcher na elf jaar regeren eindelijk ten val komt of lachen in ons vuistje wanneer Donald Trump de verkiezingen verliest of de partij van Thierry Baudet ineenstort. Dat geeft reuring in een tijd waar verder weinig gebeurt. Binnenkort mag ik zelf de keizer zonder kleren spelen. Eigenlijk was ik liever een knappe prins op het witte paard geweest. Gelukkig mag ik van de regisseur wel mijn kleren aanhouden…

 Tim Smid

Morning Prayer on the 2nd Sunday of Advent

The Morning Prayer service on Sunday, December 6th at 11:30 a.m. will be partly in English and partly in Dutch. The psalms, anthems and hymns sung by the Dutch Choral Singers (directed by Henk de Vries) and the liturgical texts wil be in English, whereas the Bible readings, the sermon and prayers will be in Dutch. The theme of this service is taken from the Gospel of John, where John the Baptist appears and testifies: “I am the voice of one crying out in the desert: make straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet said”. The service is ministered by Revd. Rudolf Oosterdijk. The organ is played by Eeuwe Zijlstra.

There will be limited seating available. If you want to attend the service, it is necessary to register beforehand (no later than Saturday at noon) via this registration form. Please read our house rules first! The link to the registration form can also be found at the bottom of the house rules page.

► The order of service can be downloaded here.

Collection: even if you can’t attend the service, perhaps if you are watching and/or listening online, it is still possible to contribute financially. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Death Penalty Action’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

► We have broadcast the service live on the Martinidiensten Youtube channel. If you would like to watch the video afterwards, please follow this link. The Morning Prayer starts with an organ prelude at 14 min 21 sec counted from the start of the video. (You can also find us on Youtube using this link.) And if, at some instant, this video is no longer publicly available, you can listen to the audio recording (MP3) for a few more weeks afterwards, by following this link.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019

De Morning Prayer van zondag 6 december om 11:30 uur zal een viering zijn die gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Nederlands wordt gehouden. De koorzang door de Dutch Choral Singers (onder leiding van Henk de Vries) en de liturgische teksten zijn in het Engels, terwijl de bijbellezingen, de overweging en de gebeden in het Nederlands zijn. Het thema van de dienst komt uit het Evangelie naar Johannes, waarin Johannes de Doper ten tonele verschijnt en getuigt: “Ik ben de stem die roept in de woestijn: maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft”. Voorganger in deze dienst is Rudolf Oosterdijk. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

Aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen maar deze wellicht online volgt, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Death Penalty Action“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► We hebben deze dienst live uitgezonden via het Youtube-kanaal van de Martinidiensten. Terugkijken kan via deze link. De dienst begint met inleidend orgelspel op 14 min 21 sec vanaf het begin van de livestream. En als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Herfstdagje (35)

Het is november, de ideale maand om te planten. De natuur lijkt zich naar binnen te keren, veel bomen en struiken verliezen nu het blad, na hun explosieve rode, bruine en groengele kleurenpracht. Aan het begin van deze week rijdt de vrachtwagen van de kwekerij ons erf op, het uitladen kan beginnen. Krentenbomen, meidoorn, appelbessen, een berk, een amberboom, sierappels, vlinderstruiken, planten en heesters, veel heesters. We hebben speciaal planten en heesters uitgekozen die veel vogels en insecten aantrekken.

En dan gaan we aan de slag met een groep van zes mensen, gaten graven in de zware kleigrond, oud puin eruit halen, het gat deels vullen met onze compost, dan de boom erin en de kleigrond terug scheppen vermengd met losse zwarte aarde.

Het is zwaar werk, we hebben een hele dag nodig om al het groen in de grond te krijgen. Maar wat is het heerlijk om zo buiten bezig te zijn in de tuin met de nieuwe aanplant. Ik hoop dat het een paradijs mag worden voor de vogels en insecten!

Beeld van Franciscus van Assisi in de ‘Hof van Lof’, de tuin van het Minderbroedersklooster in Megen, Noord-Brabant. Foto: Tini Brugge (www.raadvankerken.nl)

Het is een voorrecht om zo te kunnen wonen op een grote lap grond en dit terrein om te vormen in een soort wilde tuin van Eden. Zo proberen wij in deze tijd van ecologische crisis een bescheiden bijdrage te leveren aan een groener leven. Eigenlijk door gewoon maar te beginnen met kleine stapjes, met iets wat je inspireert en waar je warm van wordt. Natuurlijk besef ik dat je hiermee de wereld niet kan redden, maar het doet goed om ergens aan te beginnen, in de hoop dat het aanstekelijk werkt voor anderen. En daarbij zing ik het Zonnelied van Franciscus van Assisi mee: “Wees geprezen, mijn Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en leidt en verscheidene vruchten voortbrengt met kleurrijke bloemen en kruiden.”

 Matty Metzlar

Eerste advent: wachten op licht in de duisternis

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! (Jesaja 63:19)

Binnenkort, 29 november, is het de eerste zondag van Advent (Adventus Domini = komst van de Heer). Het is een tijd van verwachting en voorbereiding, van inkeer en bezinning over de toekomst van onze wereld. Wat en wie hebben wij te verwachten? Welk licht zal er over de duisternis van deze wereld schijnen? Hoe staan wij zelf in deze vragen: aarzelend, twijfelend, vol met voorbehoud of waakzaam en met overgave hopend en uitkijkend naar wat er komen zal? Over die vragen gaat het in de Martinidienst komende zondag. Zijn dat ook onze vragen?

Tiemo Meijlink gaat voor in deze dienst op zondag 29 november 2020 om 11:30 uur in de Groninger Martinikerk. Zang en muziek worden verzorgd door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

Aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen maar deze wellicht online volgt, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Voedselbank Groningen“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► We hebben deze dienst live uitgezonden via het Youtube-kanaal van de Martinidiensten. Terugkijken kan via deze link. De dienst begint met inleidend orgelspel op 9 minuten vanaf het begin van de livestream. En als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, hebben we ook nog de geluidsopname (MP3) die je hier kunt terugluisteren.

Jazz vesper November 22nd

This afternoon, Sunday November 22nd, there was a Jazz vesper in the Martini Church, as part of the Schoonheid met een Ziel programme, with pastors Arjen Zijderveld and Matty Metzlar, and with music played by four students of the Prince Claus Conservatoire in Groningen. If you like, please check the Youtube channel of the Martinidiensten, where we have broadcast this Jazz vesper live at 5:00 p.m. this Sunday afternoon. Anyone who might have missed this livestream, can enjoy afterwards by watching the video. The Jazz vesper starts at 7 min 56 sec counted from the start of the video.

Musicians: Klara Lavriša (alto saxophone), Stanimir Lambov (guitar), Esat Ekincioğlu (acoustic bass) and Helene Richter (vocals)

In addition to the video, we have also made an audio recording of this Jazz vesper, which you can find here.