Verzet begint niet met grote woorden

In de serie “De weg van het kruis – een weg naar het licht” schenken we op zondag 6 mei aandacht aan Remco Campert. We lezen het fragment “Verzet begint niet met grote woorden” uit een groter gedicht van zijn hand, getiteld “Iemand stelt de vraag“.

In de hierbij passende evangelielezing (Johannes 15:9-17) spreekt Jezus zijn leerlingen aan als vrienden, om te benadrukken dat zij geen slaven meer zijn maar werkelijk vrienden.

Twee koren werken er maar liefst mee aan deze dienst. Naast de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen hebben we deze zondag een grote groep gasten in ons midden van de King’s University Choirs uit Edmonton (Canada), onder leiding van Melanie Turgeon, met begeleiding van Joachim Segger op orgel en piano en Charles Stolte op sopraansaxofoon.

Voorganger is Tiemo Meijlink, en Henk de Vries bespeelt het orgel. Welkom om 11:30 uur in de Martinikerk!

Download hier alvast de liturgie.

Handen uit de mouwen voor Toentje

De Werkgroep Diaconaat (WGD) zorgt ervoor dat er wekelijks in de Martinikerk geld wordt ingezameld voor goede doelen, waar Toentje er één van is. Toentje is een sociale onderneming in Groningen die op duurzame wijze groenten en kruiden teelt, die via de Voedselbank Groningen worden gedistribueerd onder de mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van diezelfde voedselbank.

Op deze laatste zaterdag in april heeft de WGD ook het initiatief genomen om met een groep Martinigangers zelf aan het werk te gaan in Toentje, in de Groninger wijk Oosterpark. Achttien handen werden uit evenzovele mouwen gestoken en in een paar uur tijd is er heel wat werk verricht: er is onkruid gewied, een pad van houtsnippers aangelegd en nog veel meer. Zie hieronder de foto’s. Dit was een geslaagde activiteit en is zeker voor herhaling vatbaar!

Anderen praten erover, maar Lise, Susan, Esther, Dorine, Janny, Lies, Marian, Martin en Door doen het gewoon!

Einde en nieuw begin

In de serie vieringen tussen Pasen en Pinksteren, getiteld “De weg van het kruis, een weg naar het licht“, waarin we een verband leggen tussen Bijbelse figuren en hedendaagse personen die ons tot voorbeeld kunnen zijn, besteden we aanstaande zondag 29 april aandacht aan de Poolse dichteres Wisława Szymborska (1923-2012).

We lezen van haar het gedicht “Einde en begin” uit de bundel “Uitzicht met zandkorrel“. We leggen hiernaast uit het Johannesevangelie de uitspraak van Jezus over zichzelf als de ware wijnstok. Een wijnstok moet nu eenmaal gesnoeid worden, anders kan hij geen vruchten voortbrengen. Evenzo raakt het gedicht aan het thema van puinruimen en schoonmaken, het afsluiten van een nare periode zoals een oorlog, en dan de kracht te vinden om een nieuw begin te maken.

Evert Jan Veldman gaat voor in deze dienst in de Martinikerk om 11:30 uur. Vocale medewerking wordt verleend door Akke Conradi en het magnifieke Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.

Het leven van Tijn

Wie in december 2016 de actie 3FM Serious Request – destijds vanuit het Glazen Huis in Breda – heeft gevolgd, kent ook het verhaal van de toen zes jaar oude Tijn Kolsteren en zijn nagellakactie. Tijn was terminaal ziek en is ruim een half jaar later overleden. Maar door die nagellakactie is hij in korte tijd wel een Bekende Nederlander geworden, en heeft hij ons een indrukwekkend beeld gegeven van wat werkelijk van waarde is in ons leven. In onze viering van zondag 22 april is hij ons hedendaagse inspirerende voorbeeld, gekozen bij het thema van de serie “De weg van het kruis, een weg naar het licht“. We lezen het verhaal over het leven van Tijn, zoals dat in juli 2017 is verschenen in Kerk in Stad.

Uit het Evangelie naar Johannes lezen we hierbij één van de klassieke “Ik ben”-woorden van Jezus: “Ik ben de Goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen (…)“.

In deze dienst om 11:30 uur in de Martinikerk gaat Tiemo Meijlink voor. Zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en begeleid door Jan de Roos op de piano.

Download hier alvast de liturgie.

Zondag van de Goede Herder

In de Paastijd, de periode tot aan Pinksteren, is het thema van onze vieringen: De weg van het kruis een weg naar het licht. Wij volgen in deze dienstenserie een aantal personen in de Bijbel die de weg van het licht gingen en we verbinden deze met hedendaagse inspirerende voorbeelden.

Op deze zondag van de Goede Herder (zondag 15 april 2018) staat de persoon van Simon Petrus centraal. Volgens het gedeelte uit het Johannesevangelie dat we zullen lezen, stelt Jezus tot driemaal toe aan Petrus de vraag of Petrus hem liefheeft, meer dan de andere discipelen Jezus liefhebben. Telkens als Petrus op die vraag bevestigend antwoordt, geeft Jezus hem als opdracht mee: “Weid mijn schapen”.

Als eigentijds voorbeeld hierbij nemen we de overleden burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam in gedachten. In hoeverre past het beeld van de Goede Herder bij hem?

Voorganger in deze dienst is Matty Metzlar. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

De weg van het kruis – een weg naar het licht

Meer informatie over de serie vieringen tussen Pasen en Pinksteren.

In de zes weken tussen Pasen en Pinksteren volgen we personen in de Bijbel die de weg van het licht gingen en leggen we een verband met hedendaagse personen die een voorbeeld voor ons zijn. Het idee voor deze serie is ontstaan toen onze dirigent Ton Tromp op vakantie in Portugal een expositie bekeek, waarin de klassieke katholieke kruisweg werd gekoppeld aan inspirerende personen uit de moderne tijd.

Vanochtend, 8 april, zijn we van start gegaan met deze serie en hebben we, aan de hand van een interview in dagblad Trouw (van 9 februari 2016), schrijver en publicist Stephan Sanders leren kennen als iemand die de beweging heeft gemaakt van niet-geloven naar (proef-)geloven. Net als de discipel Thomas Didymus uit het Johannesevangelie, die aanvankelijk grote moeite had geloof te hechten aan de boodschap die hem werd verteld, van de opstanding van Christus.

Verderop in deze serie kijken we in hoeverre het beeld van de Goede Herder past bij de overleden burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Ook zullen we in Maria van Magdala proberen te herkennen de onschuld van de terminaal zieke (en inmiddels overleden) Tijn Kolsteren, bekend van zijn nagellakactie bij 3FM Serious Request.

Benieuwd welke personen en onderwerpen in deze serie nog meer voor het voetlicht zullen worden gebracht? Houd deze website en onze pagina op Facebook in de gaten, en kom op zondagochtend om half 12 naar de dienst in de Martinikerk. Deze serie loopt van 8 april tot en met 13 mei 2018.

Afsluiting van Pasen – begin van een nieuwe serie

Pasen is alweer voorbij, zou je misschien denken, maar niets is minder waar. Welbeschouwd is het nog de hele week Pasen, en op zondag 8 april sluiten we het Paasfeest pas echt af. Deze zondag heet daarom ook wel “Beloken Pasen“; het oud-nederlandse woord beluiken betekent besluiten. Een andere naam voor deze zondag is “Quasimodo Geniti“, dat wil zeggen “als nieuwgeboren kinderen”, verwijzend naar de in de paasnacht gedoopten die een week lang in blinkend wit gekleed waren en op deze zondag na Pasen hun witte kleding afleggen.

De ongelovige Thomas, van de Franse schilder Michel Ciry

Op deze zondag 8 april starten we een nieuwe serie vieringen tot aan Pinksteren, getiteld: De weg van het kruis, een weg naar het licht. Naast de lezing uit het evangelie naar Johannes, over de verschijning van de Opgestane Heer aan de discipel Thomas, leggen we een fragment uit een interview met schrijver en publicist Stephan Sanders die de afgelopen jaren is gaan ‘proefgeloven’.

Welkom in deze viering met voorganger Tiemo Meijlink en organist Eeuwe Zijlstra. Aanvang zoals gebruikelijk om 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

De viering van Paasmorgen

Nadat we in de Paasnacht het licht van de nieuwe paaskaars al hebben mogen begroeten, zet de vreugde van Pasen zich voort in de viering op de ochtend van de Eerste Paasdag, zondag 1 april 2018 om 11:30 uur. Pasen: het feest van bevrijding en opstanding, het feest waarop wij zingen:

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Centraal in de viering staat het Paasevangelie van Johannes, het bekende verhaal waarin Maria uit Magdala ’s ochtends in alle vroegte naar het graf komt waar het lichaam van Jezus in is gelegd. Ze treft het graf leeg aan, met de zware steen al voor de ingang weggerold. In de ontmoeting die volgt, dringt het besef maar langzaam tot haar door, dat het niet de tuinman is die bij haar staat en tot haar spreekt, maar dat het de Heer zelf is. ‘Rabboeni!‘ roept ze uit als ze hem herkent, dat betekent: ‘meester!‘.

In deze dienst op Paasmorgen gaat Matty Metzlar voor. Met muziek en zang van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Joram de Rijk.

Download hier alvast de liturgie.

Paascyclus 2018

Nog even en dan is het Pasen, het grootste feest van de christelijke kerk. Maar hieraan vooraf gaat eerst nog de Stille Week, met van donderdag 29 tot en met zaterdag 31 maart een serie diensten die je kunt bijwonen om de betekenis van Pasen goed tot je te laten doordringen. Deze Paascyclus wordt door de Martinidiensten en de Nieuwe Kerk gezamenlijk georganiseerd. Er is één doorlopende liturgie (zie de link onderaan), maar de diensten zijn ook afzonderlijk te bezoeken.

Op Witte Donderdag ligt het accent op de viering van het avondmaal. Zoals Jezus op de laatste avond voor Zijn kruisiging het brood brak en de wijn uitschonk, en dit met zijn volgelingen deelde, zo vieren ook wij de maaltijd ter gedachtenis aan Hem die zijn leven heeft gegeven. Voorganger is Tiemo Meijlink; het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Aanvang 19:30 uur in de Martinikerk.

Op Goede Vrijdag horen we het lijdensevangelie, vanaf het verraad van Jezus door Judas Iskariot en het verhoor door de hogepriester tot aan de kruisiging en het sterven van Jezus. Ook in deze dienst gaat Tiemo Meijlink voor. Met medewerking van de Cantorij van de Nieuwe Kerk onder leiding van Jelte Hulzebos en organist Stef Tuinstra. Aanvang 19:30 uur in de Nieuwe Kerk.

Op Stille Zaterdag is er om 22:00 uur in de Nieuwe Kerk een korte Paaswake met voorganger Evert Jan Veldman. Daarna gaat het om 23:00 uur verder in de Martinikerk met de viering van de Paasnacht. We beginnen in stilte, bij het schaarse licht van enkele fakkels, nog onder de indruk van de geschiedenis van de afgelopen dagen en met name van de Goede Vrijdag. Maar met het doorbreken van het licht van de nieuwe paaskaars wordt ook de boodschap gehoord dat de dood niet het laatste woord heeft maar dat het nieuwe leven altijd sterker is. We vieren de Verrijzenis van Christus met de vernieuwing van geloofsbelijdenis en doop, met opnieuw het samen delen van het brood en de wijn en met het verspreiden van het licht, staande in een ruime kring. Voorganger is Evert Jan Veldman, verder werken mee de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.

Palmpasen 2018

Zondag 25 maart 2018 vanaf 11:30 uur vieren we Palmpasen, waarmee de Goede Week (ook genoemd de Stille Week) begint die leidt naar het grote feest van Pasen. Palmpasen is traditioneel verbonden aan Jezus’ intocht in Jeruzalem, gezeten op een ezel en toegejuicht door het volk dat zwaait met palmtakken, roepend “Hosanna voor deze bijzondere koning”. Maar ook op Palmzondag mengt dit Hosanna zich alvast met het duister van Jezus’ aanstaande kruisiging. De lezingen uit Jesaja 50 en Filippenzen 2 laten zien wie deze koning eigenlijk is.

Ter inspiratie alvast een gedicht van Ida Gerhardt, dat verwijst naar het verhaal van de intocht:

       Dank aan een ezel

Gij met uw zachtzinnige oren
en uw geduldig gezicht:
ik ben u zeer verplicht.

Dat gij het hebt aan willen horen
hoe toenmaals het is geschied;
en hoe mij de ander verried.

En dat ge zelfs niet hebt bewogen,
mij slechts hebt getroost met uw ogen.
Dat kunnen de ménsen niet.

Tijdens de kindernevendienst maken de kinderen een mooi versierde Palmpasenstok. Hiermee gaan we met zijn allen in processie door de kerk, onder het zingen van bijpassende palmpasenliederen.

Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Joram de Rijk.

Download hier alvast de liturgie.

Noteer ook alvast de diensten tijdens de Stille Week:

  • 29 maart om 19:30 uur: Witte Donderdag (Martinikerk)
  • 30 maart om 19:30 uur: Goede Vrijdag (Nieuwe Kerk)
  • 31 maart om 22:00 uur: Paaswake (Nieuwe Kerk)
  • 31 maart om 23:00 uur: Paasnacht (Martinikerk)
  • 1 april om 11:30 uur: Eerste Paasdag (Martinikerk)