Vacature Projectmedewerker (GSp)

Het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing zoekt per 1 november 2018 (aanstelling voor 2 jaar, 0,4 fte) een projectmedewerker die in samenspraak met het studentenbestuur en het pastoresteam (levensbeschouwelijk werkers) een bijdrage levert aan de activiteiten en uitstraling van het GSp. Ben jij een (pas) afgestudeerde, academisch geschoolde jonge theoloog, godsdienstwetenschapper, filosoof of afgestudeerde in humanistiek (master), met een brede levensbeschouwelijke oriëntatie, die zich betrokken voelt en geïnteresseerd is in de leefwereld van studenten, dan is deze functie echt iets voor jou!

Je taak zal liggen op het terrein van: ondersteuning bieden aan het studentenbestuur en pastoresteam door onder meer mee te denken met en te helpen uitvoeren van activiteiten en projecten (bijvoorbeeld inloopavonden, Nacht van de Levensbeschouwing); meewerken aan en meedenken in het uitbreiden en versterken van samenwerkingsverbanden en netwerken, onderhouden van contacten; in teamverband verkennen van nieuwe mogelijkheden zoals het opzetten van een campuspastoraat op Zernike; het op je nemen van educatieve en coachende taken. Afhankelijk van je voorkeuren en kwaliteiten kunnen binnen deze taakstelling verschillende accenten worden gelegd.

We zoeken iemand met kennis van en inzicht in eigentijdse vormen van communiceren over zingeving, religie en geloof. Iemand die deskundig, nieuwsgierig en creatief is in het zoeken naar mogelijkheden om zinvragen en levensbeschouwelijke en religieuze thematiek aan de orde te stellen binnen de wereld van het hoger onderwijs. Die in staat is studenten te coachen bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op levensbeschouwelijk gebied, gespreksgroepen kan leiden en begeleiden, zelfstandig kan werken en vaardig is in het gebruik van social media.

Benoeming vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN. Neem voor meer informatie contact op met ds. Matty Metzlar (06-50296119). Stuur je sollicitatie vóór 16 oktober 2018 naar gsp.projektmedewerker@ziggo.nl.

Een les in dienaarschap

In ons Evangelieverhaal van zondag 23 september (uit Marcus 9) heeft Jezus een moeilijke boodschap over te brengen aan zijn leerlingen. Hij spreekt over de Mensenzoon die moet lijden en die zal sterven, maar op de derde dag uit de dood zal opstaan. De boodschap wordt niet direct begrepen, mede doordat de leerlingen onderling aan het discussiëren zijn over wie van hen de belangrijkste is. Daarop verduidelijkt Jezus zijn woorden: “Als je zonodig belangrijk wilt zijn, wees dan de minste en stel je op als dienaar voor iedereen”. En, terwijl hij zijn armen liefdevol om de schouders van een kind slaat: “Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, die neemt mij op, en wie mij opneemt, die neemt hem op die mij gezonden heeft”.

Of, zoals het staat verwoord in de Brief van Jakobus: de wijsheid van boven (…) is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort.

Welkom in de Martinidienst van 23 september 2018, aanvang 11:30 uur, geleid door voorganger Evert Jan Veldman. Met zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos.

Download hier alvast de liturgie.

Beeld van het goede leven

In de Martinidienst van zondag 16 september 2018 om 11:30 uur lezen we een passage uit het profetenboek Zacharia: een prachtig beeld van het goede leven, oude mensen leunend op hun stok en genietend van spelende kinderen op de pleinen van Jeruzalem.

We verbinden deze profetie met het Evangelieverhaal uit Marcus 8 over de ontmoeting van een blinde man met Jezus. Voor deze blinde man betekent het goede leven: aangeraakt worden door Jezus, en daarna kunnen zien, wat voor hem al jarenlang niet mogelijk was. Eerst ziet hij nog onscherp, hij ziet mensen alsof het bomen zijn die rondlopen, maar daarna wordt alles voor hem glashelder.

Een viering met Tiemo Meijlink als voorganger, Henk de Vries als organist en met koorzang van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Van harte welkom!

Download hier alvast de liturgie.

Koster Martinidiensten (m/v) gevraagd

Door het vertrek van één van de parttime kosters van het GSp zoeken wij op de kortst mogelijke termijn een nieuwe koster*). Van haar of hem verwachten wij dat zij/hij bereid is tenminste één zondag per twee weken dienst te doen tijdens onze vieringen in de Martinikerk.

Wij denken daarbij aan iemand
– die zich betrokken voelt bij de Martinidiensten van het GSp,
– die even handig als hartelijk is,
– die dit werk langere tijd (minimaal een jaar) wil doen.

De kosters ontvangen een vergoeding op basis van een vrijwilligersbijdrage van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Groningen.

Wie voor deze functie in aanmerking wil komen, kan dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 23 september a.s., kenbaar maken aan de Stuurgroep Martinidiensten van het GSp, Kraneweg 33, 9718 JE Groningen (email: info@gspweb.nl). Voor meer informatie kun je terecht bij Tiemo Meijlink (t.meijlink@planet.nl; 050-5792805) of na afloop van de viering bij één van de kosters.

*) P.S. Helaas heeft de kandidaat die op onze eerdere oproep voor deze vacature in juni reageerde en ook benoemd zou worden, zich om persoonlijke redenen teruggetrokken.

Ideeën voor themadiensten?

De onderwerpen die in de Martinidiensten aan de orde komen, waaronder ook de thema’s voor speciale series themavieringen, worden doorgaans bedacht en uitgewerkt door de pastores en de Werkgroep Martinidiensten (WGM). Maar we willen graag ook jou als bezoeker van de diensten hierbij betrekken!

Houd daarom alvast woensdagavond 19 september vrij in je agenda en weet je uitgenodigd om op die avond met elkaar te brainstormen over mogelijke thema’s voor één of meerdere dienstenseries. De avond zal worden gehouden op het GSp-/SKLO-pand aan de Kraneweg 33. Aanvang 19:30 uur.

Naar vermogen: over rijkdom en gerechtigheid

In een ‘gewone’ Martinidienst op zondag 9 september, komt een nogal tegendraadse Bijbeltekst aan de orde: een verhaal van Jezus over rijkdom en gerechtigheid. Het is het verhaal uit Lucas 16 over de rijke man en de arme Lazarus. Helse ellende en een onomkeerbaar lot: allesbehalve vrolijkmakend en uitnodigend. Maar misschien juist in deze tijd van ‘religieuze ongeletterdheid’ uitdagend om te lezen, op zoek naar de betekenis ervan voor mensen van nu.

Speciale aandacht is er voor de kinderen die in de viering aanwezig zijn: voor hen wordt het kinderverhaal ‘De man die op zijn geld zat’ verteld.

Voorganger deze zondag is Ruth Peetoom. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra, en er is vocale medewerking van de Gentlemen van het Martini Jongenskoor uit Sneek onder leiding van Trevor Mooijman. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Het nieuwe seizoen Martinidiensten gaat van start

Zondag 2 september 2018 om 11:30 uur gaan we weer van start met het nieuwe seizoen van de Martinidiensten. De deuren van de Groninger Martinikerk staan uitnodigend open en aan iedereen, of je nu voor het eerst hier (als nieuwe student in Groningen) of al bekend bent, laten we weten: wat fijn dat je er bent!

Het thema in deze eerste dienst van het nieuwe seizoen is, heel toepasselijk, gastvrijheid. In de zomerse periode, die grotendeels achter ons ligt, zijn mensen vaak onderweg: reizigers die te gast zijn in andere landen en culturen, die mooie steden bezoeken, een prachtige kerk binnenwandelen, op pad door onbekende landschappen. Soms zijn mensen ook noodgedwongen te gast in een voor hen onbekend land en andere cultuur, vreemdeling geworden omdat ze moesten vluchten. We lezen in deze viering het verhaal van Abraham en Sara, die bezoek krijgen van drie vreemdelingen.

Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Het Koor van het GSp staat onder leiding van Ton Tromp en de vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos. Welkom allemaal!

Download hier alvast de liturgie.

Juli en augustus: geen Martinidiensten

In de maanden juli en augustus zijn er geen Martinidiensten om 11:30 uur. De eerstvolgende dienst zal zijn op zondag 2 september 2018, een viering waarin Matty Metzlar zal voorgaan. We zien jullie dan, na een heerlijke zomervakantie, graag weer terug bij de start van het nieuwe seizoen!

Jubileumviering INLIA

De Martinidienst van zondag 24 juni om 11:30 uur staat volledig in het teken van het dertigjarig bestaan van de stichting INLIA en van het Charter van Groningen. In de afgelopen 30 jaar mochten geloofsgemeenschappen en INLIA zich samen inzetten voor afgewezen asielzoekers en daar helpen waar vaak geen helper meer was.

Op weg naar dit jubileum vond een kaarsenestafette plaats via kerken; het licht reisde van de ene naar de andere provincie door het land. Deze zondagochtend worden al deze kaarsen binnengedragen in de Martinikerk in Groningen als teken van hoop, als symbool van het licht dat niet te doven is. De kaarsen dragen de afbeelding die ook bij dit bericht is geplaatst: een kunstwerk van Mary Koning (1918-1998) waarin zij de uitzichtloze situatie van afgewezen vluchtelingen uitdrukt, mensen die geen stem en geen gezicht meer hebben.

De dienst wordt geleid door voorgangers Bob Haanstra, Matty Metzlar en Naw Winsome Paul. Twee koren werken mee aan de viering: het Karen Baptist Choir Netherlands uit Ede onder leiding van Tharamu Tha Lay Paw en het projectkoor dat onder leiding staat van Ton Tromp. Het Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries en de vleugel door Jan de Roos. De teksten en liederen in deze dienst zijn deels in het Nederlands en deels in het Engels (met enkele Taizé-liederen in het Frans en Latijn).

Download hier alvast de liturgie.

Als een mosterdzaadje

Het thema van de Martinidienst van zondag 17 juni sluit aan bij de Bijbelgedeelten uit Ezechiël 17, 2 Korintiërs 5 en Marcus 4. De profeet Ezechiël vertolkt het woord van God, die in staat is om uit een klein takje een enorme cederboom te laten groeien en ook om een verdorde boom weer te laten bloeien.

Grauwe gors tussen mosterdbloemen (Bron: Dûrzan Cîrano, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

In het Evangelie naar Marcus wordt het Koninkrijk van God vergeleken met een zaadje van de mosterdplant. Het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt, maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.

Voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. Met koorzang van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen, en met orgelspel van Henk de Vries. Van harte welkom op zondagochtend om 11:30 uur in de Martinikerk.

Download hier alvast de liturgie.

Na afloop van de dienst willen we met elkaar lunchen om zo het zomerreces in te luiden. We doen dit één week eerder dan gebruikelijk: zondag 17 juni is het de voorlaatste dienst van dit seizoen, en de laatste zondag van juni vieren we een heel speciale dienst rondom het 30-jarig bestaan van INLIA. Voor de gezamenlijke lunch willen we je uitnodigen om zelf iets lekkers mee te nemen om van uit te delen (een salade, een hartige taart, verzin het maar!), en de stuurgroep zal zorgen voor het drinken.