Afscheid Tiemo Meijlink op 16 juni 2019

Sinds 7 mei 2000 is Tiemo Meijlink als studentenpredikant werkzaam binnen het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) vanwege de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Per 1 juli 2019 gaat hij met emeritaat. Wij willen op zondag 16 juni 2019 uitgebreid stilstaan bij dit afscheid, vanaf 11:30 uur in de wekelijkse viering en aansluitend tijdens de lunch en een feestelijk middagprogramma.

In de Martinidienst op 16 juni om 11:30 uur gaat Tiemo Meijlink zelf voor. Muzikale medewerking in deze dienst door organist Henk de Vries, pianist Jan de Roos en een ‘geleghenheytscoor’ onder leiding van Ton Tromp en Leo van Noppen.

Vanaf 12:45 uur is er een lunch, terwijl er intussen gelegenheid is afscheid van Tiemo te nemen voor degenen die na de koffie willen vertrekken. Het middagprogramma, getiteld ‘Een vrolijk afscheid’, start om 13:30 uur en om 15:15 uur willen wij ter afsluiting het glas heffen.

Wilt u deelnemen aan de lunch, geef dat dan voor 13 juni door aan het secretariaat van het GSp (info@gspweb.nl of 050-3129926), in verband met de logistiek en de inkopen voor de lunch.

Houd moed en vertrouwen

Houd moed en vertrouwen: dat is het thema van de Martinidienst op zondag 26 mei. We knopen aan bij het verhaal waarin Jezus aankondigt dat hij zijn leerlingen zal verlaten. Het lijkt maar langzaam door te dringen dat ze op eigen benen zullen moeten gaan staan. Hij geeft dan ook mee dat ze de moed niet moeten verliezen. Situaties van het opgeven van het vertrouwde, of van mensen met wie je een tijd bent opgetrokken, komen steeds weer voor in je leven. Vaak ongewild, soms ook bewust. Hoe sta je daarin? Is er een basis die bij je blijft of moet je deze steeds weer voor jezelf veroveren?

Van harte welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk, zondag 26 mei 2019 om 11:30 uur. Voorganger is Lense Lijzen. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.

19 mei: Morning Prayer

English text see below

Zondag 19 mei om 11:30 uur is er een Engelstalige oecumenische Martinidienst volgens de Anglicaanse traditie. Deze Morning Prayer (ook wel genoemd Matins) is nog nooit gehoord in de Martinikerk in Groningen. Evenals de Evensongs zit ook de Morning Prayer vol muziek. Het verschil is dat deze alleen op zondagen wordt gehouden en de muziek een Te Deum en een Jubilate bevat.

De dienst is een ‘pilot’ om uit te zoeken of een maandelijkse Martinidienst in het Engels met een nieuw op te richten Universiteitskoor (Groningen University Choir) ook internationale bezoekers en meer studenten kan trekken. Daarom zijn alle onderdelen van de dienst in het Engels.

Voorganger is Sam Van Leer, studentenpastor en predikant bij de Grace Anglican Church in Groningen. De dienst wordt muzikaal begeleid door Dutch Choral Singers onder leiding van dirigent Henk de Vries en vaste organist van het koor Vincent Hensen-Oosterdijk. Er is kinderopvang aanwezig tijdens de viering.

Voor meer informatie over de inhoud van de dienst of het op te richten Groningen University Choir kunt u contact opnemen met Stichting Chants, Yellie Alkema, secretariaat@chants.nl of 06-46266785.

► Download hier alvast de liturgie.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019
Dutch text see above

On Sunday May 19th, at 11:30 am in the Martini Church in Groningen, there will be an English-language Morning Prayer (in the Anglican-style). It will be the first time ever that this type of service will be held in the Martini Church. Just like the well-known Choral Evensongs, services of Morning Prayer in the Anglican tradition (also known as Matins) are full of music as well. The difference is that Morning Prayers are held on Sundays only, and that the music includes a Te Deum and a Jubilate.

We are offering a trial Morning Prayer service on May 19th to see how attractive this can prove to be for international students and others in Groningen. In addition, the Chants Foundation would like to consider launching a University Choir in Groningen!

Presiding: the Reverend Sam Van Leer, Chaplain of Grace Anglican Church Groningen. Choir: Dutch Choral Singers. Choir Master: Henk de Vries. Organist: Vincent Hensen-Oosterdijk. Childcare will be available during the service.

For more information on the service and the Groningen University Choir, feel free to contact Ms Yellie Alkema, secretariaat@chants.nl or 06-46266785.

► The order of service can be downloaded here.

Lam Gods en Goede Herder

In het boek Openbaring, in de visioenen van Johannes op het eiland Patmos, wordt Christus voorgesteld als het Lam Gods dat midden voor de troon van God verschijnt. Van dit Lam wordt gezegd dat het degene is van wie de mensen redding mogen verwachten.

Uit de Evangeliën kennen we het beeld van Jezus als de Goede Herder. Volgens het Evangelie van Johannes zegt Jezus hierover: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij”.

Deze beide beelden zijn tekenend voor de thematiek die aan de orde is in de Martinidienst van zondag 12 mei om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Rudolf Oosterdijk. Muzikaal worden we op deze Zondag Jubilate ondersteund door het trio, bestaande uit Lian van der Steeg, Jenny van der Steeg en Diddy van der Stouwe. Organist: Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.

Vrede zij met jullie

Op de tweede zondag na Pasen wordt het slot van het Evangelie van Lucas gelezen: de verschijning van Jezus aan de kring van leerlingen. Op het eerste gezicht is het helemaal niet duidelijk wie deze man is die aan deze eerste getuigen verschijnt. Pas wanneer er door Jezus vanuit de Schriften verteld wordt over de Messias, begint het hen te dagen.

Daarom lezen we in de Martinidienst, naast dit gedeelte uit Lucas, ook uit het profetenboek Jeremia en uit het laatste bijbelboek Openbaring. Wellicht brengt ons dit dichter bij het geheim van Pasen. En juist op de dag waarop wij vieren dat we al 74 jaar in vrede en vrijheid mogen leven, zal ook Bevrijdingsdag hierbij voor het voetlicht worden gebracht.

Voorganger in deze Martinidienst op zondag 5 mei 2019 is Tiemo Meijlink. Met zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries. Aanvang 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen.

► Download hier alvast de liturgie.

Ter gelegenheid van Bevrijdingsdag is er om 17:00 uur in de Martinikerk een speciale vesper onder de titel Gedenken en bevrijding. Met medewerking van het Ensemble Consequens onder leiding van Han Warmelink. Voorganger: Marga Baas, organist: Stef Tuinstra. Meer info op www.schoonheidmeteenziel.nl.

Credo, geloven op scherp

In de Martinikerk in Groningen loopt momenteel de expositie “Credo, geloven op scherp”, met werken van Henk Pietersma. In de kooromgang van de kerk hangen 52 schilderijen, die op bijbelse thema’s en specifiek op de Nederlandse Geloofsbelijdenis zijn geïnspireerd.

De Martinidienst van zondag 28 april staat geheel in het teken van deze expositie. We laten ons leiden door de kunst van Henk Pietersma, en ook zijn enkele bijpassende, poëtische teksten van zijn hand geïntegreerd in de liturgie.

De Evangelielezing op deze eerste zondag na Pasen is het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee mannen, op weg naar het dorp Emmaüs, praten nog vol verdriet na over de recente gebeurtenissen in Jeruzalem met hun leermeester Jezus. Over zijn dood aan het kruis en over het graf dat op de derde dag leeg werd aangetroffen. Tot zich nog iemand als reisgenoot voegt bij deze twee. Pas als deze metgezel bij de twee mannen thuis aan tafel het brood breekt en deelt, herkennen de twee hem als de opgestane Heer.

Voorganger in deze Martinidienst op 28 april om 11:30 uur is Evert Jan Veldman. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries en organist Vincent Hensen-Oosterdijk.

► Download hier alvast de liturgie.

De tentoonstelling is nog tot en met vrijdag 3 mei te bezoeken.

Benefietconcert op 25 april

Brand in de Notre Dame in Parijs (Bron: LeLaisserPasserA38, Wikipedia, CC BY-SA 4.0)

Op donderdag 25 april organiseren de St. Jozefkathedraal en de Martinikerk een benefietconcert naar aanleiding van de brand in de Notre Dame in Parijs.

Het concert bestaat uit twee gedeelten. Om 19:30 uur begint het concert in de St. Jozefkathedraal met een uitvoering van de Via Crucis van Franz Liszt door het Kathedrale koor onder leiding van Sjoerd Ruisch.

Vanaf 20:30 uur brengt organist Erwin Wiersinga in de Martinikerk diverse orgelwerken van Franse origine ten gehore, onder andere van de componist Louis Vierne.

De toegang is gratis, met vrije in- en uitloop. Wel is er gelegenheid om uw donaties in te zamelen voor de wederopbouw van de op maandag 15 april jl. door brand getroffen Notre Dame in Parijs.

De viering van Pasen

Nadat we in de viering van de Paasnacht (zaterdag 20 april om 23:00 uur) hebben meegemaakt dat het duister van de nacht in de Martinikerk werd doorbroken door het licht van de nieuwe paaskaars, zet de vreugde van Pasen zich voort in de viering van Paasmorgen. Pasen is het feest van bevrijding en opstanding.

Volgens het Johannesevangelie is Maria uit Magdala één van de eersten die op de vroege zondagochtend het graf bezoekt, waar Jezus na zijn kruisdood is begraven. Tot haar uiterste verbazing is de zware steen al weggerold, en het graf blijkt leeg te zijn. In de ontmoeting die volgt, dringt het maar langzaam tot Maria door dat het niet de tuinman is, die naast haar staat en tot haar spreekt, maar dat het de Heer zelf is.

Van harte welkom in deze dienst op Eerste Paasdag, zondag 21 april 2019 om 11:30 uur in de Martinikerk. Voorganger is Matty Metzlar. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Paascyclus 2019

In deze Stille Week, de week voorafgaand aan Pasen, vieren we vanaf Witte Donderdag (donderdag 18 april) het Paastriduüm. Een serie vieringen met één doorlopende liturgie, waardoor je de betekenis van Pasen tot je kunt laten doordringen. De vieringen zijn ook afzonderlijk te bezoeken. Georganiseerd door de Martinidiensten en de Nieuwe Kerk gezamenlijk.

Op Witte Donderdag ligt het accent op het avondmaal, de laatste maaltijd die Jezus met zijn volgelingen hield. In de Evangelielezing uit Johannes wordt verhaald over de voetwassing tijdens deze maaltijd en de opdracht van Jezus aan zijn discipelen om dienstbaar te zijn voor elkaar. De viering wordt afgesloten door samen in een kring het brood en de wijn met elkaar te delen: onze maaltijd ter gedachtenis aan de mens Jezus. Voorganger: Matty Metzlar. Organist: Piet Groenendijk. Met medewerking van een gelegenheidscantorij onder leiding van Leo van Noppen. Aanvang 18 april om 19:30 uur in de Martinikerk.

De dienst van Goede Vrijdag staat geheel in het teken van het lijdensevangelie van Jezus. Van het verraad door Judas en het verhoor door de hogepriesters en door Pilatus tot en met de kruisiging en de dood van Jezus. Dit lijdensevangelie wordt grotendeels in het Duits ten gehore gebracht door de Cantorij van de Nieuwe Kerk in de vorm van de Johannespassie van componist Joachim von Burck. Voorganger: Evert Jan Veldman. Organist: Gerwin Hoekstra. Dirigent van de cantorij is Jaap de Kok. Aanvang 19 april om 19:30 uur in de Nieuwe Kerk.

Een korte Paaswake wordt op Stille Zaterdag, zaterdag 20 april om 22:00 uur gehouden in de Nieuwe Kerk met voorganger Evert Jan Veldman en organist Gerwin Hoekstra.

Daarna vieren we vanaf 23:00 uur in de Martinikerk de altijd bijzondere en indrukwekkende Paasnachtdienst. Met het binnendragen van de nieuwe paaskaars vieren we de overwinning van het licht op het duister: teken van de opstanding van Christus. We zetten de viering voort met de vernieuwing van geloofsbelijdenis en doop en met het opnieuw samen delen van het brood en de wijn. Ook delen we met elkaar het licht van de nieuwe paaskaars, in een grote kring van lichtjes waarmee we het duister van de nacht doorbreken. Voorganger is Tiemo Meijlink. Organist: Gerwin Hoekstra. Pianist: Jan de Roos. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. Aanvang, zoals vermeld, 20 april om 23:00 uur in de Martinikerk.

► Download hier alvast de liturgie.

Palmzondag 2019

Zondag 14 april vieren we Palmpasen. Hiermee begint de Goede Week (ook genoemd de Stille Week), die leidt naar het grote feest van Pasen. De Palmzondag is traditioneel verbonden aan Jezus’ intocht in Jeruzalem, gezeten op een ezel en toegejuicht door het volk dat zwaait met palmtakken, roepend “Hosanna voor deze bijzondere koning”. Maar dit Hosanna mengt zich op Palmzondag ook alvast met het duister van Jezus’ aanstaande kruisiging.

Naast de evangelielezing uit Lucas over de intocht in Jeruzalem lezen we ook voor de laatste keer in deze Veertigdagentijd uit het oudtestamentische boek Job.

Tijdens de kindernevendienst maken de kinderen een mooi versierde Palmpasenstok. Hiermee gaan we met zijn allen in processie door de kerk, onder het zingen van bijpassende palmpasenliederen.

Voorganger in deze viering is Tiemo Meijlink. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Eeuwe Zijlstra. Aanvang om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen.

Download hier alvast de liturgie.

Noteer ook alvast de diensten tijdens de Stille Week:

  • 18 april om 19:30 uur: Witte Donderdag (Martinikerk)
  • 19 april om 19:30 uur: Goede Vrijdag (Nieuwe Kerk)
  • 20 april om 22:00 uur: Paaswake (Nieuwe Kerk)
  • 20 april om 23:00 uur: Paasnacht (Martinikerk)
  • 21 april om 11:30 uur: Eerste Paasdag (Martinikerk)