Geloof aarden

In de Martinidienst van zondag 10 juni willen we ons bezinnen op het thema “geloof aarden”. We hebben ons mede laten inspireren door een gedicht van J.W. Schulte Nordholt:

Aards
 
O lieve God, ik dank U dat ik niet
opgevouwen ben gebleven in mijn vleugels
in de cocon van de ziel, of op de heuvels
des hemels ben ontbloeid als engelenlied.
 
Maar dat ik meeviel met al het zaad
waaruit mensenkinderen worden geboren,
dat ik bij de aarde mag behoren
als een witte boom die op sterven staat.
 
Dat ik ben gevallen maar dat ik leef
en opga in al mijn armen en benen,
dwaas en zalig, door liefde beschenen
aan leven en dood mij overgeef.

De Bijbelgedeelten die we in deze viering zullen lezen, zijn uit Genesis een gedeelte van het scheppingsverhaal en uit het Evangelie naar Lucas de gelijkenis van de zaaier.

Voorganger is Matty Metzlar. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel wordt bespeeld door Jaap de Kok. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Noteer ook alvast: Zondag 17 juni willen we na de dienst het seizoen afsluiten met een gezamenlijke lunch, net als vorig jaar. Nadere informatie volgt.

Vooraankondiging: jubileum INLIA

In het weekend van 22-24 juni gedenken we het dertigjarig bestaan van INLIA en het Charter van Groningen. In die 30 jaar mochten geloofsgemeenschappen en INLIA zich samen inzetten voor afgewezen asielzoekers en daar helpen waar vaak geen helper meer was. Op weg naar deze gedenkdatum vindt er een kaarsenestafette plaats, in kerkdiensten in alle provincies van Nederland.

Op zondag 24 juni om 11:30 uur is er een muzikale jubileumviering in de Martinikerk in Groningen waarin alle INLIA-kaarsen worden binnengedragen. Verschillende musici verlenen hun medewerking. In de Martinikerk is verder een expositie ingericht en een Wall of Hope gebouwd, waar gasten een boodschap kunnen achterlaten. Het gelegenheidskoor staat onder leiding van Ton Tromp (wil je nog meezingen in dit gelegenheidskoor, neem dan contact op met Ton). Voorgangers in deze bijzondere Martinidienst zijn Matty Metzlar, Bob Haanstra en Naw Winsome Paul.

Viering van de zondag

Week in, week uit, is telkens weer de zondag bij uitstek een dag die we in alle vrijheid mogen vieren. Een dag waarop we mogen zingen:

Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd.

In de Martinidienst van zondag 3 juni laten we ons inspireren door diverse Bijbelse woorden, uit Deuteronomium 26, 2 Korintiërs 4 en Marcus 2. Het gedeelte uit Deuteronomium 26 bevat instructies voor het volk Israël wanneer zij het beloofde land van melk en honing mogen binnentreden: bied de Heer de eerste opbrengst van het land aan, en daarna mag u, samen met de Levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, een feestmaal houden met al het goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen.

Het Evangelie naar Marcus verhaalt over Jezus’ leerlingen die tussen de korenvelden door lopen en aren plukken. Dit tot groot ongenoegen van de Farizeeën: waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar Jezus spreekt een bevrijdend woord: laat je niet (mis)leiden door allerlei regeltjes over wat op sabbat wel of niet zou mogen, maar denk terug aan koning David, die ook eens met zijn metgezellen honger kreeg en van de toonbroden uit de tempel at. Ook verhaalt deze evangelielezing over de genezing, op sabbat, van een man met een verschrompelde hand.

Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund:
je leven is pas leven als je ook geven kunt.

Ook wij mogen iedere zondag met elkaar delen van wat ons gegeven is: brood en wijn.

Deze zondag verwelkomen wij opnieuw, net als enkele weken geleden, Lian van der Steeg, Jenny van der Steeg-Weijs en Diddy van der Stouwe, die samen het ensemble Divertisemento vormen en ons in deze viering muzikaal zullen ondersteunen. Met Diddy van der Stouwe op piano, Eeuwe Zijlstra op het Martiniorgel en met voorganger Tiemo Meijlink. Van harte welkom om 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Geroepen om op weg te gaan

Zondag 27 mei, de zondag die de naam Trinitatis (drie-eenheid) draagt, in het kielzog van Pinksteren, is de leidraad in onze viering: Geroepen worden en op weg gaan.

Vaak benadrukken we in deze tijd wat slecht gaat en hebben we veel aandacht voor mensen die de vernietigende krachten om ons heen benadrukken. Maar wordt er – ook van geloofs- en levensbeschouwelijke kant – niet juist een beroep gedaan op onze positieve energie? Vanuit Mozes’ ervaring met God bij de brandende braamstruik, het begin van zijn missie, en op het bezielde pad van Jezus’ leerlingen proberen we die levenschenkende elementen op het spoor te komen.

Voorganger in deze Martinidienst om 11:30 uur is Lense Lijzen. Met muzikale medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.

Pinksteren, feest van inspiratie en bezieling

Zondag 20 mei vieren we Pinksteren, het feest van de scheppingskracht van de Geest die ons inspireert en bezielt. Gods Geest spreekt in alle talen, doorwaait onze harten en ontsteekt over de hele wereld het vuur van de liefde, verdrijft de angst die mensen opsluit in zichzelf.

Toren van Babel (Pieter Bruegel de Oude)

Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken, zo wordt verteld in het oerverhaal uit het boek Genesis, waarin de mensen het initiatief nemen om een stad te bouwen met een toren die tot in de hemel zou moeten reiken: de Toren van Babel. Dit vond God geen goed plan, en daarom stichtte hij een enorme spraakverwarring en raakten de mensen over de hele aarde verstrooid. Maar deze grote diversiteit aan talen en volkeren vormt allerminst een belemmering, eerder een positieve en geestelijk geïnspireerde uitdaging, om de boodschap van Pinksteren breed te verspreiden onder iedereen die het maar horen wil.

De liturgie staat bol van de vrolijke Pinksterliederen, waaronder ook weer het lied “Kom Schepper, Geest Jij” met het enthousiast klinkende refrein:

Met wind in de haren
en zon in de rug
ligt het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.

Voorganger is Matty Metzlar. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Weg van het kruis: Iona Community

George F. MacLeod (1895-1991), oprichter van de Iona Community

“De weg van het kruis – een weg naar het licht” is de titel van de serie vieringen tussen Pasen en Pinksteren, waarin we de oude Bijbelse woorden verbinden met personen uit onze eigen tijd.

In de dienst van zondag 13 mei staat de Iona Community in Schotland centraal, en dan in het bijzonder de grondlegger van deze gemeenschap, George F. MacLeod. Hij heeft zich ingezet om de kloof te dichten tussen de Kerk van Schotland en de allerarmsten.

We lezen een tekst van George F. MacLeod en een gedeelte uit het Evangelie naar Johannes. De liederen die we zullen zingen, zijn afkomstig uit de traditie van Iona.

Voorganger in deze viering is Evert Jan Veldman. Het Martiniorgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. We worden muzikaal ondersteund door Jenny Weijs en Lian van der Steeg (zang) en Diddy van der Stouwe (piano). Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Verzet begint niet met grote woorden

In de serie “De weg van het kruis – een weg naar het licht” schenken we op zondag 6 mei aandacht aan Remco Campert. We lezen het fragment “Verzet begint niet met grote woorden” uit een groter gedicht van zijn hand, getiteld “Iemand stelt de vraag“.

In de hierbij passende evangelielezing (Johannes 15:9-17) spreekt Jezus zijn leerlingen aan als vrienden, om te benadrukken dat zij geen slaven meer zijn maar werkelijk vrienden.

Twee koren werken er maar liefst mee aan deze dienst. Naast de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen hebben we deze zondag een grote groep gasten in ons midden van de King’s University Choirs uit Edmonton (Canada), onder leiding van Melanie Turgeon, met begeleiding van Joachim Segger op orgel en piano en Charles Stolte op sopraansaxofoon.

Voorganger is Tiemo Meijlink, en Henk de Vries bespeelt het orgel. Welkom om 11:30 uur in de Martinikerk!

Download hier alvast de liturgie.

Handen uit de mouwen voor Toentje

De Werkgroep Diaconaat (WGD) zorgt ervoor dat er wekelijks in de Martinikerk geld wordt ingezameld voor goede doelen, waar Toentje er één van is. Toentje is een sociale onderneming in Groningen die op duurzame wijze groenten en kruiden teelt, die via de Voedselbank Groningen worden gedistribueerd onder de mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van diezelfde voedselbank.

Op deze laatste zaterdag in april heeft de WGD ook het initiatief genomen om met een groep Martinigangers zelf aan het werk te gaan in Toentje, in de Groninger wijk Oosterpark. Achttien handen werden uit evenzovele mouwen gestoken en in een paar uur tijd is er heel wat werk verricht: er is onkruid gewied, een pad van houtsnippers aangelegd en nog veel meer. Zie hieronder de foto’s. Dit was een geslaagde activiteit en is zeker voor herhaling vatbaar!

Anderen praten erover, maar Lise, Susan, Esther, Dorine, Janny, Lies, Marian, Martin en Door doen het gewoon!

Einde en nieuw begin

In de serie vieringen tussen Pasen en Pinksteren, getiteld “De weg van het kruis, een weg naar het licht“, waarin we een verband leggen tussen Bijbelse figuren en hedendaagse personen die ons tot voorbeeld kunnen zijn, besteden we aanstaande zondag 29 april aandacht aan de Poolse dichteres Wisława Szymborska (1923-2012).

We lezen van haar het gedicht “Einde en begin” uit de bundel “Uitzicht met zandkorrel“. We leggen hiernaast uit het Johannesevangelie de uitspraak van Jezus over zichzelf als de ware wijnstok. Een wijnstok moet nu eenmaal gesnoeid worden, anders kan hij geen vruchten voortbrengen. Evenzo raakt het gedicht aan het thema van puinruimen en schoonmaken, het afsluiten van een nare periode zoals een oorlog, en dan de kracht te vinden om een nieuw begin te maken.

Evert Jan Veldman gaat voor in deze dienst in de Martinikerk om 11:30 uur. Vocale medewerking wordt verleend door Akke Conradi en het magnifieke Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.

Het leven van Tijn

Wie in december 2016 de actie 3FM Serious Request – destijds vanuit het Glazen Huis in Breda – heeft gevolgd, kent ook het verhaal van de toen zes jaar oude Tijn Kolsteren en zijn nagellakactie. Tijn was terminaal ziek en is ruim een half jaar later overleden. Maar door die nagellakactie is hij in korte tijd wel een Bekende Nederlander geworden, en heeft hij ons een indrukwekkend beeld gegeven van wat werkelijk van waarde is in ons leven. In onze viering van zondag 22 april is hij ons hedendaagse inspirerende voorbeeld, gekozen bij het thema van de serie “De weg van het kruis, een weg naar het licht“. We lezen het verhaal over het leven van Tijn, zoals dat in juli 2017 is verschenen in Kerk in Stad.

Uit het Evangelie naar Johannes lezen we hierbij één van de klassieke “Ik ben”-woorden van Jezus: “Ik ben de Goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen (…)“.

In deze dienst om 11:30 uur in de Martinikerk gaat Tiemo Meijlink voor. Zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en begeleid door Jan de Roos op de piano.

Download hier alvast de liturgie.