Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – Oecumenische Vieringen voor Student en Stadjer! Elke zondag -behalve in juli en augustus- om 11:30 uur is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie, en delen we brood en wijn.

Wij proberen onze diensten zo vorm te geven dat ze mensen in al hun verscheidenheid aanspreken: reguliere bezoekers en passanten, als mensen die zoeken naar de inspiratie en de actualiteit van een oud verhaal. We zijn mensen -modern, open-minded en van alle leeftijden- die midden in het leven staan en die samen deze gemeente vormen. Graag leggen wij verbinding tussen geloof, eigentijdse cultuur en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zien geloven als een werkwoord en we streven ernaar te groeien in ons persoonlijk en gelovig leven.

De martinidiensten zijn te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl, Groningen, Martinikerk, 11:30 uur, via deze link, ook op een later tijdstip.

Dwarsligger Mies Bouhuys

Mies Bouhuys is zondag de laatste persoon uit de serie over dwarsliggers. Bouhuys (1927-2008) werd bekend als dichteres en kinderboekenschrijfster, maar zette zich ook in voor meer gerechtigheid in de wereld. In de laatste periode van haar leven met name voor de Dwaze Moeders in Argentinië. Deze moeders kwamen dertig jaar lang elke week samen op het Plaza de Mayo in Buenos Aires om aandacht te vragen voor hun verdwenen kinderen. 11078157_879918082068092_6536835416639543756_n

Een belangrijke leidraad in deze viering is: hoe (on)verschillig zijn wij tegenover onrecht en welk appèl doet Jezus daarbij (nog) op ons?

Voorganger is Lense Lijzen. De Cantorij van het GSp onder leiding van Gerrit Jan Niemeijer zingt. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel.

Dwarsligger Etty Hillesum

Komende zondag is de derde dienst in de serie rond het thema ‘Dwarsliggers’. Dit zijn mensen die op een dwarse en rebelse wijze hun betrokkenheid tonen bij samenleving en cultuur. Zij durven hun mond open te doen tegen wantoestanden en tonen wijsheid in hun genuanceerde zienswijze en moreel handelen. Zondag staat de joodse studente Etty Hillesum centraal(1914 – 1943).

In de viering van zondag wordt ook Thomas gedoopt, de zoon van Riemer de Jong en Anneke Garmann.

Voorganger is Matty Metzlar
De Cantores Sancti Martini o.l.v. Leo van Noppen zingen.
Organist is Johan Beeftink

3 mei: doopdienst!

In de dienst van 3 mei zal Thomas gedoopt worden, zoon van Riemer de Jong en Anneke Garmann. Matty Metzlar is in deze dienst de voorganger. Allen van harte welkom om deze bijzondere viering bij te wonen!

IMG_1331

“De aarde beeft”… in de Martinikerk

Op zondag 19 april a.s. staat de Martinidienst in het teken van de bevingen als gevolg van aardgaswinning in Groningen.
De preek in deze dienst wordt in een coproductie verzorgd door Bea Blokhuis, betrokken bij de Groninger Bodembeweging en Tiemo Meijlink, één van de studentenpastores verbonden aan het GSp.

groot_140217-bodembewegingDSC05992

Bea Blokhuis woont in Delfzijl en heeft net als vele anderen ernstige schade aan haar huis. Zij is sinds enige tijd betrokken bij de Groninger Bodembeweging en vraagt vooral ook aandacht voor de psychische schade die veel mensen lijden, naast de materiële schade aan gebouwen en huizen. Onzekerheid, angst, je geïntimideerd voelen, geen uitzicht hebben om weer ‘gewoon’ te kunnen leven en wonen, een huis waaraan je gehecht bent te moeten verlaten omdat het onbewoonbaar is verklaard, het gevoel niet serieus genomen te worden – allemaal heftige ervaringen die mensen diep raken.

In de dienst stellen we de spannende vraag aan de orde hoe je de christelijke geloofstaal kunt verbinden met deze heftige ervaringen van angst, onzekerheid en miskenning. In de dienst wordt medewerking verleend door het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. Yohanes Siem bespeelt de vleugel. U bent zondag a.s. hartelijk welkom, om 11.30 uur in de Martinikerk.

Presentatie logo

Vanmorgen werd in de dienst het nieuwe logo gepresenteerd, ontworpen door Theo Oppewal. Na de tijd gingen we onder leiding van Matty de Vries teksten bedenken voor posters om de Martinidiensten onder de aandacht te brengen. Er zijn heel veel slogans bedacht waarmee de PR-commissie nu aan de slag gaat om posters en flyers te maken, wordt vervolgd!

10418213_863912070335360_5908595179886282353_n 11090840_863912133668687_1452613813694558243_o 11118499_863912210335346_381877145984353604_n