3 mei: doopdienst!

In de dienst van 3 mei zal Thomas gedoopt worden, zoon van Riemer de Jong en Anneke Garmann. Matty Metzlar is in deze dienst de voorganger. Allen van harte welkom om deze bijzondere viering bij te wonen!

IMG_1331