“De aarde beeft”… in de Martinikerk

Op zondag 19 april a.s. staat de Martinidienst in het teken van de bevingen als gevolg van aardgaswinning in Groningen.
De preek in deze dienst wordt in een coproductie verzorgd door Bea Blokhuis, betrokken bij de Groninger Bodembeweging en Tiemo Meijlink, één van de studentenpastores verbonden aan het GSp.

groot_140217-bodembewegingDSC05992

Bea Blokhuis woont in Delfzijl en heeft net als vele anderen ernstige schade aan haar huis. Zij is sinds enige tijd betrokken bij de Groninger Bodembeweging en vraagt vooral ook aandacht voor de psychische schade die veel mensen lijden, naast de materiële schade aan gebouwen en huizen. Onzekerheid, angst, je geïntimideerd voelen, geen uitzicht hebben om weer ‘gewoon’ te kunnen leven en wonen, een huis waaraan je gehecht bent te moeten verlaten omdat het onbewoonbaar is verklaard, het gevoel niet serieus genomen te worden – allemaal heftige ervaringen die mensen diep raken.

In de dienst stellen we de spannende vraag aan de orde hoe je de christelijke geloofstaal kunt verbinden met deze heftige ervaringen van angst, onzekerheid en miskenning. In de dienst wordt medewerking verleend door het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. Yohanes Siem bespeelt de vleugel. U bent zondag a.s. hartelijk welkom, om 11.30 uur in de Martinikerk.