Nieuwe website voor de Martinidiensten

De Martinidiensten hebben een nieuw logo en een nieuwe website. Daar staan we op een feestelijke manier bij stil in de ochtenddienst van zondag 12 april. Ter inspiratie op het nieuwe logo hebben we een aantal keren gebrainstormd met de bezoekers van deMartinidiensten en nu het is het klaar. Het logo is ontworpen door Theo Oppewal, een regelmatige bezoeker van de Martinikerk. Matty Metzlar zal in haar overweging ook ingaan op de betekenis van het logo.martinidienstenwebsite

Naast het logo is er ook een website met nieuws en achtergronden over deMartinidiensten en de verschillende werkgroepen. Eens per maand verschijnt een nieuwsbrief met het laatste nieuws.

Na afloop van de dienst is er iets lekkers bij de koffie en gaan we samen lunchen. Voor de lunch vragen we iedereen om iets mee te nemen wat we samen kunnen delen.

Daarna gaan we teksten verzinnen waarmee we de Martinidiensten onder de aandacht brengen.  Het is de bedoeling om mensen te prikkelen met Loesjeachtige teksten. Hiervoor krijgen we een workshop en vervolgens gaan we zelf aan de slag.