Verheugt u! Twee vrouwen in blijde verwachting.

De afgelopen twee zondagen (eerste en tweede advent) hebben we stilgestaan bij de aankondiging van twee geboortes. Nu gaat het verhaal verder en lezen we in Lucas 1 over de vreugdevolle ontmoeting tussen de beide vrouwen. Maria en Elisabeth zijn allebei in verwachting, en voor beiden is het een opmerkelijke en onmogelijke zwangerschap. Het wordt een vrolijk samenzijn, dat erop uitloopt dat Maria in zingen uitbarst en enthousiast haar loflied ten gehore brengt dat wij nu kennen als het Magnificat.

Voor onze viering van deze derde adventszondag hebben we ons mede laten inspireren door het gedicht “Aankomst”, van de hand van de dichter Gabriël Smit (1910-1981). Ook al zo’n vrolijk en lichtvoetig stukje poëzie. Niet voor niets is “Gaudete” (Latijn voor: “Verheugt u”) de naam die aan deze zondag gegeven is.

Zondag 13 december 2015 gaat Matty Metzlar voor in deze viering in de Martinikerk Groningen. Muzikale medewerking wordt verleend door het Koor van het GSp met dirigent Ton Tromp en pianist Yohanes Siem. Als voorpret hier alvast een link naar het gedicht “Aankomst”: U komt, U danst over de bergen…