Kerstnachtdienst 2015 in de Martinikerk

Martinidiensten Groningen en het GSp (Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing) heten u van harte welkom om onze Kerstnachtdienst mee te vieren in de Martinikerk in Groningen. In deze dienst zal voorgaan ds. Matty Metzlar. De vocale ondersteuning wordt verzorgd door het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. Het orgel wordt bespeeld door Jelte Hulzebos en op de vleugel speelt Yohanes Siem. Verder zal het trombonekwartet “Sliding Brass” onder leiding van Simon Oosterman instrumentale medewerking verlenen.Kerstnachtdienst 2015

Vaste onderdelen zijn een groot aantal bekende, traditionele kerstliederen, maar ook enkele minder bekende liederen zullen ten gehore gebracht worden. De lezingen zijn uit het profetenboek Jesaja en uit het Evangelie volgens Lucas. Tijdens de evangelielezing breekt het licht door in de kerstnacht en baadt het hoogkoor van de Martinikerk in het volle licht. Tenslotte zullen we brood en wijn met elkaar delen.

De aanvangstijd van de Kerstnachtdienst is op donderdag 24 december 2015 om 23:00 uur. In verband met de te verwachten drukte raden wij u aan om op tijd te komen. De deuren van de Martinikerk worden om ca. 22:30 uur geopend. De toegang is vrij; er is een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten.

Facebook