Martinidienst van 12 juni 2016

In de dienst van zondag 12 juni, met voorganger Evert Jan Veldman, staan we stil bij twee bijzondere verhalen uit de Bijbel. Uit het Oude Testament (het boek Numeri) lezen we over de verkenningstocht van een delegatie uit het volk Israël, die er vanuit de woestijn door Mozes op uit is gestuurd om meer te weten te komen over het Beloofde Land: het land dat overvloeit van melk en honing maar ook met een bevolking waar de Israëlieten het niet makkelijk mee gaan krijgen.

De Evangelielezing (uit Lucas) gaat over de vrouw met het albasten kruikje met geurige olie, die Jezus de voeten wast, in het huis van een Farizeeër bij wie Jezus te gast is. Dit gebaar roept bij de Farizeeër de nodige vragen op.

Aan de dienst werkt de Cantorij van het GSp onder leiding van Gerrit Jan Niemeijer mee, en het orgelspel is van de hand van Eeuwe Zijlstra. Van harte welkom in de Martinikerk Groningen om 11:30 uur.