Festival van de Geest

De Martinidienst van zondag 11 september om 11:30 uur haakt aan bij het Festival van de Geest dat plaatsvindt van 8 t/m 11 september in en rondom de Nieuwe Kerk. Het thema van zowel het festival als deze dienst is “Kom verder…”.

Jezus zegt in Mattheüs 25:34 “Kom verder en neem deel aan het feest van mijn Vader dat hij van meet af aan voor jullie heeft georganiseerd”. Enerzijds is het een uitnodiging om binnen te komen, een teken dat je welkom bent. Anderzijds is het ook een uitdaging om te groeien, om verder te komen, zowel individueel als gezamenlijk.

Evert Jan Veldman gaat voor in deze dienst, waaraan verder meewerken het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Yohanes Siem.