Allerheiligen en Allerzielen 2016

Met Allerheiligen en Allerzielen wordt traditioneel, al eeuwenlang op 1 en 2 november of op de zondag die daar het dichtst bij ligt (dit jaar dus op 30 oktober), de gedachtenis gevierd van de mensen die ons in geloof en vertrouwen zijn voorgegaan. Allerheiligen is als katholieke gedenkdag ingesteld door paus Gregorius IV in het jaar 837; Allerzielen wordt gevierd sinds het jaar 998. Deze “gemeenschap van heiligen” wordt ook op passende wijze verbeeld in het visioen van Johannes zoals opgetekend in het boek Openbaringen, waar we lezen over een onafzienbare en ontelbare mensenmenigte die verschijnt voor de troon van God en voor het Lam Gods. “En God zal alle tranen uit hun ogen wissen”.

In deze viering horen we gedeelten uit een Requiem, gecomponeerd door Gerrit Jan Niemeijer die tevens als dirigent van de Cantorij van het GSp aan de dienst meewerkt. En om ook de mensen te gedenken die in ons persoonlijk leven van betekenis zijn geweest en die nu gestorven zijn, mag iedereen die dat wil een kaarsje komen aansteken ter nagedachtenis. Weet je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze jaarlijkse traditie.

Voorganger op zondag 30 oktober is Tiemo Meijlink. Het Martiniorgel wordt bespeeld door organist Eeuwe Zijlstra.