Preek van de Leek: prof. dr. Peter Barthel

In de Martinidienst van zondag 28 januari 2018 zal de overweging worden uitgesproken door prof. dr. Peter Barthel, hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn loopbaan als astronoom heeft Peter Barthel regelmatig aandacht gegeven aan vragen rond de verhouding tussen natuurwetenschap en geloof. In zijn preek zal hij ingaan op de verwondering die hem treft als hij het heelal bestudeert en hoezeer religie en geloof van belang zijn als bezielende kracht.

In 2014, het jaar waarin de Rijksuniversiteit Groningen haar 400-jarig bestaan vierde, konden geïnteresseerden vragen insturen aan de universiteit, die aan een aantal professoren werden voorgelegd. Eén van de vraagstellers was de toen zeven jaar oude Anco; hij stelde de vraag: “Professor, bestaat God?”. Professor Barthel heeft zich vervolgens intensief met deze vraag beziggehouden, eerst in de vorm van een essay, en hij heeft naar aanleiding hiervan in 2017 een boekje uitgebracht met dezelfde titel: “Professor, bestaat God?“, waarin hij het onderwerp nader heeft uitgediept.

De viering op 28 januari begint om 11:30 uur en wordt geleid door voorganger Tiemo Meijlink. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel.

’s Middags om 16:00 uur bent u van harte welkom in de muzikale viering van Schoonheid met een Ziel, met het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek uit Amsterdam, onder leiding van Antoine Oomen. Gezongen worden liederen van Huub Oosterhuis, die zelf aanwezig zal zijn om enkele van zijn teksten toe te lichten.