Epifanie: hoe Jezus verschijnt aan mensen

Het is de tijd van Epifanie, de periode volgend op Kerst, en in deze periode staan we stil bij de manier waarop Jezus aan de mensen verschijnt.

In de Martinidienst van de vijfde zondag van Epifanie, op 4 februari 2018 om 11:30 uur, komt een van de vele genezingsverhalen uit de evangeliën aan de orde. Namelijk het verhaal uit Marcus 1, waarin Jezus de doodzieke schoonmoeder van zijn leerling Simon bij de hand neemt en weer overeind helpt. Ook vele andere mensen brengen zieken en bezetenen naar Jezus toe. We trekken een parallel met een genezingsverhaal uit het Oude Testament: hierin ontfermt de profeet Elisa zich over een doodzieke en eigenlijk al doodgewaande jongen. Het leidt ertoe dat het kind toch weer zijn levenskracht terugkrijgt.

Tiemo Meijlink gaat voor in deze viering. Met organist Eeuwe Zijlstra en een koortrio onder leiding van Trevor Mooijman. Wees welkom!