Veertig dagen tot aan Pasen

Veertig dagen duurt traditioneel de periode van bezinning die voorafgaat aan de viering van Pasen. Veertig is een symbolisch getal: het herinnert ons aan de veertig jaren die het volk Israël, na de bevrijding uit Egypte, doorbracht in de woestijn op weg naar het Beloofde Land en aan de veertig dagen die Mozes op de berg Sinaï verbleef om de Tien Geboden te ontvangen.

In de eerste zondag van de Veertigdagentijd in de aanloop naar Pasen 2018, op zondag 18 februari, lezen we gedeelten uit de oudste geschiedenisvertelling van het joodse volk, uit het boek Genesis, waarin het verhaal van de zondvloed centraal staat: de vloed die veertig dagen lang de aarde overstroomde terwijl Noach met zijn gezin en dieren in de Ark verbleef. En uit het Marcusevangelie lezen we over het verblijf van Jezus in de woestijn, veertig dagen lang, waar hij door Satan op de proef werd gesteld.

Welkom in deze viering in de Martinikerk te Groningen om 11:30 uur, met voorganger Tiemo Meijlink en met het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel zal worden bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.