Zondag Reminiscere

Welkom in de viering van de tweede zondag van de Veertigdagen, voorbereidingstijd op Pasen. Een tijd van versobering en inkeer, stilstaan bij je manier van leven. De vastentijd stelt kritische vragen aan ons: wij bezinnen ons op leefstijl en leefpatronen, waar leef je van, uit welke bronnen put jij, wat hebben wij echt nodig en wat kunnen wij delen met elkaar. Ten aanzien van alle scheefgroei tussen arm en rijk heeft Gandhi eens gezegd: “Op deze aarde is genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders hebzucht”.

Deze zondag heet Reminiscere, ‘Gedenk’, naar de eerste woorden van Psalm 25: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’. We lezen uit het evangelie naar Marcus het verhaal van de gedaanteverandering van de Heer op de berg.

Matty Metzlar gaat voor in deze dienst, zondag 25 februari 2018 om 11:30 uur. Het Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.