Woord verbeeld 3: San Paolo fuori le Mura

Pastor Tiemo Meijlink is net teruggekeerd van zijn pelgrimage naar Rome (op de fiets) en zal ons in de dienst van zondag 14 juni meenemen (niet letterlijk natuurlijk) naar de basiliek Sint-Paulus buiten de Muren. In deze basiliek in Rome bevindt zich een bijzonder apsismozaïek, waar wij ons in deze viering door laten inspireren.
De apostel Paulus, aan wie deze basiliek gewijd is, reisde per schip naar Rome. Over zijn aankomst in de stad lezen we in het laatste hoofdstuk van het boek Handelingen.
Muziek in deze viering wordt verzorgd door het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp; op de vleugel speelt Yohanes Siem.
Apsismozaiek San Paolo fuori le Mura