Allerheiligen en allerzielen

Op zondag 1 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen: de gedachtenis van de mensen die ons in geloof zijn voorgegaan, de eeuwen door. Sinds de 9e, respectievelijk de 10e eeuw wordt deze gedachtenis gevierd op de eerste dagen van november. Het gaat om “gemeenschap der heiligen”, gemeenschap met allen die hun levensweg gegaan zijn in geloof en vertrouwen. We gedenken ook hen die in ons persoonlijke leven een bijzondere plaats hebben gehad en die nu gestorven zijn. Iedereen die dat wil, mag een kaarsje komen aansteken om op die manier vorm te geven aan deze gedachtenis. Je wordt van harte uitgenodigd om aan deze jaarlijkse traditie ook zelf deel te nemen.

Omdat deze viering ook past in de serie over het Keltische christendom, zal er ook muziek uit de Iona-community klinken en een gebed van Saint Patrick uitgesproken worden.

De dienst wordt geleid door pastor Tiemo Meijlink. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Jan Harryvan. Aanvang van de dienst is om 11:30 uur. Als alles goed gaat, is deze zondag voor het laatst de toegang tot de Martinikerk via de bruidsdeur (vrijwel recht tegenover het Feithhuis); de week daarop hopen we dat de verbouwing is afgerond en we weer aan de kant van De Kosterij en het Boter-en-broodhuisje de kerk kunnen binnengaan.